zondag, maart 28, 2010

Netanyahu en Jeruzalem

[Lezersbrief naar De Standaard]

De eerste minister van Israël blijft her en der verklaren: "Het joodse volk bouwde Jeruzalem al 3.000 jaar geleden, en het blijft dat ook vandaag doen. Jeruzalem is geen nederzetting. Het is onze hoofdstad."

Deze uitspraak getuigt van een ongeziene arrogantie en absurditeit. Als er een bepaalde stam/ras/nationaliteit 3000 jaar geleden iets verwezenlijkt heeft, geeft dat dan aan de afstammelingen -of aanhangers- van die stam/ras/nationaliteit enige eigendomsrechten? Als we dat aanvaarden, dan staan hier morgen een aantal Italiaanse families om het eigendomsrecht op te eisen van Tongeren, Doornik, Aras, enzomeer. Want het waren toch de Romeinen die -slechts- 2000 jaar geleden deze steden gebouwd hebben? Mogen de Grieken dan Sicilië "terug" inpalmen en mogen de Noren dan morgen Londen en gans de oostkust van Groot-Brittanië bezetten omdat de Noormannen daar -slechts- 1200 jaar geleden steden en dorpen bouwden?

De uitspraak van Netanyahu is niet alleen absurd, ze is bovendien een arrogante negatie van alle VN resoluties terzake. VN resolutie 181 stelt dat Jeruzalem een stad met internationaal statuut moet zijn. Resoluties 2253 en 2254 van de Algemene vergadering stellen dat Israël het statuut van Jeruzalem niet mag wijzigen. Resolutie 252 van de Veiligheidsraad veroordeelt Israël voor het wijzigen van het internationaal statuut van Jeruzalem. De resoluties 2628 van de AV en 338 van de VR roepen Israël nogmaals op om de vorige resoluties toe te passen. Resolutie 478 van de VR zegt expliciet dat Jeruzalem NIET de hoofdstad van Israël kan zijn. Kan het nog duidelijker?

Het is duidelijk dat Israël al deze UNO resoluties vierkant aan zijn laars lapt. Nochtans werd in de oorspronkelijke "erkenning van Israël" (resolutie 273) expliciet verwezen naar resolutie 181. Dus als Israël zich niet houdt aan de UNO resoluties, dan verliest het zijn erkenning als lid van de Verenigde Naties. Netanyahu speelt met vuur, door zo te handelen ondergraaft Israël zijn eigen bestaansrecht.

Welke ander regime durft met evenveel arrogantie zoveel VN resoluties met de voeten treden? Hoelang nog voordat de VN sancties onderneemt? Waarom zwijgen onze politiekers?


Pol Van den plas, Gent

zaterdag, maart 27, 2010

VS schaart zich driemaal achter Israël in VN-mensenrechtenraad

[Lezersbrief aan De Morgen]

President Obama geeft 25 miljoen dollar voor de migratie van nieuwe joden naar Israël. Dit gebeurt door een gift aan de organisatie 'United Israel Appeal,' zo laat de Israëlische lobbygroep AIPAC weten.

Maar er is ook het individuele en onvervreemdbare recht van alle Palestijnse vluchtelingen om naar hun oorspronkelijk woongebied terug te keren. Deze Palestijnen horen ook gecompenseerd te worden voor de geleden schade aldus VN-resolutie 194. Waarom erkent Obama ook dit recht niet? Waarom eist hij niet dat Israël dit uitvoert? Waarom steunde Amerika deze week in de VN-mensenrechtenraad tot driemaal toe Israël als enige van de 47 landen?

Aan de relatie tussen Washington en Tel Aviv lijkt geen vuiltje aan de lucht afgaande op dit stemgedrag.

