dinsdag, september 30, 2008

Israël & Palestina in de klas op 4 oktober

[Brief aan Mieke Van Hecke]

Een paar dagen geleden las ik op het internet dat deze studiedag niet zal doorgaan. Hoe jammer, dat zelfs Katholieke Centrumscholen onder de duim liggen van een 'zekere' lobby. Zelfs indien de studiedag op een klein grasperkje zal gehouden worden, dan ga ik er zeker en vast naartoe. Er bestaan geen woorden die mijn ontgoocheling over mijn eigen godsdienst kunnen tot uiting brengen.

Yvette Van Hauwe, St-Jans-Molenbeek

joodse lobby

[Lezersbrief verstuurd naar De Standaard]

Nadat de Israël-studiedag een initiatief van CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) in samenwerking met onder meer de Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs en de Vereniging Leraren Aardrijkskunde door joods lobbywerk uit het Antwerpse Vredescentrum onmogelijk werd gemaakt, gebeurt nogmaals juist hetzelfde in Sint-Truiden.

Op de studiedag zou het Israëlisch-Palestijns probleem belicht worden door de Israëlische hoogleraar en historicus Illan Pappe, door de Palestijnse ex-hoogleraar Khalil Rishmawi en de Belgische ere-ambassadeur Jean-Louis Mignot. (Vergeten we ook de pogingen niet om een debat over de Joods-Palestijnse kwestie te verhinderen tijdens de Gentse Feesten door diezelfde lobby).

Dat is ongehoord, schandalig. Niet enkel voor dat soort joods lobbywerk maar eveneens voor diegenen die ervoor zwichten. In de eerste plaats mevr. Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). De uitleg achteraf dat ze, naar aanleiding van dit initiatief door haar `eigen achterban gealarmeerd werd etc...doet niets ter zake. Het wordt hoog tijd dat mevr. Van Hecke die `achterban´ maar eens duidelijk maakt dat we nog altijd in een democratie leven waar vrijheid van meningsuiting zeer hoog aangeschreven staat. En die vrijheid van meningsuiting geldt niet enkel als we het over moslimfundamentalisme hebben. Trouwens Israël wordt ondanks de gruwel die het aanricht onder het Palestijnse volk, door onze politici én onze media toch nog steeds poeslief behandeld. Waarover klagen ze dan? Ook Jaak Janssen, vicaris voor onderwijs van het bisdom Limburg, zou zich wat moediger kunnen tonen en zich niet bij de eerste de beste weerstand neerleggen. Want "wie voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen... dan dooft het licht," zo schreef een dichter in de jaren dertig van vorige eeuw.

Tirannie van wie of waar ze ook komt is verwerpelijk, zonder meer!

Omar Van Hoeylandt, Drongen

maandag, september 29, 2008

630 hindernissen voor Palestijnen

[Reactie op het artikel "Blokkades Westelijke Jordaanoever nemen toe" op BNR Nieuwsradio online van 29/09/2008]

Men spreekt in het OCHA-rapport van 630 wegversperringen die het dagelijks leven van Palestijnen hinderen. De door Israël opgezette blokkades zijn enorm gestegen het voorbije jaar. Bij de vredesconferentie in Annapolis (november 2007) was er immers nog sprake van 521 militaire checkpoints, waarvan Israël beloofde er een aanzienlijk aantal te ontmantelen.

Het is eveneens belangrijk te melden dat zowel deze checkpoints als de Israëlische kolonies illegaal zijn. In totaal (Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan) wonen er 500.000 Israëlische kolonisten.

Mario Bergen, Leuven

zaterdag, september 27, 2008

studiedag geannuleerd na joods lobbywerk

[lezersbrief naar HBVL omtrent studiedag]

Ik ben werkelijk geshockeerd door uw bericht in de krant vandaag dat een studiedag over Israël geannuleerd moet worden wegens joods lobbywerk. Ik dacht dat wij in een maatschappij leefden waar er vrijheid van vergaderen en vrijheid van meningsuiting was. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Een joodse organisatie (dezelfde ?) heeft eerder dit jaar ook al gepoogd -zonder succes- een debat op de Gentse Feesten te laten verbieden. Dat deze organisatie nu er in slaagt om een studiedag te boycotten zegt veel over het maffia-gehalte van sommige organisaties. Het zegt wellicht nog meer over de ruggegraat van de directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

Gebuisd, Mieke Van Hecke!

