woensdag, september 03, 2008

Een "vrije mening" over Israël

[Reactie aan De Standaard]

Het "platform voor faire menigsuiting" hanteert een zeer eigenaardige definitie van "faire meningen". Je kan een mening hebben over de wenselijkheid van bv de splitsing van België, maar over historische FEITEN hoef je geen mening te hebben, het was of het was niet. Als ik van mening ben dat de Antwerpse Joden in 1943 vrijwillig naar Auschwitz zijn gestapt, dan zal (bijna) iedereen beamen dat dit geen mening is, maar een fabel.

Zo hoeven we ook geen mening te poneren over de verdrijving van de Arabische bevolking uit Palestina en Israël door Joodse milities, dit zijn FEITEN. Dat "Palestijnse leiders actief met de nazi's meewerkten aan de Jodenuitroeiing" is een fabel, geen mening. Dat er 3 tot 5 Palestijnse dorpen in 1948 vrijwillig ontruimd werden op aanraden van de dorpsoversten zijn FEITEN evenals de 480 tot 530 dorpen die door Joodse milities werden verwoest. Het verhaal dat Palestijnse dorpen "door Arabische regimes werden gebombardeerd" zijn fabels. Dat we moesten wachten tot Israëlische professoren zoals Ilan Pappe dit alles verkondigden met bewijzen zwart op wit, vertelt alles over onze Westerse bril, en onze laksheid ten overstaan van misdaden die Joden begingen en begaan.

Over de zogenaamde "terugtrekking uit Gaza" heb ik wel een mening als ik zie op welke manier Gaza wordt afgegrendeld en 1,5 miljoen mensen letterlijk worden gewurgd, ik walg er van. Nu in Libanon de eerste Belgische soldaat gesneuveld is door één van de miljoen Israëlische clusterbommen zal het moeilijk zijn om de Vlamingen te overtuigen van de humanitaire weldaden van het Israëlische regime.

Pol Vandeplas

Geen opmerkingen: