woensdag, juli 26, 2006

Triest beeld van diplomatie of van de opvattingen van DS?

[Reactie op editoriaal van Peter Vandermeersch in De Standaard van 26 juli]

In het editoriaal van vandaag "Triest beeld van diplomatie," pleit u voor diplomatie in plaats van oorlog, maar u legt verder alle schuld van de escalatie bij één partij: Hezbollah, die als een louter kwaadaardige agressor bestempeld wordt en die bovendien één VN resolutie naast zich neergelegd heeft. Volgens Uw analyse is het de enige bedoeling van Israël "de militaire uitschakeling van Hezbollah en dus het beëindigen van de bedreiging uit Libanon."

Alhoewel U het Israëlische geweld als "disproportioneel hard" bestempeld, wijt U de grote verwoesting en het groot aantal burgerslachtoffers van de Israëlische bombardementen impliciet aan "collateral damage" (Letterlijk: "Net omdat de vijand zich onder de burgers schuilhoudt, betekent dat een bijzonder bloedige en dramatisch humanitaire situatie."). Het valt mij ook op dat U Israël gelijkstelt aan "de joodse staat." Tenslotte toont U eigenlijk zeer weinig medelijden met de Libanese bevolking. Al deze elementen wijzen op een eenzijdige, simplistische en tamelijk gevoelloze visie, die blind is voor heel wat objectieve feiten uit het heden en verleden.

1) Als het optreden van Israël louter reactie en zelfverdediging is, met militaire oogmerken (zoals U heel duidelijk suggereert), waarom waren de eerste doelwitten dan de louter burgerlijke infrastructuur van Libanon: de luchthaven, de grote wegen en bruggen? Waarom aanvallen over het hele land, terwijl de dreiging toch uit het Zuiden kwam? Waarom werden ook christelijke wijken aangevallen? Waarom bewust paniek en terreur uitoefenen op de gehele Libanese bevolking? Hoe kan dit ooit moreel goedgepraat worden?

2) Nog niet zo lang geleden prees Uw krant de "bevrijding van de Syrische bezetting" en de "herwonnen democratie" in Libanon. Het moet toch zelf U zijn opgevallen dat het vertrek van Syrische troepen Israël nu bijzonder goed uitkomt. De hele Libanese bevolking werd zonder enige verdediging overgeleverd aan de Israëlische overmacht met bommenwerpers. Is dit toeval, denkt u?

3) Zelfs onze eigen Louis Michel merkt in zijn nieuwe functie op dat Israël blijkbaar doelbewust de humanitaire hulp onmogelijk maakt en aanstuurt op steeds meer vluchtelingen. Hij windt zich wel op over de humanitaire crisis. Voor U is die ondergeschikt aan de grote strategische overwegingen.

4) U spreekt van één enkele VN resolutie, die door Hezbollah niet nageleefd wordt. Waarom spreekt U niet van de meer dan zestig resoluties die Israël naast zich neerlegt en die nochtans potentieel de volledige oplossing van het conflict in het Midden-Oosten inhouden. Om Uw geheugen op te frissen heb ik ze in de vorm van een "simpel" schema toegevoegd.

5) Israël gelijkstellen aan "de joodse staat" betekent impliciet instemmen met het duidelijke racistische karakter van die staat, die de 20 % Israëlische Palestijnen zoveel mogelijk uitsluit via allerlei wettelijke (Wet op Terugkeer en Wet op Land) en onwettige manieren en die zich bovendien al bijna veertig jaar schaamteloos als bezetter en kolonisator van heel Palestina opstelt (zodat zelfs demografisch "Groot Israël" straks meer Palestijnen dan Joden telt).

Kortom, ik ben zeer teleurgesteld over Uw analyse, met louter aandacht voor de machtspolitiek van Israël en de VS, die we nu toch beiden als de nieuwe kolonisatoren van het Midden-Oosten mogen bestempelen. Zij (en u in hun kielzog) gaan er overduidelijk van uit dat alleen Joden en Westerlingen rechten hebben en de "inboorlingen" (Irakezen, Libanezen, Palestijnen..) moeten braaf zijn, de suprematie van Israël en Amerika erkennen, zich niet economisch ontwikkelen en zich zeker niet verzetten tegen kolonisatie, onteigening en vernedering. Als ze zich toch verzetten, moeten ze 'gestraft' worden, desnoods door ze terug naar de Middeleeuwen te bombarderen, ongeacht het aantal burgerslachtoffers dat daarbij valt.

Mr Vandermeersch, ik deel uw koloniale opvattingen niet. Ik denk dat juist dit soort immorele opvattingen de wortel zijn van oorlog en terrorisme. Daarom verzoek ik U dringend om u beter te informeren en beter na te denken, vooraleer u nog zo'n bedenkelijk eenzijdige analyses neerschrijft.

Guido Vanham, MD PhD

zondag, juli 23, 2006

Doelgerichte acties... tegen de onbeschermde burger

[Reactie op NOS bericht van 23 juli 2006]

In uw bericht "Israël: geen plannen voor invasie" schrijft u over "doelgerichte acties in het buurland tegen de aldaar gevestigde troepen van Hezbollah." Condoleezza Rice ziet de bombardementen op Israël als "geboortepijnen voor een Nieuw Midden-Oosten" (Aljazeera, 22 juli 2006).
De werkelijkheid is echter anders:
- Libanon had zich heropgebouwd na een lange burgeroorlog en verwachtte voor deze zomer 1,6 miljoen toeristen, een belangrijke bijdrage aan de economie van het land. Die inspanningen om het land terug op te bouwen worden nu te niet gedaan door de willekeurige vernietiging van civiele doelen die niets met Hezbollah te maken hebben.
- Via politieke consensus trachtte men Hezbollah te integreren in het politieke weefsel in Libanon. Hezbollah werd een politieke partij met twee ministers en 35 vertegenwoordigers samen met Amal en de Syrische Nationalisten in het parlement.
- De kern van het probleem ligt bij Israël dat al decennia het historische Palestina bezet en 78 % van dit gebied heeft uitgeroepen tot een staat Israël. Dit gebeurde in de nacht van 14 op 15 mei 1948 in het Museum van Tel Aviv door David Ben-Gurion, de eerste premier van het land. 750.000 Palestijnse burgers werden dat jaar verdreven uit hun huizen. Ze vluchtten voor de terreuracties van de zionistische milities. De vluchtelingen komen terecht in de overgebleven delen van Palestina, nl. de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook, en in de buurlanden van Palestina. 418 Palestijnse dorpen worden vernield en ontvolkt. De verlaten gronden worden door de Israëli's ingenomen. Op 11 december 1948 gaat de Algemene Vergadering akkoord met V.N.-resolutie 194 of recht op terugkeer van de Palestijnen naar hun land van oorsprong, Palestina (wat nu Israël wordt genoemd).