Jan Van Geel, Mechelen

donderdag, september 25, 2008

Zeev Sternhell moet zwijgen van Israël

[Reactie op het artikel "Aanslag op Israëlische politicoloog" in De Standaard]

Zeev Sternhell (zonder tussen-"s"!) schreef enkele jaren geleden dat de Israëlische beleidsmakers door hun politiek enkel uit zijn op het breken van de Palestijnse weerstand en het omvormen van Palestina tot getto gebieden. Hun zogenaamde "oorlog tegen terroristen" zal pas eindigen als de Palestijnen de Israëlische overheersing in hun bezette gebieden aanvaard hebben. In plaats van vrede op basis van een compromis streeft de Israëlische staat naar een verdergaande bezetting en de vernietiging van het Palestijnse zelfbewustzijn en de ontwikkeling van het volk. Enkel grootschalig verzet zoals tijdens Yom Kippur en de Libanon-oorlogen kan volgens Sternhell bijdragen tot een verandering van de politiek in Tel Aiv. De waarheid van Sternhell wil men nu doven met een aanslag op zijn leven.

Mario Bergen, Leuven

* Link: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Zeev-Sternhell

vrijdag, september 19, 2008

Irgoen verzetsbeweging?

[Een reactie op "Vrouw vloert Israël's macho's" uit Het Belang van Limburg van 19/09/08]

In uw krant vermeldt u de verkiezing van ex-Mossad-agente Tzipi Livni tot voorzitter van de Israëlische Kadima-partij. Daarbij vernoemt u de ouders van Livni, die vochten in de Irgoen (wat correct is). Met de benaming "joodse verzetsbeweging" doet u de Irgoen echter iets te veel eer. Met de vele aanslagen tegen Britse doelwitten in de jaren dertig - Zoals op het King David Hotel in 1946 (91 doden!)- en slachtpartijen in Palestijnse dorpen als Deir Yassin (Méér dan 100 doden!), zouden we de Irgoen vandaag de dag waarschijnlijk eerder beschouwen als terreurbeweging.

Dirk Demulder, Boom

donderdag, september 18, 2008

Trouw steunt illegale activiteiten

[Reactie op advertentie van Joods Nat. Fonds in Trouw.nl]

Merkwaardig is de advertentie in Trouw (18-9-2008) van het Joods Nationaal Fonds.

In Canada werd vorig jaar, o.a. door kritische Joodse organisaties geprotesteerd tegen dit instrument van "etnische zuivering en racisme." Het fonds (in bezit van ca. 13 % van het land in Israël) speelt een sleutelrol bij de uitbreiding van nederzettingen. Toen Arabische mensenrechtenorganisaties vorig jaar juridische actie ondernamen tegen het beleid van JNF om alleen aan Joden land te verkopen, nam de Knesset een wet aan waarbij dit wettelijk zo geregeld werd.

Het meeste land van JNF werd verkregen door onteigening van gevluchte Arabieren na 1948 en 1967. De in de advertentie genoemde bossen dienen vaak om overblijfselen van Arabische dorpen te camoufleren. In juli werd een Bedouin gearresteerd omdat hij zich verzette tegen het planten van bomen door JNF op zijn grond; toen hij terug kwam was zijn tent verbrand. Adalah meldde vorige week een ander geval waarbij JNF medewerkers met geweld bezit van land namen.

Wat drijft Trouw om dergelijke misdadige activiteiten te steunen, al is het maar door zo'n advertentie op te nemen?

Jan Elshout, Wervershoof

maandag, september 15, 2008

Reactie Lieven de Cauter op Mia's tirade in DS

(Overname uit De Standaard)

lezersbrieven

Doorgeprikt?

Beste Mia Doornaert, in 'Doorgeprikt staat netjes' (DS 12 september)
maakt u er een potje van. Wij zijn het roerend met u eens dat de
islam moet leren leven met vrije meningsuiting, maar daar houdt het
ook op. U viseert het Platform voor vrije meningsuiting en zijn
sympathisanten. Wij zijn 'de volgelingen van Stalin en Mao'. U
suggereert dat we de 'nuttige idioten van Osama bin Laden' zijn. Tja.
Ik voel me niet echt aangesproken moet ik zeggen. Ik voel eigenlijk
alleen plaatsvervangende schaamte. Het was weer eens die typische
tirade tegen al wat links, progressief is, waarbij zoals altijd alles
op een hoopje wordt gegooid. Zijn wij 'islamo-gauchisten' omdat we
kritiek hebben op de onmenselijke praktijken,
mensenrechtenschendingen en overtredingen van het internationaal
recht die de staat Israël begaat bij zijn bezetting en niet aflatende
kolonisering van de Westelijke Jordaanoever (met mijn eigen ogen
gezien)?