In Genève stemde de V.S. tegens het Palestijns zelfbeschikkingsrecht. Waar de V.S. zou moeten opkomen om een einde te maken aan de discriminatiepolitiek tegenover Palestijnen en alle andere minderheidsgroepen in Israël, zwijgt men. Als het gaat over Israël dat een moderne rechtstaat hoort te wezen voor al zijn inwoners is men potdoof. En als men de toepassing van het volkerenrecht vraagt zodat ook het Palestijnse volk zich cultureel, economisch en politiek mag uiten is men blind. Washington zwijgt en is doof en blind als het gaat om het welzijn en de welvaart van miljoenen Palestijnen.

VS-ambassadeur in Genève Eileen Chamberlain Donahoe zegt dat de Palestijnen en Israëli's in hun eigen gebied maar zorg moeten dragen dat mensenrechten worden toegepast. De mensenrechtenraad zou “geen geloofwaardige instelling zijn, maar een anti-Israël platform”.

Maar waar moet men anders terecht zodat Israël zijn verplichtingen als bezettende macht volgens de Vierde Conventie van Genève zal nakomen? Zodat Palestijnse vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke woningen of leefgemeenschap? Zodat het grensakkoord over Verplaatsing en Toegang, zoals overeengekomen tussen Israël en de PA op 15 november 2005, geen dode letter blijft, maar de inwoners van de Gazastrook en goederen vrij deze kusstrook kunnen verlaten?

Het is net de VN-mensenrechtenraad die zorg moet dragen voor gelijke rechten voor alle inwoners, in zowel Israël als in de Palestijnse staat in wording. Het is net deze VN-raad die garant moet staan dat Palestina een aaneengesloten leefbare staat krijgt in plaats van bantoestans. Een staat die sowiezo regionaal nauw zal samenwerken met de Jordanië dat grenst aan de Westelijke Jordaanoever en Egypte, grenzend aan de Gazastrook. Het Jordaanse, Palestijnse en Egyptische volk zijn vragende partij voor zulke intense samenwerking tussen een Palestijnse staat in wording en zijn Arabische buren.

Net zomin als Apartheidsmuren en metalen hekkens eeuwig zullen blijven bestaan, zal ook Mubarak niet eeuwig aan de macht blijven in Egypte om vandaar het Palestijnse volk tegen de wil van zijn Egyptische onderdanen te blijven dwarsbommen. De opsluiting van anderhalf miljoen Palestijnen in de zilte dorre kusstrook van zo'n 40 bij 9 km is niets meer of minder dan een getto.

De bevrijding van het Palestijnse volk uit deze getto en de bezettingspolitiek is een kwestie van tijd. Ook de Oost-Europese volkeren konden zich bevrijden van nazi-Duitsland en ook de Palestijnen zullen dit kunnen doen als de tijd daar rijp voor is.

Het beschouwen van de huidige situatie als een voldongen feit van van Palestijnen in getto's en bantoestans, is een grote schending van het volkerenrecht, van de creativiteit van de Palestijnen, van geschiedkundige- en sociale evoluties, van de vergankelijkheid van apartheidsregimes en van het geloof dat uiteindelijk het goede het kwade zal overwinnen.

Mocht men daarin in 1941 niet geloofd hebben toen nazi-Duitsland met zijn troepen aan de buitenwijken van Moskou stond en 90 % van Stalingrad in zijn bezit had, dan zou Europa nog steeds bezet zijn door nationaal socialisten. Dan was ons continent gezuiverd van joden, zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten, vrijmetselaars en politieke tegenstanders en nu een nationaal-socialistische eenheidsworst.

Als men in 1941 bleef geloven in een ander democratisch, vrij Europa van volkeren, waarom zou men dan heden de hoop moeten opgeven voor gelijke rechten voor Palestijnen in Israël, voor een eigen leefbare Palestijnse staat, voor het zelfbeschikkingsrecht dat een verworven recht is voor elke volk?

Als de Amerikaanse ambassadrice in de VN-mensenrechtenraad niet het uitgelezen orgaan ziet voor vrede tussen Palestijnen en Israëli's te bereiken, dan moet ze duidelijk maken welk platform ze wel gaat gebruiken.

