maandag, januari 28, 2008

Israël en Gaza

Ludo Abicht en Etienne Vermeersch hebben overschot van gelijk als ze stellen "het wordt hoog tijd dat België en Europa iets doen als ze het ernstig menen met de rechten van de mens". Het is ongelooflijk dat de situatie in Gaza tot een regelrecht humanitair drama moet uitgroeien en dat onze politiekers nog altijd niets, maar dan ook niet doen.

Europa ONTHIELD zich vorige donderdag toen er gestemd werd op de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om de blokkade van Gaza op te heffen. Wij die overal de democratie en de mensenrechten gaan propageren, wij ONTHOUDEN ons als het over flagrante schendingen gaat aan onze voordeur. Wij staan er bij en we kijken er naar. We weten er alles van.

OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) schrijft: " de humanitaire situatie ontaart totaal." De FAO schrijft "... de crisis wordt erger en erger," Amnesty International schrijft: "..de armoede en de voedselonzekerheid bereiken ongekende hoogten in de bezette gebieden." UNWRA de vluchtelingenorganisatie van de VN schreeuwt om hulp, en wij doen NIETS.

Het is zonneklaar dat het Israëlische regime verantwoordelijk is voor de catastrofe, hoe graag zij ook de schuld op Hamas willen schuiven, het is Israël dat de 1,5 miljoen mensen opsluit, hun economie wurgt en hen water en voedsel ontzegt. Israël legt al tientallen jaren systematisch alle resoluties van de veiligheidsraad naast zich neer. Het zal ook alle oproepen tot redelijkheid -en toepassing van de internationale rechtsregels- naast zich neerleggen. Het regime destijds in Zuid-Afrika was ook voor geen rede vatbaar, het is enkel gezwicht onder economische druk. Zo zal het helaas ook met Israël moeten.Waar wachten onze politiekers op ?

Pol Van den plas, Gent

bronnen:
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1074647 http://www.ochaopt.org/documents/CFSVA_Executive_Summary.pdf
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=3522http://www.un.org/unrwa/emergency/appeals/2008-appeal.pdf

Het geweld tegen Gaza als eindscenario?

[Opinie verschenen in De Morgen van 26 januari 2008]

Ludo Abicht, Etienne Vermeersch e.a. willen dat België afstand neemt van de onvoorwaardelijke steun aan Israël

Wij mogen niet zwijgen over het menselijke drama dat aan de bewoners van de Palestijnse gebieden wordt opgelegd door de Israëlische regering. In "Drinkend uit de zee van Gaza," het verslag van haar lange verblijf in de Gazastrook, beschreef de Joods-Israëlische journaliste Amira Hass indringend de uitzichtloze situatie van de Palestijnse bevolking onder de bezetting in 1996, het jaar van de eerste democratische Palestijnse verkiezingen. In september 2005 besliste premier Ariël Sharon eenzijdig de ongeveer 9.000 Joodse kolonisten en de veel grotere troepenmacht die hen beschermde uit Gaza terug te trekken, maar tegelijkertijd de controle over de grenzen, de waterbevoorrading en de toevoer van energie te behouden.

De geplande zeehaven mag niet worden gebouwd en de al afgewerkte luchthaven blijft gesloten. Zo werd de Gazastrook met zijn meer dan anderhalf miljoen inwoners tegen alle internationale wetgeving in de grootste gevangenis ter wereld. Het voorspelbare resultaat was een verslechtering van een al onhoudbare toestand en een even voorspelbare radicalisering van de mensen die het vertrouwen in de machteloze Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas en Fatah opgaven en zich tot Hamas keerden. De begrijpelijke maar onverantwoorde acties van militanten die op die wurggreep reageren met raketaanvallen op de Israëlische stad Sderot worden door Israël, daarin gevolgd door de VS en de internationale gemeenschap, als een oorlogsdaad beschouwd, wat ze het recht geeft de hele bevolking van Gaza als "terroristen" te behandelen en collectief te straffen met een embargo en blokkades die de gezondheid en de overlevingskansen van alle inwoners bedreigen. Die maatregelen nemen schandelijke proporties aan, samen met de systematische moorden door Israëlische militaire acties op Palestijnse leiders en gewone burgers. Daarmee schendt Israël niet alleen de Vierde Conventie van Genève, die collectieve strafmaatregelen verbiedt, maar begaat het, volgens professor John Dugard, de speciale verslaggever voor mensenrechten van de VN, oorlogsmisdaden die zowel wettelijk als moreel volkomen onaanvaardbaar zijn.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag veroordeelde Israël en beval de afbraak van de Muur. Christopher Guness, VN (UNRWA)-woordvoerder in Gaza, lanceerde zopas een noodoproep. Amnesty International startte een actie omdat Palestijnse kankerpatiënten geen doorgang verleend wordt naar ziekenhuizen.