Wanneer zult u eens begrijpen dat het de taak van de intellectueel
is, en trouwens van elke burger, in eerste instantie kritisch te
staan tegenover het eigen land, het eigen kamp, het Westen?
Verontwaardiging over de onmenselijke omstandigheden en
gebeurtenissen elders, ver weg of dichtbij, in het andere kamp, is
gemakkelijk. En het risico dat je zo de nuttige idioot wordt van Bush
of Sharon, twee notoire oorlogsmisdadigers, is niet denkbeeldig. Zo
wordt in je stuk bijvoorbeeld de bezetting van Palestina weggemoffeld
door kritiek op Arabische autoritaire regimes en de islam. Dergelijke
selectieve verontwaardiging - die u 'weldenkend links' altijd
verwijt, maar waar u zelf een meester in bent - is in elk geval
gemakkelijker dan de gruwelen aanklagen die wij, het Westen, zelf
aanrichten. Bijvoorbeeld: aanklagen dat de illegale en onnodige
oorlog in Irak een miljoen doden en 6 miljoen vluchtelingen heeft
veroorzaakt, is geen blind anti-Amerikanisme maar intellectuele
burgerplicht. Wanneer u dat begrijpt, kunt u misschien uw
scheldtirades achterwege laten.

Lieven De Cauter is filosoof en stichtend lid van het Platform voor
vrije meningsuiting

vrijdag, september 12, 2008

Rioolklap in De Standaard

[reactie op 'Doorgreprikt staat netjes' in DS van 12/9/08]

Het opstel van Mia Doornaert vandaag is van een dusdanig bedenkelijk allooi dat ik bij deze beslist heb om mijn proefabonnement op de Standaard niet te verlengen. Ik dacht met de Standaard een kwaliteitskrant in huis te halen, maar U slaagt er in om er een rioolkrant van te maken. U schrijft: "de vloed van kritiek kwam uit een klein
islamo-gauchistische hoekje"...."dat vooral sterk staat in de wereld van de ngo's."
Wat een baarlijke nonsens, het zou zo uit een pamfletje van het VB kunnen komen.

U schrijft "de boodschap is simpel...de enige schurkenstaat ter wereld is Israël" omdat "Stalin en Mao dat decreteren". U zou beter moeten weten, Mia, U bent toch redactrice buitenland, nietwaar? Dan moet U toch zelf alle details kennen van de
schurkenstreken van Israël? Dan moet U toch weten welke VN-resoluties Israël allemaal aan zijn laars lapt? Dan moet U toch ook weten dat niet Stalin, maar Jimmy Carter -ex-president van de door U zo geprezen USA- zegt dat Israël een verschrikkelijke humanitaire misdaad begaat? Dan moet U ook weten dat Israël illegaal atoombommen maakt en geen inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap toelaat? Dan moet U toch ook weten dat zowel de VN als het Rode Kruis als Amnesty International als Human Right Watch -en niet Mao dus- Israël veroordelen voor de voortdurende en grove schendingen van de mensenrechten.

En waarom schrijft U daar dat de "de Palestijnse bevolking één van de snelst groeiende ter wereld is?" Als het er "niet toe doet" waarom schrijft U het dan, Mia?

Pol Vanden Plas

zaterdag, september 06, 2008

Israëlische marine beschiet Palestijnse vissers en mensenrechtenactivisten

[Mail aan Het Belang van Limburg]

Enkele uren geleden werd volgende video vrijgegeven: de Israëlische marine beschiet Palestijnse vissers en mensenrechtenactivisten.Dit gebeurde voor de kust van de Gazastrook: http://www.liveleak.com/view?i=d43_1220624499

Het zou goed zijn deze beelden online op uw webstek te plaatsen.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, september 04, 2008

Europees parlement vraagt vrijlating Palestijnse parlementsleden

[Boodschap gestuurd naar Frieda Brepoels]

Geachte Mevrouw Brepoels

Het is natuurlijk positief dat het Europees parlement Israël oproept om zijn beleid ten aanzien van de Palestijnse gevangen drastisch bij te sturen en zijn het bezorgdheid uit over mensenrechtenschendingen. Dat U daar uitdrukkelijk uw naam onder plaatst kan men alleen maar waarderen. Het is ook niet de eerste keer dat vanuit de N-VA er stemmen opgaan.