Zonder Joe Biden zou er nooit een bijkomende vermindering geweest zijn van het kernarsenaal in de wereld. Zonder hem zou Irak de voorbije maanden teruggekeerd zijn naar het ergste etnische geweld van 2006 en 2007. Joe Biden is de man die er wel in slaagde om een degelijk Amerikaans economisch plan voor jobs en infrastructuur goedgekeurd te krijgen waar anderen faalden. Respect voor hem. Bij zijn bezoek aan Israël was de confrontatie met nieuwe bouwplannen voor Jeruzalem echter een onaanvaardbare provocatie van Tel Aviv. Een land dat zulke diplomatieke barbaarsheid uitvoert tegenover de nummer twee van Amerika verdient geen steun voor zijn apartheidsregime in de VN-mensenrechtenraad. Zo'n land hoeft geen militaire transportvliegtuigen of drie miljard dollar militaire hulp.

Mijnheer Obama, dat U de nummer twee van de Stripes and Stars naar Tel Aviv stuurde was meer dan een strategische blunder. Admiraal Michael G. Mullen, de hoogste baas van het Amerikaans leger, vroeg eveneens een bouwstop aan Tel Aviv omdat de anti-Amerikaanse sentimenten nog nooit zo hoog waren in de Arabische wereld. Hij kreeg een njet. Netanyahu kon en wou niets beloven omdat nog duizenden nieuwe wooneenheden in bezet gebied eraan kwamen. En vlak nadien stuurt U Biden, wetende dat hij aan de politiek van Israël niets kan veranderen zonder enige sancties op zak. Het was een sadistische zet om uw beste maatje in het Witte Huis bloot te stellen aan dit risico. U wist dat die 1.600 huizen en andere bouwprojecten eraan kwamen van Admiraal Michael G. Mullen en had daarmee ingestemd. U stuurde uw vicepresident echter met een knapzak naar de loopgraven van Tel Aviv om te praten met de extreem-rechtse politieke- en militaire leiders. U offerde uw vicepresident op en liet Nancy Pelosi in uw naam de steun aan Tel Aviv namens het parlement herbevestigen. De militaire- en financiële steun blijft onverminderd. Alleen de bunkerbusters worden niet geleverd aan Israël omdat Netanyahu een aanval op Iran als ultiem middel niet wil uitsluiten.

Het is een lachertje wetende over hoeveel militair materiaal Israël heden beschikt en straks als de Amerikaanse troepen wegtrekken uit Irak, ook het meeste militair materiaal daarvan in Israëlische loodsen zal worden gestockeerd. Een gift van Obama. Israël blijft de boezemvriend van Amerika. Ruim duizend Amerikaanse soldaten namen in de herfst van 2009 deel aan Juniper Cobra, de grootste militaire oefening rond raketverdediging van Israël sinds zijn ontstaan. Er was de boycot van de Durban Conferentie (rond mensenrechten en tegen racisme) en het stelselmatig neen-stemmen tegen het Goldstone-rapport.

Alleen met de kernwapenvermindering scoort de VS op gebied van vrede. Maar eerlijkheid moet vermelden dat Joe Biden dit door hard werken heeft bereikt en dat Obama alleen zijn poot komt zetten om dan breed te lachen naar de persmeute als een popster op wereldtournée.

Mario Bergen, Leuven


Link: http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=171739

De VN als een reus van leem

[Lezersbrief aan De Standaard]

De grote baas van de VN, Ban Ki-moon, wil gesprekken tussen Israël en de Palestijnen. Maar hoe kan je spreken als Israël VN-resolutie 478 niet nakomt. Netanyahu zei immers “Jeruzalem is geen nederzetting, maar de hoofdstad van Israël”. Dit terwijl de annexatie van Oost-Jeruzalem onwettig is, net als de uitbreiding van heel Jeruzalem. Israël moet de rechten van de Palestijnen in Oost-Jeruzalem erkennen en er niet zomaar overal bouwen. De Israëlische kolonies zijn illegaal en moeten ontruimd worden, in Oost-Jeruzalem, op de Westelijke Jordaanoever en in de Syrische Golan. VN resoluties 446 en 452 vragen dit heel uitdrukkelijk aan Israël.

Nancy Pelosi zei namens het Amerikaans parlement dat het aan de kant van Israël staat. En blijkbaar is dit nog steeds het geval. De bouw van de Apartheidsmuur gaat door, ondanks adviezen van het Internationaal Gerechtshof en VN-resoluties. Over het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen wordt gezwegen.

Waarom neemt de VN geen maatregelen tegen Israël? Ban Ki-moon pleit toch voor het respecteren van internationale wetten en de stop van illegale bouw door Israël in haar kolonies. Kan men dan geen sancties instellen nu Israël niet wil luisteren en toch verder bouwt?

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, maart 16, 2010

Benny Morris over Palestina

[Lezersbrief aan Knack]

Een tijdje terug vertolkte de nieuwe historicus Benny Morris een racistisch pamflet in Knack. Hij verweet de Arabieren religieus te zijn wat niet zou stroken met de seculiere westerlingen. Maar Morris verzwijgt de oprichting in 1948 van een staat (Israël) waarbij je een godsdienst (de joodse) moet aanhangen om alle rechten te hebben in die staat!

En waarom heeft hij het niet over de fundamentalistische joden, met name de zionisten die een andere volk al decennia verdrijven van hun natuurlijke habitat. Zijn zionistische joden die Palestijnen verdrijven van hun land om eigen kolonies op te richten dan geen fundamentalisten? Of kolonisten die de plantages en waterbronnen van Palestijnen vernielen? Kolonisten die met stenen en afval gooien naar Palestijnen in Hebron? Of soldaten die het joods zionisme aanhangen en overtuigd zijn dat Palestijnen niet meer rechten hoeven te hebben dan kakkerlakken?

Natuurlijk veroorzaken Palestijnen meer verkeersongevallen dan Israëli's. Zij hebben immers geen autostrades van Apartheidswegen, maar moeten van de Israëlische staat vele kilometers omrijden langs smalle en slechte wegen zonder moderne infrastructuur. Zij kunnen geen tien kilometer rijden zonder checkpoint en ze verliezen uren aan paspoortcontroles en ondervragingen om dan gestresseerd weer enkele kilometers te rijden tot de volgende checkpoint. Die dagelijks onzekerheid, de slechte weginfrastructuur en het tijdverlies aan checkpoints brengen dan ook meer ongevallen met zich mee.

Als de Israëlische politie alle moorden van Israëli's op Palestijnen verticaal klasseert, dan is het normaal dat Palestijnen in de statistieken van Morris meer moorden plegen dan de Israëlische onderdanen.

Morris is een zielige historicus als hij niet ziet dat Hamas van een terreurbeweging is geëvolueerd naar een politieke partij die zelfs radicale religieuze groeperingen in de Gazastrook - die de sharia wouden installeren - hardhandig heeft aangepakt. Zelfmoordaanslagen door Palestijnen zijn al jaren gestopt en intussen sprak de vooraanstaande moslimgeestelijke Tahir ul-Qadri een fatwa tegen terreur uit. Word het geen tijd dat een vooraanstaande rabbi eveneens stelling neemt tegen staatsterrorisme zoals dit wordt beoefend door Israël? Als Morris per se teksten van 1988 er moet bijsleuren om zijn gelijk te halen... dan kunnen we dat ook doen met uitspraken van Israëlische leiders.

De Palestijnen zullen worden verpletterd als sprinkhanen... hun hoofden tot spijs geslagen tegen rotsen en muren.” - De Israëlische Eerste minister Yitzhak Shamir in een toespraak tegen joodse kolonisten – New York Times, 1 april 1988.