De brutaliteit van die represailles wakkert het radicalisme en de haat van de Palestijnse bevolking aan en versterkt de fatale spiraal van geweld en tegengeweld tot elk uitzicht op een vreedzame, politieke oplossing onmogelijk lijkt te worden. Ondanks de vernederingen, woede en wanhoop bij de Palestijnen zijn de schade en het aantal slachtoffers aan Joods-Israëlische zijde al met al zeer beperkt. Zolang Israël de situatie in Gaza niet verandert, zijn alle pogingen van president Bush en de Verenigde Naties tot mislukken gedoemd, al verklaren zij dat ze een leefbare Palestijnse staat naast Israël tot stand willen brengen, ook al hebben zij verwezen naar de grenzen van 1967 en veroordeelden ze de voortdurende bezetting.

Ook op de Westelijke Jordaanoever worden bewoners geradicaliseerd door de permanente uitbreiding van de Joodse nederzettingen, de Israëlische militaire operaties, de bouw van de Muur en de verkaveling door de Israëlische regering van het steeds kleiner wordende Palestijnse grondgebied in van elkaar afgescheiden enclaves. Ook daar kan elke vorm van verzet tegen de aanhoudende bezetting als "terrorisme" uitgelegd worden en gewelddadig worden bestraft.

Het is hypocriet van de Palestijnen te verlangen dat ze hun legitieme verzet tegen de bezetting opgeven in ruil voor de vage belofte op een eigen "staat", waarvan de definitieve grenzen noch de bevoegdheden duidelijk geformuleerd werden en de leefbaarheid onbestaande is. Het is ongeloofwaardig terreurdaden vanuit de Palestijnse gebieden te veroordelen en tegelijk te zwijgen over de oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten door Israël. Het wordt de hoogste tijd dat zowel België als de Europese Unie afstand neemt van de onvoorwaardelijke steun aan Israël. Als België en Europa het ernstig menen met de verdediging van de rechten van alle mensen zonder onderscheid, moeten zij dringend diplomatieke en economische maatregelen nemen tegen het huidige Israëlische bewind. Dat betekent bijvoorbeeld een tijdelijke blokkering van invoer van alle Israëlische producten en diensten, stopzetting van kredietverlening aan Israël, dreiging met uitwijzing van officiële Israëlische vertegenwoordigers en erkenning van het verkozen Palestijnse parlement en van de Hamasregering van Gaza. Dergelijke maatregelen zullen, in tegenstelling tot de blokkade van Gaza, in Israël niet tot menselijke drama's leiden, maar het kan een morele druk uitoefenen op de voorstanders van de harde aanpak. Ze zouden in elk geval een steun betekenen voor de talrijke Joodse intellectuelen en de kleine maar actieve Israëlische vredesbewegingen die de hoop op een rechtvaardige en vreedzame oplossing nog niet hebben laten varen en waarover wél in de Israëlische pers maar te weinig in de Europese media bericht wordt.

Ludo Abicht (UA), Paul Pataer (eresenator), Rik Pinxten (UGent), Frank Roels (UGent), Marie Scheirlinck (August Vermeylenfonds), Etienne Vermeersch (UGent), Dominique Verté (VUB, voorz. August Vermeylenfonds), Herman Balthazar (em. prof UGent) e.a.

Wie deze tekst wenst te onderschrijven, kan mailen naar mailto:frank.roels%40ugent.be.

vrijdag, januari 25, 2008

Grootschalige militaire campagne in Azzoun regio

[Lezersbrief aan Het Nieuwsblad]

Terwijl iedereen de situatie op de voet volgde in de Gazastrook, begon Israël een grootschalige legercampagne in de Azzoun regio op de bezette Westelijke Jordaanoever. Er zijn dagelijkse invallen in Azzoun, Izbat al-Tabib en Jayyous die gepaard gaan met rubber- en echte kogels, traangas, geluidsbommen en legerjeeps voor de schoolpoort. Enkele appartementen werden bezet en bewoners een tijd opgesloten. Israëlische soldaten gebruikten rookbommen en kogels tegen Palestijnen op straat tijdens piekuren.Vijf kinderen werden door het Israëlisch leger een tijd opgepakt. De bevelhebbende Israëlische commandant verklaarde dat hij twee jongens die gewond werden door Israëlische kogels volgende keer zou doodschieten.

