woensdag, december 26, 2007

Palestijnse boeren mishandeld door joden

[Reactie op het artikel "Palestijnse boeren mishandeld door joden" in De Morgen van 26/12/2007]

Met het bericht over mishandelde Palestijnse landbouwers door joodse kolonisten, wordt eens te meer duidelijk hoe ziekelijk het zionistisch denken is en hoe het verweven is in de Israëlische maatschappij. "Een Arabier kan niet vervuilen wat zuiver is. Het is verboden om duisternis en licht te mengen. De natie van Israël is zuiver en de Arabieren zijn een natie van ezels. Zij zijn een kwade ramp, een kwade duivel, en een smerige kwelling. De Arabieren zijn ezels en dieren. Zij willen onze meisjes nemen. Zij worden begiftigd met ware vuiligheid. Er zijn zuiveren en er zijn onzuiveren, en zij zijn onzuiver." aldus Rabijn David Batzri, in Ha'aretz op 22 maart 2006.

Ruim honderd jaar geleden waarschuwde Ahad Ha'am, in "Truth from Palestine," 1897, voor de gevolgen van de kolonisatie en de verdrijving van Palestijnen uit hun huizen en dorpen." De Joodse kolonisten behandelen de Arabieren met vijandigheid en wreedheid, schenden gerechtigheid, slaan hen schaamteloos zonder reden, en zijn zelfs trots om dit te doen. De Joden waren slaven in het land van hun Ballingschap, en plotseling vonden zij zich met onbeperkte vrijheid, wilde vrijheid die slechts in een land zoals Turkije bestaat. Deze plotselinge verandering heeft in hun harten een neiging naar repressieve tirannie veroorzaakt, zoals altijd wanneer slaven heersen [... ] wij zijn gewend te denken aan Arabieren als primitieve mensen van de woestijn, als een ezel-als natie die noch ziet noch begrijpt wat rond hem gebeurt. Maar dit is een grote fout. De Arabier, zoals alle zonen van Sham, heeft een scherpe en geslepen mening. Indien de tijd komt wanneer het leven van onze mensen in Palestina in kleinere of meerdere mate aan de inwoners wordt oplegt, zullen zij niet gemakkelijk opzij stappen."

Of zoals Ariel Sharon het zei in november 1998: "Het is de plicht van Israëlische leiders om aan de publieke opinie, duidelijk en moedig, een bepaald aantal feiten te verklaren die met tijd vergeten zijn. Eerste hiervan is dat er geen zionisme, kolonisatie, of Joodse Staat is zonder verwijdering van de Arabieren en de onteigening van hun land." "Een miljoen Arabieren zijn niet meer waard dan één joodse vingernagel" voegde Rabbi Yaacov Perrin hier aan toe.

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, december 14, 2007

De joodse steun voor Hillary Clinton

[Lezersbrief aan Gazet van Antwerpen]

Diegenen die beweren dat het Amerikaans Midden-Oosten beleid gaat veranderen als straks mogelijk de Democraten en mevrouw Clinton de Republikeinen vervangen in het Witte Huis, raaskallen. Het is zelfs niet uitgesloten dat het pro-Israëlisch beleid onder Hillary Clinton nog een hogere versnelling zal kennen. De kennismaking met Israël gaat bij Hillary al terug van een eerste bezoek aan Tel Aviv op nieuwjaarsdag 1982 en het introduceren van een Israëlisch naschools opvoedingsprogramma in Arkansas. Clinton gaat prat op de onbreekbare band met Israël als kernbasis van het Amerikaans Midden-Oosten beleid. "Israël is niet enkel een vriend en bondgenoot van ons, het is een baken in wat democratie kan en moet wezen."

Hillary Clinton gelooft in het bestaanrecht van een joodse staat met een ondeelbaar Jeruzalem als hoofdstad. De Democrate staat achter 'de veiligheidsbarriere' - die een Apartheidshek is voor de Palestijnse bevolking - en verwierp scherp de veroordeling van het Internationaal Gerechtshof. Ze is ook mede-oprichter van wetten die sancties uitvaardigen tegen Syrië en de Republikeinse Gardisten in Iran beschouwen als terreurbeweging. Een Palestijnse anti-terreurwetgeving in 2006 tegen de democratisch verkozen Hamas-regering ontbrak evenmin. Ze steunde wetten die het Internationale Rode Kruis financiëel drooglegde tot het de Israëlische Magen David Adom toeliet. Samen met de Palestijnse Media Watch kwam ze in februari 2007 naar buiten met een rapport dat Palestijnse schoolboeken moest weergeven als anti-Israëlisch en anti-semitisch. Clinton doet ook al jaren advocatenwerk voor de krijgsgevangen genomen Israëlische soldaten. Op 1 oktober steunde ze nog wetgevend werk om President Bush toegang te geven tot een speciaal fonds voor de kosten van militaire operaties in Iran. Ook beslisten de Democraten dat Bush geen voorafgaandelijke steun meer nodig heeft van het parlement indien hij Iran wil aanvallen. Israël zit al langer met het idee om Iran vroeg of laat aan te vallen met als drogreden de 'kernbommen die Iran bezig is te vervaardigen'.

Clinton is tegen de beperking van de Amerikaanse wapenhandel. Ook regimes die de bevolking onderdrukken en mensenrechten schenden hebben recht op wapens: Israël, Marokko, Pakistan, Kameroen, enz. Ze weigert eveneens het gebruik van landmijnen aan banden te leggen, wetende dat 98 % van de slachtoffers van deze wapens burgers zijn. Clinton steunde de Israëlische systematische aanvallen tegen burgerdoelwitten in april 2002 op de bezette Westelijke Jordaanoever en de Israëlische aanvallen op Libanon in 2006.

Van deze vrouw kan men dus enkel een pro-Israëlische houding verwachten. De voortzetting van het neo-conservatieve pro-Israëlische beleid in het Midden-Oosten is verzekerd met Mevrouw Clinton.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, december 13, 2007

Ondermaatse berichtgeving Palestina

[Mail aan de VRT tvjournaal en radionieuws]

Slechts tien seconden had het VRT-televisienieuws veil voor de berichtgeving over Palestina gisteren (11/12/2007). Dit lijkt me niet evenwichtig gezien de gebeurtenissen die zich daar afspelen:
- Zes doden, vijftien gewonden, 60 Palestijnen opgepakt en één van de grootste militaire invallen ooit van het Israëlische leger in de Gazastrook waar 87 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft volgens de Wereldbank.
- Doordat Israël levering van brandstof beperkt komen essentiële voorzieningen in het gedrang bij 1.500.000 Palestijnen in de Gazastrook. Het gaat o.m. om het zuiveren en oppompen van drinkwater, riolering, laten functioneren van vrachtwagens voor huisvuilophaling, generatoren voor ziekenhuizen en andere openbare gebouwen die allen afhangen van brandstof en de elektriciteit die door brandstof wordt geproduceerd.
- Het tekort aan brandstof en elektriciteit maakt geen onderscheid tussen levensnoodzakelijke voorzieningen en andere.
- Men had 40.000 liter brandstof te kort om met krachtgeneratoren afvalwater weg te pompen uit woonbuurten en drinkwater te voorzien voor de woningen.
- Om beurten kunnen dagelijks 50.000 inwoners gebruik maken van proper water en dit voor 1,5 miljoen Palestijnen!
- In totaal, wegens moeilijkheden om reserveonderdelen door de grens met Israël te krijgen en omwille van brandstoftekorten ontvangen 250.000 mensen in Gaza geen adequate hoeveelheid drinkwater.
- Diverse Palestijnse patienten stierven reeds aan de grensovergang met Israël omdat ze niet werden toegelaten in Israëlische ziekenhuizen.

Het gaat niet om een conflict tussen Israël en Palestina waarbij sprake zou zijn van twee gelijkwaardige partners, maar over een staat (Israël) die een ander volk bezet (de Palestijnen). De Israëlische staat streeft een zo joods mogelijke staat na. Geluidsbombardementen worden dagelijks door Israël uitgevoerd om de Palestijnen in de Gazastrook te jennen. Artikel 33 van de Vierde Conventie van Genève welke instaat voor de bescherming van burgers tijdens oorlog, beschouwd dit als een collectieve bestraffing, intimidatie en terrorisme vanwege Israël. De geluidsbombardementen zorgen voor gezondheidsproblemen bij Palestijnse kinderen: hoofdpijn, buikpijn, ademtekort, psychische effecten, angst, gebrek aan concentratie, gebrek aan eetlust, bedwateren, enz. Ook miskramen kunnen het gevolg zijn van laagovervliegende straaljagers.

Mag ik de hoop uitdrukken dat de nieuwsdienst volgende keer meer informatie verschaft over de gebeurtenissen in Palestina.

Mario Bergen, Leuven

woensdag, december 12, 2007

Lance Armstrong, afleidingsmanoeuvre voor inval Gaza?

[Reactie op De Morgen "Armstrong opent fietsroute in Israël"]

Er staat een fout in dit bericht: Israël is geen 'onafhankelijke' staat zoals men ons altijd wil doen geloven. Het is een 'joodse staat', voor joden, van joden. Zoals altijd heeft Israël gekozen om alle bepalingen, zoals gesteld door de Algemene Vergadering van de UN, niet te aanvaarden als voorwaarde voor zijn legitieme oprichting. Men kan Israël zelfs niet op een wereldkaart aanduiden, want het heeft geen grenzen. Maar om de 'oprichting' van deze joodse staat te vieren en het wereldimago van Israël op te krikken, worden alle middelen gebruikt. Zelfs Lance Armstrong, zevenvoudig tourwinnaar, wordt nu reeds opgevoerd, fotootje erbij, om een fietsroute te openen, teneinde nu internationaal in het nieuws te komen, voor een evenement van volgend jaar en men weet nog niet wanneer.

Een fietsroute uitstippelen langs de Schelde tussen Gent en Dendermonde, ergens voor volgend jaar, behoort nu bij het regionale nieuws. Maar het ergste is dat Israël op dit ogenblik een grote militaire actie start, met een heel arsenaal zwaar wapentuig en bulldozers, om mensen die economisch, sociaal en humanitair volledig aan de grond zitten nog onder te graven ook. Sommigen letterlijk want er zijn reeds doden gevallen. En als het er nu vijf of tien zijn, voor Israël maakt het niet uit en wij zijn de tel kwijt. Het zijn toch allemaal maar fanatieke extremistische militanten, waarvan men alle menswaarde heeft weggenomen. Soms worden ze gewoon als schietschijf gebruikt en men mikt of het hoofd (Dr. Mustafa Barghouti, Ramallah)

Anderhalf miljoen mensen ontzegt men doelbewust een menswaardige samenleving. Weg.En in De Morgen nu niets gelezen. Je bepaalt zelf je prioriteiten. En Lance Armstrong? Prima, die moet het ons allemaal doen vergeten.

Johan Van Hulle, Zomergem

De honden blaffen, de karavaan trekt voort

[Reactie op het artikel "Vredesbesprekingen tussen Israël en Palestijnen hervat" in De Standaard van 12/12/2007]

Na zes doden, vijftien gewonden en de grootste inval van Israël in de Gazastrook sinds juni zitten Israëlis en Palestijnen terug rond de tafel. Stel je voor dat een zelfmoordactivist in Tel Aviv zes doden en vijftien gewonden had gemaakt. De Israelis zouden het aanzien hebben als reden om alle onderhandelingen af te blazen. Het toont aan hoe toegeeflijk en verdraagzaam de Palestijnen zijn. 87 % van de Gazanen leeft intussen onder de armoedegrens volgens de Wereldbank en Palestijnen kunnen de Gazastrook niet in of uit. Luitenant-Generaal Gabi Ashkenaz laat weten dat het maar een 'dagelijkse routineklus' betrof en straks het moment aangebroken is voor een grootschalige militaire actie tegen 1,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook.

De Arabieren noemen Annapolis niet voor niets "Anna-Ibliss" (Ik ben de Duivel) of een verwijzing naar de snode plannen van Israël en de V.S. Eigenlijk wacht iedereen op een grootschalige militaire aanval van het Israëlisch leger. Het draaiboek ligt klaar en niets lijkt Washington en Tel Aviv te beletten om hun achterbakse plannen uit te voeren.

13 Israëli's stierven sinds 2000 door regenbuisprojectielen die Palestijnen afvuurden op Israël. Israël had slechts honderd minuten nodig om zes Palestijnen in Gaza te doden. Ziekenwagens van het Palestijnse Rode Kruis werden in november 44 keer vertraagd of tegen gehouden om hulp te bieden aan Palestijnen in nood. Intussen wordt Gaza geteisterd door ratten zo groot als katten aangezien de gemeentelijke diensten vaak worden gestopt en het huisvuil de straten vult. De knaagdieren bijten ook telefoonkabels door. Het lokale bezinestation is dicht omdat de eigenaar bij zijn aan leukemie stervende zoon zit. De nodige medicatie werd verboden door Israël. De kapper is gesloten omdat hij op zoek is naar schoenen voor zijn kinderen. Nergens nog schoenen te vinden in Gaza. Verboden door Israël. Idem dito met lampen van 100 Watt en de meeste andere goederen.

Zondag werd nog een illegale buitenpost opgericht in Jeruzalem. Kolonisten van Ne'emanei Eretz Israel kondigen intussen nog meer illegale buitenposten op te richten.

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, december 11, 2007

Vrede... wie wat waar?