Maar mijnheer Morris, misschien is uw geliefde quote “Het is toegelaten om te liegen als het gaat om het land van Israël” van dezelfde Yitzhak Yizernitzky, alias Shamir.

Als Hamas niet bereid zou zijn tot toegevingen hoe verklaart Morris dan de diverse lange wapenstilstanden of hudna's van Hamas die telkens door Israël werden stukgeschoten? Of de bereidheid van Hamas om 78 % van het historisch grondgebied van de Palestijnen op te geven en de grenzen van 1967 te aanvaarden? Israël is nog niet bereid om één Palestijnse vluchteling te laten terugkeren of een morzel gestolen grond af te staan.

De Palestijnen hebben volgens Morris geen reden om tegen de uitbreiding van de kolonies te zijn omdat dit deel toch bij Israël komt. Wat een kromme redenering is dat? Hoe zou Morris reageren als er een dief op bezoek komt die acht kilo appelsienen steelt en dan zegt “van de overblijvende twee kilo neem ik nog een kilo mee, want dat was ik toch van plan en daar zal je wel geen problemen mee hebben...?” En de goedheid van de dief moet blijken als hij die overblijvende kilo fruit in de ijskast bij Morris stopt zeker?

De kansen tot een tweestatenoplossing zijn helemaal niet afgenomen omdat de Palestijnen van gedacht zijn veranderd. Een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict is alleen moeilijker geworden omdat Israël voortdurend kolonisten plant in bezet gebied, zoals Hitler destijds ook deed in Oost-Europa. Het duizendjarig rijk van nazi-Duitsland werd echter een bestaan van 12 jaar. Een rijk dat zich over heel Europa uitstrekte werd op enkele maanden tijd gereduceerd tot een bunker in Berlijn. Er zijn geen garanties dat de Israëlische enclave in het Midden-Oosten nog een lang leven beschoren is. De huidige toestand van Israël als apartheidsstaat, met de onderdrukking van Palestijnen in de eigen staat en in de bezette gebieden, is een tijdelijk gegeven. Zelfs Apartheidsmuren van acht meter hoog zullen niet standhouden, net zomin als de Atlantische Verdedigingswal van nazi-Duitsland en hun bezetting en kolonisatiepolitiek in Europa standhielden.

Zoals de nazi-leiders zich opsloten in de dertig kamers van hun Berlijnse bunker van vier meter beton, zo sluiten de leiders van de Israëlische staat zich op in hun enclave van racisme en apartheid. Israëlische politici en militairen durven niet langer naar Spanje, Groot-Brittannië of Dubai te gaan waar ze vervolging riskeren als oorlogsmisdadiger of als brein van een doodseskader. Het aantal landen waar leiders van de Israëlische staat niet langer welkom zullen zijn zal explosief toenemen recht evenredig met hun agressieve bezettingspolitiek. Israël is ommuurd door Apartheidsmuren en veiligheidshekken zoals een joods getto. Dit uit angst voor internationale rechtsregels, democratie en demografische evoluties. Israël is een paria geworden zoals destijds Zuid-Afrika. Men kan mensen opsluiten als wilde beesten en hen dagelijks tergen, maar eens zal men schrikken van dat wezen in de kooi. Dan komt er een Derde Intifada of wordt de onafhankelijkheid uitgeroepen van Palestina. Dan is de bestaansreden van Tel Aviv als joodse staat verleden tijd en zal Israël al zijn inwoners gelijke rechten moeten geven of van de landkaart verdwijnen.

Mario Bergen, Leuven

zondag, maart 14, 2010

Ludo Abicht schetst de stand van zaken in Israël

[Reactie op "De stand van zaken volgens Ludo Abicht" in De Standaard van 13/03/2010]

Bij de laatste verkiezingen is duidelijk gebleken dat de onverzoenlijke Lieberman een overwinning heeft behaald met zijn extreme standpunten die niet ter discussie staan. De man heeft openlijk verkondigd dat hij de bussen wil klaarmaken om de Palestijnen over de grens te zetten. Deze man met dit gedachtegoed heeft het nu gebracht tot minister van buitenlandse zaken. Daar is echter ook een goede kant aan: we weten nu tenminste openlijk waarvoor Israël staat.