Azzoun moet leven met nachtelijke invallen, doodsbedreigingen aan Palestijnen en gewonde jongeren door IDF-kogels. In maart zal het recent opgerichte speelplein tussen Azzoun en Jayyous worden afgebroken. Het dorp Izbat al-Tabib met 226 inwoners moet dan ook verdwijnen. Een vier km lange Apartheidsmuur zal worden gebouwd langs de weg van Izbat al-Tabib tot Kafr Laqif - een muur die voor altijd effectief de hoofdingang van Azzoun zal verzegelen en de reis voor Palestijnen door het gebied zal belemmeren.

Mario Bergen, Leuven

Link: http://www.palsolidarity.org/main/2008/01/20/death-threats-and-increased-military-harassment-for-the-azzoun-region/

donderdag, januari 24, 2008

Druppel olijfolie voor Palestijnen

[Lezersbrief aan Knack en online http://www.knack.be/forum/berichten.do?onderwerpID=224996&addhit=true]

Slechts 13 van de voorziene 150 vrachtwagens met voedsel en geneesmiddelen liet Israël de voorbije vijf dagen de Gazastrook binnen.Dit is totaal onvoldoende om een menselijke ramp te voorkomen in de door Israël afgesloten nauwe strook aan de Middellandse Zee. 700.000 liter olie voor 1,5 miljoen Palestijnen is een druppel op een hete plaat.

Israël verwijt Hamas raketaanvallen maar verzwijgt de bijna dagelijkse militaire invallen in de Gazastrook. Op 11 december vielen zo zes Palestijnse doden en zestig Palestijnen werden opgepakt. Op 18 december komen opnieuw dertien Palestijnen om het leven. Pas na al deze bloedbaden zijn de Palestijnen meer raketten gaan afschieten op Israël, zonder dodelijke slachtoffers te maken tot heden. In 2007 was de situatie in de Gazastrook al erg precair. Sindsdien is de import nog met 77 % gedaald en de export zelfs met 98 % . Vijf Palestijnen stierven in de vier eerste uren van de stroomuitval door gebrek aan elektriciteit in de ziekenhuizen.

Mario Bergen, Leuven

Bron: http://news.xinhuanet.com/english/2008-01/23/content_7475081.htm

Druiven uit de bezette Golan

[Lezersbrief aan De Morgen]

In 1967 werden de vruchtbare en waterrijke Golanhoogten door Israël van de Syrische republiek afhandig gemaakt. 20.000 joodse kolonisten gingen er zich vestigen in 33 kolonies en verdreven duizenden Syriërs.Volgens onderzoek van de Britse organisatie War on Want komt ruim een derde van de Israëlische wijnexport uit de Golan. Israëlische bedrijven zoals Barkan Wine Cellars en Carmel vermelden ook trots op hun webstek dat ze voor hun wijn druiven nuttigen die op de bezette Golan groeien of in Judea op de eveneens door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Yarden, Gamla, en Golan zijn goed voor zeventien verschillende wijnen. Premier "bottled in Israël" komt van de kibboets Hulda, maar Barkan gebruikt druiven uit de Golan en Judea. Deze jonge witte wijn is te koop in de Hema. Yarden wijn is ondermeer te koop bij Delhaize. Alle produkten en ingrediënten uit Palestijns en Syrisch bezet gebied en uit illegale nederzettingen mogen normaal gezien niet verkocht worden. Het is dan ook noodzakelijk, zeker met de politiek van uithongering van de Palestijnen, om deze Israëlische produkten niet te kopen.Zonder het te weten hangen we ons plasmascherm op met een Barkan muurbeugel uit de gelijknamige Israëlische nederzetting of kopen we een baby badzitje van Lipski of Mul-t-lock cilinder eveneens gemaakt in de kolonie Barkan.

