woensdag, februari 28, 2007

Waarom moet Palestijnse regering Israël erkennen (2)

Beste Robert,

In je commentaar op de reactie van Ine pieters zeg je dat een erkenning van de staat Israël goed zou zijn voor de Palestijnen. Je poneert de voluntaristische stelling dat "vrede en wederzijdse erkenning hand in hand gaan," een "logica" waaraan volgens jou "de Palestijnse leiders al jaren ontsnappen." Laat ons het waarheidsgehalte van die stelling eens goed analyseren. Ten eerste wil Israël de Palestijnse staat niet erkennen. Het ontneemt al jaren alle mogelijkheden aan de Palestijnse autoriteit om een beleid te voeren: Israël houdt systematisch geïnde belastingen achter die eigendom zijn van de Palestijnse bevolking. Israël blokkeert grensovergangen en belemmert de bewegingsvrijheid van mensen en goederen op alle mogelijke manieren. Meer nog: Israël steelt voortdurend grond en grondstoffen, waaronder de cruciale drinkwatervoorraden. Met zijn koloniale bezettingspolitiek overtreedt het land al 40 jaar alle internationale rechtsregels. Waarom moeten de Palestijnen in Gods naam dan eerst Israël erkennen? Ten tweede heeft het verleden uitgewezen dat de logica waarover je spreekt helemaal niet bestaat. In het verleden heeft Israël zich nooit aan enige afspraak gehouden en is voorturend doorgegaan met het creëren van nieuwe voldongen feiten, zo werd er tijdens wapenbestanden of officiële 'vredesbesprekingen' onderverdroten verder gebouwd aan de illegale kolonies en aan de apartheidsmuur. Er is dus geen vertrouwen aan de kant van het Palestijnse volk want Israël heeft zich keer op keer niet gehouden aan de afspraken. De eerste stap moet dus komen van de agressor uit Tel Aviv dus.

Volgens jou heeft Israel geen apartheidspolitiek en heeft het land een democratische grondslag die uniek is in het Midden Oosten. Vertel me dan eens waarom het land zich de 'joodse staat' noemt? De wetgeving bulkt van dicriminerende regels voor iedereen die niet jood is. Inwijkelingen uit de joodse diaspora uit pakweg Nieuwzeeland die voorheen niets met het land te maken hadden hebben meer rechten dan Palestijnse families die er al generaties wonen. Uitspraken zoals die van Minister Avigdor Lieberman zijn geen uitzondering in de Israëlische politiek. De extreem-rechtse politicus wilde bussen inleggen om "Palestijnse Israëli's in de Jordaan te dumpen." Niet erg democratisch. Maar wel perfect in overeenstemming met het Zionisme, de fascistische ideologie waarop het staatsbestel vanaf het prille begin is gebaseerd. Overigens zijn de grenzen van Israël nog steeds niet bepaald omdat men nog steeds bezig is van die op te schuiven richting Jordaan.

Gezien de wurggreep van Israël op de Palestijnen is het niet verwonderlijk dat er institutionele wanorde en verdeeldheid heerst onder de Palestijnse leiding. Ondanks die omstandigheden slaagden ze er toch in om democratische verkiezingen te houden vorig jaar. Een niet geringe prestatie. Nochtans is de reactie van Israël en de internationale gemeenschap nog steeds beschamend en het beste bewijs dat men gewoon geen democratisch bestel wil voor het Palestijnse volk.

dinsdag, februari 27, 2007

Jetteke Van Wijk en haar fabeltjeskrant

[lezersbrief aan De Morgen]

Jetteke doet het weer. Nog een verhaaltje uit haar fabeltjeskrant in fabeltjesland. In Kalkilyatje is Ruti het girafje samen met haar kindje heengegaan. Haar ventje was al eerder voor boze fluitende kogeltjes in de eeuwige jachtveldjes gaan schuilen. Ruti, het sterretje van het dierentuintje, vriendje van de kindertjes die het altijd even gedag kwam zeggen. Juist naast de vele prettige speeltuintjes, waar de kindertjes na een picknickje, op de draaimolen gaan zitten in de tankjes, de vliegtuigjes en de bulldozertjes. En schieten in het schietkraam. En op het reuzenrad hoog in de lucht rondjes draaien en over het betonnen muurtje, nou ja, kijken naar vriendjes in een ver land. Grootvader kon daar uren verhaaltjes over vertellen. In dat verre land was hij ooit geweest. Maar daar kwam op een dag de grote boze wolf uit het bos van olijven... en toen werd het stil. Men kon alleen nog muggen als vliegertjes in lucht horen zoemen...Jaaa, zegt Amelia Thomas met twinkelende oogjes, daar zit een verhaaltje in. Dat geloven ze in Engeland vast niet. Kijk es aan, tijgers, slangen, neushoorns, olifanten, nijlpaarden, die naar opgesloten mensen komen kijken. Wat hebben we nou zeg?Tuurlijk zegt Jetteke, maar dit is dan ook fabeltjesland. Kopje thee Amelia?

Johan Van Hulle, Zomergem

zaterdag, februari 24, 2007

Ambassadrice van een bezettingsmacht

[Lezersbrief aan Reformatorisch Dagblad over het artikel "Een ambassadrice van Israël" van het Reformatorisch Dagblad (23/02/2007)

In het artikel schetst u een duidelijk beeld over hoe een verderfelijke zionistische ideologie zorgt voor hersenspoeling van jonge Israëli's. Nergens wordt er met een woord gerept over het feit dat Israël ontstaan is door het historische Palestina te bezetten en etnische zuiveringen uit te voeren op het Palestijnse volk.Volgens het verdelingsplan van 1947 moet er een internationaal statuut komen voor Jeruzalem. VN-Veiligheidsresolutie 252 uit 1968 maakt duidelijk dat de uitbreiding van Jeruzalem - dat straks 1/3e van de bezette Westelijke Jordaanoever inpalmt - niet kan. Resolutie 478 uit 1980 benadrukt opnieuw dat Jeruzalem niet de hoofdstad is van Israël.