Zolang de bezetting van Palestina door Israël blijft aanhouden zal er geen oplossing komen voor de problemen in de regio. Zelfs de Libanese Eerste minister zegt dat de aanvallen al lang niet meer gericht zijn tegen Hezbollah, maar tegen zijn land. "Iedereen heeft het maar over wat we niet zouden hebben gedaan. Maar niemand heeft een hand uitgestoken om ons te helpen. We hebben niet eens kaarten gekregen van de Israëlische mijnenvelden die er nog zijn in het zuiden. Er is niet gesproken over de vrijlating van onze gevangenen in Israël. Als ze ons zo graag helpen, waarom hebben ze dat dan niet gedaan? En dan het gebied Sheba Farms. Dat is niet van strategisch belang, dus waarom hebben ze ons dat niet gewoon teruggegeven? Israël houdt dat soort Libanese wonden expres open om ze te kunnen uitbuiten. We hebben geen ruimte gekregen om te manoeuvreren." (Bron: De Volkskrant)

Het is waanzin heel Libanon en de Libanese regering verantwoordelijk te stellen voor het gedrag van Hezbollah. Hoe kan men verwachten dat de Libanese regering van vandaag op morgen controle heeft over heel Libanon en Hezbollah die in de samenleving is geïntegreerd, als men het Syrische leger laat vertrekken zonder te zorgen voor de verzekering van de stabiliteit in het land. Wie drong trouwens aan op de uitvoering van Resolutie 1559 die ertoe leidde dat Syrië sneller dan voorzien terugkeerde naar Damascus? Israël, dat nu de Libanese regering verwijt geen controle te hebben over Hezbollah.

Een democratisch land lost een ontvoering van militairen, krijgsgevangenen in het betwist gebied van de Shebaa Farms, op door diplomatie en niet door bommen op een heel land te gooien. Israël maakt daarmee duidelijk dat het geen democratisch land is. Het eist van Libanon de uitvoering van twee VN-resoluties, maar heeft zelf lak aan tientallen VN-resoluties, waaronder het opgeven van de bezetting van het historische Palestina en de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar Israël. De strijd van Hezbollah tegen Israël is legitiem omdat Israël nog steeds een gedeelte van de Levant bezet houdt, namelijk de Sheeba Farms en het weigert om gevangenen uit de Libanese burgeroorlog vrij te laten. Bovendien zitten 9.800 Palestijnen in Israël gevangen, waarvan honderden zonder enige aanklacht. 400 van hen zijn jonger dan 17 jaar. 60 Hamas-leden, waaronder 30 parlementsleden van Hamas - die verkozen werden door het Palestijnse volk - zitten in de gevangenis in Israël.

Bij aanvallen in de Gazastrook vielen de voorbije dagen meer dan 110 doden. Op 9 juni 2006 is er een explosie op een strand in Noord-Gaza. 7 leden van een Palestijnse familie komen om. Israël weigert een onafhankelijk onderzoek. Volgens Amnesty International hebben de Israëlische strijdkrachten van eind maart tot begin juni zo'n 6.000 artilleriegranaten en meer dan 80 raketten afgevuurd op de Gazastrook en geeft ze aan dat door deze "buiten proportionele aanvallen" er een stijgend aantal slachtoffers te betreuren is. Bovendien vraagt de mensenrechtenorganisatie om een onmiddellijk onafhankelijk onderzoek naar de tragedie en dat hen die verantwoordelijk zijn voor het onrechtmatig doden van burgers voor het gerecht verschijnen.

Bij het 'conflict' vielen al meer dan 360 doden aan Libanese kant, bijna uitsluitend burgers. Ook burgerdoelen werden geraakt zoals woonwijken, verkeersaders, bruggen en gisteren communicatietorens voor telefonie en televisie. Het Libanese Rode Kruis heeft honderden mensen, meer dan 200 ambulances en drie faciliteiten voor operaties ter plaatse. Het probleem is hoe mensen in nood te bereiken. Het dodental in Srifa, een dorp ten zuiden van Tyrus, dat eerder deze week door de Israëlische luchtmacht werd gebombardeerd, is inmiddels opgelopen tot veertig. Ter vergelding van een Hezbollah-raketaanval over de grens werd een woonwijk met zo'n 16 gebouwen met de grond gelijk gemaakt. (Bron: De Standaard) Ongeveer 35.000 vluchtelingen zijn samengestroomd in de Libanese havenstad Sidon, terwijl de voorraden met voedsel, geneesmiddelen en water in snel tempo opraken. (Bron: De Tijd)