Mario Bergen, Leuven

Linken:
http://www.businessweek.com/smallbiz/content/jan2008/sb20080116_186026.htm
http://www.peopleplanetprofit.be/beelden/miekezagt.pdf
http://www.made-in-israel.nl/doc.phtml?p=nederzettingenproduct

Israël straft gemeenschappelijk alle 3.800 Palestijnen van de bezette stad Jayyous

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg]

Israël straft gemeenschappelijk alle 3.800 Palestijnen van de bezette stad Jayyous. Bij een grootschalige militaire inval veroorzaakt ze grote structurele schade, ondermeer door gaten in watertanks te schieten, alle mannen in het dorp mee te nemen voor ondervraging en gewonden te maken onder jongeren van het dorp. Israëlische soldaten dreigen ermee de mannen voor het leven gehandicapt te maken, te doden, hun huizen te slopen en de elektriciteit af te sluiten. Na de Gazastrook is Jayyous het nieuwe speeltje van Israëlische oorlogsmachine. Talrijke huizen werden doorzocht en in beslag genomen door soldaten. 75 % van de bevolking is door de bouw van de Apartheidsmuur al afgesloten van hun akkers. De huidige dreigementen en acties in Jayyous van Israël kan niemand aanvaarden.

Mario Bergen, Leuven

Link: http://stopthewall.org/latestnews/1592.shtml

woensdag, januari 23, 2008

Palestijnen verzwakt door uithongering

[Lezersbrief aan Humo]

Het uithongeren van burgers als methode van oorlogsvoering is verboden. Daarover laat artikel 14 van het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 geen twijfel bestaan. Uithongering en slechte voeding zorgen al geruime tijd voor gevolgen onder Palestijnen in de Gazastrook. Palestijnen aldaar hebben te maken met groeivertraging, verdwijnen van spieren en lichaamsvetten, lage weerstand, lusteloosheid, braken, slechte wondheling, chronische buikloop en bloedarmoede.

Sinds de afsluiting van de Gazastrook in juni 2007 is ondervoeding veralgemeend. Met de ergste winter in het Midden-Oosten sinds vele decennia en het verbieden of ernstig beperken van brandstoftoevoer door Israël, kunnen vele Palestijnen zich niet verwarmen. Door uithongering is hun lichaamstemperatuur al erg laag en zijn de Palestijnen in de Gazastrook extreem gevoelig voor koude en levensbedreigende infecties. Israël begaat een volkerenmoord door de Palestijnen voedsel, brandstof, water en medicijnen te negeren en de wereld kijkt toe.

De erge en langdurige ondervoeding van Palestijnse kinderen kan Israël niet meer ongedaan maken. Voor vele kinderen in de Gazastrook rest nu blijvende mentale en groeischade aan het lichaam door de Israëlische afgrendeling van Gaza.

Link: Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949

Mario Bergen, Leuven

maandag, januari 21, 2008

Gaza terreur

[lezersbrief aan De Morgen]

Nu de humanitaire ramp in Gaza nog wat erger wordt gemaakt, en de wereld ongeïnteresseerd niets doet, is het interessant te lezen waarom Israël beweert dat Gaza moet afgegrendeld worden: "om de terreur vanuit Gaza te stoppen" zegt Olmert. Zouden dat de qassam raketten zijn die terreur zaaien? Volgens B'tselem, een Israëlische vredesorganisatie, zijn tussen september 2005 en juli 2007 vier (4) Israêlisch gedood door een qassam raket, vier. In dezelfde periode werden 668 (zeshonderd acht en zestig) Palestijnen in Gaza gedood door het Israëlisch leger.

Het besluit is evident: niet de qassam raketten maar het Israëlisch leger zaait terreur in Gaza. Hoog tijd dat deze terroristen gestopt worden!

Jan Van Geel, Mechelen

Doodseskaders, aanvallen door kolonisten en afgrendeling

[Lezersbrief aan Het Nieuwsblad]

De Israëlische afgrendeling van de Gazastrook in onaanvaardbaar. Men kan en mag een volk niet gemeenschappelijk straffen voor een eigen politieke agenda zoals Israël doet. 1,5 miljoen Palestijnen worden uitgehongerd. Dagelijks sterven Palestijnen omwille van het feit dat Israël zijn verplichtingen als bezetter niet nakomt: het verlenen van voedsel, elektriciteit, water, gezondheidszorgen, onderwijs. Geen gas meer om op te koken. Hongersnood, ziekte en ondervoeding steken nu de kop op.

Bovendien wordt opzij gekeken als joodse kolonisten in Israël, zoals zaterdag in Hebron, Palestijnen aanvallen... omdat ze Palestijn zijn. Vier Palestijnse vrouwen, twee kinderen en een mensenrechtenactivist raakten daarbij gewond. De afgeroste mensenrechtenactivist werd door de Israëli's opgepakt. Ziekenwagens werd verboden de gewonde Palestijnen te komen helpen. Eveneens gaat Israël voort met doodseskaders die de afgelopen dagen diverse Palestijnen executeerden in de bezette gebieden.