Waarom zwijgt Danja Keesing over de agressiedaden van Israël tegen Palestijnen en Libanezen? De afgelopen dagen waren er drie incidenten met buurland Libanon. Vorige week wisselden Israëlische en Libanese soldaten vuurschoten uit nabij Maroun al-Ras, toen Israëlische soldaten op Libanees grondgebied op zoek waren naar ontstekingsmechanismen. Donderdag gebruikte het Libanese Leger afweergeschut toen Israëlische vliegtuigen opnieuw Zuid-Libanon overvlogen op lage hoogte. En nabij de Fatima Poort in de regio Kfar Kila stonden Israëlische soldaten vrijdag met getrokken wapens gericht naar Libanese militairen. Spaanse UNFIL-troepen blokkeren sindsdien de Poort. Israël schendt dagelijks het luchtruim en grondgebied van Libanon en houdt zich niet aan resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem maakte dan weer melding van de aanhouding van Palestijnse vissers voor de kust van Gaza. Soldaten op Israëlische patrouilleboten hielden vorige maand drie vissersboten tegen en dwongen de leidinggevenden van de boten zich uit te kleden en in het ijskoude water naar de patrouilleboten te zwemmen. Daar werden ze geblinddoekt en gekneveld. Nadien moesten ook de andere Palestijnse vissers in hun ondergoed naar de marineboten zwemmen en ondergingen hetzelfde lot. Op de Israëlische boot en nadien in de haven van Ashdod werden de Palestijnse vissers ondervraagd. Pas twaalf uur na het begin van hun lijdenstocht werden de Palestijnen terug in volle zee gegooid en konden in het koude water opnieuw naar hun boten zwemmen. Ook diverse andere Palestijnse vissers maakten melding dat ze kilometers ver tegen de zee moesten invaren van de Israëlische marinepolitie. Vissers die nabij de kust vaarden kwamen zo in open zee terecht. Nadien hadden ook zij de keuze tussen in het koude water zwemmen naar de patrouilleboten of een kogel door hun hoofd en stonden hen lange ondervragingen te wachten.Voor de Palestijnen leiden alle wegen niet naar Rome, maar van checkpoint naar checkpoint naar steeds nieuwe vormen van bezetting, onderdrukking en apartheid.

Vannacht stierf de vijfjarige Ebtisam Al Tardh aan de gevolgen van een terreurdaad van het Israëlische leger dat - naar gewoonte - 's nachts de ouderlijke woning van het meisje binnenviel in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever. Directeur Amjad Ajjar van het ziekenhuis in Hebron zei het als volgt: "Het gedrag van beroepsmilitairen is dat van piraten. Zij overtreden de internationale wetgeving, de rechten van de mens en godsdienstige waarden. Deze vijandige verrichtingen verpletteren mensen, in het bijzonder kinderen."

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, februari 23, 2007

Israëlische bezetting vorm van apartheid

[Lezersbrief aan De Morgen]

Ondanks de enorme druk van buitenaf durft De Morgen objectief te berichten in haar editie over de "Israëlische bezetting die een vorm van apartheid is" (DM, 23/02/2007). Dat verdient een pluim. Het koloniseren van bezette gebieden is in strijd met de Vierde Conventie van Genève. Joodse kolonisten terroriseren straffeloos de omwonende Palestijnen. Ze intimideren kinderen op weg naar school en vernielen bomen en oogsten. Vooral de kolonisten in Hebron op de Westelijke Jordaanoever misdragen zich volgens de VN-deskundige, de Zuid-Afrikaanse advocaat John Dugard.

Het verbod op het nemen van intimiderende en terroristische maatregelen en het collectief straffen van een bevolking - zoals vastgelegd in de Vierde Conventie van Genève - wordt door Israël overtreden."De bezettende macht zal geen delen van de eigen bevolking deporteren of transfereren naar gebieden die hij bezit" zegt artikel 49 van deze Conventie. Het aantal kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever nam in 2006 toe met 14.792 eenheden of 5,8 %. Op 1 januari 2007 telde het Israëlische departement van Binnenlandse Zaken 268.163 joodse kolonisten op de Palestijnse Westbank.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, februari 22, 2007

Avi Mograbi in De Laatste Show

[lezersbrief aan HUMO open venster: Avi Mograbi in De Laatste Show]

Neen, het was niet om vrolijk van te worden, maar leerrijk, dat was het wel. Dat niet álle joden akkoord zijn met de Israëlische politiek, dat was goed nieuws. Maar hoe het er in de bezette gebieden aan toe gaat, de vernederingen, de pesterijen, dat was geen goed nieuws. En dat het niet zomaar een soldaatje was in een saddistische bui die kinderen uren in de zon doet wachten, neen, dat waren de orders. Dit beste kijkers, is de Israëlische politiek. Ik dacht: zo van die checkpoints, dat zijn toch grensposten, of niet ? Ik heb het eens opgezocht, en een onverdachte Israëlische bron* somt ze op:
- 29 checkpoints min of meer op de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever (tot 7 km van de groene lijn)
- 54 permanente checkpoints op de bezette Westelijke Jordaanoever
- 73 poorten in De Muur, waarvan 38 voor Palestijnen met speciale permit, er zijn immers 17 Palestijnse dorpen met samen 27520 inwoners ten westen van de muur
- 160 vliegende checkpoints
- 12 checkpoints in Hebron stad zelf plus nog een paar honderd wegblokkades, afsluitingen en grachten om het verkeer te belemmeren.

Het oog van de camera spreekt boekdelen: dit is een terreurregime, hier wordt een volk gewurgd. Wir haben es gewusst, maar we hebben er niets aan gedaan.

Filip Decoene, Antwerpen

* www.btselem.org

woensdag, februari 21, 2007

Waarom moeten we Israël geloven?

[Lezersbrief aan De Standaard]

Waarom moeten we Israël geloven? Op 24 december 2006 zei de Israëlische Eerste minister Olmert dat Israël Palestijnse gevangen kan vrijlaten ondanks het feit dat militanten in Gaza nog een Israëlische soldaat krijgsgevangen houden. Dit waren loze beloftes. 463 Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever werden de eerste 50 dagen van 2007 bijkomend aangehouden.

Israëlische webcamera's moeten bewijzen dat de Israëli's op de Tempelberg gewoon een brug herstellen aan de Mughrabi poort. Deze "open politiek" staat haaks op het feit dat men de islamitische Wakf, die instaat voor het beheer van de Tempelberg, drie jaar verzweeg dat men een gebedsruimte vond die deel uitmaakte van een madrassa (religieuze moslimschool). Deze vondst was aanleiding tot de "herstellingswerken". Het achterhouden van deze informatie bewijst dan men de Instantie voor Antiquiteiten niet kan vertrouwen. Men wil alleen resten vinden van joodse tempels. Terwijl bouwt men twee synagoges en nieuwe nederzettingen nabij de al-Aqsa.

Hoewel Israël al in de jaren 1990 beloofde om de kolonisatie te bevriezen, is ze tijdens een decennium "vredesproces" verdubbeld. Israël bouwt ruim 3.000 huizen in joodse nederzettingen, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Tel Aviv gaat gewoon door met deze onwettige praktijk. Jaarlijks komen er 10.000 nederzetters bij op de Westbank.In 2006 werden offertes bekend gemaakt voor 952 huisvestingseenheden. Speciale veiligheidszones worden momenteel gebouwd rond de nederzettingen Susiya en Ro'i. In de zone E1 - tussen Jeruzalem en de nederzetting Ma'ale Adumim - wordt een politiekantoor gebouwd. Nadien komen op deze plaats nog duizenden woningen. 2.000 nederzetters leven in 102 buitenposten. 90 caravans werden al bijgevoegd in 2007 en in 30 buitenposten neemt permanente bouw aanvang. Het bezettingsleger vroeg aan 11 families in Ethan al-Zahiriya, dorpen nabij Hebron, om hun eigendom te verlaten. 44 donums aan akkers werden in bezit genomen in de dorpen Brouqin en Kufor al-Dik nabij Nablus. Eerder moesten families in Rafah, Beit Hanoun en Beit Lahia hun huizen al verlaten. 73 huizen van Palestijnse activisten werden de voorbije zes maanden vernield.

Mario Bergen, Leuven

zondag, februari 18, 2007

Waarom moet Palestijnse regering Israël erkennen?

Waarom wordt er steeds van de Palestijnse regering verwacht dat ze Israël erkennen? Israël heeft geen officiële landsgrenzen, dus wat moet er dan erkendworden? Israël bezet al jaren Palestijns grondgebied zonder het bestaansrechtvan een Palestijnse staat te erkennen!
Israël bezigt actief een binnenlandse apartheidspolitiek: Arabische inwoners hebben niet dezelfde rechten als joodse inwoners. Wat moet er dan juist erkend worden?

Ine Pieters

woensdag, februari 14, 2007

Gegijzelde telefoon

[Lezersbrief aan NOS n.a.v. stuk "Gegijzelde telefoon" van Sander Van Hoorn]

Correspondent Sander van Hoorn toont schitterend aan hoe de Israëlische staat soms in elkaar zit. Hopelijk mogen we nog veel zulke artikels van hem lezen.

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, februari 13, 2007

Palestijnse achterdocht rond werken Tempelberg niet zonder grond

[Reactie aan Gazet van Antwerpen n.a.v. "spanningen rond de Tempelberg" van 13/02]

Met veel aandacht heb ik uw artikel in de gazet van vrijdag gelezen. De lichtzinnigheid waarmee U de situatie beschrijft frappeert mij. "Dat heeft alles te maken met emoties in de Islamitische wereld" schrijft U en "Islamitische beschuldigingen dat Israël erop uit is de Aksa-moskee te ondergraven om er later een derde tempel te bouwen, slaan nergens op" en nog "Maar in een stad die wordt beheerst door emoties spelen de feiten een ondergeschikte rol."
Als U echter de feiten op een rijtje zet, is er geen reden voor lichtzinnigheid. (1) Jeruzalem heeft volgens het verdelingsplan van 1947 en de resolutie 181 van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties een internationaal statuut. In 1949 werd Israël tot de Verenigde Naties toegelaten, mits het resolutie 181 zou respecteren. (2) Sinds 1976 houdt Israël Oost-Jeruzalem bezet, de Veiligheidsraad gebood al in datzelfde jaar met resolutie 242 de terugtrekking, wat Israël straal negeerde. Meer zelfs, Israël begon aan een systematische verdrijving van de overgebleven Palestijnen, en annexatie en kolonisatie van de omliggende gebieden. Daarvoor werden ze in 1968 met de resolutie 252 veroordeeld. (3) Sindsdien worden voortdurend huizen van Palestijnen onteigend, omdat er discriminerende wetten bestaan, en omdat er "projecten" worden uitgewerkt, zoals De Tuin van David, waarbij "toevallig" tientallen Palestijnse huizen worden onteigend en vernield. (4) In 1980 annexeerde Israël oficieel Jeruzalem, en riep het uit tot zijn hoofdstad. De veiligheidsraad vernietigde dit besluit in resolutie 478. Israël heeft volgens de UN geen zeggenschap over Jeruzalem. (5) De Algemene Vergadering stemde in 1981 resolutie 36/15 die eist dat Israël onmiddellijk alle uitgravingen en transformaties van de historische, culturele en godsdienstige plaatsen van Jeruzalem ophoudt, die de Heilige Plaatsen van de al-Aqsa Moskee en de Koepel van de Rots in gevaar brengen. Jawel, in 1981 al !!!

De buitenland redactie van de Gazet van Antwerpen zou dat toch ook allemaal moeten weten. Israël doet totaal onwettige dingen waarvoor het al eerder veroordeeld werd, en lapt alle internationale rechtsregels aan zijn laars, en verkwanselt zijn eigen bestaansrecht. Het gaat dus helaas niet over emoties.

Filip Decoene, Antwerpen

Nederlandse Minister Bot maakt het weer te bot

[Lezersbrief aan Trouw n.a.v. "Bot: 'Palestijnen moeten Israël erkennen"]

Uittredend Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Bot raaskalt. De Palestijnse partijen Hamas en Fatah moeten Israël volledig erkennen, dus als een bezettingsmacht van 78 % van het historische Palestina. Daar staat geen enkele eis tegenover in de richting van Israël dat VN-resolutie na resolutie naast zich neerlegt en al decennia het Palestijnse volk bezet en kleineert.

In dat geval is het raadzamer aan te sluiten bij de Iraanse president Ahmadinejad. Nee, deze vroeg niet op 27 oktober 2005 om Israël van de kaart te vegen, maar wel om een einde te maken aan de Amerikaanse en Israëlische bezettingspolitiek en die te vervangen.

Ahmadinejad citeerde Iman Khomeini die zei "Dit regime dat Jeruzalem bezet moet worden verwijderd uit de bladzijden van de geschiedenis." De Iraanse president vond dat erg wijs. Het onderwerp van de Palestijnen is geen onderwerp waarover we een compromis kunnen toelaten. Is het mogelijk dat een (islamitisch) front een ander front (een land) toelaat in zijn eigen hart? Dit betekent een nederlaag voor de islamitische wereld.

Het was de krant The New York Times die "het verwijderen van een zionistisch regime dat Jeruzalem bezet" vertaalde als "de Iraanse president wil Israël van de landkaart vegen". Noch Ahmadinejad, noch Ayatollah Khomeini spraken over een "kaart." Ze wildeden alleen een machtswissel in Palestina zodat het Palestijnse volk niet langer bezet wordt.

Ahmadinejad zei "als het westen gelooft in zes miljoen joodse doden tijdens W.O.II, dan moet men hen een plaats geven in Europa." De Duitse tv-zender N24 vertaalde dit als "Ahmadinejad noemt de Holocaust een mythe als Europees voorwendsel om een joodse staat in de islamitische wereld te vestigen." Andere nieuwsbronnen namen deze wel erg vrije vertaling over.