Waarnemers in de regio zijn sceptisch over de slaagkansen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, omdat ze weigert verschillende hoofdrolspelers te ontmoeten. Dat geldt niet enkel voor Hezbollah maar ook voor de bondgenoten van de militie, Iran en Syrië. (Bron: De Tijd) Volgens het Amerikaanse nieuwsnetwerk CNN (Cable News Network) is het aantal vluchtelingen in Libanon intussen opgelopen tot 1 miljoen. Intussen werden ook de radar- en satellietinstalaties van vier privé-tv-stations in Libanon gebombardeerd en zijn deze uit de lucht. Onder deze tv-stations bevinden zich al-Manar (de tv-zender van Hezbollah) en LBC (Lebanese Broadcasting Corporation). Ook interne telefoonverbindingen werden gebombardeerd. Mogelijk is dit de voorbode van een grote grondoperatie in het zuiden van Libanon. In Zuid-Libanon dropt de luchtmacht dagelijks pamfletten om de bevolking op te roepen het zuiden van het land te verlaten. De Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis waarschuwden eerder vrijdag dat de humanitaire situatie in Libanon snel verslechterde. Door verwoestingen aan wegen, bruggen en andere infrastructuur en het gevaar getroffen te worden zijn mensen bang naar buiten te gaan en is het moeilijk hulpgoederen te verdelen. Schoon drinkwater, gezondheidszorg en hygiëne zijn cruciaal voor het welzijn van de mensen die het slachtoffer zijn van het conflict, aldus Unicef.

Deze week vond een massabegrafenis plaats van ongeveer 80 burgers die de afgelopen tien dagen in de regio van Tyrus om het leven zijn gekomen. Mannen, vrouwen - grote kisten. Kinderen - kleine kisten; vergelijkbaar met van die kleine houten kistjes waar ook je twee flessen wijn inzitten van het kerstpakket. Overal stonk het naar vergaande mens. De lijklucht was zo sterk dat iedereen z'n mond en neus probeerde te bedekken.

Het comité van joodse rabbijnen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever heeft een religieuze stelling uitgevaardigd dat Israëlische legereenheden vrouwen en kinderen in Libanon en in de Gazastrook mogen doden zonder uitzonderingen, volgens de Hebreeuwse webstek van Yedioth Ahronoth. De uitspraak van de rabbijnen is gebaseerd op de Torah: "Elke Israëlische soldaat die genade toont voor kinderen in Libanon en Palestina is impliciet genadeloos tegenover de kinderen van Israël." (Bron: Expliciet.nl)

Het is duidelijk dat de burgerbevolking - zoals bij de meeste oorlogen - het grootste slachtoffer is van dit conflict. Van "doelgerichte acties in het buurland tegen de aldaar gevestigde troepen van Hezbollah" is al lang geen sprake meer. Het gaat om de totale ontwrichting van de Libanese samenleving, de vernieling van de economie, het toerisme en het risico op het creëren van een nieuwe burgeroorlog in het land van de cederbomen. Een onmiddellijk staakt-het-vuren is nodig om via diplomatie eindelijk Israël te bewegen alle VN-resoluties na te leven zodat ook andere partijen bereid zijn om de wapens neer te leggen en ontvoerde soldaten vrij te laten. Maar wat gebeurt er? Satelliet- en lasergestuurde precisiebommen uit Amerika zijn aangekomen in Tel Aviv. Bush zou de leverantie stil hebben willen houden, om te voorkomen dat dit de ergernis van Arabische landen zou opwekken. Dat Israël de bommen snel wil hebben zou erop duiden dat het land nog veel doelen in Libanon op de korrel wil nemen.

Wie spreekt er van redelijkheid, gematigdheid en democratie als het over Israël gaat?

Mario Bergen

zaterdag, juli 22, 2006

Israëli in de minderheid?

[Reactie op berichtgeving in De Standaard van 22 juli 2006]

In De Standaard van 22 juli 2006 lees ik in het artikel "Proportionaliteit" dat "de Israëliers demografisch sterk in de minderheid zijn". Niets is minder waar. Volgens de webstek van de C.I.A. zijn er 6.352.000 inwoners in de staat Israël, terwijl Libanon er slechts 3.874.000 heeft.

In dezelfde krant lees ik onder de titel "Nieuws is waar er journalisten zijn," een artikel dat blijkbaar de menig van de redactie van De Standaard weergeeft, dat Israël "toegevingen" zou moeten doen aan de Palestijnen om tot een rechtvaardige vrede te komen. Het Palestijnse volk wil geen toegevingen van de staat Israël maar de erkenning van zijn rechten als volk, niets meer of niets minder. En dit houdt inderdaad ook het recht op terugkeer in van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen die ten gevolge van de gewelddadige creatie van de staat Israël over de hele wereld verspreid geraakt zijn.

Johan Bosman

woensdag, juli 19, 2006

De staat Israël erkent de VN resoluties als het hen uitkomt

[Reactie op artikel in Het Laatste Nieuws van 16 juli 2006]

De leiders van de staat Israël kennen blijkbaar geen enkele, maar dan ook geen enkele schaamte meer. Gisteren wist uw krant te melden dat de staat Israël eist dat "de resoluties van de VN uitgevoerd worden." Bij nader toezien blijkt het enkel te gaan over de resolutie met betrekking tot Libanon en Hezbollah. Reeds decennia lang lappen alle Israëlische regeringen tientallen resoluties van de VN met betrekking tot Palestina aan hun laars en nu opeens zou de resolutie over Libanon moeten uitgevoerd worden op straffe van totale vernietiging van dat land door het Israëlische leger!

In dezelfde lijn stelt de staat Israël dat er momenteel een oorlog aan de gang is met Hezbollah. Maar het land weigert Hezbollah wel te erkennen als oorlogvoerende partij want onveranderlijk wordt de beweging aangeduid als "terroristen" die geen rechten hebben. Het Israëlische leger mag wel alle infrastructuur van Libanon vernietigen en terreurbombardementen tegen de Libanese burgerbevolking uitvoeren maar als het Libanese verzet een raket afschiet tegen een Israëlische kannoneerboot is dat een daad van "terrorisme" en géén oorlogsdaad volgens Israël.

Wat moet de wereld aanvangen met een degelijke staat van oorlogsstokers?

Johan Bosman

Thomas L. Friedman verzwijgt verantwoordelijkheid van Israël en de VS

[reactie op het artikel "de democratie ontvoerd" verschenen in De Morgen van 15/7/2006, p. 16.]