Mario Bergen, Leuven

* Linken:
http://www.zajel.org/article_view.asp?newsID=11046&cat=1
http://www.zajel.org/article_view.asp?newsID=11043&cat=1

Palestina is Koeweit niet

[Lezersbrief aan Het Laatste Nieuws]

Toen Irak Koeweit binnenviel op 2 augustus 1990 en het inlijfde als provincie van het voormalige Ottomaanse Rijk, stuurde de internationale gemeenschap 500.000 soldaten om Irak te verdrijven uit Koeweit. Diezelfde Amerikanen die eerder via hun ambassadeur April Glaspie goedkeuring gaven voor de Iraakse invasie (http://www.whatreallyhappened.com/ARTICLE5/april.html).

Bij de Iraakse passage in buurland Koeweit vielen drie doden. Massaal internationaal protest. Maar diezelfde internationale gemeenschap zwijgt al zestig jaar over de bezetting van Palestina en het Palestijnse volk. VN-resoluties zijn er, maar sancties tegen Israël zoals tegen Irak destijds worden niet genomen. Het gaat niet om eenmalig drie doden zoals bij de operatie van Saddam tegen Koeweit, maar om dagelijks drie doden, elke week, elke maand... en met uitschieters zoals vorige week toen er meer dan 30 Palestijnen werden afgeslacht in de Gazastrook. Om dan nog maar te zwijgen over al die kinderen, mannen en vrouwen die sterven omdat er geen levensreddende medicatie meer voorhanden is in de afgegrendelde Gazastrook. Als Britney Spears een stommiteit uithaalt krijgt ze halve krantenbladzijden. Als een heel volk zonder water, brandstof en voedsel zit, haalt dit kleine lettertjes. De Palestijnen hebben geen omhooggevallen drugsverslaafd tieneridool nodig. Maar hun zonen en dochters hebben wel het recht om straks meubelmaker, visser, landbouwer, naaister of secretaresse te worden. Daarom moet de Israëlische bezetting stoppen.

Mario Bergen, Leuven

Breek de stilte over Gaza!

[Reactie op het artikel "Enige stroomcentrale van Gazastrook valt stil" in De Standaard van 21/01/2008]

Met steun van de Amerikaanse regering begaat Israël eens te meer haar racistische daden tegenover het Palestijnse volk. Anderhalf miljoen Palestijnen worden gemeenschappelijk gestraft in de Gazastrook. Dit druist in tegen de Vierde Conventie van Genève. Door Israëlische totale afgrendeling moest de enige krachtcentrale zondag ook sluiten. Voor het Palestijnse volk betekent dit geen water, elektriciteit of functionerende medische faciliteiten. Na uithongering, luchtaanvallen, Amerikaanse CIA-interventies en Israëlische legerbrutaliteit voert Israël nu de totale oorlog tegen de Palestijnen. Geen voedsel, geen water, geen brood. Zaterdag was Mahmoud Hussein al de 72e patiënt die stierf door de afgrendeling van de Gazastrook. De kankerpatiënt kreeg geen toelating tot verzorging in Israël. Hoeveel Palestijnen moeten nog volgen volgens de Israëlische staat?

Mario Bergen, Leuven

* Link: http://www.zajel.org/article_view.asp?newsID=11045&cat=1

zondag, januari 20, 2008

Afgrendeling van Gaza

[reactie naar De Standaard:

De afgrendeling van Gaza met de uithongering van 1,5 miljoen mensen tot gevolg, is een barbaarse misdaad waarvoor geen enkel excuus bestaat. Het voorwendsel van veiligheid, zoals constant gebruikt door Israël, kan de slachting van onschuldige burgers niet verrechtvaardigen en de systematische schending van de mensenrechten. Op dit moment, nu er terug een fragiel vredesproces wordt hervat, gaat Israël, in plaats van vertrouwenwekkende maatregelen te nemen, nog meer militair geweld inzetten, met meer doden, meer vernielingen en terreur bij de burgerbevolking tot gevolg. Het is overduidelijk dat het Israëlisch leger het vredesproces wil kelderen.Volgens de vierde Geneefse Conventie moet de bezettingsmacht zorgen voor het welzijn van de burgerbevolking in bezet gebied. Het wordt hoog tijd dat Israël hieraan herinnerd wordt met harde maatregelen, want de zachte helpen al lang niet meer.