Minister Bot zegt nu dat de Palestijnen Israël moeten herkennen. Welk Israël? Een Israël met grenzen tot de Tigris en de Litani? Een Israël waarin Arabische Palestijnen tweederangsburgers blijven in een joodse apartheidsstaat? Een Israël dat naar believen niet-joden uit zijn staat kan zetten? Ben Gurion was heel juist in zijn bewering "De waarheid is dat wij politiek gezien de agressors zijn en zij verdedigen zich alleen maar. Het land is van hen, omdat zij er wonen, terwijl wij er naartoe willen gaan om er te gaan wonen, en vanuit hun standpunt bekeken willen wij een stuk van hun land afnemen, terwijl wij er nog niet eens zijn."

Voor het einde van het Britse mandaad (15 mei 1948) en voor enige interventie van Arabische staten hadden joodse zionisten al gebruik gemaakt van hun militair en organisatorisch voordeel. Tiberias werd bezet op 19 april 1948, Haifa op 22 april, Jaffa op 28 april, de Arabische wijken van de Nieuwe Stad Jeruzalem op 30 april, Beisan op 8 mei, Safad op 10 mei en Acre op 14 mei. Dit in tegenstelling met de Palestijnse Arabieren die geen enkel deel van de voorziene gebieden voor joden volgens het verdelingsplan bezette. En dan keihard blijven beweren dat de Arabieren zijn begonnen met de oorlog en alleen hen beschuldigen van geweld en het niet respecteren van afspraken? Dat is wel erg Bot.

Mario Bergen

maandag, februari 12, 2007

AMA-akkoord moet worden nageleefd

[Reactie aan Het Laatste Nieuws over "Werken Tempelberg opgeschort na aanhoudend protest"]

Als Israël zo bezorgd is over de loopbrug nabij de Haram al-Sharif, dat het dan de Palestijnen deze laat herstellen en daarvoor de nodige kredieten vrijmaakt. Oost-Jeruzalem en de Oude Stad zijn bezette delen van het historische Palestina, waar Israël niets verloren heeft. En als Israël toch zo bezorgd is om de Palestijnen dat het dan het AMA-akkoord voor vrije handel en verplaatsingen naleeft. Voor een levensvatbare Palestijnse economie is vrije doorgang nodig naar Egypte voor goederen en diensten, moet men de lucht- en zeehavens openstellen en een vlotte doorgang tussen Gaza en de Westbank voorzien. De bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN keurde op 28 oktober 1981 resolutie 36/15 goed die eist dat Israël onmiddellijk alle uitgravingen en transformaties van de historische, culturele en godsdienstige plaatsen van Jeruzalem, in het bijzonder onder en rond het Heilige Heiligdom van al-Haram al-Sharif stopt, die de Heilige Plaatsen van de al-Aqsa Moskee en de Koepel van de Rots in gevaar brengen. Het gaat niet om opschorten, maar definitief stoppen en deze VN-resolutie naleven.

Mario Bergen, Leuven

Onderschrift winnende foto World Press "People in the picture"

[Reactie op onderschrift bij winnende 'World Press' foto in katern Reporter van De Morgen van zaterdag 10 februari, p. 44]

Bij de winnende foto van Oded Balilty staat volgend onderschrift: "Een Palestijnse vrouw probeert in haar eentje een groep Israëlische veiligheidsagenten tegen te houden in de nederzetting Atmana op de Israëlische Westelijke Jordaanoever. […]" Deze zin is gewoon onmogelijk: hoe kan een Palestijnse vrouw politieagenten tegenhouden in een nederzetting als ze daar niet kan of mag wonen. De Westelijke Jordaanoever is bezet door Israël, maar is geen ‘Israëlische oever.' Nederzettingen zijn bevolkingskolonies van de bezettende macht Israël in bezet gebied Palestina en zijn illegaal volgens het internationaal recht.

Ik hoop dat het gaat om een bar slechte vertaling en dat het officiële onderschrift minstens correct is. Blijft mijn vraag: gaat het om een Palestijnse vrouw die de agenten uit haar huis of dorp wil houden? Of is de vrouw een Israëlische koloniste die haar illegale ‘nederzetting’ niet wil verlaten?

Tiene Holvoet, Brussel.

vrijdag, februari 09, 2007

Verantwoordelijkheid van journalisten

[Reactie op Voor de dag 9-2-2007]

Op 8-2-07 werd CODIP gevraagd naar haar mening over de “opkomende geruchten van een mogelijke burgeroorlog onder Palestijnen”

Het werd echter niet uitgezonden! Verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de journalisten en onze politici mag blijkbaar niet, ook niet naar de misdaden tegen de menselijkheid die de staat Israël al tientallen jaren begaat.

Wel het interview met Wim Leyssens APP en Jetteke Van wijk: vergelijk de vragen die door de journalist gesteld worden.

http://www.radio1.be/radio1_master/home_radio1/index.html

Vragen die gesteld worden aan Wim

1. Sinds december zijn Hamas en Fatah zwaar in de clinsh met mekaar, er zijn 100 doden gevallen ha, ja, en nu samen regeren, dat klinkt helemaal niet geloofwaardig.
2. Maar er komt nu misschien een eenheidsregering. Ja, de twee groepen die hebben een nu een overeenkomst met mekaar bereikt, maar, een overeenkomst misschien aan de top, maar aan de basis staan ze toch lichtjaren uit elkaar, he
3. Ja is dat het probleem, al die gevechten dat onderlinge krakeel tussen de twee groepen, ja, het doet ons een beetje denken van, de Palestijnen zijn gewoon niet in staat tot zelfbestuur, he.
4. Ja, maar nog eens, Hamas is toch een radicale, islamitische groep, niet bang van terreurdaden, Fatah kreunt onder de corruptie, kan je daar dan het bestuur van een land aan toevertrouwen?
5. Ja, mijnheer Leyssens, u bent hier voor het APP, merkt u toch ook nu niet dat die sympathie voor de Palestijnen aan het afbrokkelen is bij de bevolking en misschien binnen de solidariteitsbeweging ook?
6. Maar die solidariteit brokkelt die nu af of?
7. Nu, tot vandaag handhaaft Europa een boycot, denkt u nu dat die eenheidsregering overtuigend genoeg is om daar een eind aan te maken?
8. Maar denkt u dat ze het zullen doen?
9. Maar de Palestijnen moeten de staat Israël erkennen en geweld afzweren, he.

Vragen die gesteld worden aan Jetteke Van Wijk

1. Nu, het is misschien een beetje een perverse redenering, maar die tweespalt bij de Palestijnen was dat geen muziek in de oren van Israël?
2. Ja, en verwacht je nu dat er bij de Israëlische regering enige goodwill is of meer goodwill is om over vrede te praten?
3. Ja, bedankt Jetteke Van Wijk vanuit Israël.