De Morgen (15.7.2006/p.16) heeft nogmaals het oude paard Thomas L. Friedman, columnist bij de pro-Israëlische NewYork Times, van stal gehaald. Friedman beheerst als geen ander de kunst om in het huidig Midden-Oostenconflict de verantwoordelijkheid van Israël te verzwijgen door de aandacht af te leiden op de islamisering die hij als de boosdoener aanduidt. Volgens hem gaat dit conflict "niet over Palestijnse gevangenen," maar over "de verdere radicalisering van de arabische wereld."

Mijn inziens hebben de Israëlische bombardementen en de ontvoering van een derde van de Palestijnse regering door Israël evenveel bijgedragen tot deze radicalisering. Volgens Friedman kwamen in Palestina, Libanon en Irak "overheden tot stand die alleen op papier soeverein zijn." Had hij soms iets anders verwacht van gebieden zoals Palstina en Zuid-Libanon die door Israël bezet worden of van een land zoals Irak waar Britse en Amerikaanse soldaten massaal aanwezig zijn? Denkt hij werkelijk dat de politieke regimes zoals Saoudi Arabië en Koeweit, de aardoliebondgenoten van Amerika, echte democratieën (kunnen) zijn?

Hij haalt er de Israëlische analyst Yaron Erzahi bij, die tot het besluit komt dat de Palestijnen voor de mensen van Hamas hebben gekozen "omdat zij een tegengewicht vormen voor de corruptie van de oude seculiere politieke partijen." Het zijn nu juist de Israëlische bewindvoerders en de Israëlische media die constant hamerden op de corruptie van de Fatahleiders om dit als alibi in te roepen voor de weigering van onderhandelingen met de Palestijnen en met hun president Abbas (hoofd van de Fatahpartij). Is het dan zo verwonderlijk dat de Palestijnen massaal voor Hamas hebben gestemd?

Hij schrijft ook over "de door Iran gesteunde islamitische en sjiïtische partij Hezbollah," maar zegt niets over de politieke, financiële en militaire steun van de Amerikanen aan Israël. Islamitische partijen handhaven hun eigen milities, voegt hij eraan toe. Maar de christelijke partijen in Libanon doen precies hetzelfde. Volgens Friedman weigeren Islamitische partijen te beletten dat een partij in een kabinet een heel land in een oorlog kan betrekken. Hoeveel partijen in de Israëlische regering weigeren dat het leger burgerdoelwitten in Gaza en Libanon bombardeert?

Het wordt pas nu duidelijk waarom Israël het Internationaal gerechtshof van Den haag nog steeds niet heeft erkend. Als ik dit artikel van Friedman lees, krijg ik de indruk dat hij de westerse publieke opinie wil voorbereiden en doen geloven dat het eventueel bombarderen van Syrië en Iran essentieel is voor de democratie.

Werner De Bus

dinsdag, juli 18, 2006

'Getraumatiseerde' legerleiders

[Reactie op "Geen muur houdt een raket tegen " van Luc Vander Kelen, Laatste Nieuws 17/7/'06]

Luc van der kelen hanteert de Washington-consensus stelling met verve: hij vergoeilijkt de Israëlische oorlogsmisdaden. "Het moet voor de leiders van Israël zeer traumatisch zijn, dat ze met hun hele leger niet in staat zijn hun bevolking te beschermen." Zelden zulke wansmakelijke uitspraak gelezen. Terwijl het Israëlische leger massaal burgerslachtoffers maakt, vrouwen en kinderen wegmaait, opzettelijk levensnoodzakelijke infrastructuur vernietigd enz. vraagt Vander Kelen begrip voor de legerleiders die veilig vanuit hun commandokamers marsorders geven voor tanks, mobiele raketlanceerders en gevechtsvliegtuigen. Mr. vander Kelen, laat me u iets nieuws vertellen: de Israëlische legerleiding geeft nog geen ene sjekel voor het lot van haar eigen Joodse bevolking. Want na 60 jaar gewelddadige geschiedenis weten de militairen (haast iedereen die iets te zeggen heeft in Israël heeft een militaire achtergrond) heel goed dat elke militaire actie een tegenreactie uitlokt. Al is het aantal slachtoffers aan Israëlische kant gemiddeld één achtste van deze aan Palestijnse kant, er is immers geen leger dat zo driest te werk gaat als het Israëlische. Gelukkig voor hen is het leven van een Palestijn aanzienlijk minder waard, tenminste als je het gebrek aan reacties van de internationale gemeenschap bekijkt bij de meer dan 3.300 doden die sinds november 2005 werden gemaakt door het Israëlische leger. Van die doden waren er 665 minderjarigen.

Laat ons dan ook eens de andere kant bekijken:
(1) Hamas is meer dan een jaar geleden éénzijdig gestopt met het sturen van de vreselijke zelfmoordaanslagen. Het Israëlische leger is echter geen moment gestopt met Palestijnen vermoorden, de meerderheid onder hen burgers. Ze bouwden ongestoord verder aan de apartheidsmuur, bleven de illegale nederzettingen op Palestijnse grond uitbreiden, sloten massaal Palestijnen op zonder vorm van proces. Verder werden huizen platgebuldozerd, duizenden olijfbomen vernietigd, de economie werd gewurgd, belastingsinkomsten die aan de Palestijnen toebehoren werden ingehouden en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.
(2) de Qasam rakketten die de wanhopige Palestijnen in de Gaza strook afschieten zijn amateuristische projectielen die tot nog toe één dode gemaakt hebben in Israël.
(3) De gevangengenomen Israëli zijn soldaten, geen burgers. De slachtoffers die daarbij vielen waren ook soldaten. Als daad van verzet van een bezet volk dat al 60 jaar repressie ondervindt was dat een legitieme actie en als dusdanig door het internationaal recht erkent. De Israëli's hebben een duidelijk patroon met hun gewelddadige acties: het treffen van de burgerbevolking door willekeurige moordaanslagen, intimidatie en vernedering en vernietiging van Palestijnsen eigendommen. Zelfs nu in Libanon blijkt dat het Israëlische leger doelbewust burgerdoelwitten bombardeert, en niet de hezbollah stellingen zelf. Slachtoffers zijn niet alleen Palestijnen in de vluchtelingenkampen in het zuiden maar ook gewone Libanezen die helemaal niets met de zaak te maken hebben. Weet u waarom, mr. Vander Kelen? U mag het antwoord zelf bedenken.