Er zijn wel voldoende aanwijzingen dat Israël de kant uitgaat van de uitdrijving van de Palestijnen. Allerlei nieuwe maatregelen en wetten maken het de Palestijnen met de dag moeilijker en ze verliezen dagelijks terrein. De tactiek is nog dezelfde als van voor de oprichting van de joodse staat: je moet het langzaam en stilletjes doen. Geen volle autobussen met have en goed want dan krijg je gedonder. Israël wijkt geen duimbreed van deze strategie af.

En de wereld reageert goed:

- Ze mogen de vicepresident van de Verenigde staten openlijk belachelijk maken. Ze verontschuldigen zich alleen dat het gebeurd is op het verkeerde moment, en ook dat is zeer ongeloofwaardig is. Er zijn plannen voor 50.000 nieuwe woningen en Netanyahu weet dat niet? Biden gaat terug naar huis met de boodschap dat Israël een goede vriend blijft.

- Israël zegt zonder blozen 1600 nieuwe woningen te bouwen en het Westen met de EU putten zich nog maar eens uit in veroordelingen die ze van een papiertje lezen.

- Het is inderdaad misdadig en onmenselijk om de Palestijnen over de grens te zetten. Maar er zijn ook voldoende aanwijzingen dat er daartegen weinig zal gedaan worden, want ze zijn al lang bezig.

Er is enkele maanden geleden, na Gaza, nog maar pas een nieuw landbouwakkoord gesloten met de EU. Er was de brutalieit in Gaza, de blokkade die zonder verpinken doorgaat, geld van de internationale gemeenschap dat niet binnenkomt, hooggeplaatst internationaal bezoek dat geweigerd wordt, de flagrante aankondiging van de nieuwbouw, enz... Daarna keurt de EU het Goldstone-rapport goed, maar in een sterk afgezwakte versie, na Israëlische tussenkomst. De landen moeten alleen toezien wat er gebeurt. Essentieel betekent dat zeer weinig. De pro-uitslag van de stemming was helemaal niet denderend. Israël zegt in een uitgekiende public relationscampagne, zonder enig bewijs dat het rapport eenzijdig is en de EU zegt in grote getale ja.

Onze eigenste eerste minister verklaart zelfs dat het in het Israëlisch-Palestijns conflict 'de goede richting' uitgaat. Israël doet wat het wil en als de Palestijnen eruit moeten dan zal zijn public relationsploeg dat verkopen. In het beste geval zullen er enkele afgesloten Palestijnse reservaten overblijven, die zonder de toestemming van Israël niets betekenen.

Wat Shimon Peres en zijn Economische Unie betreft kan men kort zijn. Het is niet omdat je in elke zin tweemaal het woord vrede gebruikt dat je daarom een vredesduif bent. Ook hij is de man van de kolonies.

En de Oslo-akkoorden? Die waren al uitgehold voor ze op papier stonden. Anders had Israël ze niet getekend.

En de vredesgesprekken. Welke vredesgesprekken? Waarover? Israël wil ze gewoon niet. Dan moeten ze stoppen met hun expansie en daar gaat het van kwaad naar erger.

En zo die gesprekken er wel komen, kunnen de Palestijnen alleen maar bedelen bij Israël om nog iets kunnen krijgen. Niets eisen. Israël heeft rustig de tijd. Zolang de 3 miljard dollar van de VS niet in gevaar komt verandert er niets.

Johan Van Hulle, Zomergem

zaterdag, maart 13, 2010

Georges Frêche plant Israëlische importeur van groenten uit bezette gebieden

[Reactie op "Georges verpest het socialistische feestje" in De Standaard van 13 maart 2010, p. 34-35]

Bart Beirlant heeft naar aanleiding van de Franse regionale verkiezingen een reportage gewijd aan de kieskampagne van Georges Frêche, de président van de regio Languedoc-Roussillon.