[Lezersbrief aan Het Laatste Nieuws]

Olmert beloofde werk te maken van het vredesproces en een Palestijnse staat tegen oktober 2008, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Waarom zouden we hem niet geloven?
Omdat de Israëli's 300 illegale huizen bijbouwen in Har Homa, in het oosten van Jeruzalem? Of omdat het Israëlisch leger de Gazastrook met groot militair materieel aanvalt?

Als super-optimist kan je desnoods stellen dat Olmert in samenwerking met de gardisten van Abu Mazen de Gazastrook wil schoonvegen van Hamas en daarna de Palestijnen met rust laat. De vraag is hoeveel marge President Abbas nog heeft om nog langer aan de macht te blijven? Kan hij het veroorloven dat Israël een grootschalige militaire actie start tegen Hamas en tegelijkertijd tweewekelijks blijft praten over vrede? Abbas kennende is dat geen probleem. Maar van menselijk standpunt is het een onmenselijk hoge prijs die het Palestijnse volk al heeft betaald en nog zal betalen als Israël een mega offensief lanceert tegen de Gazastrook, die men aanziet als "vijandige entiteit". Collateral damage: 1,5 miljoen Palestijnen. Abbas is mede schuldig door Hamas op de Gazastrook te demoniseren en zo openlijk de Israëlische dictaten te aanvaarden. Wapens via Israël, handje schudden met Israël. En wat heeft hij terug gekregen van de Israëlis? Tussen de twee recentste vrijlatingen van enkele honderden gevangenen, werden er 808 nieuwe, waaronder 22 kinderen, opgepakt.

De militaire aanval op de Gazastrook en minstens zes Palestijnse doden zijn onaanvaardbaar. Palestijnen zijn geen marsmannetjes die je omver rijdt met de bulldozer of een tank of omverschiet als in een computerspelletje. Palestijnen zijn mensen: 23 paar chromosomen, 66 % water, 12 paar hersenzenuwen, 206 beenderen, zeven meter dunne darm, enz. Behandel ze dan ook als mensen! Israël moet stoppen met het bouwen van kolonies en de bestaande ontruimen. Hoewel de kolonies slechts 1,7 % van de Westelijke Jordaanover uitmaken, controleren de kolonisten aldaar wel 41,90 % van de bezette Westbank. Dit is meteen verboden gebied voor Palestijnen. 89 % van Oost-Jeruzalem is alzo eveneens onder controle van de kolonisten. Dit gebeurt door een netwerk van wegen, "steriele zones", industrie, natuurreservaten en militaire zones. 400 kolonisten leggen 30.000 Palestijnen in Hebron hun wetten op. 30 % van het Israëlische water komt van Palestijnse waterlagen onder de grote kolonies. Een derde van het Israëlische water wordt gestolen van de bezette Syrische Golan. 80 % van het water van de Westelijke Jordaanoever gaat naar Israël en zijn illegale kolonies. Of 1450 m³ water voor elke kolonist en 83 m³ water per jaar per Palestijn. Met een jaarlijke bevolkingstoename in de nederzettingen van 8,5 % kan Olmert wedra kolonist nr. 500.000 verwelkomen.

Mario Bergen, Leuven
[Reactie naar De Standaard op foto-onderschrift "OOGGETUIGE met foto bij vrijlating door Israël van gevangen Palestijnen (th, foto ap)" van 8 december 2007]

"Een schone geste van de Israëlische premier Ehud Olmert jegens de Palestijnse president Mahmoud Abbas, in het kader van de vredesonderhandelingen in Annapolis" aldus de tekst bij de foto. Dr. Moustafa Barghouti, secretaris-generaal van 'Palestijns Nationaal Initiatief', bij de laatste verkiezingen, drukte op 2 dec. in Ramallah ongeveer hetzelfde uit, maar voegde daar aan toe: "Ehud Olmert wil alleen de wereldopinie misleiden om de ware intenties van Israël te verbergen. Sinds de laatste vrijlating van gevangenen door Israël op 1 oct, zijn reeds 808 Palestijnen gearresteerd waaronder 22 kinderen. Voor Israël is dit een alledaags gebeuren en het gebruikt gevangenen als goedkope ruilwaar." De balans na de vrijlating van 429 Palestijnse gevangenen nu, is dus negatief. Er zijn dus in werkelijkheid gevangenen bijgekomen en de "schone geste" wordt obsceen. Olmert was nog niet helemaal uitgesproken of de intentie van Israël werd nogmaals duidelijker: driehonderd nieuwe woningen worden bijgebouwd in Har Homa, Oost Jeruzalem.

Johan Van Hulle, Zomergem

Fietsroute Tel Aviv-Jeruzalem belangrijker dan inval in Gaz

[Lezersbrief aan De Morgen - reactie op "Armstrong opent fietsroute in Israël"]

Fietsroute Tel Aviv-Jeruzalem belangrijker dan inval in Gaza? Zijn ze bij De Morgen online helemaal gek geworden? Terwijl Israel met dertig tanks en grondtroepen het noorden en zuiden van de Gazastrook binnenvalt, de grootste militaire campagne sinds maanden, schrijft De Morgen hier geen letter over op haar webstek. Maar wel over een nieuwe fietsroute van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Ook geen woord over het ITV-nieuws dat meldde dat elke 12 uur een Palestijns kind wordt aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De laatste zes jaar werden 5.200 kinderen gevangen genomen wegens "misdaden tegen de staat." Ze krijgen te maken met foltereing en er wordt traangas in de cellen gegooid. Vaak moeten de kinderen drie maanden wachten op bezoek van ouders en familie. Na maanden wachten op een rechtzaak, moeten ze vaak nog maanden naar de gevangenis omdat ze een soldaat hebben bedreigd met een aansteker of iets anders belachelijks.

De families van 900 gevangenen uit de Gazastrook mogen hun verwanten in Israël niet eens bezoeken. Volgens een rapport van het Rode Kruis van 10 december 2007 zitten er nog altijd meer dan 11.000 Palestijnen in Israëlische cellen. Vrijdag werden in Umm Salamouna vreedzame betogers tegen de Apartheidsmuur nog hardhandig aangepakt door het Israëlisch leger. Talrijke demonstranten werden geslagen, twee journalisten en twee buitenlandse activisten werden opgepakt. Drie Israëlische reporters zitten nog steeds in hechtenis omdat ze eerder een bezoek brachten aan Libanon en Syrië.

Volgens The Guardian vielen bij de Israëlische inval in de Gazastrook vandaag minstens zes doden. Allen jongens van in de twintig. De voorbije week werden ook al 24 Palestiijnen gedood in de Gazastrook. Israël noemt dit een "routine operatie." Normale mensen heten dit 'agressie tegen een andere staat'. Het mag dan wachten zijn op een Palestijnse staat, rekening houdend met VN-resoluties en de verklaringen in Annapolis moet Israël de Palestijnse gebieden behandelen als een buurstaat en niet langer als bezet gebied. Alle kolonies en militaire voorzieningen moeten dan ook ontruimd worden.

Maar Israël pleegt liever sabotage van het vredesproces voor het aanvangt door in Palestijns Oost-Jeruzalem illegaal meer dan 300 huizen extra bij te bouwen en het gebied van de Gazastrook binnen te vallen. Journalisten raakten gewond en schoolkinderen moesten door de straten rennen voor hun leven. Zestig Palestijnen werden opgepakt. De benen van twee Palestijnen werden geamputeerd. Twee luchtaanvallen vonden plaats uren voordat Abbas en Olmert elkaar ontmoeten in het King David Hotel in Jerusalem. Israël lijkt daarmee cruciale vredesgesprekken te willen torpederen.Waarom mogen de online lezers van De Morgen deze gebeurtenissen niet weten? Of komt U morgen met een extra katern over de gruwelen in de Gazastrook?

Mario Bergen, Leuven

maandag, december 10, 2007

De Gucht als poppetje van Israël en de V.S.

[Lezersbrief aan Knack]

De Gucht speelt de eerste viool in gezelschap van EU- en NAVO-ministers om de stem van Israël en Amerika te laten klinken in Brussel. De Gucht en Condoleezza Rice zitten allen op dezelfde lijn om niets te wijzigen aan het beleid t.o.v. Iran en een derde rondje sancties tegen de Perzen voor te bereiden bij de V.N. Tot op vandaag zijn er geen bewijzen dat Iran daadwerkelijk kwade bedoelingen heeft met het opwekken van kernenergie voor eigen gebruik. De meeste landen in het Midden-Oosten en de rest van de wereld investeren in kernenergie nu aardolie zo duur en uitputtelijk is geworden. Dat Iran dat ook doet, is niet meer dan visie hebben. In elk geval beter dan kerncentrales sluiten en in buurlanden zoals Frankrijk veel duurdere elektriciteit kopen die eveneens afkomstig is van kerncentrales. Waar is de tijd dat de Belgen nog protesteerden tegen het gebruik van dum dum kogels door nazi-Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog? Weet De Gucht dan niet dat Israël - het land dat het hardst roept om een harde lijn tegen Iran en militair ingrijpen niet uitsluit - dum dum kogels dagelijks inzet tegen het Palestijnse volk bij hun bezettingspolitiek? Dat zijn kogels die in het lichaam tot ontploffing komen en daarmee flinke schade aanrichten aan vitale delen. Soms de dood tot gevolg. Dum dum kogels veroorzaken vaak bloedvergiftiging en interne bloedingen die nog maanden tot jaren na de beschieting kunnen voortduren. Reeds in 1889 werden dum dum kogels verboden door de St-Peterburg Verklaring en in 1899 werd het gebruik van dum dum kogels verboden door de Haagse Conventie.

Zou De Gucht er niet beter aandoen om bondgenoot Israël er op te wijzen dat het na 110 jaar tijd geworden is om dum dum kogels te verbieden vooraleer het zich zou bemoeien met de energiepolitiek van andere landen? En dan hebben we het nog niet gehad over al dat ander wapentuig, 230 miljoen dollar investeringen door Israël in nano-technologische apparatuur en wapens de volgende vijf jaar (met nieuwe fabriek in Qiryat Gat voor 2.000 arbeiders) en 200 kernkoppen.

Mario Bergen, Leuven

Har Homa: en Israël bouwde onwettig verder...

[Reactie op het artikel "Joodse wijken Jeruzalem blijven Israëlisch" in Het Belang van Limburg van 10/12/2007]

Har Homa is gekend bij de Palestijnen als Abu Ghneim. Het is helemaal geen joodse wijk, maar een onwettige kolonie ten noorden van de Palestijnse stad Bethlehem. Het waren Palestijnse families uit Beit Sahour, Sur Baher en Um Taba die eigendommen hadden nabij de bergketen Abu Ghneim. Dit gebied werd beschouwd als het grootste woud van Palestina, maar in 1967 stal Israël dit van de provincie Bethlehem en annexeerde het bij de onwettige uitbreiding van de stad Jeruzalem. Voor de Christenen zijn er belangrijke Byzantijnse en Georgische koosters met St-Theodore's bronnen. De bedoeling van Israël na het klasseren van het gebied als Groene Zone, was alle acties van de eigenaars stopzetten op de eigen gronden en nadien sinds 1991 op de berghellingen onwettige kolonies te bouwen met wegen, scholen, winkels, hotels, industrie en duizenden wooneenheden. Het is onwettig dergelijke handelingen te doen in bezet gebied volgens de Vierde Conventie. Zoals aan zoveel zaken heeft Israël hier een lak aan.

Deze week nog werden negen Palestijnse families in de omgeving van Bethlehem dakloos nadat ze uit hun huizen werden gezet, die met de grond werden gelijk gemaakt. Sinds 1967 vernielde Israël 18.000 Palestijnse huizen. Of 20.000 bijkomende vernielde huizen rekening houdend met de 120.000 verdreven Druzen en Arabieren uit 134 dorpen in de Syrische Golanhoogten. Het is een politiek instrument van Israël om Arabische dorpen demografisch te veranderen - etnische zuivering - en zo om te toveren in joode wijken.

Mario Bergen, Leuven

zaterdag, december 08, 2007

Land voor vrede of land zonder vrede?

[Lezersbrief aan Het Nieuwsblad]

Woensdag beginnen de eigenlijke onderhandelingen tussen Palestijnen en Israëli's na de top in Annapolis. De top moet land voor vrede brengen in de regio. Maar in de zeven jaren na Oslo steeg het aantal kolonisten, Israëliërs die illegaal in bezet Palestijns gebied wonen, op de Westelijke Jordaanoever met 90 %. Israël stal voor deze kolonisatiepolitiek reeds 78 % van het historische Palestina en houdt de andere 22 % sinds 1967 bezet."Iedereen moet zoveel mogelijk heuveltoppen afnemen van de Palestijnen als hij kan" was het motto van de zionisten in Israël. Grote kolonies - allen illegaal - werden bij Israëlische steden gevoegd: Ma'ale Adumim bij Jeruzalem en Ariel bij Tel Aviv. Joodse steden worden via joodse snelwegen langs joodse landschappen verbonden met joodse kolonies met hun joodse zwembaden. Dit zonder in contact te komen met de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, wiens eigendom men afnam. De joodse kolonies hebben vaak geen rioleringen en dumpen hun afvalwater op Palestijnse landbouwgrond met alle milieuschade tot gevolg.

