zondag, april 25, 2010

IDF sloopt kleuterspeeltuin, honderd fruitbomen en schiet demonstratie uiteen

[Bericht naar VRT Nieuwsredactie en Belga]

Graag Uw aandacht voor de volgende nieuwsfeiten uit Palestina.

1. Op donderdag 22/04/2010 gebeurde de sloop van een kleuterspeeltuin in Bethlehem door de Israëlische strijdkrachten voor de uitbreiding van de Apartheidsmuur.
Internationale activisten en de Palestijnen konden niets anders doen dan dit schouwspel te aanzien.
Het Israëlische leger vernielde eveneens honderd fruit- en olijfbomen in
Al Walaja en Beit Jala in het district Bethlehem.

2. Zaterdag 24/04/2010, El Maghazi, Deir Al Balah, bezette Palestijnse Gazastrook. Tijdens een vreedzame demonstratie tegen de gedwongen beëindiging van de landbouw in wat Israël omschrijft als een "bufferzone", die werd bijgewoond door 150 personen, worden twee Palestijnen demonstranten en een internationale activist neergeschoten. Israëlische soldaten openden het vuur op de geweldloze demonstranten aan de grens. Nidal Al Naji (18) werd neergeschoten in de rechterdij. Al Akra Hind (22) werd neergeschoten in de maag en onderging een spoedoperatie. Bianca Zimmit (28) uit Malta werd tijdens het filmen van de demonstratie neergeschoten in haar linkerdij. De gewonden worden momenteel behandeld in het Al-Aqsa-ziekenhuis .


LINKEN:
Bulldozers return to destroy children’s playground in Beit Jala. Six activists arrested. (VIDEO) - http://palsolidarity.org/2010/04/12098
Israeli forces shoot unarmed demonstrators in Gazan ‘buffer zone’ (VIDEO) - http://palsolidarity.org/2010/04/12112
International Solidarity Movement: http://palsolidarity.org
Palestijnse kranten: http://www.abyznewslinks.com/pales.htm


Mario Bergen, Leuven

zaterdag, april 17, 2010

De waterput van Nabih Saleh

[Reactie naar De Standaard]

De dorpbewoners van het dorp Nabih Saleh protesteren nu eens geweldloos om hun 'onder de controle van de nabijgelegen joodse nederzetting Halamish', zeg maar gewoon 'gestolen' waterbron terug te krijgen van de 'joodse kolonisten'.

Afzweren van geweld, een eis die we steeds van Israël te horen krijgen. En wat haalt het uit? De demonstraties worden zoals elders ook uit elkaar geschoten met traangas en rubberkogels, waarbij reeds verschillende Palestijnen zijn gedood.

Op één plaats, Bil'in, heeft het Israëlische hooggerechtshof drie jaar geleden een positieve uitspraak gedaan en is men nu pas begonnen om het traject van DE Muur te verleggen en wordt iets minder dan de helft in beslag genomen.

In plaats van de protesten daadwerkelijk te steunen en zich te laten zien, geeft de Palestijnse Autoritieit met premier Salam Fayyad geld aan de plaatselijke commissies. Het resultaat is dat op die manier de protesten stilzwijgend gecontroleerd worden, wat er de facto op neerkomt dat Israël niet teveel problemen krijgt.

Bij ons noemde men dat destijds collaboratie.

Johan Van Hulle, Zomergem

zondag, april 11, 2010

De grote Palestijnse lobby die er niet is

[Lezersbrief aan De Standaard]

De heer Mark Eyskens, econoom, politicus en edelman, had het in een vraaggesprek met het pro-Israëlische magazine “Joods Actueel” op 9 april 2010 over “een grote Palestijnse lobby”.

Mocht zulke lobby bestaan, dat zaten miljoenen Palestijnse vluchtelingen niet al van 1948 of 1967 na twee verdrijvingscampagnes door joods-zionistische en nadien Israëlische milities, niet op elkaar gepakt in kampen in de Gazastrook, Jordanië, Syrië, Libanon en op de Westelijke Jordaanoever.

Dan konden die Palestijnen al jaren geleden hun recht op terugkeer naar hun dorpen uitoefenen, een vreedzaam bestaan leiden en een eigen economie uitbouwen. Nu zijn het bedelaars van de internationale gemeenschap omdat Israël de controle heeft over het dagelijks leven en de economie door de blokkade van de Gazastrook, militaire orders en invallen in Palestijns gebied, honderden checkpoints en het vernietigen door leger en kolonisten van landbouwgrond, gewassen, waterbronnen en huizen.