Mijn vraag is echter, blijft het zoals gewoonlijk bij woorden en zal Iraël niet reageren, omdat er verder geen druk gezet wordt vanwege de EU. De EU kan dat o.a. door gewoon de voorkeursbehandeling, waarbij uitdrukkelijk eerbiediging van mensenrechten vermeld wordt, bij handelsverdragen met de EU te herzien en consequent toe te passen. Iraël is op dat punt zeer gevoelig omdat Europa zijn grootste handelspartner is. Kan de EU iets doen, die als het er op aan komt zich splitst in zijn deelstaten, als er ook andere belangen spelen en nog belangrijker zijn

Steekt men zich ook niet te gemakkelijk weg achter 'diplomatieke stappen' waar er uiteindelijk praktisch niets gebeurd? Wat niet wegneemt dat iemand het voortouw neemt, 'opgeven' niet in haar (zijn) woordenboek staat en voorbeelden kunnen trekken.

Johan Van Hulle, Zomergem

Antwoord CODIP op de aanval van Joods Actueel en knieval Vredescentrum

[Antwoord op de aanval van de zionistische lobby, waaronder Joods Actueel, naar aanleiding van de studiedag voor leraren]

CODIP vzw richt een studiedag in voor leraren samen met een aantal lerarenorganisaties op 4 oktober 2008. Deze zou doorgaan in het Vredescentrum te Antwerpen, waar het Vredescentrum zelf zijn samenwerking beloofde bij monde van de Raad van Bestuur ongeveer een half jaar geleden. Op 24 augustus blies het Vredescentrum plots alle samenwerking op en ook de studiedag kan niet meer doorgaan in Vredescentrum van de stad Antwerpen. CODIP vzw was dan ook zeer geschokt door de plotse wending van het Vredescentrum, daar men ons verzekerd had dat we niets moesten vrezen, want de Raad van Bestuur had deze beslissing genomen. Het is gewoon onvoorstelbaar dat in minder dan een halve dag het Vredescentrum een knieval doet voor de zionistische lobby.

Op 2 september ’08 verschijnt er een opiniestuk in De Standaard van Het platform voor vrije meningsuiting met als titel ‘Kritiek op Israël is geen antisemitisme’ waarin 3 regels staan over de studiedag. De Standaard laat gelijktijdig een antwoord van Joods Actueel verschijnen, waarin ook CODIP aangevallen wordt: “ Vrije meningsuiting is geen eenrichtingsverkeer, reageert het Platform voor faire meningsuiting (o.a.Joods Actueel).” Omdat Joods Actueel CODIP aanvalt, wenst CODIP
hierop te reageren.

CODIP vzw (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) komt al jaren op voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk, op basis van het Internationaal Recht en de VN-resoluties, het respect voor de Mensenrechten en de democratie.

Moeten we wel een pro-Israëlische stem laten horen? Of eerder een stem “pro-mensenrechten, pro-democratie en pro-internationaal recht”? Moeten Tibetanen soms ook een pro-China stem laten horen? Het huidige Israël komt niet op voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk; dat kunnen we dagelijks vaststellen. Opkomen tegen dit onrecht én tegelijkertijd dit onrecht ophemelen door een pro-Israël stem aan het woord te laten, heeft niets te maken met “vrije meningsuiting”, maar is een strategie om bezetting, Apartheid en onderdrukking goed te praten.

“Een heleboel organisaties, die er een aparte wereldvisie op nahouden”: is dat wel zo “apart”, opkomen voor het respect voor de mensenrechten, internationaal Recht en democratie? Verdedigen de ondertekenaars dan soms een andere visie?

Insinuaties met antisemitisme al in de eerste alinea, en, het werkt! Zelfs De Standaard voelt zich blijkbaar ingedekt als ook de stem van o.a. Joods Actueel in de krant verschijnt naast het artikel Kritiek op Israël is geen antisemitisme. Zo geeft men de indruk op te komen voor vrije meningsuiting. Alsof de zionistische visie nog niet genoeg aan bod komt in de media. Israël mag haar politiek altijd verantwoorden, zonder kritische bedenkingen, kritische vragen of achtergrond vanwege de meeste
journalisten. CODIP is benieuwd of De Standaard dit integraal zal publiceren!