Filip Decoene, Antwerpen

Misdaad tegen de mensheid

[reactie aan De Morgen over de afgrendeling van Gaza]

Nadat het al eerder Gaza hermetisch had afgesloten voor het normale verkeer van goederen, zodat de economie compleet verstikte, nadat ook al de brandstoftoevoer was gehalveerd en wegen en waterleidingen gebombardeerd, heeft Israël nu beslist om ook alle hulpgoederen tegen te houden, om "een einde te maken aan de raketaanvallen." Zijn die raketten dan zo moorddadig dat ze de uithongering van 1,5 miljoen mensen rechtvaardigt? Helemaal niet, de zogenaamde Qassam raketten zijn de naam "raket" niet waard, ze zijn zo primitief dat ze enkel per toeval al eens een mens raken. Volgens UNO bron (OCHA rapport dec. 2007) werden tussen januari en december 2007 welgeteld twee Israëli's gedood door zo'n raketten. TWEE.

Twee Israëli's gedood, zijn er twee te veel. Ondertussen heeft het Israëlisch leger deze maand alleen al 56 Palestijnen gedood in Gaza (Al Mezan Center for Human Rights) . Het vermoorden en bombarderen van verdachten, het uithongeren van 1 500 000 mensen staat is een dusdanige wanverhouding tot het zogezegde doel dat er maar één woord voor is: dit is een regelrechte MISDAAD TEGEN DE MENSHEID.

Pol Van den plas, Gent

vrijdag, januari 18, 2008

Omgebrachte Palestijnen in Gaza zijn buitengerechtelijk vermoord

[Reactie op "Israël sluit grensovergangen met Gaza" op Knack.be (18/01/08)]

De sluiting (van de grenzen van Gaza) komt er n.a.v. de voortdurende raketaanvallen vanuit Gaza op Israël. Waarom vermeldt u niet dat het Israëlische leger de voorbije twee dagen al 25 Palestijnen heeft gedood? Die 30 mensen waarvan melding op het einde van uw artikel waren allemaal Palestijnse burgers. U doet het uitschijnen alsof het gaat om een gelijk aantal militairen van twee geregelde legers die elkaar troffen op het slagveld. Maar dat is niet het geval. Integendeel: het gaat om Israëlische militairen van een goed uitgeruste legermacht die doelbewust 30 Palestijnen heeft omgebracht, zeg maar buitengerechtelijk vermoord. Want ze mogen dan wel beweren dat onder die 30 burgers 'terorristen' waren, in een normale rechtstaat zouden die verdachten aangehouden en berecht worden. Bovendien is de Gazastrook in de feiten nog steeds bezet gebied want Israël controleert alle grenzen, controleert alles wat binnen en buiten gaat. Volgens de internationale wetgeving heeft Israël de plicht om de bewoners van het gebied dat ze bezet te beschermen en te zorgen dat ze kunnen overleven.

"Het gewone leventje van de Gazanen"

[Lezersbrief aan Gazet van Antwerpen]

Shlomo Dror, de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Landsverdediging verklaarde: "Het wordt tijd dat Hamas besluit om ofwel te vechten of zorg te dragen voor zijn bevolking. Het is onaanvaardbaar dat de mensen in Sderot elke dag in angst leven en dat de mensen in de Gazastrook een gewoon leventje leiden."

Gesloten grenzen, voortdurende luchtaanvallen, doden en gewonden hebben weinig te maken met een gewoon leventje. Dagelijks rijden er twintig vrachtwagens met voedselhulp naar de Gazastrook, maar dit is nu voor onbepaalde tijd verboden door Israël. Niemand wil zulk leventje onder Israëlische bezetting. Kinderen gaan naar school zonder aangepaste kleding of schoenen. Ze kunnen zich niet concentreren en worden radicaal of fanatiek door de situatie. De VN is de enge internationale hulpinstantie die nog kan werken in de Gazastrook. Geen Cola of Sevenup, tekort aan waspoeder en lampen, zijn 'peanuts' als je broer of zus sterft omdat levensnoodzakelijke medicatie ontbreekt. Chronisch zieken zoals kanker-, hart- en nierpatienten leven van uur tot uur... of leven niet meer. De bouw- en textielindustrie ligt plat. De meeste fabrieken zijn gesloten. Vaak moeten twaalf mensen het stellen met één inkomen. 33.000 mensen in de Gazastrook krijgen sinds de sluiting van de Gaza-grens met Israël en Egypte in juni 2007 geen inkomen meer van President Abbas.

Wie durft zeggen dat de inwoners van de Gazastrook een gewoon leventje hebben? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ligt volledig in puin, er vielen meer dan dertig doden en tientallen gewonden.