Interview met Wim Leyssens APP: sommige vragen insinueren en geven een negatieve indruk.

Aan Wim over de Palestijnen:
- klinkt helemaal niet geloofwaardig
- staan ze toch lichtjaren uit elkaar
- Palestijnen zijn gewoon niet in staat tot zelfbestuur,
- Hamas is toch een radicale, islamitische groep, niet bang van terreurdaden,
- Fatah kreunt onder de corruptie,
- kan je daar dan het bestuur van een land aan toevertrouwen?
- sympathie voor de Palestijnen aan het afbrokkelen is bij de bevolking
- de Palestijnen moeten de staat Israël erkennen en geweld afzweren

Aan Jetteke Van Wijk, enkel informatieve vragen!!

>> Waarom vraagt deze journalist niet aan Jetteke Van wijk: bvb
- wat Israël doet is toch niet geloofwaardig: dat is toch niet in het vooruitzicht op vrede,
- Waarom voert Israël de VN-resoluties niet uit, is het dan niet bekommerd om de veiligheid van zijn bevolking of steken er andere plannen achter?
- Hoe kan het dat Israël 40 jaar lang een land bezet en al die tijd de mensenrechten schendt?
- Liebermann in de regering: dat is meer dan extreem rechts: die spreekt openlijk over verdrijving van de Palestijnen
- De bombardementen op de Palestijnse burgers zijn toch ontoelaatbaar of niet?
- Israël blijft de steun krijgen van de Europese politici: zijn deze dan wel geloofwaardig als ze beweren democratie te verdedigen?
- Waarom moet Israël de terreur tegen de Palestijnse bevolking niet stoppen?
- enz

Vandecan Myriam
www.codip.be

Lees ook "Tendentieuze interviews over nieuwe Palestijnse regering."

woensdag, februari 07, 2007

Palestijnen verboden!

[Lezersbrief aan De Morgen]

Amira Hass is de enige joodse verslaggeefster en onderzoeksjournaliste in Israël die tussen de Palestijnen leeft en werkt. Vanuit haar flat in Ramallah, de officieuze hoofdstad van de Palestijnse Autonome Gebieden, schrijft ze berichten voor de liberaal Israëlitische krant Ha'aretz. Een week geleden schreef ze over de verboden waarmee Palestijnen onder bezetting mee te maken hebben:
Ø Palestijnen van de Gazastrook wordt verboden om te verblijven op de Westelijke Jordaanoever.
Ø Palestijnen is verboden om Oost-Jeruzalem te betreden.
Ø Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever is verboden om de Gazastrook binnen te komen via de Erez-doorgang.
Ø Palestijnen is verboden om de Jordaanvallei te betreden.
Ø Palestijnen is verboden om dorpen, akkers, steden en omgeving van de "naadlijn" tussen het afscheidingshek en de Groene Lijn (zo'n 10 % van de Westbank) te betreden.
Ø Palestijnen die geen inwoners zijn van de dorpen Beit Furik en Beit Dajan in Nablus en Ramadin, ten zuiden van Hebron, worden daar niet toegelaten.
Ø Palestijnen is verboden om de nederzettingengebieden (zelfs indien hun akkers in deze nederzettingen zich bevinden) te betreden.
Ø Palestijnen is verboden Nablus te betreden in een voertuig.
Ø Palestijnse inwoners van Jeruzalem is verboden om Zone A (Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever) te betreden.
Ø Inwoners van Gaza is verboden om de Westbank te betreden via de Allenby overgang.
Ø Palestijnen is verboden om te reizen via de Ben Gurion Luchthaven.
Ø Kinderen onder de 16 jaar is verboden om Nablus te verlaten zonder een origineel geboortecertificaat en in het gezelschap van de ouders.
Ø Palestijnen met toelating om Israël binnen te mogen, wordt verboden om gebruik te maken van de doorgang die gebruikt wordt door Israëli's en toeristen.
Ø Inwoners van Gaza is verboden om zich te vestigen op de Westelijke Jordaanoever.
Ø Inwoners van de Westelijke Jordaanoever is verboden zich te vestigen in de Jordaanvallei, grensgemeenschappen van de dorpen Beit Furik en Beit Dajan.
Ø Palestijnen is verboden om koopwaar of cargo te vervoeren via interne controleposten van de Westelijke Jordaanoever.

Een bezettingsmacht die zulke racistische en Apartheidsdenkende maatregelen in stand houdt, hoort niet thuis in Europa en kan moeilijk aanzien worden als bevoorrechte handelspartner, zoals nu het geval.

Mario Bergen, Leuven

maandag, februari 05, 2007

Interview met prof Yakov Rabkin nog te beluisteren

Zondag laatstleden had Jean-Pierre Rondas op Klara een gesprek met prof. Rabkin.
Zijn boek is een aanrader. Je kan het interview nog beluisteren tot volgende week.

Onder de vrome Joden bestaat er een minderheid die zich uitspreekt tegen het bestaan van de staat Israël – en dan nog op basis van de boeken van Moses, de Thora. Joden kunnen heel goed zonder staat leven, beweren ze. Wat kan er in de Thora staan dat pleit tegen een Beloofde Land op de plaats van het huidige Israël? Waarom ijveren deze vromen voor de "desisraëlisering" van de Joden? Het antwoord ligt in hun houding tegenover de secularisering. Een staat, hoe religieus en etnisch ook, is nu eenmaal een "seculiere", "wereldse" zaak. Dan nog liever een diaspora, zonder huis van Israël. Yakov M. Rabkin, die over dit complexe fenomeen een boek schreef (In naam van de Thora, Houtekiet, 2006) legt aan J.P.Rondas uit hoe deze groep perfect past in het huidige Europese antizionisme.

Presentatie en samenstelling: Jean-Pierre Rondas - Contact:rondas@klara.be

zondag, februari 04, 2007

Geluidsbommen blijven Gaza opschrikken

[Lezersbrief aan Knack]

Op 20 januari 2007 stierf de 10-jarige Abir Aramin toen het Israëlische leger gas- en geluidsbommen rondgooiden bij hun inval in de stad Anata. Het 10-jarig Palestijnse meisje was gewoon op weg van school naar huis met haar boekentasje.

Het Israëlisch leger blijft geluidbommen gebruiken, zoals op 2 februari jl. tegen betogers in Bil'in die demonstreerden tegen de Apartheidsmuur. Ook een nieuw type traangasgranaat die afgaat in de lucht en een hele zone bezoedelt, werd toen gebruikt. De psychologische campagnes van Israëlische gevechtsvliegtuigen die de Gazastrook terroriseren zijn bijna dagelijkse realiteit. Deze geluidsbommen treffen honderderdduizenden mensen tegelijk die leven onder bezetting.

De ergste aanval gebeurde op 18 december 2005 toen vier zieke Palestijnen stierven aan de gevolgen van Israëlische geluidsbombardementen. Dit verklaarde Dr. Mauia Hassanin, de Algemene Directeur van Ontvangst en Noodsituaties van het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Palestijnen die leden aan ziektes zoals bloeddruk, diabetes en hartproblemen stierven opeens na de oorverdovende doortocht van Israëlische vliegtuigen. 77 mensen werden opgenomen in ziekenhuizen, in het bijzonder kinderen en oudere vrouwen die zich naar het ziekenhuis spoeden na misselijkheid en verwarring. Ze kregen medische zorgen in een centrum met specialisten voor de behandeling van het zenuwstelsel. Enkele ernstige gevallen hadden te maken met bloedingen van de hersenen en vijf zwangere vrouwen verloren hun babies.

De nieuwe Israëlische tactiek heeft als doel het aantal miskramen te verhogen en de Palestijnen te traumatiseren. De verplaatsing van nederzetters van de Gazastrook naar de Westelijke Jordaanoever maakte het voor Israël makkelijk om 1,5 miljoen Palestijnen te stresseren door laag overvliegende straaljagers. Het zorgt voor paniek, angst en onzekerheid die vooral de 800.000 kinderen van Gaza zwaar treft. Ook nabijwonende Israëli's hebben al herhaaldelijk over de 'sound bombs' geklaagd. De VN riep reeds in november 2005 op om deze tactieken te beëindigen. Israël bleef hiervoor potdoof, alsof ze zelf het slachtoffer waren van deze oorverdovende vliegtuigmanoeuvres. De geluidsbombardementen zorgen voor geluidsgolven die duizenden ramen al aan diggelen sloegen en muren beschadigden. Palestijnen ervaren het als een aardbeving of enorme ontploffing. Een muur van luchtverplaatsing doet pijn aan de oren en kan zorgen voor neusbloedingen en hartproblemen. Meestal gebeuren de bombardementen 's nachts en dan om het uur. Het aantal Palestijnen met chronische hyperventillatie met de gepaardgaande extreme vermoeidheid en slapeloosheid neemt onrustbarend toe. Een meerderheid van de patiënten is jonger dan 16 jaar en komt bij UNRWA met klachten als angstaanvallen, bedwateren, spier-spasmen, tijdelijke doofheid en ademhalingsmoeilijkheden.

Mario Bergen, Leuven

zaterdag, februari 03, 2007

'Leeuwenhoning': de verloren zoon van schrijver David Grossman

[lezersbrief aan Humo]

David Grossman behoort ook tot de 'pacifistische' groep 'Peace Now.' Dit interview geeft wel een ander zicht op wat men van hem verwacht. Enkele uitspraken:
-"Israël heeft nooit grenzen vastgelegd, en zonder duidelijke grenzen weet je niet waar je zelf eindigt en waar de andere begint." Welk Israël moet HAMAS dan erkennen, als ze morgen in je achtertuin een muur of een nieuwe nederzetting bouwen, een nieuwe weg aanleggen 'slegs vir Israëli's,' en om 'veiligheidsredenen' je huis bulldozeren?
- "Zij (de Palestijnen) haatten ons al wel, omdat wij de bezetters waren, maar wij waren er in geslaagd een mechanisme te creëren waardoor we niet eens zagen dat we bezetters waren." De hele wereld ziet het gebeuren op TV en in de media. Er komen internationale reacties. Zijn eigen zonen maakten deel uit van het leger. En Israël ziet het niet? Is dit mechanisme soms de 'Holocaust-industrie?'
- "Hezbollah bedreigde onze noordergrens... maar we hebben er nooit wat aan gedaan." Grossman weet blijkbaar niet dat de Israël zelf aan de grondslag ligt van het bestaan van Hezbollah. Wie bedreigde wie? Samen met 'Peace Now' keurde hij de inval in Libanon goed en pas na een maand en na veel bloed en barbarij, veranderde hij van mening. Van hem hadden we 'praten' in plaats van 'schieten' verwacht.
- "Maar ondanks alle kritiek die je op het zionisme kan hebben, blijf ik het idee dat de Joden een eigen thuis moeten hebben heel waardevol vinden. Wij verdienen een eigen staat. Zelf zou ik geen half jaar elders kunnen wonen." Grossman vertelt er niet bij dat de mensen die in Palestina woonden in de laatste oorlog de joden niets misdaan hebben, maar dat het 'verdienen' van deze staat, wel ten koste is van het Palestijnse volk. Hij zegt ook niet dat het bouwen van deze eigen staat, een zionistische staat, gebeurt met de arrogantie idee van 'het is hier allemaal het onze.'
Een nieuwe staat kan mogelijk zijn, maar dan niet tegen gelijk welke voorwaarden. Zeker niet zoals het er nu aan toe gaat.

Johan Van Hulle

Hamas moet ontwapenen, terwijl Israël bewapent

[Lezersbrief aan Humo]

Het kwartet van de V.S., V.N., E.U. en Rusland riep de Palestijnen op tot steun en eenheid voor een regering die tegen het geweld ageert, Israël erkent en de vroegere afspraken aanvaard. De Israëlische staat wil pas met de Palestijnse regering van Hamas-premier Ismail Haniyeh rond de tafel zitten voor vredesgesprekken als deze ontwapend en Israël erkent. Op zich zit er misschien enige logica in, maar over welk Israël - zonder grenzen of grondwet - heeft men het dan? En erkent men dan ook de Palestijnen en hun recht op terugkeer naar het historische Palestina, dus ook binnen de grenzen van het huidige Israël waar ze werden verdreven?

Als Hamas moet ontwapenen, waarom werd dan niet verhinderd dat 30 ton explosieven en een voorraad anti-tankraketten deze beweging kon bereiken aldus Shin Bet? Een bezettingsstaat met vijf spionagesatellieten die Palestijnse nummerplaten kunnen lezen vanuit de ruimte, een ruim netwerk heeft van spionnen en collaborateurs en de controle heeft over de grenzen, de handel, de zee- en het luchtruim van de bezette gebieden, ziet deze wapenlevering niet, maar weet wel dat ze heeft plaatsgevonden.

Men liet dus oogluikend wapenleveringen aan Hamas toe en leverde zelf tientallen vrachtwagens met wapens en munitie voor 10.000 speciale agenten van het presidentiële garde. Tenslotte beschieten collaborateurs als "onbekende daders" aan de grensovergang in Rafah het konvooi van de Palestijnse premier Ismail Haniya. Eén lijfwacht komt hierbij om het leven. De zoon van de Palestijnse premier raakte gewond. De islamitische beweging Hamas beschuldigt Fatah en de presidentiële garde van Mahmoed Abbas van een moordpoging. De poppen gaan aan het dansen. Een bom ontploft voor het kantoor van Al-Arabiya. Scherpschutters schieten vanop daken. Daders opnieuw onbekend. Fatah en Hamas verdenken elkaar en al snel schept men de ideale atmosfeer om een burgeroorlog te ontketenen.

Het kwartet vraagt de ontwapening van Hamas, maar steunt wel de bewapening van president Abbas. De V.S. geven eerst 20 en nadien nogmaals 87 miljoen dollar aan de elitetroepen van president Abbas. Egypte, Jordanië en Turkije zorgen voor de opleiding en de 27 EU-landen leveren communicatie-apparatuur, voertuigen en logistieke middelen. En wat doet Israël? Het bewapent nog meer! Minister van Defensie, Amir Peretz koos deze week een korte-afstands-verdedigingssysteem van Rafael, de Instantie voor de Ontwikkeling van de Bewapening van Israël. Kasam- en Katyusha-raketten moeten via een kinetische kleine raketinterceptor onderschept worden. De toestellen moeten over twee jaar operationeel zijn en worden geplaatst aan de rand van de Gazastrook en langs de noordelijke grens van Israël. De ontwikkeling van het systeem "Iron Dome" wordt getaxeerd op 300 miljoen dollar.

Het voorbije jaar kreeg Rafael samen met Raytheon, dat afhangt van het Amerikaanse ministerie van Defensie, al een contract van het Israëlische ministerie van Defensie voor de ontwikkeling van "David's Sling", een defensiesysteem tegen half-lange-afstandsraketten. Israel Aircraft Industries en Boeiing produceren samen de Arrow, het systeem van anti-ballistische raketdefensie, het enige operationele systeem in de wereld. Onder de benaming "David's Sling" is er alsook het plan om kleine nucleaire landmijnen in te planten langs de Golanhoogtes. Deze moeten een Syrische invasie - na eventuele teruggave van een deel van de bezette Golan - belemmeren. Deze neutronenbommen worden ingezet zoals landmijnen en moeten opstormende tanks vernietigen. Israël gaf pas op 11 december 2006 toe dat het een kernmacht is. Eerste minister Olmert zei toen voor de Duitse omroep SAT 1: "Iran probeert kernwapens te bezitten, zoals Amerika, Frankrijk, Rusland en Israël."

In de afgelopen twintig jaar zijn de bommen met lage produktieneutronen in een fabriek in het westen van het land geperfectioneerd. Een neutronenartilleriegranaat is ook getest en de laserraketten met neutronenkernkoppen zijn klaar voor gebruik. Neutronenbommen verschillen van conventionele kernwapens in de grotere hoeveelheid straling die zij uitzenden en kleinere schade die zij veroorzaken aan gebouwen en infrastructuur. Matthew Campbell en Uzi Mahnaimi schreven hierover al in 2000 in The Sunday Times.

Tegen december 2009 zijn acht snelle patrouilleboten gemaakt door de Israëlische scheepsbouw en voorzien door MTU Detroit Diesel aandrijfmotoren ter waarde van 15,5 miljoen dollar operationeel. Het programma om oudere boten te vervangen kost 40 miljoen dollar. De boten worden ingezet om de kuststreek van Rafah tot Gaza te controleren. Israël heeft intussen onder toezicht van Brig. Gen. Amir Nir 100 Merkava-tanks uitgerust met een verdedigingskooi tegen raket-aangedreven granaten (RPGs) van de eigen firma Rafael. Het systeem heet Trophy en heeft een 360° bescherming voor tanks door een automatisch detectiesysteem voor RPGs. De Amerikanen dachten eraan Trophy aan te schaffen en te gebruiken voor hun eigen troepen in Irak, maar verkiezen uiteindelijk hun eigen makelei door Raytheon Co. Het Amerikaanse verdedigingsysteem tegen RPGs kost 70 miljoen dollar en zal pas in 2011 klaar zijn. Het is een onderdeel van het fameuze Future Combat System, een gezamenlijk netwerksyteem voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hieronder vallen projecten zoals bemande- en onbemande legervoertuigen en robotten voor het "slagveld van de toekomst" vanaf 2025 en nadien. Dit project is begroot op 161 miljard dollar en is het tweede duurste lopende programma na het project van de Joint Strike Fighter en onbemande oorlogsvliegtuigen (256 miljard dollar begroot).

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, februari 02, 2007

Nieuw type traangasbom tegen Palestijnse betogers

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg n.a.v. "Israëlisch leger schiet twee Palestijnen neer" (02/02/2007)]

Waarom spreekt U over het "neerschieten" van twee Palestijnen? Het gaat toch duidelijk om doodschieten? Bij een betoging tegen de Apartheidsmuur in Bil'in vrijdag kwamen naast 100 Palestijnse dorpsbewoners, ook dertig Israëlische en internationale vredesactivisten mee betogen. Na het bereiken van de poort in de Muur en het uiten van demonstratieslogans, trachtte een groep betogers zich van de andere af te scheiden en de scheermesdraad - als eerste hindernis in de Muur - te ontmantelen. De Israëlische militairen hebben dit toen beantwoord met een nieuw type bom die traangas in de lucht verspreid. Deze damp- of stinkkogels doen "de vijand" door de verpesting van de lucht verdrijven. Een soldaat beveelde een Palestijn zijn handen uit te strekken alvorens een bom naar hem te gooien die zijn borstkas raakte alvorens te ontploffen. Vijf betogers liepen lichte verwondingen op door rubberkogels en slagen. Farhat Burnhat, 26, trachtte door de poort te gaan, maar werd door Israëlische soldaten geslagen en gevangen genomen.

Het Israëlische leger maakt veelvuldig gebruik van geluidsbommen en traangasgranaten. Een Britse journalist werd gewond door zo'n geluidsbom. Op 1 februari werd een Palestijnse burger gedood door een geheime Israëlische eenheid. Ze waren als burgers gekleed en verplaatsten zich in wagens met Palestijnse nummerplaten. Jaser Abu Zgaib werd gedood in het kamp Tulkarem in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij was lid van de Al Aqsa Brigades. Abu Zgaib werd in het hoofd geschoten en zijn lichaam werd door bezettingssoldaten meegenomen. Bij de operatie werden enkele Palestijnen meegenomen.Tijdens de inval met twintig militaire voertuigen verwondden de Israëlische bezettingstroepen zeven mensen, met inbegrip van Ahmed Hadib die bijstand wou verlenen aan een gewonde. Dokter Thabet van het ziekenhuis in Tulkarem moest een 10-jarige met een rubberkogel in het rechterbeen behandelen en een 16-jarige met een kogel in het dijbeen. Verscheidene mensen hadden te lijden aan gasinhalatie. Zij kregen ernstige bijwerkingen zoals hoesten, niezen en tranen. Aan de controlepost Qalandiya ten noorden van Jeruzalem openden soldaten opeens het vuur en een Palestijn werd gedood. Negen Palestijnse burgers werden donderdag opgepakt door het Israëlische leger in de bezette Westelijke Jordaanoever. Twee Palestijnen uit Nablus, op de bezette Westelijke Jordaanoever, werden gedood toen het Israëlische leger de stad binnenviel. Het gaat om Amer Kalbona, 21, en Wael Awad, 21. Lokale bronnen wisten te melden dat het Israëlische leger ziekenwagens belette om de twee gewonden te bereiken. Mensen laten doodbloeden is geen foutje, dat is een misdaad. In de oude stad van Nablus opende het leger het vuur op verschillende huizen. Twee bewoners werden gedood. Een huis werd volledig vernield.

Deze feiten gebeurden allen op 1 februari. Het zou goed zijn ook eens Palestijnse bronnen te raadplegen zoals Aljazeera, WAFA of Palestine News Network om hier ook over te berichten. De voorbije week gebeurden er 18 invallen in de bezette Westelijke Jordaanover. 84 Palestijnse burgers werden aangehouden, met inbegrip van zes kinderen en vier vrouwen. Nabij controleposten op de Westelijke Jordaanoever werden nogmaals zeven Palestijnen, waaronder twee kinderen aangehouden. Dit is het leven zoals het is in bezet Palestina.

Mario Bergen, Leuven

Etnische zuivering die nooit is gestopt

[Reactie aan Trouw n.a.v. artikel "Etnische zuivering die nooit is gestopt" van 2 februari]

Trouw-journalist Eildert Mulder heeft een schitterend artikel geschreven en gaat opnieuw een moeilijk onderwerp niet uit de weg. Na zijn cursiefjes over de Turkse gevoeligheid omtrent de Armeense genocide en de islam opnieuw een aanrader om te lezen.

Het conflict tussen Palestijnen en Israëli's wordt meestal voorgesteld als een Middeleeuws conflict zoals in Vlaanderen de Klauwaerts tegen de Leliaerts of in Holland de Hoeken tegenover de Kabeljauwen. Of men denkt aan Italië, waar de paus-aanhangers, de Welfen, van de 12e tot de 14e eeuw streden tegen de Gibellijnen die achter de keizer stonden.

Israëlisch historicus Ilan Pappe maakt duidelijke dat het in Palestina een weldoordachte en goed voorbereide etnische zuivering betreft die in 1948 haar hoogtepunt kende, maar nog steeds doorgaat. Dat Arabische leiders de Palestijnen zouden hebben opgeroepen het historische land te verlaten, blijkt een stadslegende. De vernietiging van Palestijnse dorpen was al vijf maanden bezig, alvorens de Arabische troepen tussenkwamen in de zionistische opkuis op basis van afkomt. Israël vocht meermaals op meerdere fronten tegen zijn buren, zoals vorige zomer met grootschalige operaties in Libanon en tegelijkertijd als bezettingsmacht in de Gazastrook.

De problemen van het tweede deel van de twintigste eeuw zijn vaak dezelfde van heden: kernbommen, problemen in het Midden-Oosten, Libanon, overheersing en kolonisatie, Palestina, terreur, thuislozen, buitenlandse schulden, AIDS, zelfmoord, enz. Billy Joel zong er al over in 1989 toen hij zijn jeugd beschreef in "We didn't start the fire" en legt uit dat de mensheid al sinds zijn ontstaan bezig is met allerlei problemen op te lossen die voorgaande generaties hebben gemaakt. Het lied is een aanklacht over het slechte in de mensheid. Het blijft nog steeds actueel, Libanon werd opnieuw getroffen door oorlog en Palestina is nog steeds een bezet gebied. De terreur van de Israëlische staat en kolonisatie gaan door. Het is goed dat vanuit de Israëlische buik Ilan Pappe de gelijkenissen tussen Israël en Zuid-Afrika duidelijk maakt. Het woord "apartheid" komt niet voor niets uit het Afrikaans en is als leenwoord in bijna elke andere taal onvertaald opgenomen.

Er kan geen sprake van zijn dat de Palestijnen worden gedumpt in onleefbare gebiedsdelen die een nieuw Bophuthatswana, Ciskei, Transkei en Venda vormen..Een afdwingbare resolutie van de VN-Veiligheidsraad - resolutie 1397 - werd in 2002 aangenomen door de V.S., Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. Ze maakt duidelijk er twee onafhankelijke staten moeten komen: Palestina en Israël op basis van resoluties 242 en 338.

Mario Bergen, Leuven

Amerikaans geld voor chaos in het Midden-Oosten

[Lezersbrief aan BNR Nieuwsradio]

Het is een schande dat de V.S. 86,40 miljoen dollar ter beschikking stelt van de veiligheidsdiensten van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Men creëert zo geen onafhankelijke leefbare Palestijnse staat, maar een Abbas-staat waar de Securitate, de veiligheidstroepen van Abbas, het voor het zeggen hebben.

Vorig jaar kreeg dit presidentiële elitekorps (Force-17) ook al 20 miljoen dollar van Washington. Militaire opleidingen werden verstrekt aan Force-17 en via Egypte en Jordanië leverde Israël talrijke vrachtwagens met geweren en munitie. Dit gebeurde onder het mom van het openen van de grenspost van Karni. In praktijk is de Karni grensovergang echter volledig gesloten sinds 15 augustus 2006.

Voor een geavanceerde scantechnologie die de Israëlische bezetter toelaat nauwgezet te controleren en beslissen wie de grens mag passeren, is er ook Amerikaans geld. Het is duidelijk dat de Amerikanen een wig proberen te drijven tussen de Palestijnse partijen door het presidentsschap te versterken als instelling om Hamas het hoofd te bieden.

Eenzelfde fenomeen doet zich voor in Libanon, waar de regering-Siniora openlijk financiële en militaire steun krijgt uit Washington, terwijl men eist dat de verzetsbeweging Hezbollah zich ontwapend. Gaza is een humanitaire puinhoop, en niet alleen omwille van gesloten grenzen voor handel. Vanwege de beperkte toegang tot de zee is de totale visvangst van de plaatselijke vissers in de periode mei-juni gedaald van 880 ton naar 291 ton. Sinds 25 juni hebben de Israëlische autoriteiten zelfs alle visactiviteiten tegengehouden en daalde de visvangst naar nul. Hierdoor was er eind juli geen vis beschikbaar op de plaatselijke markten. Ongeveer 35.000 huishoudens, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de visvangst, worden extra zwaar getroffen.

Mario Bergen, Leuven