Op de studiedag zullen beide partijen aan bod komen. Ilan Pappé is jood en Israëli. Bovendien is hij historicus en zal vanuit zijn wetenschappelijk onderzoek van de Israëlische archieven ook het Israëlisch standpunt verduidelijken. De argumentatie dat beide zijden niet aan bod komen, klopt dus niet. Wel is het zo dat de zionistische visie niet de kans krijgt om het gedane onrecht goed te praten. CODIP
begrijpt dat de zionistische lobby, waaronder Joods Actueel, boos is als de studiedag geen forum wenst te geven aan de zionistische visie. Israël krijgt al tientallen jaren een forum in de media om de mensenrechtenschendingen goed te praten, zelfs om hun politiek van terreur voor te stellen als verdediging.

De studiedag heeft niet de pretentie om het conflict op te lossen, maar wel om kennis en correcte informatie door te geven aan leraren. Op informatiebijeenkomsten rond de Vietnam-oorlog werden indertijd ook geen Amerikaanse vertegenwoordigers uitgenodigd, net als er tijdens de anti-apartheidscampagne geen sprekers van Protea werden gevraagd.

Om het conflict op te lossen is er het Internationaal Recht. Maar de rijke landen schijnen dit niet te willen inroepen als het om Israël gaat en het blijkt dat ze eigen belangen hebben, die prioritair zijn op het bestaansrecht van het Palestijnse volk. Andere westerse waarden en normen (die we pretenderen te verdedigen) zijn
- het respect voor de Mensenrechten: in het Palestijns conflict wordt dit doodgezwegen, door onze politici, onze media, onze kerkverantwoordelijken, door … iedereen. Israël schendt sinds haar bestaan en tot op de dag van vandaag bewust, verregaand en herhaaldelijk de mensenrechten. Dit mèt goedkeuren van de rijke landen die openlijk en duidelijk positie kiezen pro Israël. Landen die Israël politiek,
militair en financieel blijven steunen, bijzondere handels- en andere verdragen afsluiten ondanks het weten van de grove schendingen van mensenrechten en het totaal negeren van VN-resoluties.
- de democratie: het westen pretendeert drager te zijn van democratie. En het westen gelooft de zionistische lobby als deze beweert dat Israël "de enige democratie in het Midden-Oosten" is. Misschien is het goed Israëlische leiders te beluisteren als ze het hebben over de democratie van Israël. *Dit is dan een pro-Israël stem*: Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van de staat Israël pleegde Ariël Sharon een essay over het 'democratisch karakter van Israël in Yediot Aharonot, de meest
gelezen krant van Israël. Enkele frappante citaten:"De Onafhankelijkheidsverklaring van Israël verwijst nergens naar een 'democratische' staat, zelfs niet naar een zionistische of een staat voor de joden, maar wel naar een Joodse, een zuiver Joodse staat… de termen 'democratie' of 'democratisch' komen nergens in de
Onafhankelijkheidsverklaring voor. Dit is geen toeval. *Het doel van het Zionisme was niet om hier democratie in te voeren. De bedoeling was om hier een Joodse staat voor heel het Joodse volk te stichten, en alleen voor het Joodse volk.* Daarom behoort hij toe aan elke Jood, waar ook.

Deze duidelijke tegenstelling tussen De Terugkeer naar Zion en de principes van democratie is al lang bekend. Voor de Arabieren en hun bondgenoten is het duidelijk dat het niet democratisch is om een land te schenken aan miljoenen nieuwkomers, tegen de wil van de oorspronkelijke bevolking in. Dit land is gesticht door vreemdelingen die immigreerden tegen de wet in en met wapengeweld. Israël heeft een oorlog gevoerd tegen de bewoners van dit land en hun steden veroverd. Het verplichtte de inwoners te vertrekken, en als ze niet meewerkten werden ze
gedeporteerd..

Bestaat er iets meer ondemocratisch en discriminatorisch dan De Wet op Terugkeer?Zoals u weet stelt deze wet concreet dat automatisch de nationaliteit wordt verleend aan iedere Jood die buiten het land is geboren (en dit tot in de vierde generatie). Terzelfdertijd ontzeggen wij dit Recht op Terugkeer aan wie hier woonde en aan hun nakomelingen, en die door het geweld van een veroveringsoorlog moesten vluchten of
gedwongen werden te vluchten en hun land en huizen achter te laten. Van in het prille begin had het zionisme geen andere keus dan tegen de principes van de democratie in te gaan. *Bij het begin van het Brits Mandaat, vroegen de Arabieren, toen 90 procent van de bevolking een democratisch zelfbeschikkingsrecht. De zionistische beweging moest zich tegen deze democratische eis met alle middelen verzetten… In 1947 keurde de UNO een verdeelplan goed dat inging tegen de wil van de Arabieren, toen nog steeds de overgrote meerderheid van de bevolking…*
*Om al deze redenen, moeten wij ons verzetten tegen het toepassen van democratische principes *als het gaat om ons fundamenteel belang, want dat zou steun betekenen voor het Palestijnse nationalisme. Het zou een idiotie zijn die lijnrecht ingaat tegen de geschiedenis van het Zionisme en van onze Joodse aanwezigheid. Het zou nationale zelfmoord betekenen.' - Yedioth Aharonoth, 28 mei 1993.

