woensdag, januari 27, 2010

Israël moet voor Internationaal Strafhof wegens oorlogsmisdaden

[Reactie op het artikel “Israël gaat militaire campagne in Gaza niet onderzoeken” in De Morgen online van 26/01/2010]

Nu de Israëlische staat duidelijk heeft gemaakt dat het zijn militaire campagne in de Gazastrook van een jaar geleden niet gaat onderzoeken - zoals vereist in het Goldstein-rapport - moet ons land het voortouw nemen. Als toekomstig EU-voorzitter moet België de voorbereidingen treffen om de Israëlische staat voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te slepen.

Het blijkt onloochenbaar dat Israël nog steeds haar campagne van etnische zuivering tegen het Palestijnse volk verder zet. In 2009 nam Israël 4.577 Palestijnen in bezet Oost-Jeruzalem hun verblijfsvergunning af. 8.500 andere Palestijnen verloren dit recht reeds in de eerste 40 jaar van de Israëlische bezetting van de Palestijnse hoofdstad. Door een Apartheidsmuur wordt bijkomend een kwart van de 253.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem afgesneden van hun stad aldus de VN.

25.000 studenten uit de Gazastrook die studeren op de Westelijke Jordaanoever riskeren bij elke controle door het Israëlische leger deportatie naar de Gazastrook. De Israëlische staat ziet geen enkele reden om deze studenten met afkomst Gaza in hun paspoort nog langer te laten studeren op de Westelijke Jordaanoever en stuurt hen met regelmaat naar de afgegrendelde kuststrook terug.

De Amerikaans-Palestijnse journalist Jared Malsin werd opgesloten en in januari 2010 gewoon op het vliegtuig naar Praag uitgewezen toen hij te kritisch werd voor Israël. Andere Palestijnse journalisten met een dubbele nationaliteit wacht hetzelfde lot als ze Israëlische dictaten niet opvolgen maakte Tel Aviv reeds duidelijk.

Zolang Israël de oorlog in de Gazastrook rechtvaardig blijft vinden en geen onderzoek noodzakelijk acht, moet het westen daaruit conclusies trekken. Een land dat een politiek blijft voeren van onderscheid tussen zijn burgers én Palestijnse inwoners, studenten en journalisten blijft uitwijzen is het begrip democratie niet waardig. Als toekomstig EU-voorzitter moeten onze politici laten zien dat democratie en persvrijheid waarden zijn die wij hoog in het vaandel dragen en een officiële aanklacht tegen de politieke- en legertop van Israël voor het Strafhof in Den Haag is de enige uitweg om een einde te maken aan het al decennia durende wangedrag van Tel Aviv tegenover mensenrechten, internationale afspraken en vrijheden van volkeren.

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, januari 08, 2010

En de bezetter bouwde als nooit voordien…

[Opiniestuk ter publicatie aan MO]

Wat wil een bouwstop van tien maanden zeggen volgens Israël?

Samen met de bouwstop kondigde minister van Defensie, Ehud Barak, in november 2009 de bouw aan van 28 publieke gebouwen in bezet gebied.

Op 16 november 2009 werden de Palestijnen opnieuw voor de gek gehouden. In de illegale kolonie Gilo in bezet Jeruzalem komen bijkomend 900 luxe-appartementen met 4 tot 5 slaapkamers. Israël bouwde reeds 35 synagogen en huizen voor 40.000 kolonisten. De 2.700 acres grond die men in 1971 bulldozerde en stal van de Palestijnen in de stad Beit Jala, Beit Safafa en Sharafat zijn intussen een kolonie geworden van 3.700 acres. Bouwaanvragen voor 4.000 andere huiseenheden in Gilo zijn lopende bij de verschillende Israëlische administraties. Het is eveneens de bedoeling van Israël om de nieuwe buurt Giv'at Ya'el, ten westen van Gilo, (14.000 wooneenheden) het Palestijnse dorp Walajeh volledig te laten opslorpen.

Op 30 november 2009 keurde Eerste minister Benjamin Netanyahu de bouw goed van 25 wooneenheden in de kolonie van Keidar op de Westelijke Jordaanoever. 3.000 woningen op de bezette Westelijke Jordaanoever waar de bouw al aanvang nam en de goedgekeurde bouw van 492 andere huiseenheden door de Israëlische minister van Defensie vallen evenmin onder de Israëlische bouwstop. De bouw van illegale scholen, kleuterscholen, synagogen en publieke gebouwen op Palestijnse grond horen volgens Tel Aviv evenmin onder een “bouwstop”.

Alle 121 kolonies en 102 buitenposten die Israël toeliet sinds 1967 op Palestijnse land zijn illegaal volgens het internationaal recht.

Een ontziltingsinstallatie voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever die jaarlijks 50 miljoen liter kubieke meter water zou moeten zuiveren wordt door de Israëlische politiek voor jaren op sterk water gezet. De “lokatie zou niet geschikt zijn”. Voor Israëli’s zijn er wel twee dergelijke ontziltingsinstallaties en komen er nieuwe bij.

28 december 2009. Er komen 692 nieuwe appartementen op land dat Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 stal van de Palestijnen in Har Homa, Pisgat Zeev en Neve Yaakov. Zei het Zweedse EU-presidentsschap niet “Kolonies en bezet land zijn onwettig volgens internationale wetgeving?" Israël keurde echter in de periode december 2007 – september 2009 liefst 76,818 huiseenheden goed in bezet Palestijns gebied ter uitbreiding van de illegale kolonies volgens het Applied Research Institute in Jerusalem (ARIJ) en het Land Research Center (LRC). In juni 2009 werd een bedrag van 250 miljoen dollar ingeschreven in de Israëlische begroting voor de uitbreiding van de kolonies. 160 miljoen shekel wordt voorzien in de periode 2009-2010 voor de veiligheid van ruim 500.000 Israëlische kolonisten: wachters, gepanserde voertuigen en 24 uur veiligheid.

Voor de uitbreiding van de illegale kolonies Ma'ale Adumim in Jeruzalem en Har Homa in Bethlehem trekt het kabinet Netanyahu 50 miljoen dollar uit. Voor Apartheidswegen en bypasses is 106 miljoen dollar voorzien. Naast de Israëlische overheid is er nog de private sector die 60 % van de uitbreiding van de kolonies financiert.

Per 100.000 burgers worden 1.167 wooneenheden gebouwd voor Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever tegen slechts 836 huizen voor Israëli’s in Israël aldus Peace Now.

Momenteel wordt druk gebouwd in de industriezones van Barkan en Ariel evenals huizenbouw in Ariel, Elkana North, Peduel en Kfar Tapuah bericht de krant Haaretz op nieuwjaarsdag 2010. In Kfar Tapuah komen er 65 nieuwe huizen.

Volgens informatie van Dror Etkes van Yesh Din en Hagit Ofran van Peace Now wordt er anno 2010 gebouwd in 50 kolonies en in de industriezones van Mevo Huron en Gush Etzion.

Palestijnse landbouwgrond werd in beslag genomen door Israëlische kolonisten van Bracha, Kochav Hashachar, Kfar Tapuah, Itamar, Elon Moreh, Susya en de buitenpost van Ivei Hanahal.

Op 5 januari 2010 keurt Israël de bouw goed van 24 appartementen in bezet Oost-Jeruzalem, naast een joods seminarie op de Olijfberg. De financiering gebeurt door de Amerikaans-joodse miljonair Irving Moskovich.

Bouwstop? Nog nooit voorheen bouwde Israël zo intens in bezet Palestijns gebied!


Mario Bergen, Leuven.


· Link: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1139226.html