Bronnen:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/7153865.stm
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/530C616F-D68E-48FD-A33F-FBEA29EB640A.htm

* Link: Ook Obama steunt Israël (Haaretz.com) - http://www.haaretz.com/hasen/spages/938756.html

De duivelse plannen van Bush en Olmert

[Lezersbrief aan Knack]

De Arabische wereld noemt niet voor niets Annapolis 'Anna-Ibliss' of de duivel zelf. Terwijl Bush in Israël met alle egards werd behandeld, maakte het Israëlische ministerie van Huisvesting bekend dat het 307 wooneenheden wil bouwen in Har Homa, op gestolen Palestijnse gronden. Naast deze 307 appartementen wil Israël nog 1.000 appartementen bijbouwen op land dat ze beschouwt als land van "afwezige Palestijnen". Maar deze mensen zijn niet afwezig, ze zijn door Israel verdreven uit hun land. Het gaat ondermeer om landbouwgrond van 600 families uit Beit Sahour die het niet meer konden bewerken na de bouw van de Apartheidsmuur.

Naast het stelen van grond en afbreken van huizen van de Palestijnen besloten Bush en Olmert om Hamas de oorlog te verklaren. Barak op Defensie in Tel Aviv zette de operatie 'Palestijnen uitmoorden in de Gazastrook' meteen in een hogere versnelling. Israëlische spionagevliegtuigen en -zeppelins hadden doelen in de Gazastrook al lang in kaart gebracht. Voor een land waar piloten van spionagevliegtuigen uit de hele wereld les gaan volgen over de laatste technieken zoals onbemande aanvalsvliegtuigen, was dit een koud kunstje. In de school van de Israëlische constructeur van spionagevliegtuigen, Elbit Sytems, krijgen zo ondermeer Australische en Canadese militairen te leren handelen met onbemande vliegtuigen (UAV's) in Irak en Afghanistan. Dat er zelfs met die modernste techniek van doelen in kaart brengen toch altijd "nevenschade" of "collateral damage" is, is bijkomstig.

Zoals Schwarzeneger in één van zijn films wraak wil nemen voor de dood van vrouw en kind, zo wil Olmert wraak nemen tegen Hamas omdat deze beweging Israël niet wil erkennen als een zuivere joodse staat, een apartheidsstaat die Palestijnen als minderwaardig beschouwd en hen weigert dezelfde rechten te geven. En de blamage van de oorlog in Libanon en de vele seks- en financiële schandalen in zijn bewindsploeg zitten Olmert ook meer dan dwars. Voor de denkwereld van Olmert en co. staat een joodse staat met een minimum aan niet-joden primair boven begrippen als democratie en gelijke rechten. In wraak tegen Hamas om de eigen macht te behouden ziet Olmert de enige uitweg om niet het pad te moeten ruimen voor andere havikken.

Mario Bergen, Leuven

Link: http://blog.wired.com/defense/2007/11/israels-spy-dro.html

Bush gaf akkoord voor bloedbad in Gaza

[Lezersbrief aan De Standaard]

De geschiedenis in Gaza herhaalt zich: doden, gewonden en Israëlische aanvallen. Maar het wordt driester. Levensreddende medicatie komt al maanden de Gazastrook niet meer binnen, en amputaties kunnen door tekort aan specialisten en prothesen niet meer doorgaan. Alsmaar meer Palestijnen zijn voor de rest van hun leven gehandicapt, verloren benen of andere ledematen.

Olmert en Barak kregen voor hun oorlog tegen de Palestijnen in de Gazastrook het groene licht van Bush. Volgens het dagblad Al-Sharq al-Awsat werd dit beslist bij het bezoek van Bush aan Israël. Olmert gaf Bush informatie over de plaatsen waar men zou bombarderen, het mogelijk aantal slachtoffers en de duur van hun nieuwe oorlog tegen 1,5 miljoen Palestijnen. "Dat is prima, maar let een beetje op het aantal burgerslachtoffers" zei Bush. Dit wellicht met een vette knipoog en in het achterhoofd de tienduizenden burgerdoden bij Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan.

Mario Bergen, Leuven

Link: http://docstalk.blogspot.com/2008/01/bush-to-olmert-hit-gaza-without-hitting.html

Terroristen of kinderen?