Ik zou hieraan nog een niet onbelangrijke informatie willen toevoegen. In januari 2009, volop in de Israëlische oorlog in Gaza, kondigde hij de inplanting aan van de Israëlische firma Agrexco in de haven van Sète. Zowat 1300 mensen hebben trouwens op 6 maart jl. hiertegen in Montpellier en Sète betoogd. Deze firma die ook bij ons in de Luikse vlieghaven van Bierset een distributiecentrum heeft, kweekt groenten (tomaten, avocado’s) en bloemen in de sinds juni 1967 Palestijnse gebieden van de Jordaanvallei. Georges Frêche heeft bekomen dat de regio Languedoc-Roussillon 45 miljoen € in een nieuwe fruit-en groententerminal zal investeren, zodat Agrexco over de nodige infrastructuur beschikt om jaarlijks 200 000 ton vruchten en groenten te kunnen importeren. Het is dus helemaal niet zeker dat de groenteboeren en landbouwers die tomaten kweken, voor iemand zullen stemmen die hun toekomst bedreigt door het verwelkomen van een Israëlische concurrent.

Ongeveer 70% van de producten van Agrexco zijn afkomstig uit de bezette gebieden die desondanks in Europa aan gunstige douanetarieven (Associatieverdrag EU-Israël) kunnen ingevoerd worden.

Werner De Bus, Brussel

Provocatie

[Lezersbrief aan Humo]

9 november 1985. Na acht doden te hebben gemaakt in het Delhaize-warenhuis in Aalst wachten de gangsters drie tot vier minuten in hun vluchtwagen tot de politie de enige uitgang van de parking komt versperren. In ware commandostijl schieten ze zich dan een vrije baan. Gelijkaardige provocatie tegen politiediensten wordt toegepast door wapens van diverse overvallen gezamenlijk te dumpen in het kanaal Brussel-Charleroi. Met de geënsceneerde terreur van mannen in lange kapmantels met carnavalsmaskers maakte de Bende van Nijvel het falen van gerecht en politiediensten in ons land duidelijk.

Eenzelfde provocatie en terreur past de Israëlische staat toe. Sinds 9/11 staan overal veiligheidscamera's en worden alle reizen met paspoorten nauwgezet bijgehouden. Tel Aviv wist dat ze snel de schuld zouden krijgen van de moord in Dubai op Hamasleider en wapenhandelaar Mahmoud al-Mabhouh. Maar de Mossad gebruikt al decennia valse Australische en Europese paspoorten. De rechterhand van al-Mabhouh, Mohammed Nassar, gaf toe dat zijn baas wapens smokkelde voor het Palestijnse rechtmatige verzet. Deze wapens speelde een belangrijke rol ter verdediging bij de Gaza-oorlog en daarom kreeg Israël goedkeuring van het westen om al-Mabhoud om zeep te helpen. De paspoortenaffaire was er om de westerse landen in te dekken.

Toen auteur en Mossad-specialist Gordon Thomas op BBC Radio 4 verklaarde dat “zeker een half miljoen joodse burgers wereldwijd de Mossad steunen”, konden joodse middens niet zo lachen met deze verklaring. ("They [the Mossad] have a whole back-up system... These are people who are local residents, Jewish people who will help the Mossad and there are estimated to be in the world about half a million, some people say a million, I tend to say half a million from what I've learnt from the Mossad people." )

Het gaat dan over een jood met een autoverhuurverblijf die een wagen kan verhuren, een joodse burger die een adres en telefoon ter beschikking stelt voor een nepfirma van de Mossad, een jood met een woning als schuiladres, een sayan-dokter voor medische bijstand, een sayan-bankier voor valse bankkaarten of dag en nacht sommen geld onmiddellijk ter beschikking, enz.