Inderdaad, geen muur houdt een raket tegen, dat is één van de weinige enige zinnige phrases in dit onzinnige artikel. Wat wel raketten tegen houdt dat zijn onderhandelingen. En dan bedoel ik gesprekken waarin alle partijen met respect behandeld worden. En vooral gesprekken waarin rechtvaardigheid terug een belangrijke rol krijgt toebedeeld. Want het gebrek aan rechtvaardigheid in Israël-Palestina is de voedingsbodem voor ontzettend veel ellende.

Staan de legers van het midden oosten hierop te wachten, zoals Vander Kelen lijkt te suggereren met zijn verwijzing naar de start van de eerste wereldoorlog? Neen, zij hebben niets te winnen bij een conflict dat ze bij voorbaat verliezen. Het enige leger dat hier wint, dat altijd wint, is het Israëlische. Tenminste zolang Uncle Sam ze het hand boven het hoofd houd, politiek en financieel (een slordige 90 biljoen dollar per jaar). Of het Joodse volk er ook bij wint is een geheel andere vraag.

Koen Stuyck

Militairen voeren nu het bewind in Israël

[reactie op een artikel verschenen in De Tijd van 14 juli op p. 3.]

In De Tijd van 14 juli staat op pagina 3 een artikel waarin ik lees dat een Israëlische regeringsvoerder de Hezbollah "een aftakking van het Iraanse regime" noemt. Een merkwaardige stelling van een Staat die van Amerika miljarden dollars militaire hulp krijgt. Is Israël niet zelf een aftakking of bruggenhoofd van Amerika in de Arabische wereld ?
En dan verwijt het ook nog de Palestijnen om voor Hamas gestemd te hebben. Maar Israël heeft nooit met President Abbas van de Fatah willen onderhandelen en heeft steeds gezegd dat de leiders van Fatah corrupt zijn.
Met Olmert zou alles anders worden, maar de Israëlische bevolking gaat nu spijt hebben dat ze voor de partij van Olmert hebben gestemd, want het zijn nu de militairen die met medeplichtigheid van de Israëlische premier het beleid voeren. En dan maar afstoken op de ondemocratische arabische regimes.

Uit dit alles wordt nu duidelijk dat Olmert over de bezette gebieden niet wil onderhandelen , of het nu de Westelijke Joordaanoever betreft, of de Syrische Golanvlakte of de het Libanese gebied van Chebaa (25 km²). Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap Israël tot onderhandelen dwingt, want zolang er geen politieke oplossing komt, zullen noch de scheidingsmuur, noch de militaire invasies de veiligheid van Israël kunnen waarborgen.

Werner De Bus

donderdag, juli 13, 2006

Ramallah ligt in Palestina!

[reactie vrt nieuws 13 juli'06, 13u (via hun website)]

Bedankt om Rudi Vranckx naar Palestina/Israël te sturen: van hem kunnen we altijd goede en gebalanceerde reportages verwachten. Wim De Vilder moet wel nog worden meegedeeld dat Ramallah (van waaruit Rudi verslag uitbracht) helemaal niet in Israël ligt, maar in Palestina!
Vriendelijke groeten,
Tiene Holvoet

woensdag, juli 12, 2006

Zwitserland veroordeelt Israël voor 'collectieve strafexpeditie' (2)

[Correspondentie met vrt tv nieuwsdienst n.a.v. reactie Palestina in de media: Zwitserland veroordeelt Israël voor 'collectieve strafexpeditie']

Geachte heer Liénard,

dank voor uw reactie. De mededeling dat Zwitserland -als 'beschermer' van de Conventies van Genève (Internationaal Humanitair Recht)- de staat Israël veroordeelt voor zijn acties in de Gazastrook omdat ze volgens het oorlogsrecht 'collective punishment' zijn, is pure informatie, geen opinie of conclusies. Gewoon een (nieuws)feit. Bovendien kan men Zwitserland bezwaarlijk een subjectief of partijdig land vinden in deze kwestie. Het onthouden van deze informatie blijft voor mij een serieuze misser (of partijdigheid? bewust of onbewust...).

Tiene Holvoet

[Bericht vanwege tv-journaal]
Dank voor uw mail. Wij worden geacht om in ons journaal informatie te brengen, geen opinie, geen conclusies. Onze informatie is duidelijk genoeg om de kijker zelf zijn besluiten te laten trekken. Van ons verwachten voor- en tegenstanders een objectieve en onpartijdige benadering van de feiten.

William Liénard, tv-journaal

[Oorspronkelijk bericht - verzonden: dinsdag 4 juli 2006]
Laatavondjournaal van deze avondvraag : Is het mogelijk om in de redactie van het laatavondjournaal informatie toe te voegen (t.o.v. terzake, canvas, 20u)? In het nieuwsfeit m.b.t. de militaire invasie van de staat Israël in de Bezette Palestijnse Gebieden is het niet ongepast te vermelden dat Zwitserland als 'beschermer' van het internationaal humanitair recht Israël heeft veroordeeld omdat hun optreden een collectieve straf voor de Palestijnse burgerbevolking is, eerder dan een 'bevrijdingspoging' voor de gekidnapte soldaat. Dit "collective punishment" is regelrecht in tegenspraak met de conventies van Genève, waar ook Israël ondertekenaar van is.

Tiene Holvoet

zondag, juli 09, 2006

Vette koppen vertellen onjuist verhaal

[Reactie op artikel van Frank Schlömer in De Morgen van 6 juli 2006]

Donderdag ll. las ik in De Morgen een artikel van uw hand onder een vette titel: "Israël neemt wraak voor Palestijnse raketaanslag." En als subkop: "Israël zal een groter militair offensief lanceren in Gaza nadat een Palestijnse raket een schooltje in Ashkelon heeft verwoest." Premier Olmert sprak van een 'escalatie zonder voorgaande' en kondigde 'buitengewone gevolgen' aan.