De wereld wordt al meer dan zestig jaar misleid door de zionistische propaganda die een vals beeld de wereld ingestuurd heeft en met alle middelen probeert in stand te houden. Deze wil zelfs ons denken en handelen bepalen. De Joodse schrijver William Zukerman uitte *in 1958* zijn ontzet­ting daar­over. 'De verschrikkelijk griezelige macht die de moderne propa­ganda bezit om de geest en de ziens­wijze van mensen te
beheer­sen, emoties te hanteren en mensen te verdier­lijken, die macht komt voor mijn gevoel nergens duidelij­ker tot uiting dan in de zionisti­sche propaganda van de laatste tien jaar over de Arabische vluchte­lin­gen... Deze propaganda heeft bekwame mensen met meer dan gemiddeld verstand veranderd in fantasten en dwazen die alles geloofden wat hun verteld werd; zij heeft van vriendelijke en zachtmoe­dige mannen
en vrouwen met een sterk gevoel voor mededogen harde fanatie­kelingen gemaakt, ongevoe­lig voor elk ander leed dan dat van hun eigen volk ...'.

Volgens die propaganda hadden de vluchtelingen hun situa­tie te danken aan zichzelf en hun leiders. Die hadden hen opgeroepen om weg te trekken, en zij waren zo dom geweest om dat te doen. In hun kampen voerden zij, buiten het verwekken van kinderen, niets anders uit dan kunstmatige haat jegens Israël aankweken. De Arabi­sche regeringen deden geen enkele poging deze mensen te inte­greren, integendeel, zij lieten de kampen voortbestaan als etterende wonden op de flanken van Israël, als pion­nen in hun gemeen politiek spel.[1]

Door die jarenlange propaganda blijkt het dat velen bang zijn voor de zionistische druk en blijven lafhartig de ogen sluiten voor oorlogsmisdaden tegen het Palestijnse volk. Het samenwerkingsverband voor de studiedag staat voor correcte achtergrondinformatie over het conflict in het onderwijs. En alle organisaties staan achter het Internationaal Recht en de VN-resoluties, het respect voor de Mensenrechten èn de democratie.

Door de verkeerde informatie gedurende tientallen jaren waren er immers fouten en zionistische propaganda ingeslopen in onze leerboeken van het secundair onderwijs. Daarom werd er in 1994 een samenwerking opgericht met de lerarenverenigingen VVL, VLA en VLG en kwam de eerste net- en vakoverschrijdende studiedag (1996) tot stand, zodat de situatie in de leerboeken enigszins verbeterde. Zij wilden een tegenwicht bieden aan de onjuistheden in ons onderwijs. Daarom is er ook nu weer een samenwerking voor deze studiedag.

Ook in onze media sluipen deze fouten en vooroordelen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het betreft geen conflict tussen twee gelijke partijen, maar een zaak van een onderdrukker-bezetter (Israël) tegen een bezet volk (de Palestijnen). Deze situatie duurt nu al zes decennia.

Inderdaad, nog maar weinig Israëli’s denken als Prof. Ilan Pappé. Het kan ook moeilijk anders. Met de paplepel krijgen Israëli’s de desinformatie en de haat tegen de Palestijnen ingelepeld. Israëli’s die wat anders dan de zionistische propaganda willen horen, moeten zelf op zoek gaan om de waarheid te vinden (zoals Eitan Bronstein van Zochrot, die toevallig via internet vernam dat hij woonde op een
verwoest Palestijns dorp en het dan verder zelf uitzocht). Vandaar dat het klopt dat zij slechts een minuscuul deel van de Israëlische stemmen vertegenwoordigen. Maar er zijn er, zoals de organisaties Zochrot, Alternativ Information Center, Breaking the silence, Bet’selem, ICADH, en individuen zoals Susan Nathan, Tanja Reinhart, Ilan Pappé enz. Deze mensen nemen hun verantwoordelijkheid op en werken allen zèèr hard om de Israëlische bevolking te informeren en het racisme tegen de Palestijnen
te bestrijden.