De administratie van Obama had al lang goedkeuring verschaft aan 1.600 nieuwe woningen voor Joodse kolonisten in Oost-Jeruzalem. 48.000 andere woningen in Jeruzalem volgen nog de Israëlische bureaucratie ter goedkeuring. Alleen de timing zit de Amerikanen dwars omdat hun vice-president daarmee in zijn blootje kwam te staan. VS-diplomaten kondigden op 8 maart 2010 nog de officiële start aan van “indirecte onderhandelingen voor de heropstart van het vredesproces onder toezicht van de Verenigde Staten”. Maar terwijl Biden nog maar net in Israël was, kwamen de Israëlische bouwplannen, illegaal op Palestijnse grond, te voorschijn. De Amerikanen konden niet meer doen dan zeggen “ongelukkig te zijn met de timing” na deze Israëlische provocatie.

Dezelfde provocatie van Tel Aviv was er al met het stelen van Palestijnse erfgoed in Hebron en Bethlehem.

Tijdens een recente toespraak op een zionistische conferentie in Tel Aviv kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een vijfjarenplan aan voor de bouw van “sporen van joods erfgoed” ter versnippering van de hele Palestijnse Westelijke Jordaanoever.

De bedoeling is de identiteit en het land van de Palestijnen te ontnemen. Het plan kost 200 miljoen dollar en zal ook 37 archeologische plaatsen upgraden. Hetzelfde bedrag gaat naar de archivering van joodse films wereldwijd.

De EU had het Goldstone-rapport over de oorlog in de Gazastrook nog maar net goedgekeurd, of Israël liet zien wie daar de baas is. Er kwamen nieuwe luchtaanvallen en er vielen enkele Palestijnse gewonden. Al duizend dagen mogen de inwoners daar niet vrij de Gazastrook verlaten en bepaalt Israël wat er in en uit de nauwe kuststrook gaat.

De EU stemde niet voor de uitvoering van het Goldstone-rapport, maar onder druk van de Israëlische lobby en de Europese Volkspartij voor “het onderzoeken door beide partijen van de beschuldigingen van oorlogsmisdaden”. Ook de eis tot opheffing van de blokkade van Gaza werd door de EVP weggestemd. De eis van de voorzitter van het European Jewish Congress, Moshe Kantor, om niet het volledige rapport ongewijzigd goed te keuren, haalde het. De EVP haalde in hun resolutie de scherpe kantjes ervan af tot aanbevelingen en geen eisen aan het adres van Israël.

Hoe moet een Palestijns volk dat nog geen cement heeft om huizen te bouwen in de Gazastrook een oorlog onderzoeken terwijl ze zitten opgesloten in getto's van enkele vierkante kilometer? En gaat de EU hen (nog harder) straffen als ze dit niet kunnen onderzoeken? Als de inwoners in de Gazastrook potlood, papier en pc's hebben, is dit alleen dankzij smokkeltunnels met Egypte. Het zijn noch de Palestijnen, noch Israël, maar een derde onafhankelijke partij die zulk onderzoek moet voeren.

De eenzijdige aandacht voor de Gazastrook doet ons vaak vergeten hoe wreedaardig Israël te keer gaat op de bezette Westelijke Jordaanoever. 72 Palestijnen raakten de voorbije week gewond bij incidenten met het Israëlische leger. Tientallen Palestijnen werden opgepakt. Er waren ook 108 invallen in Palestijnse steden en dorpen door het Israëlische leger aldus het wekelijkse OCHA-rapport van de Verenigde Naties.

Vrijdag dwongen Israëlische soldaten twintig Palestijnse landbouwers uit Tulkarem zich tot hun ondergoed te ontkleden voor ze naar hun akkers konden. Het is al de vierde keer dat Palestijnen naakt door de checkpoint 609 moeten.

Mario Bergen, Leuven

Linken:

· http://www.thejc.com/news/uk-news/28777/million-jews-aid-mossad-says-writer-radio-4

· http://www.imemc.org/index.php?obj_id=53&story_id=57979

· http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=268241