Diezelfde dag las ik in De Tijd: "Israël is van plan zijn militair offensief in de Gazastrook uit te breiden. De joodse staat nam die beslissing nadat de Palestijnen een zelfgemaakte raket afgeschoten hadden op de Israëlische stad Ashkelon. De aanval maakte geen slachtoffers en richtte amper schade aan."

Wat is dat nu? Is de school nu verwoest of is er nauwelijks schade? Vermits ik de laatste dagen geen verwoeste school gezien heb op TV denk ik het tweede, en denk ik dat U me onjuiste en ongecontroleerde informatie doorvertelt. Kunt U uw informatiebronnen eens screenen op hun geloofwaardigheid? Het past niet voor een kwaliteitskrant om zo te blunderen.

Pol Vandenplas

vrijdag, juli 07, 2006

"Terrorisme en nieuwe technologie als antwoord"

[Reactie op terzake canvas 7 juli over ''terrorisme en nieuwe technologie als antwoord"]

Het was ronduit choquerend te moeten aanhoren hoe alle technische snufjes van Israël steevast als anti-terroristische middelen werden benoemd! Constant werd geïnsinueerd dat Palestijnen terroristen zijn op dezelfde voet als al-qaida-gekken.
Om er nog een schepje bovenop te doen, werd over de muur die Israël bouwt gezegd dat Israël "zijn grenzen er effectief mee afgrendelt!"

1.. als u de high-tec van Israël wil gebruiken in een reportage, kan u evengoed zeggen dat het om het nieuwste legermateriaal gaat. Het doet niets teniet aan de info die u wil geven, maar u houdt zich minstens van de zeer gekleurde (Israëlische) visie.

2.. ik zal niet ontkennen dat sommige Palestijnen soms gebruik maken van terroristische middelen, maar dat maakt de Palestijnen geen terroristen. Zij worden bezet en zolang zij op dat bezet gebied strijd leveren met het bezettende leger (en bvb een soldaat als 'prisoner of war' nemen), is er (internationaal rechterlijk) geen sprake van terrorisme. Bovendien stel ik u voor even naar de situatie vandaag de dag te kijken: is het omdat de Israëli's een officieel leger hebben en dito uniformen en materieel, dat zij een 'volkomen gelegaliseerde strijd' leveren? Je kan onmogelijk naast de ongelooflijk ongelijke machtsverhouding kijken en de manier waarop een hele bevolking wordt geterroriseerd. En dit voor een - ik herhaal, volgens internationale oorlogsregels normale- gevangenneming van een soldaat van het bezettende leger in bezet gebied door de bezette?!

3.. De muur (op bepaalde plaatsen onder de vorm van een 'hek') die Israël bouwt, staat allesbehalve op Israëls' grenzen! Ten eerste weigert de staat Israël tot vandaag zijn grenzen vast te leggen (en om de link duidelijk te maken: zo kunnen ze deze internationaal erkende 'grens', m.n. de bestandslijn van '49, nog verleggen in hun voordeel). Ten tweede staat dat hek/muur een heel eind op Palestijns (bezet) gebied (net om voorgaande 'link' te kunnen waarmaken). Alsof dit nog niet genoeg foute informatie was, hield u er in de reportage aan vast dit een 'veiligheidsmuur' te noemen! Ook dit is een zeer eenzijdig gekleurde invulling (m.n. de Israëlische), immers deze 'muur' wordt in andere lectuur soms ook 'Apartheidsmuur' genoemd én het Internationaal Gerechtshof in den Haag stelde vorig jaar dat de bouw ervan (op deze route) absoluut illegaal is.

Het is een openbare omroep onwaardig om zulk een subjectieve informatie (meegaand in Israëls' propaganda) te verspreiden onder het mom van een gewone reportage! Ik hoop maar dat iedereen gaat slapen nog voor de herhalingen beginnen. Verder verwacht ik dat er een rechtzetting komt van terzake en er duidelijk op zal worden toegezien dat dit niet opnieuw voorvalt.

Een verder trouwe kijker,
Tiene Holvoet(politicologe)

donderdag, juli 06, 2006

vernielzuchtig Israël

[Reactie naar Het Laatste Nieuws]

Het is chockerend vast te stellen met welke ongelooflijke arrogantie de verdedigers van de staat Israël hun mening ventileren. De Israëlische premier Olmert zei dat hij de dood van 14 Palestijnse burgers bij de invasie van Gaza betreurde maar dat "de bedreiging van het leven van Israëlische burgers door de Qassam raketten nog veel belangrijker was." De slogan "eigen volk eerst," die hier zoveel beroering verwekt, verdwijnt in het niets bij zoveel arrogantie.

Lezer Sami Eisbart beweert dat "Als Israël echt wou, het de Palestijnen van de aarde kon vegen" maar "dat doet Israël niet om morele redenen." De joodse milities hebben in 1948 tussen de 700.000 en 900.000 Palestijnse burgers uit hun huizen en land verjaagd. Sedertdien heeft de Israëlische staat honderden Palestijnse dorpen met de grond gelijkgemaakt om er joodse dorpen te bouwen. Miljoenen Palestijnen zijn ondertussen verspreid over de hele wereld als vluchteling.

En nog dagelijks neemt de Israëlische staat Palestijnse grond in beslag, vernietigd het Palestijnse infrastructuur, vermoord het Palestijnse burgers,... Dit is dan het morele gedrag van de joodse staat Israël! Waar zouden de joden in godsnaam het recht vandaan halen om "de Palestijnen van de aarde te vegen?"