Het zionisme, waarop de staat Israël is gebouwd, is een racistische theorie. Maar door een wereldwijde propaganda kon het zich voorstellen als een socialistische, democratische beweging, waardoor de publieke opinie, de journalisten, de politici enz in de westerse landen misleid werden. Oók de joden in Israël. Het grootste gevaar is de misleiding van zo vele mensen, waardoor dezen op subtiele wijze mee worden ingeschakeld in de ondersteuning en uitbouw van de Israëlische staat, gebaseerd op racisme en Apartheid. Racisme tegen de joden kan nooit opgelost worden
door een nieuw racisme tegen de Palestijnen. Racisme leidt enkel tot haat en tot totale vernietiging. Of hebben we niets geleerd uit de holocaust?

Het zou de joodse gemeenschap tevens tot eer strekken als òòk zij zouden opkomen tegen dit racisme en vòòr een democratisch Israël, voor het respect van de mensenrechten en voor het uitvoeren van het internationaal recht. Kritiek op Israël heeft niets te maken met antisemitisme maar wel met respect voor mensenrechten en democratie. De vraag is achter welk Israël men staat, het Israël van het extremisme en het terrorisme? Of het Israël van de vredesactivisten en humanitaire organisaties, van de reservisten die dienst weigeren in de bezette gebieden en nu in de gevangenis zitten omdat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor het plegen van oorlogsmisdaden.

Miljoenen joden kenden een afschuwelijk lot in Europa. Hoe kan het dan dat Israëli’s de Palestijnen afschuwelijke levensvoorwaarden opleggen, hen afsluiten van nutsvoorzieningen, hen beroven van woning en land om te bewerken, van kans op inkomen? Het Palestijnse verhaal is het verhaal van een volk dat in 1948 even hoog ontwikkeld was als wij hier in Europa en sedertdien omgevormd werd tot een volk dat strijdt om te overleven en 2/3 het moet doen met minder dan 2,00 EUR per dag...

CODIP roept allen op om je geest en zienswijze niet langer te laten
beheersen door de zionistische propaganda! CODIP vraagt dat àlle verantwoordelijken in onze maatschappij, zowel kerkdragers als politici, Vredescentra en ngo’s, het
Israëlisch-Palestijns conflict zouden bestuderen, de feiten naast de mythes zouden plaatsen, en kennis te verwerven om inzicht te krijgen in de aan de gang zijnde tragedie, die niet alleen het Palestijnse volk raakt, maar ook het Israëlische volk en eigenlijk een gevaar is voor de wereldvrede.

CODIP roept tevens allen op om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen waar je ook staat in de maatschappij, correcte informatie door te geven en stappen te ondernemen om bij te dragen tot een vreedzame oplossing van deze tragedie.

Vrede bekom je niet zomaar, je moet ervoor werken, soms keihard en dat vergt moed!

CODIP vzw

4 september 2008

----------------------------------------------------------

[1] <#_ftnref1> Lucas Grollenberg, Voor een Israël zonder grenzen, Ambo
Bilthoven, 1970, p.92-93

woensdag, september 03, 2008

Een "vrije mening" over Israël

[Reactie aan De Standaard]

Het "platform voor faire menigsuiting" hanteert een zeer eigenaardige definitie van "faire meningen". Je kan een mening hebben over de wenselijkheid van bv de splitsing van België, maar over historische FEITEN hoef je geen mening te hebben, het was of het was niet. Als ik van mening ben dat de Antwerpse Joden in 1943 vrijwillig naar Auschwitz zijn gestapt, dan zal (bijna) iedereen beamen dat dit geen mening is, maar een fabel.

Zo hoeven we ook geen mening te poneren over de verdrijving van de Arabische bevolking uit Palestina en Israël door Joodse milities, dit zijn FEITEN. Dat "Palestijnse leiders actief met de nazi's meewerkten aan de Jodenuitroeiing" is een fabel, geen mening. Dat er 3 tot 5 Palestijnse dorpen in 1948 vrijwillig ontruimd werden op aanraden van de dorpsoversten zijn FEITEN evenals de 480 tot 530 dorpen die door Joodse milities werden verwoest. Het verhaal dat Palestijnse dorpen "door Arabische regimes werden gebombardeerd" zijn fabels. Dat we moesten wachten tot Israëlische professoren zoals Ilan Pappe dit alles verkondigden met bewijzen zwart op wit, vertelt alles over onze Westerse bril, en onze laksheid ten overstaan van misdaden die Joden begingen en begaan.

Over de zogenaamde "terugtrekking uit Gaza" heb ik wel een mening als ik zie op welke manier Gaza wordt afgegrendeld en 1,5 miljoen mensen letterlijk worden gewurgd, ik walg er van. Nu in Libanon de eerste Belgische soldaat gesneuveld is door één van de miljoen Israëlische clusterbommen zal het moeilijk zijn om de Vlamingen te overtuigen van de humanitaire weldaden van het Israëlische regime.

Pol Vandeplas

dinsdag, september 02, 2008

Erken de feiten en help Israël

Volgens het 'platform voor faire meningsuiting' leidt "éénzijdige, ongenuanceerde kritiek" tot antisemitisme (opinie vandaag in De Standaard). Volgens deze mensen bestaan er zelfs studies die de correlatie 'bewijzen.' Dat is alvast een stapje terug dan zeggen dat er een gelijkheidsteken staat tussen kritiek op Israël en antisemitisme - dat is immers niet vol te houden. Nu voeren ze een aantal ongenuanceerde uitlatingen op uit een internetforum om die zogenaamde correlatie te illustreren. Alsof je niet voor élke halfbakken mening tientallen groffe uitspraken kan noteren op het net. Je hoeft daarvoor maar de fora van een krant zoals het Laatste Nieuws op te gaan.

Het punt is dat Joods Actueel en zijn supporters de keiharde feiten negeren zoals ze te lezen staan in talloze mensenrechtenrapporten en VN-resoluties. En die schendingen gaan over nu, niet over 1948. Al tientallen jaren breidt Israël zijn ijzeren greep uit over de gebieden die het nu al meer dan 40 jaar bezet houd. Al tientallen jaren martelt en vermoordt het Israëlische leger Palestijnen zonder enige vorm van proces. Al tientallen jaren vernietigt Israël Palestijnse huizen en boomgaarden. Al tientallen jaren worden kolonisten door de Israëlische overheid gesteund en aangezet om Palestijnse gronden en de kostbare waterbronnen in te pikken. Met hun infame muur palmen ze grote stukken land verder in en isoleren ze Palestijnse dorpen compleet van hun eigen omgeving. Met hun checkpoints maken ze het leven van Palestijnen en hun economie kapot. In weerwil van al hun "vredesconcessies" steeg in de zeven jaren na het verdrag van Oslo het aantal kolonisten (Israëliërs die illegaal in bezet Palestijns gebied wonen) op de Westelijke Jordaanoever met 90 %.
Dat dit alles verzet oproept bij de Palestijnen, is dat verbazend? De voorbije tientallen jaren zijn er aan Palestijnse kant gemiddeld 8 maal zoveel slachtoffers gevallen dan aan Israëlische kant. Maar intussen leeft de gemiddelde Israëli op het welvaartsniveau van de Verenigde Staten terwijl Palestijnen door de repressie wegzinken in de absolute miserie en meer dan 11.000 van hun familieleden zonder enige vorm van proces worden vastgehouden door Israël.
Het grootste cadeau dat de onderschrijvers van het 'platform voor faire meningsuiting' aan hun geliefde Israël kunnen doen is het overdonderende feitenmateriaal erkennen en zo de staat aan te zetten tot een koerswijziging.

Eénzijdige ongenuanceerde kritiek op Israël

[Reactie aan De Standaard]

Het “Platform voor faire meningsuiting” verwijt CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) een eenzijdige mening te verkondigen zonder ook maar iemand van de andere kant aan bod te laten komen. Alsof “Joods Actueel”, “Radio Judaïca”, en het “Centre Ben Gourion” de Palestijnen en de pro-palestijnse opinie een vrije tribune zouden geven. Dissidente Israëlische stemmen (Ilan Pappé, Suzan Nathan, Zochrot…) worden afgedaan als niet representatief voor Israël.

Omdat Noam Chomski de modale Amerikaanse burger niet vertegenwoordigt moet zijn stem in de Amerikaanse media daarom nog niet worden doodgezwegen. Zelfs Een Ander Joods Geluid brengt hulde aan de organisatoren van het Gentse debat over Israël en Palestina en klaagt de manoeuvers, aantijgingen en intimidaties tegen deze organisatoren aan. Maar ja, deze organisatie en andere gelijkaardige organisaties zoals de Unie van de Progressieve Joden van België (UPJB) uiten toch enkel
“ongenuanceerde, misplaatste, niet-proportionele en onjuiste” kritiek aan het adres van Israël !

Werner De Bus, Brussel