Het Palestijnse vissersdorp Al-Zeeb is al zestig jaar van de kaart geveegd en vervangen door een recreatieplaats voor Israëli's. De moskee en enkele overgebleven gebouwen dienen als badhuis. En zo zijn er nog minstens 417 andere verhalen over Palestijnse dorpen die Israël in 1948 van de kaart veegde. Toen reeds kreeg de joods-zionistische lobby steun van de internationale gemeenschap voor haar Nakba-project om massaal Palestijnen te verdrijven.

Anno 2010 drukt de Israëlische lobby duidelijk haar stempel op de internationale politiek. Israëlische lobbygroepen zoals AIPAC, AJC en B'nai B'rith hebben de voorbije jaren alsmaar meer sancties tegen Iran kunnen doordrukken. Nog zwaardere sancties tegen Teheran met goedkeuring van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad moeten tegen de zomer worden gestemd.

Als de Palestijnen al eens een VN-resolutie ter stemming voorleggen, stuit die bijna altijd op een Amerikaans veto. Zelfs in de Mensenrechtencommissie stemde de Verenigde Staten onder president Obama al talrijke keren – als enige van de 47 landen - tegen het zelfbeschikkingsrecht voor het Palestijnse volk. Sancties of strafmaatregelen worden nooit toegepast tegen Israël. Maar toen Irak zijn historische negentiende provincie Koeweit aanhechtte, kwam er de Irak-oorlog onder druk van de Israëlische lobby die een Arabisch steunpunt voor de Palestijnen minder wou in de regio. Zelfs een nieuwe oorlog in 2003 kwam er aan te pas om een machtwissel te bewerkstelligen en het land naar het stenen tijdperk te bombarderen.

De Amerikaanse ambassadrice in Bagdad, April Glaspie, verzekerde Saddam eind juli 1990 dat de V.S. het grensconflict tussen Irak en Koeweit als een interne Arabische kwestie beschouwden – wat door de verantwoordelijke Amerikaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken, John Kelly, zelfs nog twee dagen voor het begin van de invasie begin augustus werd herhaald.

Op zijn beurt verklaarde de Amerikaanse generaal Schwartzkopf tegenover koning Fahd van Saudi-Arabië dat de Iraakse leider heel het Midden-Oosten wilde veroveren en dat 250.000 Iraakse soldaten en 1.500 tanks aan de grens stonden van het Saudisch koninkrijk. Russische satellieten van de firma Soyoez Karta wezen echter uit dat er nooit een Iraakse troepenmacht werd opgetrokken nabij de Saudische grens en dat Saddam Hussein nooit de intentie had om Saudi-Arabië aan te vallen. Deze Amerikaanse propaganda was wel de hoofdreden waarom de Arabische landen zich tijdens de Golfoorlog achter Amerika schaarden en waarom niet-moslimtroepen Irak konden aanvallen vanuit een moslimland zoals Saudi-Arabië.

Irak werd met valse voorwendselen aangevallen in 1991 (“dreigende inval in Saudi-Arabië”) en in 2003 (“massavernietigingswapens”). De geschiedenis dreigt zich opnieuw te herhalen. Opnieuw door druk vanuit diezelfde Israëlische lobby. Ditmaal onder het mom van “het nucleaire programma van Iran”. Alle Europese en Aziatische landen mogen kernbrandstof benutten voor het vreedzaam opwekken van energie, behalve Iran. Enkel en alleen omdat de Israëlische lobby deze bondgenoot van de Palestijnen kapot wil maken.

Als er werkelijk een Palestijnse lobby bestond, dan zou deze voorkomen hebben dat Irak tot tweemaal toe werd aangevallen om drogredenen. Dan zouden zware sancties tegen Iran nu niet op de politieke agenda staan in Washington, Tel Aviv, Parijs en Berlijn, maar effectief sancties tegen Israël ingesteld tot het alle VN-resoluties en mensenrechten nakwam.

Zelfs in Canada wordt een kinderboek over een Palestijns meisje deze dagen aan het kruis genageld. Onder druk van de Israëlische lobby moet dit boek worden geschrapt van “te lezen schoolboeken” en uit bibliotheken. Men zou eens de waarheid kunnen horen van een auteur die jarenlang heeft gewoond tussen Palestijnen en Israëli's!

Mario Bergen, Leuven

· Linken:

· Book about Palestinian girl causing controversy in Canadian schools - http://www.montrealgazette.com/news/BOOK+CONTROVERSY/2774396/story.html#ixzz0klXuNVAk

· VIDEO: Bezoek aan Galilea en Noord-Palestina - http://www.youtube.com/watch?v=eg1mCditmUU&feature=

· VIDEO: De overblijfselen van Al-Zeeb - http://www.playyoutube.com/1,iE2BLnshMqk/zeeb/Tracing-all-that-remains-fo-al-Zeeb-destroyed-village---Palestine