Palestijnen gebruiken op de bezette Westelijke Jordaanoever 140 m³ water per jaar. De 500.000 kolonisten verbruiken gemiddeld 600 m³ water. De Palestijnen betalen voor vijf keer minder water vier keer meer shekels. Kolonisten recruteert men vooral met financiële voordelen. Een veel kleiner appartement in Tel Aviv is tweemaal zo duur als een grote nieuwe woning met prima uitzicht in de nederzettingen. Er zijn subsidies van de regering: gunstige voorwaarden om huizen in bezet gebied te kopen. Het is onwettig volgens de Vierde Conventie van Genève om burgers te verplaatsen naar bezet gebied.Veel kolonisten weten niet eens dat ze in bezet gebied wonen of willen het eenvoudigweg niet weten. De kolonisten in Pisgat Ze'ev weten niet dat tientallen huizen werden gesloopt van Palestijnen net om de hoek. 80 % van de kolonisten zijn economische kolonisten, maar 20 % zijn fanatieke, religieuze kolonisten. Ze hebben wapens en gebruiken geweld zoals in een moskee in Hebron in februari 1994. Negenentwintig Palestijnen werden er gedood. In Hebron wonen 450 religieuze fanatici tussen 150.000 Palestijnen met uitgaansverbod. Het leger beschermt de joodse kolonisten.

181 controleposten in en rond Hebron verhinderen vlot verkeer tussen huis en werk, markt- of familiebezoek voor de Palestijnen. Bepaalde straten zijn enkel toegankelijk voor joden. Stenen en flessen worden naar kinderen gegooid die op straat spelen. Enige misdaad: ze zijn Palestijns.

Soldaten schieten zoals in computerspelletjes. In Hebron, de stad van de aartsvaders van joden, christenen en moslims, zijn de joden de baas. Kolonisten breken de muren met de buren uit, gooien de inboedel op straat, annexeren de winkel en maken zo hun huis groter. Huizen van Palestijnen worden ook in brand gestoken onder goedkeuring van de Israëlische politie. "God heeft de Israëlis namelijk het land gegeven en de Arabieren hebben er niets verloren. Tenzij ze hun slaaf willen spelen."

Dit is Rhodesië, Zuid-Afrika. Voldongen feiten presenteren met een Apartheidsmuur die diep Palestijns gebied van de 67-grens extra annexeert bij Israël. Een grens van 315 km wordt zo 670 km lang. Palestijnen worden gescheiden van hun land. Gestopt in een kooi, Palestijns land gaat naar de kolonisten, olijfbomen worden ontworteld en Palestijnen zijn hun middelen van bestaan kwijt. 35 km irrigatiekanalen en 40 waterputten worden door de Apartheidsmuur vernield. Het economisch hart van een Palestijnse staat, Oost-Jeruzalem, wil Israël eveneens vernietigen. Dit door het te scheiden van de Westelijke Jordaanoever en vol te bouwen met illegale joodse kolonies. Zonder Jeruzalem is een leefbare staat onmogelijk voor de Palestijnen. Met het plan van de muur komen 80 % van de kolonisten en nederzettingen bij Israël. Is dit land voor vrede of land zonder vrede?

Mario Bergen, Leuven

woensdag, december 05, 2007

22 dode Palestijnen op één week

[Lezersbrief aan De Morgen]

U schrijft dat militante Palestijnen gisteren 26 Qassams hebben afgevuurd op Israël. Dat klopt niet. Het waren er 34 en deze actie gebeurde nadat het Israëlische leger op één week tijd 22 Palestijnen doodde in de Gazastrook. Het was oprechter geweest als U ook dat feit had vermeld als reden voor het afvuren van Qassams op Israël. De Israëlische staat vuurt dagelijks projectielen af op de Palestijnse bezette gebieden, maar hierover wordt gezwegen.Waarom hebt U het eens niet over de gruweldaden van Israëlische kolonisten op 19 november jl. in het plaatsje Funduk? Honderden kolonisten en Israëlische soldaten vernielden alle autoruiten van de bewoners en vielen Palestijnen en hun huizen met stenen aan. Kolonisten trachtte in te breken in huizen en vernielden ramen. Een marmerfabriek werd verwoest (90.000 euro schade). Dieren bewerkt met stenen. De waterleiding werd in stukken gebroken en er ontstonden lokale overstromingen in het dorp. Wie hulp wou bieden aan gewonde Palestijnen werd met de dood bedreigd.

Twintig Palestijnen van het dorp Beit Syra nabij Ramallah werden gevangen genomen. Eigendommen werden vernield en vrouwen aangerand bij huis-aan-huis invallen. Twintig militaire voertuigen omsingelen het dorp en er geldt een uitgaansverbod. Of zoals de joodse natuurkundige Albert Einstein zei: "De wereld is een gevaarlijke plaats om in te leven, niet omwille van diegenen die het kwade doen, maar omwille van diegenen die dit laten begaan."

Mario Bergen, Leuven

Israël gebruikt gevangenen als goedkoop wisselgeld

[Reactie op "Israël laat honderden Palestijnen vrij" in De Morgen van 04/12/07 ]

Het 'Palestijns Nationaal Initiatief' bij monde van Dr. Mustafa Barghouti MP, secretaris-generaal van deze partij, verklaarde op 2 december in Ramallah, "dat sinds de laatste vrijlating van gevangenen door Israël op 1 oct, reeds 808 Palestijnen zijn gearresteerd, waaronder 22 kinderen. Voor Israël is dit een normaal gebeuren en het gebruikt gevangen om goedkope afspraakjes te maken "De balans na de vrijlating van 429 Palestijnen nu is dus negatief en er zijn dus in werkelijkheid gevangenen bijgekomen. "De Israëlische regering stelde de vrijlating voor als een gebaar van goedwil naar de Palestijnse regering op de Westelijke Jordaanoever. Ehud Olmert wil alleen maar de wereldopinie misleiden om de ware intenties van Israël te verbergen" aldus Dr Barghouti. Ik meen dat dit ook mocht gezegd worden.

Johan Van Hulle, Zomergem

dinsdag, december 04, 2007

Illegaal bouwen, Palestijnen vermoorden en ezels jatten

[Reactie op het artikel 'Bush volgende maand naar Israël' in HBvL van 04/12/2007]

Over Iran zullen Bush en Olmert het in Israël niet lang moeten hebben. Zij zitten daarover op dezelfde lijn. Ook na de publicatie van zestien Amerikaanse inlichtingendiensten dat Iran sinds 2003 zijn atoomprogramma heeft stopgezet zien ze de potentiële dreiging als "zeer ernstig" en blijven militaire opties open tegen het "Iraans atoomgevaar." Bush zou er goed aan doen om Israël op zijn verplichtingen te wijzen. Alle kolonies moeten onmiddellijk ontruimd worden en de militaire voorzieningen verwijderd uit de bezette Palestijnse gebieden aldus diverse VN-resoluties. Israël bouwt al tien jaar geen nieuwe nederzettingen meer, maar de aangeslagen Palestijnse gronden zijn zo omvangrijk en worden slinks verbonden met bestaande nederzettingen dat duizenden bouwvakkers in 88 bestaande kolonies verderbouwen. Een openbare aanbesteding voor 307 wooncomplexen voor de nederzetting Har Homa in bezet Oost-Jeruzalem werd gegeven. Dit gebeurde na de beloftes in Annapolis en is een sabotagedaad tegen de rechtmatige vraag van de Palestijnen om van Oost-Jeruzalem hun hoofdstad te maken.

Vandaag werden opnieuw drie personen van de humanitaire- en politieke verzetsbeweging Hamas gedood door Israël. Bij raketaanvallen door het Israëlische leger vielen de voorbije week 22 doden in de Gazastrook. In november maakte Israëlisch geweld 34 doden in de bezette gebieden. Maar iedereen spreekt over "raketaanvallen van Hamas tegen Israël" (zonder doden!) en zwijgt over Palestijnse doden.

Op 11 november 2007 tekende de NAMSA, de logistieke poot van de NAVO, een akkoord met Israël waarbij Israël beschouwd wordt als bevoorrechte leverancier van materiaal en diensten zoals onderhoud en herstelling van wapens. Zes NAVO-schepen van Duitsland, Italië, Griekenland, Spanje en Turkije hadden (in april) met Israël een anti-terreuroefening in de Rode Zee. Maar allen zwijgen ze over de Israëlische staatsterreur. De Israëlische troepen en de milities van Abbas werken samen om Hamas te verdrijven uit de Gazastrook. Bij een gezamelijke actie ontvoerden ze Sheikh Ibrahim Jaber en Zuhair Labada in Jenin. In Tuba op de Westelijke Jordaanover gooiden kolonisten stenen naar een jongen en stalen zijn ezel. Schoolkinderen in Tuba moeten kilometers omlopen om aanvallen van kolonisten te vermijden. Israël controleert het Palestijns bevolkingsregister en heeft sinds 2000 bijna niemand meer toegevoegd als inwoner van de Gazastrook. Tienduizenden vrouwen die de Gazastrook binnenkwamen met een visum en er huwden, kunnen nu de Gazastrook niet meer uit. Israël controleert de grenzen van de Gazastrook met rechtstreekse videobeelden en apparatuur betaald door de Europese Unie. Israël bepaalt wie de Gazastrook binnen en buiten mag en de grenzen zijn bijna constant gesloten voor personen en goederen. Kamerlid Wouter De Vriend mocht enkele dagen geleden de Gazastrook niet in omdat hij onlangs voorzitter werd van het ontmoetingsforum Belgische Interparlementaire Unie voor Palestina. Het noordelijk gedeelte van de Gazastrook is verboden gebied voor Palestijnen. Alle Palestijnen die daar vertoeven worden door Israël doodgeschoten. Israël controleert het belastingssysteem en BTW-inkomsten van Palestina. Belastingsgelden worden achtergehouden. In één nacht werden 42 Palestijnen opgepakt op de Westelijke Jordaanoever. Er waren tot dusver 2.476 ontvoeringen door het leger dit jaar. De firma Sonic Lynx uit Rosh Ha'ayin in Israël gaat ondergrondse sensoren installeren rond de Gazastrook voor het Israëlische leger. Binnen de 200 meter schieten deze sensoren op alles wat beweegt.

Gaat Bush deze zaken ook aankaarten?

Mario Bergen, Leuven

zondag, december 02, 2007

Israëlische vice-premier: "Palestijnen pakken best hun spullen en rotten op!"

[Lezersbrief aan Trouw in reactie op "Annapolis: onbegrijpelijk probeersel"]

Van Doorn schetst in Trouw heel realistisch het beeld van een gevangenisdirecteur (Olmert) en een afgevaardigde van een deel van de gevangenen (Abbas), wanneer hij het heeft over de top in Annapolis. Israël moet alle kolonies ontruimen, het leger terugtrekken uit alle bezette gebieden en Oost-Jeruzalem aan de Palestijnen geven als hoofdstad vooraleer je kan spreken van een minimum gelijkheid tot onderhandelen.

Tweede probleem naast de positie bezet volk versus bezetter is het feit dat 1,5 miljoen Palestijnen in de nauwe Gazastrook niet werden vertegenwoordigd. Met Hamas wil niemand officieel spreken. De chef van het buitenlands beleid van de Europese Unie, Javier Solana, zegt dat men met iedereen moet spreken, ook als men het totaal oneens is met diens mening. Met Hamas wil Solana echter niet spreken. Wel met de extreem-rechtse gewezen radiojournalist en huidig vice-premier Avigdor Lieberman. Elk bezoek aan Israël gaat Solana langs bij de Israëlische minister van Strategische Dreigingen. In 1988 riep Lieberman op de Aswan Dam in Egypte te bombarderen uit vergelding voor de steun van Egypte aan Yasser Arafat. In 2001 stelde hij als toenmalig minister van Nationale Infrastructuur voor om de Westelijke Jordaanoever in vier kantons te verdelen, zonder centrale regering en zonder mogelijkheid voor de Palestijnen te reizen tussen deze kantons.

In 2002 opperde Lieberman in de kabinetsraad een ultimatum voor de Palestijnen. "Om 8 uur bombarderen we de commerciële centra, 's middags de benzinestations en om 14 uur hun banken..." In 2003 had Lieberman het briljante idee om duizenden Palestijnse gevangenen in de Dode Zee te dumpen. Persoonlijk wou hij het vervoer met bussen financieren. Het transfertplan waarbij Israëlisch land dat grotendeels is bevolkt door Palestijnen zou geruild worden met de illegale Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever stelde Lieberman in april 2002 en uitgewerkt in mei 2004 voor. De Israëlische Palestijnen zouden een nieuwe Arabische identiteit moeten vinden en de grenzen van Israël moeten oversteken omdat in Israël voor hen geen plaats is. "Ze pakken best hun spullen bijeen en rotten op!", aldus Lieberman.

In mei 2006 riep Lieberman op om alle Arabische Knesset-leden te doden die contacten onderhouden met Hamas, de overwinnaar van de recentste Palestijnse parlementsverkiezingen. Een minimum van 10 procent van de stemmen om een afgevaardigde te hebben in het Israëlisch parlement is een wetsvoorstel van Lieberman om de Palestijnse politieke partijen uit het parlement te weren. De in Rusland geboren Lieberman wil alle niet-joden verwijderen uit Israël.

Lieberman werd op 11 december 2006 door Condoleezza Rice ontvangen op het departement van Buitenlandse Zaken daags na aanwezigheid op een driedaags forum van het Brookings Institution's Saban Center. Naast de zionistische tv-producent Haim Saban zijn ook Bill Clinton, senator Hillary Rodham Clinton en diverse parlementsleden daar actief. Senator Clinton heeft nooit gematigdheid getoond als het gaat om het steunen van Israëlische steunpilaren van etnische zuivering. Zo ontmoette ze in 2002 Benny Elon van de Moledet partij, die openlijk opriep tot de "transfert" van Palestijnen. En zo ontmoet Hillary Clinton telkens opnieuw haar goede vriend Avigdor Lieberman, in Washington of Jeruzalem.