Johan Bosman

woensdag, juli 05, 2006

De morele hypocrisie van de Israëlische ambassadeur doorprikt

[Reactie op de brief gepubliceerd door de Israëlische ambassadeur in België, vandaag in De Morgen, De Tijd en De Standaard ]

De morele hypocrisie druipt van de reactie van de heer Kinar. Elke zin van zijn poging tot verantwoording van de draconische actie van het Israëlische leger, kan eenvoudigweg doorprikt worden. Ten eerste lappen ze hiermee zo ongeveer alle internationale rechtsregels aan hun laars (iets wat men van het land dat de meeste VN-resoluties overtreden heeft, natuurlijk kan verwachten). Ten tweede treffen ze moedwillig een heel volk.
Wat het erkennen van de staat Israël betreft; Israël wil na meer dan 50jaar, in haar ijver om toch maar zoveel mogelijk Palestijns gebied in te nemen, nog steeds haar grenzen niet vastleggen. Dit maakt zo'n erkenning toch wel lichtjes onmogelijk. Op welke wijze zou de Palestijnse regering de staat Israël moeten erkennen? Wordt er veronderstelt dat de 200.000 illegale (volgens het internationale recht) 'kolonisten' op de Westelijke Jordaanoever leven op land van Israël? Wordt er verondersteld dat de apartheidsmuur die Israël op Palestijns gebied bouwt , diep binnen de Westelijke Jordaanoever, en die zo'n twee jaar geleden reeds door het Internationale Gerechtshof in Den Haag als illegaal bestempeld werd, 'erkend' wordt door de Palestijnen? Israël zèlf erkent in zijn dagelijks handelingen op geen enkele wijze het bestaansrecht van een toekomstige Palestijnse staat. Elke Palestijnse politieke activiteit in Oost-Jeruzalem is gewoonweg verboden en het vereiste enorme druk van de internationale gemeenschap om ervoor tezorgen dat de Palestijnen in Oost-Jeruzalem gewoon maar konden stemmen voor hun regering. Desalniettemin hebben de verschillende Palestijnse groeperingen al geruime tijd laten weten dat wat ze zien als Palestijnse staat zich op de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever & in Oost-Jeruzalem zou bevinden. De overige meer dan 70% van historisch Palestina wordt daardoor 'erkend' als Israel.

Wat de 'ondersteuning' van de raketbeschietingen betreft; Hamas heeft meerdan een jaar lang een staakt-het-vuren in acht genomen. Tijdens dit jaar bleef het Israëlische leger gewoon verder gaan met de uitbreiding van de nederzettingen, het illegaal vermoorden van Palestijnse militanten (zonderook maar enige vorm van proces), het verder bouwen van de Apartheidsmuur op Palestijns gebied en het vasthouden aan de economische wurggreep van de Palestijnse economie (dit jaar alleen al is de grensovergang om goederen uit Gaza naar de buitenwereld te transporteren maar 40 dagen nièt gesloten geweest, waardoor hele oogsten weggerot zijn). Is het raar dat de militanten in de nog steeds door Israël bezette Gazastrook zich verzetten tegen de bezetting met de weinige middelen die ze hebben? Het luchtruim, de kusten, de grenzen, dit wordt allemaal nog steeds volledig door Israël gecontroleerd. Stel je maar eens de vraag hoe het komt dat de luchthaven of de haven van Gaza na de Israëlische 'terugtrekking' niet geopend is.

Wat de 'ontvoering van Israëli's op Israëlisch grondgebied betreft,' wordt het wel erg gortig. Op dit eigenste ogenblik worden in Israël meer dan 300 Palestijnse kinderen in gevangenissen vastgehouden, evenals meer dan 100 Palestijnse vrouwen. Recent heeft het Israëlische leger ook Palestijnse ministers en een grote groep Palestijnse parlementsleden gevangengenomen. De Israëlische minister van Justitie stelde zich de vraag of zij eigenlijk aanspraak kunnen maken op diplomatieke immuniteit. Hoe hypocriet kan je zijn?

Israël heeft nog nooit een politiek van terughoudendheid toegepast, in tegenstelling tot wat de heer Kinar durft te schrijven. Hoe terughoudend is men als men massaal artillerie de Gazastrook laat bombarderen? Als men helicopters raketten laat afvuren in het dichtstbevolkte gebied van de wereld? Als men miljoenen mensen in het midden van de zomer elektriciteit ontneemt (die nodig is om drinkbaar water op te pompen en ziekenhuizen te doen draaien)? Als men eender wie die naar de normen van het Israëlische leger te dicht in de buurt van de 'grens' komt neerschiet?

Israël zal nooit meer de Palestijnen kunnen compenseren voor het vreselijkedat ze hen al die jaren en elke dag opnieuw aandoet.

For shame..

Lander Vander Linden.

dinsdag, juli 04, 2006

Zwitserland veroordeelt Israël voor 'collectieve strafexpeditie'

[Reactie op Terzake van 4 juli ‘06]

In het journaal van vandaag 4 juli zag u een belangrijk nieuwsfeit over het hoofd: er werd helemaal niets gezegd over de veroordeling door Zwitserland van Israël mbt hun invasie in de Palestijnse Bezette Gebieden. "Israël schendt de internationale conventies van Genève door hun collectieve strafexpeditie op de Palestijnen" -aldus de 'beschermer van het internationaal humanitair recht.' (Lees het bericht op de BBC-website).
U had er nochtans de kans toe, want u had het over "de vader van Gilat die nu al 9 dagen angstig afwacht." Over de honderden Palestijnse vrouwen en kinderen -waarvan de vrijlating wordt gevraagd in ruil voor Gilat- horen we nooit op deze manier spreken. Ook zij hebben een naam, een leven vol gebeurtenissen, een droom, een karakter, een liefhebbende en bang afwachtende familie -sinds jaren...

Tieneke holvoet

zondag, juli 02, 2006

Wie is de gekidnapte Israëlische soldaat?

[Reactie op artikel in De Standaard van 30 juni, p.14]

Op pagina 14 van DS 30/06, geeft u een korte schets van Gilat Shalit, de gekidnapte Israëlische soldaat. Het is uw volste recht om deze man voor te stellen. Het is de zoveelste tragische figuur in dit geweldadig en humanitair onverantwoord conflict, een kleine pion op dit oorlogsschaakbord.

In de context van de lange Palestijnse slachtofferlijst echter, waar dergelijke aandacht onbestaande is voor individuele Palestijnse strijders, gevangenen, e.a.; gezien de buitengewone geweldadige Israëlische reactie, meen ik dat het niet getuigt van objectieve berichtgeving om deze figuur nu, en alleen hij, te portreteren in zijn familiale context. Zijn gegevens komen ongetwijfeld van Israëlische bronnen. In de context van het huidige gebeuren is dit artikel melodrama tot en met. Het past uitstekend in de Israëlische public relations. Om hem nu te kunnen gebruiken als reden voor hun inval in Gaza voeren ze hem op als 'symbool.'

Hun brutaliteit en het resultaat van deze inval staan buiten elke proportie voor 1 gekidnapte sodaat. U weet wat ze gedaan hebben. Indien het nu nog niet duidelijk is dat het de bedoeling is om de Palestijnse gemeenschap in zijn geheel te treffen, dan is er echt wel iets mis met onze geestelijke vermogens. Collectieve straffen en buitensporige militaire reacties, het zijn de zoveelste overtreding van alle mogelijke internationale overeenkomsten en conventies. Israël heeft ze toch al allemaal op zijn palmares staan en trekt er zich niets van aan. Al deze conventies worden alleen maar gebruikt door de sterken tegen de zwakken.

De genoemde schuchterheid van deze jongeman staat in schril contrast met zijn vrijwillige keuze om in een gevechtseenheid te dienen. Men kan zorgen voor een andere keuze in het Israëlische leger. Hij was gelegerd in een vooruitgeschoven post. Dergelijke jongens, ook aan checkpoints, verbazen door een nietsontziende minachting voor de menselijke (Palestijnse) waardigheid. Het vijandsbeeld is dus diep geworteld. Geef deze schuchtere mensen nu nog een machinegeweer, en de schuchterheid slaat om in nietsontziende machtsuitoefening. De man heeft een Frans-Israëlisch paspoort. Zijn vader was een Franse emigrant. Zij wonen nu op de Golan hoogvlakte, dichtbij Libanon. Ik ken hun juiste verblijfplaats niet precies, maar de Golan zijn de vruchtbare en waterrijke gebieden in het noorden, behorende bij Syrië, veroverd in 67 en geannexeerd door Israël. Ik kan mij vergissen maar het is dus heel goed mogelijk dat hij de zoon van een settler of kolonist in de Golan is, wat nog een ander licht op deze man zou werpen, met nog een scherper Palestijns-Arabisch vijandsbeeld. Dit zal Israël niet vertellen.

Ontelbare Palestijnen houden ook van hun verdwenen geliefden en wachten tot ze naar huis komen. Onder andere de 'Nacht und Nebel' gevangenen, nu in Israëlische gevangenissen.

Johan Van Hulle

zaterdag, juli 01, 2006

De propagandawebsit van de regering Bush

[Reactie op artikel op vrtnieuws.net]

Vandaag 1 juli plaatste u een bericht op uw webstek onder de titel "Ontvoerde Israëlische soldaat nog niet vrij". Ik kijk alvast uit naar een volgende titel waarin u het heeft over de duizenden Palestijnse gevangenen die nog niet vrij zijn en waarvan er velen reeds jarenlang gegijzeld worden door Israël en eveneens gevangen zitten zonder enige vorm van proces. Kwestie van niet met twee maten en twee gewichten te blijven meten!

Voorts stelt u in dat artikel dat "de ontvoering heeft geleid tot een grote militaire operatie in de Gazastrook." Welnu, ik geloof niet dat u zo naïef bent dat u zelf geloofd dat dit de echte reden voor de invasie van Gaza is. Mocht de Israëlische regering echt bekommerd zijn om het lot van haar soldaat -die overigens ook een Frans staatsburger is- dan zou ze veel diplomatischer te werk gegaan zijn. Het is duidelijk dat Olmert de kans gegrepen heeft om de vernieuwde concensus die onder Palestijnen aan het groeien was te ondermijnen door het Palestijnse kamp tot het uiterste te provoceren, inclusief het uitlokken van de terechtstelling van de krijgsgevangene. Op deze manier kan hij dan nog eens aan "de internationale gemeenschap" bewijzen dat "er niemand is om mee te onderhandelen" aan Palestijnse zijde en dat "ze" allemaal terroristen zijn.

Krijgt u via de internationale persagentschappen niet binnen hoeveel Palestijnen er reeds gestorven zijn door gebrek aan electriciteit (in de ziekenhuizen, door het uitvallen van koelinstallaties, etc.) en door het onderbreken van essentiële verbindingswegen? Of mogen Palestijnse doden aleen in beeld komen als het om "terroristen" (lees verzetstrijders) gaat?

Ten slotte eindigt u het artikel met het nieuws dat de VS met een "beschuldigende vinger naar Syrië wijzen" dat zou moeten stoppen met steun aan "radicale Palestijnen". Dat kan best zijn maar eigenlijk hoort dit 'nieuws' thuis op de propagandawebstek van de regering Bush. Minstens een paar miljard mensen op deze planeet vinden dat het Westen nu maar eens zijn steun moet stopzetten aan radicale zionisten, Olmert's regering op kop. Ik begrijp wel dat u als openbare zender onderdeel uitmaakt van dat Westen maar moet u er dat ook zo vingerdik opleggen? Krijgen jullie dan nooit eens een persberichtje binnen via Al Jazeera of WAFA of wordt dat alleen gepubliceerd als het écht in het kraam past, bv. als onze vriend (in ieder geval die van President Bush) Osama bin Laden nog eens iets te melden heeft?

Wanneer krijgen we via de VRT ook eens een andere opinie dan die van Washington te horen als het over Palestina gaat?

Johan Bosman