Mario Bergen, Leuven

woensdag, november 28, 2007

Wat kan Annapolis opleveren

[Reactie op "Wat kan Annapolis opleveren" in De Standaard van 27.11.07]

Er wordt nog maar eens oorzaak en gevolg verwisseld. Volgens uw artikel zijn het dus de Palestijnen die door hun geweld het allemaal zichzelf aandoen. Maar ondanks alle internationale vredesakkoorden en dergelijke, VN resoluties en herhaalde Palestijnse blijken van wil om met dat geweld te stoppen, heeft Israël nooit opgehouden met het uitbreiden van de nederzettingen, door Palestijnse gronden en water in beslag te nemen. Door allerlei maatregelen en schendingen van mensenrechten neemt men de Palestijnen hun waardigheid af en vernedert hen. Het zijn niet de Palestijnen die Israëlische gronden bezetten.

Wat was eerst, Zionisme of Palestijns geweld?Een bevolking heeft volgens het internationaal recht zich te verdedigen tegen een bezetter. De zogenaamde teruggave van Gaza had een heel andere agenda. De Palestijnse economie is door de Israëlische wurggreep in elkaar gestort. Hamas is een 'extreem fanatieke antisemitische beweging' maar zij moet niet onderdoen voor het extreem fanatisme van Israëlische kolonisten. Indien men Lieberman en zijn niet onbelangrijke aanhang laat doen, worden alle Palestijnen goedschiks of kwaadschiks onmiddellijk gedeporteerd. De huidige minister van buitenlandse zaken Tzipi Livni, spreekt diplomatisch dezelfde taal.

En dit gebeurt onder het oog van de VS en de EU. Papier en een handdruk voor de camera veranderen daar niets aan. Wat kan Annapolis nu opleveren? Naar zoveel jaren terug, naar dezelfde problemen.

Johan Van Hulle, Zomergem

zondag, november 25, 2007

Gaza op Canvas

[lezersbrief aan Humo nav Canvas reportage: loop naar de hel]

De reportage van Canvas zaterdag over Gaza was bepaald schokkend. De term "openluchtgevangenis" is eigenlijk veel te zacht. In een gevangenis krijgen de gedetineerden voedsel en drank, en worden ze -in België dan toch- gespaard van geweld. Niet zo in Gaza dus. Zoals we zagen worden de 1,4 miljoen mensen gewoon uitgehongerd, en worden kinderen in het veld gebombardeerd. Mijn vraag is: hoe komt het dat wij niet eens wisten dat er kinderen in Gaza gebombardeerd worden? Als er een Israëlisch jongetje in Sderot zou gedood worden, dan zouden de kranten bol staan van verontwaardiging over zoveel terroristische agressie. Maar het waren slechts Palestijnse kinderen zeker, of mogen de Israëli's altijd en overal bommen gooien (zoals in Libanon), of hoe moet ik dat begrijpen?

Het Palestijnse Rode Kruis (rode halve maan) schrijft: "Het Rode Kruis roept de landen van de Verenigde Naties en de ondertekenaars van de Geneefse conventie op tot actie. Wij vragen initiatieven om Israël, de bezettingsmacht, te dwingen het Internationaal Humanitair recht toe te passen en alle schendingen en illegale praktijken te stoppen."

Het niet-ingrijpen van de Internationale Gemeenschap, van Europa, van België, van ons, is een wraakroepende schande.... waarvoor onze kleinkinderen ooit hun excuses zullen aanbieden aan de nazaten van deze door Israël georchestreerde en door ons getolereerde humanitaire catastrofe.

Pol Vandenplas, Gent

dinsdag, november 20, 2007

Journalist tussen bezetting en Israëlische censuur

[Reactie op het weblog artikel "Israël kent GPD-zaak in kwadraat" op NOS.nl op 06/11/2007]

Beste Sander, ik ben altijd blij jou stukjes uit Tel Aviv te lezen. Ik vraag me af hoe onafhankelijk jou stukjes van ginds kunnen zijn. In welke mate is er controle van de Israëlische overheid op de berichten die je naar Nederland stuurt? Kan je om het even wat sturen of welke beperkingen zijn er? Enkele dagen geleden stond nog in Ha'aretz dat gedurende dertig jaar de censuur van het Ministerie van Defensie een speciale toezichtsfaciliteit in het centrum van Tel Aviv in werking had. Deze had de taak om buitenlandse journalisten in de gaten te houden die naar hun geboorteland rapporteren. De ondergrondse faciliteit bleef tot 2004 werken. Niet alleen reporters werden afgeluisterd door militairen, maar ook gesprekken van eerste ministers met wereldleiders en gesprekken van burgers onderling werden nagegaan.

De Israëlische media werd onlangs verboden te berichten over de Israëlische aanval in Syrië. Over journalist Ata Farahat die al vier maanden zit opgesloten in de Al-Jamala gevangenis nabij Haifa mogen jullie blijkbaar ook niet schrijven. Deze journalist wordt door Israël verweten "samen te werken met een vijandelijke natie," terwijl de man gewoon berichtgeving deed voor de Syrische publieke tv en de krant Al-Watan.

Palestijnse journalisten hebben eveneens te maken met vele beperkingen om hun werk te doen en worden aanzien als burgers. Ze mogen niet vrij reizen tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. En diverse Palestijnse mediakantoren en huizen van journalisten kregen het bezoek van Israëlische soldaten "op zoek naar wapens." Al-Jazeera kon diverse keren niet berichten over de oorlog tussen Israël en Libanon en toen ze verslag uitbrachten van een inval in Nablus werd het vuur op hen geopend. In juli schoot Israël op journalisten in de Gazastrook met verschillende gewonden. En op 3 november raakte een Palestijnse cameraman ernstig gewond door Israëlische kogels in de rug, toen hij een reportage maakte over protesterende vrouwen in Beit Hanun. Je kan dit toch moeilijk "vrije verslaggeving" noemen? Hoeveel censuur is er en hoeveel moet worden gezwegen om een journalistieke werkvergunning door Israël niet te verliezen?

Nog veel succes met je berichtgeving.

Mario Bergen, Leuven

maandag, november 19, 2007

Palestina wordt geen luilekkerparadijs omdat Israël dit zegt

[Reactie op artikel "Israël akkoord met vrijlating 441 Palestijnen" en "Geen nieuwe kolonies op de Westoever" in De Standaard van 19/11/2007]

Het lijkt of de sint aan de vroege kant is en de naam "Israël" draagt in het Midden-Oosten. 441 Palestijnen worden vrijgelaten en "de bestaande onwettige kolonies worden afgebroken" lezen we in De Standaard. Toch is dit een misvatting. Vorige week arresteerde het Israëlisch leger nog 68 Palestijnen met inbegrip van tien kinderen en een vrouw op de Westelijke Jordaanoever. Onder hen bevond zich ook Hatem Qafisha, lid van de Palestijnse Wetgevende Raad, uit Hebron. Naast hem zitten nog 41 andere Palestijnse parlementsleden al maanden zonder enige aanklacht opgesloten.

Sinds de bezetting van de Gazastrook en de Westbank door Israël in 1967 sloot deze staat 650.000 Palestijnen op in de gevangenis of een zesde van de huidige bevolking. 85 % of 550.000 Palestijnen werden het slachtoffer van marteling en slechte behandeling tijdens opsluiting. Er blijven nog 11.000 Palestijnen opgesloten in Israëlische gevangenissen na de aangekondigde vrijlating. Onder hen bevinden zich 104 vrouwen en 375 kinderen, alsook 19 moeders tesamen met hun kinderen.

3.000 militaire orders die enkel voor Palestijnen gelden bepalen hun leven in het grote getto dat de bezette gebieden geworden zijn. Israël zegt geen nieuwe kolonies te zullen bouwen en de bestaande onwettige te zullen afbreken. Dit is een belangrijke boodschap als Tel Aviv het meent. Alle kolonies zijn volgens de internationale wetgeving immers illegaal en dit zou betekenen dat zij allen zullen verdwijnen. Op terrein is hiervan evenwel (nog) niets te merken. Op 2 november stonden inwoners van vier huizen in Hebron doodsangsten uit toen de woningen werden bekogeld met stenen en andere voorwerpen door talrijke kolonisten. Het Israëlische leger was aanwezig, maar keek opzij. In 88 illegale nederzettingen werd vorige week nog altijd illegaal bijgebouwd. Volgens Israëlische cijfers woonden er begin november 267.500 Israëli's (onwettig!) in 122 kolonies. Samen met 20.000 illegale kolonisten in de Syrische Golanhoogten en 200.000 kolonisten in Jeruzalem en kolonisten in andere kolonies die niet in deze statistieken voorkomen kunnen we spreken van 500.000 Israëlische kolonisten. Vorig jaar bouwde Israël nog 2.169 appartementen in bezet gebied op de Westbank. Aan 3.500 huizen legt men heden de laatste hand.

Eind oktober nog verdreef Israël 267 Palestijnen van hun boerderij in Hebron. Vluchtelingen van 1948 moesten opnieuw op de vlucht. 500 gewapende soldaten, jeeps en bulldozers vernielden alle eigendommen. Is dit democratie? Is dit het luilekkerparadijs dat Israël voor ogen heeft voor de Palestijnen?

Mario Bergen, Leuven

Bronnen:
- http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=23509 http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=23451
- http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2007/pdf/Weekly%20Report%2044.pdf
- http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article9

vrijdag, november 16, 2007

Geen hoop op vrede zolang we alles wat Israël doet accepteren

[lezersbrief aan De Morgen i.v.m. Ilan Pappe]

Elke normaal denkende mens moet tot dezelfde conclusie komen als Pappe: "De EU veroordeelt Turkije vaak omdat het land al te weinig de mensenrechten respecteert, maar wat Israël doet, is véél erger. Waarom zegt de EU niets, terwijl het om de ergste militaire bezetting in de recente geschiedenis gaat?" Het is in feite veel erger: Europa steunt volop het Israëlische apartheidsregime. Premier Olmert verlegt de grenzen van Jeruzalem en verdrijft de Arabische bevolking en Solana noemt Olmert "een man van de vrede."

Israël bombardeert Libanon gedurende een maand en de Navo sluit nieuwe samenwerkingsakkoorden. Israël schendt flagrant de preferentiële handelsakkoorden met Europa door op producten uit de bezette gebieden een etiket "Israël" te kleven, en Europa straft... niet de Israëlische, maar de Palestijnse regering.

Zolang wij Belgen en Europeanen alles, maar dan ook álles accepteren wat Israël doet, inclusief de heimelijke aanmaak van atoombommen en het bombarderen van zijn buurlanden, is er geen hoop op vrede in het Midden-Oosten.

Pol Van den plas, Gent

woensdag, november 14, 2007

Israëlisch oorlogsdenken overheerst Annapolis

[Lezersbrief voor opname in Mo*]

De Israëlische president Shimon Peres zei in Turkije "We zeggen misschien andere gebeden op, maar onze ogen zijn gericht op dezelfde hemel en dezelfde toekomst voor het Midden-Oosten." Wat voor toekomst heeft Israël dan voor ogen? De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak kondigde vorige week aan dat hij wacht met de aanval op het vluchtelingenkamp van Balata nabij Nablus en de Gazastrook tot na de "vredesgesprekken" in Annapolis. Bijna dagelijks valt het Israëlisch leger deze gebieden binnen sinds 2002 om zogenaamd op zoek te gaan naar "gezochte Palestijnen." Het zijn gebieden waar het Israëlisch leger al te kwistig met kogels en granaten omspringt en waar doden en gewonden schering en inslag zijn.

Terwijl Barak zenuwachtig het einde afwacht van de praatbarak in Amerika tussen Palestijnen en Israëli's, bestelde hij wel een heel arsenaal raketten, bunkermunitie en een oorlogsbodem in de V.S. De Sa'ar 5.5 wordt het nieuwste Israëlische oorlogsschip dat de oorlogsbodem die verloren ging tijdens de zomer van 2006 voor de Libanese kust, moet vervangen. Het oorlogsschip heeft een verdedigingsschild dat ook andere oorlogsboten kan beschermen tegen raketten. Daarnaast bouwen Lockheed Martin en de Israëlische defensie de nieuwste militaire snufjes in het schip.

Alle commerciële vliegtuigen die door het luchtruim van Israël vliegen, wordt bovendien nogmaals op het hart gedrukt de voorziene corridors voor de burgerluchtvaart strikt na te leven, zoniet riskeren ze dat Patriot-luchtdoelraketten hen uit de lucht halen. Rond de nucleaire site Dimona in de Negev staan sinds kort ook Amerikaanse Patriots ter verdediging.

Mario Bergen, Leuven


* Linken voor deze lezersbrief: "Lockheed to develop Israeli warship" (Press TV)

Israël bouwt rustig verder aan grote kolonies

[Reactie op artikel "Israël belooft bouwstop op Westoever" in De Standaard van 14/11/2007]

Uw titel dat Israël wil stoppen met bouwwerken in de bezette Palestijnse gebieden is irrelevant in de context op het terrein. De bouwfirma Israël blijft verder gaan met geweld en terreur tegen weerloze burgers, tegen vrouwen en kinderen. Woningen van onschuldige burgers - Palestijnen - worden nog dagelijks met de grond gelijk gemaakt en de inwoners krijgen vijf minuten om al hun spullen bij elkaar te zoeken. De constructie van illegale bouwwerken in Palestina in de grote kolonies gaat gewoon door en Israël is niet zinnes die een halt toe te roepen.

Israël moet alle inwoners, gebouwen en militaire zones in de bezette gebieden ogenblikkelijk ontruimen. Dit is geen toegeving aan de Palestijnen, maar wordt gedicteerd door internationale wetgeving. Het is ook een basisbeginsel voor onderhandelingen straks in Annapolis. De beste gronden van Palestijnen worden illegaal in beslag genomen door Israëlische kolonisten voor uitbreiding van de kolonies en Jeruzalem. Collectieve bestraffing, massale gevangenneming en de vernieling van eigendommen is strijdig met VN-resolutie 2546. Het statuut van Jeruzalem en de bevolking wijzigen door illegale joodse kolonisten het gebied te laten inpalmen schendt nog meer VN-resoluties (2253, 2254 en 252).

Israël moet niet alleen stoppen met de bouw van kleine kolonies. Alle bouwwerken in Palestina moeten stoppen en de Israëlische aanwezigheid moeten onverwijld worden teruggedraaid. Als Syrië destijds enkele maanden kreeg om zijn soldaten en veiligheidsdiensten terug te trekken uit Libanon, waarom stellen we diezelfde eisen niet aan Israël, dat bovendien door deze aanwezigheid Palestijnen onderwerpt aan grote vernederingen zoals uren wachten aan zwaar bewaakte militaire controleposten en het urenlang afsluiten van Palestijnse wegen omdat een Israëlische kolonist een ritje maakt met de auto.

Het Israëlisch parlement startte trouwens wetgevend werk om het illegaal statuut van Jeruzalem en de illegale annexatie van Oost-Jeruzalem in 1967 te betonneren voor eens en altijd, ongeacht welke vredesbespreking!

(Bron: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7095023.stm)

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, november 09, 2007

Er is helemaal niets te vieren in Israël!

[Reactie op uw artikel "Israel viert in 2008 zestigste verjaardag" in TourPRess Holland van 09/11/2007]

Er is in Israël helemaal geen reden tot feestvieren in 2008. Al zestig jaar bezet de Israëlische staat Palestijnse grond. Tijdens de oorlog van 1947-48 verdreef Israël 800.000 Palestijnen en tijdens de juni-oorlog van 1967 werden nogmaals 200.000 Palestijnen door oorlogsgeweld verjaagd uit hun dorpen. Palestijnse geografische plaatsen kregen Hebreeuwse namen, strijdig met VN-overeenkomsten. Men heet dit etnische zuivering zoals we dit ook zagen in de Balkan recent.

Israël zelf erkent nog altijd niet het recht op een menswaardig bestaan voor het Palestijnse volk. Het Palestijnse volk wordt al decennia bezet, onderdrukt en mensonwaardig behandeld. Als de Palestijnen Israël moeten erkennen, moet Israël de Palestijnen erkennen als volk en hen een levensvatbare staat geven.

Israël toont ook bijzonder weinig respect voor zijn Arabische onderdanen. Zo maken Palestijnse Arabieren 30 % van de bevolking van de 'gemeente Jeruzalem' uit en betalen ze 40 % van de belastingen, maar krijgen ze slechts 8 % van de gemeentelijke voorzieningen ervoor terug. In het joodse West-Jeruzalem zijn er 36 gemeentelijke- of publieke zwembaden, de Palestijnen hebben er geen een.

Israël wijzigt ook de doelwitten in Gaza en bestookt er nu kantoren, posities en patrouilles van de Palestijnse politie. Vijf politieagenten werden gedood bij twee verschillende politiebureaus. Tientallen anderen raakten gewond. De aanvallen op de politie zijn bedoeld om de hele Gazastrook in complete chaos onder te dompelen. 710 studenten uit Gaza willen in het buitenland studeren, maar mogen van Israël de Gazastrook niet verlaten. 5.700 andere Gazanen met buitenlands paspoort zitten eveneens vast in de Gazastrook.

Als er al reden tot optimisme is, is dat omdat de Palestijnen een creatief volk blijven en er veel gemeenschapszin is. En omdat er talrijke culturele activiteiten zijn ondanks uitgaansverboden, militaire invallen en bezetting. Omdat er een firma is in de Gazastrook die alle scholen gratis van internet voorziet en 100.000 computers thuis levert als alternatief voor uitgaansverboden en gesloten scholen.

Het zou goed zijn te melden dat Israël geen normaal land is om te bezoeken, maar een staat die wordt bezet door een leger dat de autochtone burgers vijandig gezind is. Men gaat niet zomaar even naar Israël op vakantie, net zomin als men een retourtje neemt naar Bagdad of Kabul. Het is een oorlogszone waar stabiliteit ver te zoeken is tussen bijna 600 checkpoints en het dagelijks afvuren door Israël van projectielen op de bezette gebieden. Vier arbeiders die na de nachtshift gezamelijk het ontbijt nuttigden in Gaza werden deze week dodelijk getroffen door Israëlische raketten. Tienduizenden Palestijnen in Hebron hebben te maken met het ergste watertekort sinds jaren door de onrechtvaardige waterverdeling door het bedrijf Mekorot, waardoor Israëli's meer dan 80 % van de waterlagen ter beschikking hebben. 90 Palestijnse dorpen in het District Hebron hebben zelfs geen aansluiting op het waternetwerk en hebben te maken met een permanent watertekort. 3.400 aanvragen tot familiehereniging keurt Israël nu goed als teken van goede wil, maar het zwijgt over de 120.000 aanvragen tot familiehereniging die het de afgelopen zeven jaar afkeurde. Sinds de start van de tweede Intifada op 28 september 2000 hebben de Israëlische autoriteiten meer dan 3.000 Palestijnse kinderen jonger dan 18 jaar vastgezet. Op dit moment zitten er 430 kinderen in Israël gevangen.

Strijdig met het Verdrag voor de Rechten van het Kind worden ook 16- en 17-jarigen als volwassen beschouwd en met volwassenen in militaire gevangenissen of isoleercellen gezet. Door lichamelijke- en psychische martelingen bekennen de kinderen om het even wat. Familiebezoek wordt vaak geweigerd en medische voorzieningen, beddengoed, kleding en andere noodzakelijke dingen zijn dikwijls niet aanwezig. Er zijn slechte hygiënische omstandigheden en de cellen zijn overvol. Hopelijk houdt U ook dit deel van Israël in uw achterhoofd voor u de feestneus opzet in Tel Aviv.

Mario Bergen, Leuven

Israël moeit zich met Iran; vergeet naar zichzelf te kijken

[Reactie op het artikel "Israël eist ontslag van El Baradei" in De Standaard van 08/11/2007]

Israël heeft nog een aantal "katten te geselen" van Hamas, Hezbollah tot Syrië en Iran en wie hen, als kleine Calimero tussen al die stoute buren, daar niet in bijtreedt moet vertrekken. Destijds was dat Boutros Ghali als VN-Secretaris-Generaal. Nu focust men op El Baradei. Eerder liet men de kwakkel al circuleren dat zijn echtgenote een Iraanse is.

In de zomer van 2006 vocht Israël gelijktijdig tegen het Palestijns verzet op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en tegen Hezbollah in Libanon. Nu wil men eerst afrekenen met Hamas in de Gazastrook. Nieuwe Amerikaanse raketten voor Israël zijn besteld. Het leger oefent in nagebouwde Palestijnse en Syrische dorpen. En men zet het mes op de keel van 1,5 miljoen Gazanen. Brandstof, elelectriciteit, doorgang van goederen en mensen en gevangenenbezoek zijn enorm ingeperkt.

"Uithongeren van burgers als een oorlogsmethode is verboden, evenals het aanvallen, verwijderen, of het nutteloos maken van voorwerpen voor de overleving van de burgerlijke bevolking zoals levensmiddelen, landbouwgebieden (voor hun productie), gewassen, vee, drinkwaterinstallaties en levering- en irrigatiewerkzaamheden...." zegt artikel 54 van de Vierde Conventie van Genève. Artikel 55 voegt hier aan toe dat de bezettingsmacht de bevoorrading van voedsel en geneesmiddelen moet verzekeren aan de bevolking.

22 % van de Palestijnse kinderen lijdt aan ondervoeding. De industriële produktie in Gaza daalde met 90 %. De werkloosheid steeg tot 80 % en acht op tien Gazanen moeten het redden met 2,40 dollar per dag. De laatste week van oktober werden 15 Palestijnen gedood, raakten er 29 gewond en pakte Israël 78 Palestijnen op tijdens 49 invallen in de bezette gebieden. Volgende goederen zijn verboden door Israël en kunnen de Gazastrook NIET in: bepaalde geneesmiddelen, meubels, elektrische apparaten, koeien en sigaretten. Fruit, melk en melkprodukten zijn beperkt in invoer.

Eind oktober verrichte Israël gedurende vier dagen de grootste militaire oefening ooit in de noordelijke Galilee regio sinds de Libanon-oorlog. Een gelijkaardige oefening op de grond, in de lucht en met de marine speelde zich af voor het ontketenen van het slagveld met Libanon.Het vernielen van huizen en landbouwgewassen en het beperken van landbouw gaat intussen door. Gronden worden in beslag genomen, dagelijks zijn er invallen en doden, nog striktere beperkingen op verplaatsingen van personen en alsmaar meer uitgaansverboden. Wat wil Olmert in Annapolis gaan doen? De Palestijnen nog verder in het moeras duwen?

Mario Bergen, Leuven

Israël untouchable

[Lezersbrief aan Humo en Neiuwsblad]

De reportage van Jan Leyers over Libanon dit keer was vandaag weer zeer interessant. Na beelden van de Israëlische apartheidspolitiek in Hebron vorige week, konden we vandaag de resultaten zien van de terroristische politiek van de Israëlische regering in Libanon. Hele woonblokken in het midden van de stad plat gebombardeerd omdat ze 'pro Hezbollah' zijn. Hoe laag moet je gevallen zijn, hoe verknipt moet je zijn, om zoiets te doen? Wat voor regeringen hebben wij, die de daders van deze misdaden niet eens ter verantwoording roepen? Die nog altijd cadeautjes blijven geven aan de Israëlische regering door hun subsidies te geven, en in hun plaats de clusterbommen in Libanon te gaan opruimen. Wanneer wordt het internationaal recht eindelijk van toepassing in het Midden-Oosten ? Waarop wachten we eigelijk ?

Filip Decoene, Antwerpen

Wir haben es nicht gewusst

[Lezersbrief aan de redactie van De Morgen i.v.m. Gaza]

Toen 20 jaar geleden bekend werd dat gevangen Palestijnen mishandeld werden door Israëlische soldaten, stond de verontwaardiging hierover in een groot artikel in de krant. Vorige zondag werden 4 Palestijnen vanuit helikopters doodgeschoten, werden vanop de grens boeren beschoten en verwond, werden vissersboten beschoten, en woensdag trokken 20 tanks en bulldozers de Gaza strook binnen, vernielden huizen en akkers, en het staat zelfs niet meer in De Morgen. Er zijn nochtans genoeg bronnen die er melding van maken, o.a: "IOF Attacks Middle Gaza; Kills Four Palestinians and Injures Four"

Wat is uw excuus? Gelooft u het Israëlisch leger nog dat steeds weer zegt "ze waren van plan om raketten af te schieten?" Hoeveel mensen moeten er per dag sterven voordat er nog een berichtje over de onmenselijke toestand in Gaza in de krant komt? Of zullen binnen 40 jaar uw kinderen excuses moeten aanbieden aan de overlevenden (als ze niet allemaal afgeslacht worden)?

Pol Van den plas, Gent

Washington steunt Israël bij aanvallen

[Reactie op het artikel "Washington vreest Israëlische aanval op Iraanse nucleaire installaties" in De Morgen van 09/11/2007]

Men spreekt altijd over eenzijdige optredens van Israël tegen Irak in 1981 en Syrië in 2007. Dit is niet correct. Vooreerst vergeet men te vermelden wie Israël van wapens voorziet. Nederland tekent deze maand een overeenkomst met Tel Aviv om hen een ouder luchtverdedigingssysteem te verkopen voor het onderhoud van eigen wapensystemen. Washington levert eerstdaags duizenden raketten en bunkermunitie. Israël test momenteel ook automatische schietrobotten die zonder schroom op Palestijnen schieten die te dicht bij de afluitingsmuur van de Gazastrook komen.

Terwijl één op vier Israëli's en 35 procent van de kinderen in armoede leven volgens het Israëlisch Nationaal Verzekeringsinstituut, kan men miljarden ophoesten voor oorlogswapens. Deze bewapening aan een land dat lak heeft aan VN-resoluties gaat al decennia door. Volgens de Koeweitse krant al-Jarida verschafte het Turkse leger - dat pro-Israël is - precieze inlichtingen over doelen voorafgaande de Israëlische aanval op Syrië. Naast het Turkse leger, gaf ook het Witte Huis toestemming voor de Israëlische operatie, die werd voorafgegaan door het uitschakelen van electronische communicatie in Syrië en Libanon.

In januari 2007 nodigde Israël veertig Amerikaanse opiniemakers uit. Gedurende een week kregen ze les van militairen, politici, generaals en academici. Die leerden hen hoe de Amerikanen te overtuigen dat actie nodig is tegen "het nucleaire gevaar van Iran." Intussen zijn zes op tien Amerikanen gewonnen voor een oorlog tegen Iran.

Amerikaanse neo-conseratieven zoals Andrew Semmel en John Bolton brachten de pers de kwakkel dat Syrië op nucleair wapenvlak samenwerkt met Noord-Korea. Dezelfde personen hadden het eerder over de nooit gevonden massavernietigingswapens en mobiele chemische labo's van Irak. De voltallige Amerikaanse- en Britse pers nam eenzijdig het bericht over de Syrisch-Noord-Koreaanse samenwerking over zonder deze informatie te controleren of te kunnen staven.

Met de tactiek van voortdurende beschuldigingen aan het adres van Hamas, Hezbollah, Iran en Syrië willen Israël en neo-conservatieven dit "kwartet van het kwade" in elkaars armen duwen en nadien aanpakken. Het militair hulppakket van 30 miljard dollar van Amerika aan Israël toont aan dat Israël niet eenzijdig optreedt tegen Syrië, maar dat er een Amerikaanse strategie achter steekt. Men wil een Nieuw-Midden-Oosten creëren voor het einde van Bush's ambtstermijn. Een regio van chaos, waar Israël oppermachtig is en men controle heeft over water en olie. Men geeft 20 miljard dollar militaire steun aan de Golfstaten en 13 miljard aan Egypte. De Saudi's mogen dan weer voor 9 miljard dollar 72 Eurofighter Tyfoons kopen van BAE Systems. Men verdeeld zo de Arabische wereld.

Democratisch presidentskandidaat Clinton steunt de Israëlische aanval op Syrië, evenals haar stem in de Senaat om de Iraanse Revolutionaire Gardisten als een buitenlandse terroristische organisatie te beschouwen. Een voorwendsel voor Bush om straks een oorlog te starten tegen Iran, waarvoor hij geen toestemming meer nodig heeft van het parlement of de Democraten nadat deze plat op hun buik gingen liggen en zich schaarden achter de oorlogstrom tegen Iran. Reeds in februari 2005 beloofde Bush dat hij Israël zou steunen bij een aanval op Iran.

Mario Bergen, Leuven

Ideologisch antisemitisme

[Reactie op "Niet bang, maar waakzaam" in De Standaard blz. 10 van 9 november]

Diane Keyser en Michael Freilich, resp. secretaris-generaal van het Forum der Joodse organisaties en hoofdredacteur van Joods Actueel maken zich zorgen over wat zij noemen 'ideologisch antisemitisme.' Volgens hen gooien linkse intellectuelen het israëlische beleid en de joodse gemeenschap op één hoopje. Als ze dat al doen dan is dat bezwaarlijk een geval van anti-semitisme te noemen maar eerder een gevolg van de luidste stemmen binnen de diaspora die als één man achter het controversiële beleid van Israël blijven staan. Overigens wil Israël niet liever dan de schijn ophouden dat ze spreekt voor de hele joodse gemeenschap waar ook ter wereld. Ook al zijn er vele strekkingen binnen die gemeenschap die zware bedenkingen hebben bij de agressieve bezettingspolitiek van Israël. Ze roepen alleen minder luid.
Aan 'de ngo's' verwijten mevrouw Keyser en Mijnheer Freilich een éénzijdige veroordeling van Israël en niet van het geweld aan de andere kant. Nochtans kan iedereen op de website van het Actieplatform Palestina, dat de belangrijkste Vlaamse ngo's verenigt rond het conflict, het volgende lezen: "Wij veroordelen alle geweld van de Palestijnse gewapende groeperingen tegen Israëlische burgers en roepen hen en de Palestijnse leiders op hun verantwoordelijkheid op te nemen om het internationaal humanitair recht na te leven en te doen naleven en dus het geweld tegen burgers tegen te gaan."

Er bestaat geen twijfel dat antisemitisme een verwerpelijk gedachtegoed is en dat alle uitingen ervan streng moeten aangepakt worden. Het is tenslotte een vorm van gericht racisme. Maar het misbruik van de term om kritiek op het beleid van de Israëlische staat in een racistische hoek te drummen getuigt van intellektuele oneerlijkheid.
In ieder geval klinken deze verwijten bijzonder hol op het ogenblik dat Israël de Gaza-strook letterlijk aan het wurgen is - 1,12 miljoen Palestijnen (80% van de bevolking in de strook) afhankelijk van voedselhulp, doodzieke mensen sterven aan de grens omdat ze niet naar het ziekenhuis mogen in Israël, essentiële geneesmiddelen en medische uitrustingen mogen de strook niet in enz. De lijst aan repressieve activiteiten door Israël is lang. Het aantal Palestijnse burgers waaronder vele kinderen dat daarbij de dood vond is nog veel langer. En dat terwijl de palestijnse raketten hoogstens een beperkt aantal soldaten verwondden en welgeteld één dode maakten aan Israëlische kant tijdens de voorbije twee jaar. Dit zijn allemaal feiten, die gisteren nog maar eens aangeklaagd werden door de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. Is commissaris-generaal Karen Koning AbuZayd nu ook een antisemitisch ideologe volgens mevrouw Keyser en Mijnheer Freilich?

maandag, november 05, 2007

Israël, de Calimero tussen stoute Arabieren

[Reactie op het artikel "God waarschuwt Bush een laatste keer" in het Algemeen Dagblad van 05/11/2007]

Opnieuw blijkt hoe ziekelijk bepaalde extremisten kunnen zijn. Toen de orkaan Katrina Louisiana trof, was dit de schuld van homoseksuelen, zeiden bepaalde neo-conservatieven in Amerika. Nu zeggen ultra-orthodoxe rabbijnen dat de bosbranden in Californië het gevolg zijn van het streven naar een oplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict. Een vredesconferentie in de V.S. wordt aanzien als des duivels. Israël's ultra-Orthodoxe minderheid groeit razendsnel en vertegenwoordigt nu reeds 15 % van de bevolking. Deze groepering laat zich kenmerken door hevige protesten tegen secularisme, gay marsen, El Al vluchten of de verkoop van Harry Potter boeken op sabbath. Gescheiden geslachten in het openbaar vervoer en afgesloten ultra-orthodoxe wijken op zaterdagen zijn het gevolg van hun invloed. Het wereldvreemde militante geloof en de afkeer tegen een seculiere staat heeft bij hen de plaats ingenomen van een verdraagzame joodse religie.

Israël doet zich voor als Calimero, het kleine zwarte kuikentje uit de tekenfilmserie ("Zij zijn groot en ik is klein, en dat is niet eerlijk"). Het open lucht beleid van Israël zorgt ervoor dat luchtvaartmaatschappijen spotgoedkope vluchten kunnen aanbieden naar Tel Aviv. Niet voor toeristen, en zeker niet voor Palestijnen, maar om joden uit de hele wereld zo vaak en lang mogelijk te laten verblijven in Israël.

Calimero Israël heeft 2.000 radiofrequentie raketten TOW 2A, 1.000 AGM-114K3 Hellfire II raketten, 5.000 M141 83mm Bunkermunitie en meer dodelijke schietvoorraad voor een mogelijke aanval tegen Iran, Hezbollah en Hamas aangevraagd bij het Amerikaanse Defensie Veiligheids Samenwerking Agentschap. Het brutale geweld van Israëlische soldaten zit ingebakken in de opleiding volgens professor Nufar Yishai-Karin. Zonder reden een kogel in de maag, een vierjarige jongen en Palestijnse vrouwen slaan, halfnaakte Palestijnen bij vriestemperaturen op de grond met hun botinnen betrappelen, water over hen gieten en roskammen, en zich dan God in Eretz Yisrael en het "meest ethische leger in de wereld" wanen, en ze geloven het nog ook.

Mario Bergen, Leuven

zondag, november 04, 2007

Israel laat patienten sterven aan grenspost Eretz

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg]

Ondanks de mooie mediaplaatjes van de voorbije weken blijft Israël zijn harde en onmenselijke houding tegenover de inwoners van de door Israël afgesloten Gazastrook aanhouden. Israël pocht ermee dat het zo vredelievend is om patienten door te laten voor verzorging in Israël. De waarheid is anders. Dagelijks beschiet Israël met raketten de Gazastrook en grendelt deze strook af voor NGO's, journalisten, hulpverleners en Palestijnen. Zestien patienten in een levensbedreigende situatie strandden in Gaza zonder medische verzorging wegens "veiligheidsoverwegingen." Het ging om ernstig zieke Palestijnen met hartproblemen, kanker, ernstige bloedarmoede en nierproblemen. Een doodzieke Palestijn die toelating voor verzorging vroeg werd in Eretz een hele dag - elf uur - vastgehouden en moest dan terugkeren naar Gaza. Een andere patient werd alleen na een massale mediacampagne doorgelaten, maar zijn drie familieleden mochten niet mee. Andere patienten die alleen reisden mochten dan weer niet naar een Israëlische ziekenhuis net omdat ze volgens een nieuwe militaire order niet alleen konden reizen, terwijl anderen dit wel konden. Het is een spelletje Palestijn pesten waar de Israëli's erg goed in zijn.

Eind oktober stierven twee Palestijnen die dringend verzorging nodig hadden in een gespecialiseerd ziekenhuis. Israël liet hen dagen wachten aan de grens en telkens opnieuw terugkomen. Ze raakten nooit levend in een Israëlisch ziekenhuis. Zonder reden werd de vader van één van hen aangehouden aan de grens. Zijn 23-jarige zoon, kankerpatient, liet Israël sterven aan de afscheiding.

De grensdoorgang van Eretz is sinds 28 oktober weer dicht. Tot zeker 6 november moeten Palestijnse patienten maar wachten voor ze sterven en dan hopen dat ze een vergunning krijgen en de grens weer opengaat. Palestijnse ziekenhuizen zijn geen optie, door een chronisch tekort aan geneesmiddelen die door de Israëlische sluiting van drie van de vier belangrijkste grensposten Gaza niet kunnen bereiken. Er is een tekort aan water, voedsel, elektriciteit, brandstof en geneesmiddelen in de Gazastrook. Blijven onze politici verder slapen of gaan ze hiertegen reageren?

De menselijkheid van de Israëlische staat is ver zoek. 5.921 Palestijnen stierven sinds het Palestijnse verzet tegen de bezetting in 2000 uitbrak.Vandaag werden opnieuw vier Palestijnse fabrieksarbeiders vermoord. In Hebron werd een huis geplunderd door honderd kolonisten. De zoon van de eigenaar werd herhaaldelijk met stenen bewerkt. De bijgeroepen Israëlische politie en soldaten lieten dit alles begaan.

De Amerikaanse regering heeft ondertussen de goedkeuring gegeven voor een grootschalige militaire invasie in de Gazastrook aldus de Libanese krant Al-Akhbar. Aan Olmert en Barak om het voor hen geschikte ogenblik uit te kiezen.

Israël heeft geen recht om racistisch te zijn, Palestijnen uit te hongeren, verdrijven, medische zorg te weigeren, Palestijnen in Israël te beschouwen als tweederangsburgers en hun land en eigendommen te bezetten en vernielen. Het internationaal recht moet zegenvieren en alle bezette Palestijnse en Syrische gebieden moeten ogenblikkelijk worden ontruimd en teruggeven aan de Palestijnen en aan Damascus.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, november 01, 2007

Israël schendt dagelijks Libanees luchtruim

[Lezersbrief aan De Morgen]

In uw artikel van 25/10/2007 "Libanees leger beschiet Israëlische gevechtstoestellen" schrijft U dat de laatste schending van het luchtruim dateert van 21 februari. Dit is pertinent onwaar. Gelieve dit aan te passen in uw artikel en uw archieven.

Het gaat niet om vluchten, maar om agressieve schendingen van het luchtruim van Libanon, Syrië en de bezette Palestijnse gebieden. Israël vliegt dagelijks illegaal boven Libanees zee- en grondgebied. De bemanning van het Nederlandse fregat Van Speijk heeft geconstateerd dat Israëlische oorlogsvliegtuigen het afgelopen jaar gemiddeld acht keer per week boven Libanon of zijn territoriale wateren vlogen.

Overtredingen worden via het Unifil-commandocentrum in Libanon direct gerapporteerd aan Libanon en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki Moon. Deze was onlangs in Israël, onder meer om de overtredingen te bespreken, maar op het terrein veranderd er niets en sancties tegen deze schendingen van het luchtruim komen er niet.

Mario Bergen, Leuven

woensdag, oktober 31, 2007

Israël is geen democratie

[Reactie op het artikel "Wij maken ons zorgen, meneer De Wever" in De Standaard van 30/10/2007]

Meneer Freilich verklaard in zijn schrijven dat Israël een echte democratie zou zijn. Niets is minder waar. Een echte democratie verdrijft geen honderdduizenden Palestijnen uit hun huizen en dorpen. Een echte democratie sluit geen 11.000 Palestijnen vaak zonder aanklacht op in 26 gevangenissen in Israël.

Van alle vluchtelingen vormen de Palestijnen de grootste bevolkingsgroep en langst lijdend. Hun lijden gaat terug naar 1948 toen de Nakba plaatsvond in Palestina. In 2005 waren er 7,2 miljoen vluchtelingen of 74 % van de Palestijnse bevolking die wordt geschat op 9,7 miljoen. Tijdens de creatie van de zionistische staat werden zo'n 750.000 Palestijnen verdreven en werden vluchteling. Meer dan 4,3 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn momenteel geregistreerd door de UNWRA. Een derde van hen leeft in 59 VN-vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië, Libanon en de bezette Palestijnse gebieden. Toen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook werden bezet in 1967 ontvluchtten 200.000 Palestijnen hun huizen. Deze vluchtelingen van 1967 en hun afstammelingen zijn nu goed voor 834.000 personen.

De Universele Verklaring van Mensenrechten artikel 13 bevestigt: "Elkeen heeft het recht een land te verlaten, met inbegrip van het eigen, en terug te keren naar zijn land." Het zelfbeschikkingsrecht voor het Palestijnse volk werd goedgekeurd in 1947. De internationale wetgeving zegt dat noch bezetting, noch soevereiniteit rechten op eigendom doet verliezen. Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van 11 december 1948 bevestigt het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen. Dit recht werd 130 keer bevestigd door de VN sinds 1948.

Het "onvervreemdbaar recht om terug te keren naar hun huizen en eigendommen voor de Palestijnen, vanwaar ze werden verplaatst en verdreven" werd verduidelijkt in VN-Resolutie 3236. Israël's toelating bij de Verenigde Naties was op voorwaarde van aanvaarding van VN-resoluties met inbegrip van 194. Het recht ontkennen van Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en gronden terug te keren is een oorlogsmisdaad en een daad van agressie die actie verdient van de internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap kan sancties opleggen aan Israël tot het de internationale wetten naleeft.

Demografische studies tonen aan dat 80 % van de Israëli's leven op 15 % van het land en dat de resterende 20 % woont op 85 % van het land dat behoort aan de vluchtelingen. In tegenstelling, meer dan 6.000 vluchtelingen leven per km² in de Gazastrook. De onvervreemdbare rechten van vluchtelingen zijn niet onderhandelbaar. Internationale wetgeving beschouwt akkoorden tussen een bezettingsmacht en de bezette van geen waarde.

Terwijl Palestijnse vluchtelingen het recht op terugkeer naar hun dorpen en steden wordt geweigerd, laat de staat Israël joden wereldwijd toe eender waar in Palestina te gaan wonen. Dit onder de Wet op Terugkeer die reeds door 2.585.000 joden werd gebruikt. De V.S. is gebonden door zijn wetten om geen regimes te financieren die mensenrechten en basisvrijheden schenden. Er is geen meer elementair recht dan het recht op iemands huis en iemands land. De V.S. zou die steun moeten gebruiken om de staat Israël onder druk te zetten dit recht toe te passen. Israël is geen democratie wanneer het het bestaansrecht van het Palestijnse volk niet erkent en de Palestijnse vluchtelingen niet laat terugkeren naar hun woonplaats . Vertelt U er ook bij, meneer Freilicht, dat zieken enkel worden toegelaten tot Israël met een Israëlische ziekenwagen waarvoor ze twee of drie maandlonen moeten betalen? Bovendien worden ze onder druk gezet om te collaborateren met Israël tegen hun eigen Palestijns volk om aan de grens met de ziekenwagen te worden doorgelaten.

Is dit alles een democratisch land waardig? Als jood zou ik me daar in de eerste plaats zorgen om maken, meneer Freilicht, want deze situatie is nog recht te trekken, deze van de slachtoffers van nazi-Duitsland niet meer.

Mario Bergen, Leuven

excuus P. Janssens - 'Joodse gemeenschap razend'

[Reactie naar Nieuwsblad]

De kritieken op de uitspraak van B. Dewever, komen uit een hoek die in België weinig gekend is, nl. 'EFI', de "Europese Vrienden van Israël." Europarlementslid en voormalig Belgisch staatssecretaris voor Europese Zaken, Frédérique Ries (MR) is vice-voorzitter. Verder Open VLD'ers Claude Marinower, Stef Goris, Paul Wille, Margriet Hermans.

Deze EFI wordt vergeleken met de Amerikaanse pro-Israëli lobby AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Zij is opgericht sept 2006, vlak na het Israëlisch-Libanees conflict. Aipac probeert elke kritiek op Israël, antisemitisme te noemen. Minstens wordt de joods gemeenschap beledigd of gekwetst. Zij proberen politici in een pro-Israëlische hoek te duwen en hen te doen zwijgen over het Israëlisch optreden in Palestina. De Holocaust wordt hierbij regelmatig opgevoerd om dat te bereiken. Door dat verleden moeten wij zwijgen, en hebben de joden recht op een 'veilige' staat. Hierdoor hebben zij 'carte blanche' zoals Amos Oz, Israëlisch schrijver het noemt.

Norman Finkelstein, zelf ook jood met ouders die de concentratiekampen Majdanec en Auschwitz overleefd hebben, heeft het daarover uitvoerig in zijn boek 'De Holocaust-industrie'. Er wordt een amalgaam gemaakt van Holocaust, kritiek op Israël en antisemitisme. Wat doet men: een politieker vragen een uitspraak te doen in verband met de Holocaust. Vermits een Joodse organisatie dat vraagt kan hij niets anders doen dan, indien hij iets zegt, zeker niets negatiefs. Indien hij niets zegt, wordt hem dat ook kwalijk genomen en is hij ingesloten. Van P. Janssens verwachtte men reeds lang een uitspraak en hij is daar nu een voorbeeld van. Door het amalgaam worden de woorden van B. Dewever verdraait en hij krijgt onmiddellijk een haatcampagne over zich heen. Open VLD is al duidelijk via EFI. De reactie kwam vooral uit die hoek. Claude Marinower is een jood. Patrik Dewael was op het congres aanwezig. Yves Leterme is ook al gevraagd naar een reactie, maar hij heeft gezwegen. Maar zijn partijvoorzitter Jo Vandeurzen van CD&V heeft zich gehaast dat wel te doen en Kris Peeters was aanwezig op het congres.

Typisch voor deze situatie is dat er geen argumenten contra komen tegen de link gelegd door B. Dewever tussen Holocaustmisbruik en het Israëlisch-Palestijns conflict. Door gebrek daaraan komt het alleen tot een scheldpartij en emotionele uitspraken. En de media kan het zich niet veroorloven achter te blijven en het joods congres, over Holocaust, krijgt de gedroomde kans om in de picture te komen. Voor de politici is het nu zeker niet het moment om te praten over het ' getto van Gaza' en dat is ook wat men wil.

EFI leert van AIPAC hoe men politici inkapselt. We hebben hier een prachtig voorbeeld hoe het systeem werkt dat ontkend wordt dat het bestaat.

Johan Van Hulle, Zomergem

woensdag, oktober 24, 2007

Excuses voor Jodenvervolging

[Reactie op Het Laatste Nieuws 23.10.2007 "Burgemeester biedt op congres excuses aan van stadsbestuur voor Jodenvervolging"]

Bij dit artikel wil ik de volgende opmerkingen maken: Er is geen zinnig mens die het criminele van de Holocaust zal ontkennen.Ik weet dat ik mij op de rand bevind van een grens, echter overtuigd aan de goede kant, maar men zal mij toch onmiddellijk van 'antisemitisme' beschuldigen als ik opmerk dat 65 jaar na datum, men nog maar eens uitdrukkelijk excuses moet aanbieden voor wat anderen op hun geweten hebben. Guy Verhofstadt heeft dat ter gelegenheid van zijn bezoek aan Auschwitz ook al gedaan.

De mensheid mag inderdaad niet vergeten, maar ik meen dat in het licht van de gebeurtenissen in Palestina, dit niet meer moet gebeuren door via excuses anderen het zwijgen op te leggen. Lang niet alle joden zijn Israëli's, maar wat daar nu gebeurt lijkt sterk op de toestanden zoals in het getto van Warschau. Allerlei mensenrechten worden ongestraft geschonden, alle internationale conventies ten spijt, van een inheems volk dat ook volgens Winston Churchill niet meer recht heeft op Palestina, dan 'een hond het recht heeft op zijn hok, ook al heeft hij er misschien al heel lang in gelegen' (Clive Pointing, Churchill, London, 1994). Of om ze te laten 'rondspringen zoals verdoofde sprinkhanen in een fles' (Raphael Eitan, Chief of Staff van het Israëlisch leger, New York Times, 14 april 1983. Men kan zo nog een tijdje doorgaan. Dit overeenkomstig Nazi-terminologie..

Zou het kunnen dat hier ook de 'Holocaust-industrie' wordt gebruikt zoals beschreven door Norman Finkelstein. De verwording of ontaarding van de herinnering aan de Holocaust. Men kan zich de vraag stellen als na het gebeuren, Patrick Janssens, Kris Peeters en Patrick Dewael zich nu ook nog openlijk op dezelfde manier zullen uiten over de onmenselijke behandeling van het Palestijnse volk en openlijk verklaren dat Israël hiermee moet stoppen. Bij de uitspraak van Diane Keyser dat het voor de 'overlevenden van de concentratiekampen wellicht de laatste kans is om ervaringen uit te wisselen' wil ik de volgende opmerking maken. Zij kunnen nu ook hun ervaringen uitwisselen over hoe het daarna verder is gegaan en vragen hoeveel centen ze ontvangen hebben van de afgedwongen schadevergoedingen door Amerikaanse joodse organisaties van Europese instellingen. Velen hebben geen cent gezien. Diezelfde Norman Finkelstein kan het weten. Hij is Joods en zijn ouders waren overlevers van Majdanek en Auschwitz. Ze hebben nooit iets ontvangen.

Johan Van Hulle, Zomergem

maandag, oktober 15, 2007

Kernreactor in Syrië

[Reactie naar De Standaard, 15.10.2007 'Israël bombardeerde Syrische kernreactor in aanbouw']

Dit artikel is De Standaard onwaardig. Deze journalistiek hoort thuis in roddelbladen. Zonder enig standpunt in te nemen, kan men het volgende zeggen: Er is geen enkel bewijs geleverd dat het om een kernreactor gaat. De VS toonde indertijd voor de hoogste internationale instanties zelfs satelietfoto's als bewijs van 'massavernietigingswapens' in Irak. We weten nu beter en velen onder ons wisten dat toen ook al. De manipulatie gebeurt hier door: 1. Steeds maar het woord 'kernreactor' en 'Syrië' te herhalen. Indien men dat lang genoeg doet, denkt men daar niet meer over na en is de koppeling gemaakt. Ook al blijkt achteraf dat het een leugen was, maar dat is dan niet meer relevant.

Het artikel dekt zichzelf reeds in door te spreken over een 'vroege bouwfaze'. Daarmee kan men alle kanten uit. Syrië zit nog maar eens in de verdomhoek en Israël moet zich als potentieel slachtoffer nog maar eens verdedigen. De bezetting van de Golan door Israël, niet meer willen praten over deze bezetting en behorende tot de vijf machtigste militaire machten ter wereld, met kernwapens, doet er niet toe.

Johan Van Hulle, Zomergem

Israël mag Syrië bombarderen

[Reactie op “Met het bombardement (in Syrië) wou Israël aan zijn buurlanden duidelijk maken dat elk nucleair project uit den boze is en vernietigd zal worden” (DM15.10)]

Blijkbaar mag Israël zich van Amerika en Europa veel veroorloven. Nochtans beschikt het zelf over een kernreactor in Dimona, dat zelfs via de satellietfoto’s van Google Earth zichtbaar is. Wie is nu het gevaarlijkst? Iran of Syrië die zogezegd kernwapens zouden ontwikkelen, of Israël dat al over 200 kernkoppen beschikt en bombardementen uitvoert op vermeende kernreactoren in aanbouw zoals in Irak in 1981 of in Syrië op 6 september jongstleden.

Zou het niet beter zijn dat Israël met zijn buurlandenonderhandelt over een kernvrij Midden-Oosten en zijn kernwapenarsenaal zelf ontmantelt. Ik kan best begrijpen dat Syrië een bijeenkomst in Amerika wil boycotten waarop een land aanwezig is dat verleden maand met de toelating van Amerika bombardementen op Syrisch grondgebied uitvoerde. En nu wil België zijn troepen in Libanon aflossen om het zo vreedzame Israël te beschermen tegen een land waarvan de hoofdstad verleden jaar doorIsraëlische vliegtuigen werd gebombardeerd !

Werner De Bus, Brussel

woensdag, oktober 10, 2007

De dief die nog wat wou ruilen

[Reactie op het artikel "Abbas wil gebieden ruilen met Israël" op VRTNIEUWS.net op 10/10/2007]

Stel je voor, een dief steelt bij jou thuis de breedbeeldtv, de ijskast, dvd-speler, geld en juwelen en meer fraais van dat. Dan komt de dief naar je toe en zegt, ik geef je de waterkoker terug en jij bezorgt mij een broodrooster en we spreken er niet meer over. Te gek? Toch gebeurt het in Palestina. Het ruilen van grond lijkt een mooi gebaar van Israël, maar is het niet. Het is een Israëlische list. 78 % van het historische Palestina werd de Palestijnen door oorlog afhandig gemaakt. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht naar de 22 % van Palestina, die sinds 1967 ook al door Israël worden bezet, en de buurlanden. Nu moeten de Palestijnen een deel van die 22 % afgeven en zouden een apenrots krijgen van Israël. Zelfs in Artis hebben ze meer respect voor de inwoners.

Wat vertelt Israël er niet bij?
- 1.660 km apartheidswegen op de Westbank zijn verboden voor Palestijnen.
- 60 km² van de Westbank en de kolonie Maaleh Adumim wordt eveneens afgenomen om 3.500 nieuwe kolonisten illegaal te laten wonen. Men voegt dit bij Jeruzalem en de joodse gebieden.
- 8,6 % van de Westbank valt reeds onder de Israëlische kant van de Apartheidsmuur. Die is meer dan 700 km lang en snijdt diep in de Palestijnse gebieden zodat vele landbouwers niet langer naar hun akkers kunnen. Het Internationaal Gerechtshof zegt dat deze Muur moet worden afgebroken omdat hij illegaal is.
- Er zijn meer dan 100 illegale buitenposten op de Westelijke Jordaanoever.
- De Jordaanvallei maakt 1/3 uit van de Westelijke Jordaanoever. Deze vallei is een militaire zone en verboden gebied voor Palestijnen.
- Het verbod op het bouwen van nieuwe nederzettingen volgens het stappenplan naar vrede van de EU/VS/VN en Rusland werd genegeerd. Een derde van de Westbank werd gedefinieerd als Groot-Jeruzalem, waardoor het mogelijk werd wijken en gemeenten te bouwen in dit pas geannexeerde gebied. Israël breidt bestaande nederzettingen dermate uit dat er geen nood meer is aan nieuwe. De nederzettingen, de legerbases, de wegen en de Muur zullen Israël in staat stellen bijna de helft van de Westbank te annexeren tegen 2010.
- Het grootste deel van de muur ligt in Palestijns gebied en zou 400.000 Palestijnen omsluiten in enclaves indien deze wordt gebouwd zoals voorzien. Er is ook de schepping van een nieuw administratief bewind. Inwoners op de strook tussen de "Groene Lijn" en de Apartheidsmuur mogen enkel in deze zone verblijven als ze daarvoor toestemming krijgen van de bezettende macht.
- 71.470 Palestijnse huizen werden de voorbije jaren (2001-2005) vernield door het Israëlische leger in de bezette Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.
- Joden waren een kleine minderheid (5-7 %) en vormden nergens een meerderheid. In 1947 stemde de VN in met de verdeling van Palestina tegen de wil en de belangen van het Palestijnse volk zonder aandacht te geven aan de Palestijnse eisen. Deze beweging is nog altijd bezig.Van de 22 % "bezette Palestijnse gebieden" schiet in werkelijkheid nog maar een habbekrats over. De Palestijnen hebben recht op een faire vredesregeling en geen vrede die met wapens wordt opgelegd door een bezetter en zijn Amerikaanse bondgenoten.

Mario Bergen, Leuven

Israëlische verkleedpartijen om burgeroorlog uit te lokken

[Reactie op het artikel "Israël doodt militante Palestijn bij operatie op Westoever" in De Morgen online op 10/10/2007.]

Het is goed dat De Morgen bericht over de doodgeschoten Palestijnse verzetsstrijder in Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ditmaal hadden Israëlische soldaten en spionnen zich vermomd als soldaten van de Palestijnse veiligheidsdienst. De voorbije weken en maanden hebben Israëlische eenheden zich meermaals verkleedt als mensen van Fatah of Hamas en zijn dan lukraak gaan schieten op Palestijnen. Tientallen Israëlische soldaten hebben Arabisch geleerd en vermommen zich als Palestijn onder andere Palestijnen in de door Israël bezette gebieden. Bedoeling is door moord en schietpartijen onrust te veroorzaken onder de bevolking en een burgeroorlog tot stand te brengen tussen aanhangers van Fatah en Hamas. Dit is een vuil spel van de Israëli's; een democratie onwaardig.

De laatste dagen doen zich ook bomaanslagen voor in de Gazastrook waarbij om beurten doelen van Hamas en Fatah het slachtoffer zijn. De voortdurende aanwezigheid van het Israëlische leger en collaborateurs in de Gazastrook en op de Westbank, sluit de hand van Israël niet uit bij dergelijke gebeurtenissen.Veertig jaar geleden bombardeerde Israël doelbewust het Amerikaanse schip USS Liberty. 34 bemanningsleden kwamen om het leven. De aanval tijdens de vierde dag van de Zesdaagse Oorlog gebeurde omdat Tel Aviv vreesde dat het schip communicatie zou onderscheppen, waardoor het voor de Amerikanen duidelijk werd dat Israël de oorlog wou uitbreiden, tegen de wil van de V.S.

Toen Israël op 6 september een kazerne in Syrië bombardeerde schakelde het zelf alle radar en luchtafweer uit voor Operatie Boomgaard (Operation Orchard). Het was een voorteken voor een grotere militaire operatie in de regio. Israël tracht het verdeelde Amerikaanse leger alsook te overtuigen van een gemeenschappelijke militaire aanpak van Syrië en Iran. Veertig jaar na de opzettelijke bommenregen op de USS Liberty is Israël er alleen maar gevaarlijker op geworden.

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, oktober 09, 2007

DM Magazine "Wijnduo"

[reactie op artikel "Wijnduo" in DM magazine]

Toen ik gistermiddag in DM magazine doorbladerde verslikte ik me bijna in mijn namiddagporto. Onder de hoofding "Een vreemd rondje pinot noir" werd daar wierook gezwaaid naar een zogenaamde "Israëlische" wijn van de Golan Hoogten. Sorry Gert, om in een krant als De Morgen te schrijven is toch een minimum aan politieke correctheid nodig. De Golan Hoogten zijn helemaal niet Israëlisch, "een gebied waar het vaak politiek rommelt" schrijf je. De Golan Hoogten zijn gewoon Syrisch gebied, niks politiek gerommel, platweg bezet door Israël sinds 1967. Het is niet omdat de Israëlische regering zegt dat ze de Golan nooit meer gaan teruggeven, dat we daarom de Golan "Israëlisch" moeten noemen.

De wijn van de Golan Hoogten is dus even illegaal als de bezetting zelf: geperst van druiven, gekweekt op bezette grond, bevloeid met gestolen water. Wijn van de Golan heeft een heel vieze bijsmaak!

Pol Van den plas, Gent

maandag, oktober 08, 2007

De ziekmakende Israëlisch staat

[Lezersbrief aan De Morgen]

Het probleem met de Israëlische staat is dat ze een land waar joden, moslims en christenen in relatieve vrede leefden, al zestig jaar tot een hel maakt voor de Palestijnen. Palestijnen hebben de Israëli's nooit veel gevraagd, alleen eenvoudige eisen, zoals voor vluchtelingen de terugkeer naar hun eigen land. Een Palestijnse terminaal zieke vluchteling in Libanon vroeg haar verwanten om een handvol aarde mee te brengen van haar geboortedorp Safid, dat etnisch werd gezuiverd van Palestijnen in 1948. Haar laatste wens was begraven te worden met een hoopje Palestijnse grond boven haar.

Zoals ook de inwoners van Palestina alleen maar eenvoudige zaken vragen: voedsel, water, brandstof en medicijnen. Maar al zes decennia is er geen enkele dag van vrede in het Heilig land. Miljoenen Palestijnse vluchtelingen zijn de grootste en langdurigste vluchtelingenfamilie in de wereld volgens Amnesty International. De Palestijnen vragen gewoon hun huizen en woonomgeving terug die werd ingenomen toen zionistische joden uit het buitenland besloten naar Palestina te komen. Week, dag, uur en minuut na minuut maakt Israël zich schuldig aan mensenrechtenschendingen en internationale wetten.

Buitenlandse joden zijn vrij te komen, het hoogste aantal joden uit de V.S. en Canada sinds 33 jaar stroomt Palestina binnen en bezet Palestijnse gronden en woningen. Palestijnen die zich tegen deze verdrijving van hun huizen en dorpen verzetten, riskeren gevangenisstraf, marteling en terechtstelling.

De Israëli's vinden ook dagelijks nieuwe pesterijen om het Palestijnse volk te jennen:
- Verschillende bronnen bevestigen dat Israëlische militairen zich kleden als aanhangers van Hamas om ontvoeringen uit te voeren en de boel op stelten te zetten in Palestina. Hamas krijgt de schuld en Fatah en andere partijen nemen onterecht wraak op Hamas.
- Een islamitisch archeologisch hekken aan de fontein van Sultan Suleiman Al-Qanoni, nabij de Al-Aqsa Moskee, 491 jaar oud, werd door de Israëli's vernield. Met de verwijdering en beschadiging van islamitische oudheden en het plaatsen van joodse stenen in het gebied wil men de geschiedenis herschrijven. Israël voert vernielingswerken uit tegen oudheden van de Ummajaden periode en opgravingen nabij de Magharba poort. Op minder dan 1 km² in de Oude Stad bevinden zich 70 Israëlische onwettige buitenposten.
- Zieke Palestijnen worden gedwongen te spioneren voor Israël in ruil voor opname in een Israëlisch ziekenhuis. Israël heeft een lange geschiedenis van het inzetten van spionnen en controleert zo het hele telefoonverkeer in de Verenigde Staten met de firma's Comverse en Amdocs.
- Talrijke zieke Palestijnen wordt toegang ontzegt voor goede en snelle medische verzorging in Israël. Dit noemt men Israëlische oorlogsmisdaden.
- In Oost-Jeruzalem werd Palestijns land vernield voor twee metrostations en een autoparking. Het project is bedoeld om Israëlische illegale nederzettingen rond Jeruzalem met elkaar te verbinden. Meer Palestijnse landbouwgrond wordt eerstdaags vernield. In Hebron werden grote delen Palestijnse landbouwgrond vernield voor een electricitetsnetwerk voor Israëlische nederzettingen (ten zuidwesten van Bethlehem).
- Kolonisten braken in in de Graftombe van Jozef, ten oosten van Nablus, om deze te onteren.
- Palestijnse landbouwers werden door kolonisten verhinderd naar hun gronden te gaan en burgers kregen striktere orders wanneer ze hun huizen mochten verlaten in Hebron.
- De voorbije twee weken waren er 61 militaire invallen in de Palestijnse gebieden door het Israël.

Mario Bergen, LeuvenBronnen artikel:
- Israel ­ State Of Misery
- Israel Demolishes Historical Fence in Jerusalem
- Weekly Report: On Israeli Human Rights Violations in the Occupied Palestinian Territory

zondag, oktober 07, 2007

Palestina even erg aan toe als Birma

[Reactie op het artikel "Palestijnse staat mogelijk tegen half 2008" in Knack van 04/10/2007]

Abbas is een aangeschoten eend op één poot die beloofd sneller te lopen dan Kim Gevaert. Als hij in Annapolis in november geen geloofwaardig document kan bekomen dat de Palestijnen onverwijld naar een eigen leefbare staat brengt, verliest hij ook zijn andere poot.

De hele staatsbibliotheek in Washington kan men volstoppen met loze beloftes van de Israëli's. Men laat bijna 350 gevangenen Palestijnen vrij, maar pakt diezelfde periode er bijna 900 op. Men belooft 24 checkpoints te verwijderen, maar bouwt er eerst 40 bij. Men tekent het AMA-akkoord voor vrij verkeer van personen en goederen in de bezette gebieden, maar zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever worden een grote gevangenis. Niets kan de Palestijnse gebieden in of uit, zonder toestemming en controle van Israël.

De situatie in Palestina is even slecht als in Birma. Mensen sterven elke dag. De critieke situatie in de Gazastrook breidt zich nu ook uit naar de Westelijke Jordaanoever. Bloedarmoede, ondervoeding, medicijnentekort en vervuild drinkwater door Israëlische sabotage. Kolonisten stelen niet alleen water van de Palestijnen, maar recent ook 380 olijfbomen van 50 jaar oud in Nablus. Sinds de militaire bezetting van Palestina in 1967 is het stelen van olijfbomen en vruchtbare Palestijnse grond blijven doorgaan. Deze worden verplaatst naar onwettige Israëlische kolonies en Israëlische steden.De slagzin bij de oprichting van de Israëlische staat in 1948 was: 'Een land zonder volk, voor een volk zonder land'. Het is een grote leugen. Het Palestijnse volk dat tot 1948 woonde in dat 'land zonder volk' zit nu opgesloten in kampen en kunnen alleen maar dromen over terugkeer naar hun oorspronkelijke dorpen.

De situatie van de jaren negentig is terug, toen Fatah en Israël de islamisten van Hamas hard aanpakten. Ook nu is er sprake van marteling, opsluiting, intimidate en repressie op grote schaal van Hamas-aanhangers op de Westelijke Jordaanoever. Niet door Israël, maar door de Palestijnse Autoriteit! Nu Hamas ondergronds moet gaan op de Westbank, blijven gelden voor goede doelen (zakaat) uit en neemt de armoede toe. Humanitaire hulp leveren van Ramallah naar Nablus duurde in 2000 vijfenveertig minuten. Nu doet een konvooi er door de vele checkpoints vier tot vijf uur over.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, oktober 04, 2007

57 Palestijnen op vrije voeten

[reactie aan Het Nieuwsblad ivm vrijlating 57 Palestijnen]

Dinsdag gaf U het bericht van AP door dat Israël 57 Palestijnen vrij gelaten heeft, dat is heuchelijk nieuws. Misschien is het ook goed om de slecht geïnformeerde Vlaming eveneens te vertellen dat in de loop van de maand augustus (recentste cijfers) Israël eveneens 458 Palestijnen arresteerde, bijna 10 keer meer dan er werden vrijgelaten.

Bovendien heeft het Israëlisch leger op één maand:
- 50 Palestijnen gedood, waaronder 10 kinderen
- 264 aanvallen uitgevoerd
- 5 huizen vernield en 99 andere eigendommen (boten, auto's, tranformator,..)
- enz... en de grafieken vertonen géén dalende trend. Misschien werpt dit toch een ander licht op de vredeswil van Olmert. Dit alles volgens de Palestinian Monitoring Group, zie http://www.nad-plo.org/main.php?view=pmg_pmg

Jan Van Geel, Mechelen