[Lezersbrief aan De Morgen]


152 doden onder de 18 jaar en 48 doden onder de 14 jaar werden de voorbije twee jaar gedood door Israël in de door hen bezette Gazastrook. De veiligheidschef van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst is razend om de "gematigdheid" die Israël de voorbije twee jaar toonde met de Gazastrook. Ook al werden er bijna 1.000 Palestijnen gedood door het Israëlisch leger, zijn er volgens Shin Beit nog 20.000 "terroristen in de Gazastrook" waarmee men snel moet afrekenen.

Met drie dozijn doden op drie dagen tijd is Israël vastbesloten om haar oorlog tegen de Palestijnen verder te zetten. Zolang de Palestijnen Israël niet erkennen als joodse staat, waar geen plaats is voor niet-joden, en Jeruzalem als hoofdstad voor enkel joden, blijft Olmert Palestijnen zien als terroristen. Honderdduizenden Palestijnen werden verdreven uit wat nu Israël heet en krijgen geen recht meer om daar terug te komen wonen. Joden van de Andes tot Vladivostok hebben dit recht wel. Zij krijgen grond gestolen van Palestijnen en bouwen er kolonies op.

Mario Bergen, Leuven

Link: http://www.haaretz.com/hasen/spages/944263.html

Israël kleurt Gazastrook bloedrood

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg]

Meer dan 30 Palestijnen zijn de afgelopen dagen gedood in de Gazastrook, waarvan Israël het luchtruim, de economie en de grenzen controleert. Onder de doden vielen donderdag nog een moeder en haar jonge zoon die op een ezel reden. Terroristen?

Voedselhulp kan de Gazastrook niet meer in omdat die nu volledig is afgesloten door het Israëlische leger. Levensreddende medicatie kan al maanden de strook met 1,5 miljoen Palestijnen niet binnen. Ook al hield Hamas zich al maanden kalm, vond Israël het nodig 810 Palestijnen, waaronder honderden burgers, te doden in 2006 en 2007. Omdat slechts 5 % van de zogenaamde terroristen werden gedood, moet het doden veel sneller gaan zei veiligheidschef Yuval Diskin van Shin Beit gisteren. Olmert wil door te gaan met zijn oorlog zonder compromis, zonder genade.

Mario Bergen, Leuven

Link: http://www.haaretz.com/hasen/spages/944263.html

woensdag, januari 16, 2008

Abu Mazen voorkomt wapenstilstand Hamas-Israël

[Reactie op het artikel "Hamasleider verliest tweede zoon onder Israëlisch vuur" in Het Nieuwsblad op 16/01/2008]

In het artikel over Hamasleider Zahar die nu al een tweede zoon verliest door Israëlisch geweld wordt telkens verwezen naar "het fundamentalistische Hamas." Evenwel vergeet men te vertellen zoals NRC Handelsblad vandaag meldde dat Hamas en Israël via Zwitserse diplomaten bezig waren om een wapenstilstand voor 15 jaar uit te werken. Door tussenkomst van Palestijns President Abbas zijn deze besprekingen gestopt. Men moet Hamas dus niet zomaar verslijten voor een extreme fundamentalistische beweging. Er blijkt dus bij de politieke partij en beweging Hamas de nodige bereidheid om te praten met Israël. Evenwel wil men de blamage van erkenning van Israël in ruil voor niet ingeloste verwachtingen bij de Oslo-akkoorden niet meer overdoen.

De vraag is of Fatah door de arrestatie van tientallen Hamas-aanhangers op de bezette Westelijke Jordaanoever en het uitlekken van gesprekken tussen Israël en Hamas niet heeft gekozen om het eigen belang hoger in te schatten dan het algemeen Palestijns belang. Door het buitengerechtelijk executeren van tientallen Hamas-aanhangers en tientallen burgers in de Gazastrook de voorbije weken toont Israël duidelijk aan dat het niet wil weten van een wapenstilstand.

Mario Bergen, Leuven

* Link NRC Handelsblad "Hamas en Israël trachtten afspraken te maken"

Inwoners Sderot meer gebaat bij het intomen van Israëlische leger

[Reactie op het artikel "Inwoners Sderot kunnen veilig op de bus wachten" in het Nederlands Dagblad van 15/01/2007]

Een christelijke organisatie geeft 70.000 dollar voor de bescherming van Israëli's in Sderot. Wie moet wie beschermen? Moeten we een bezettingsmacht beschermen die de voorbije twee dagen 25 Palestijnen heeft gedood in de Gazastrook en 30 bedoeinen uit hun huizen heeft gezet nabij Jeruzalem voor de bouw van een Apartheidsmuur?Als we vrede willen in het Midden-Oosten moet Israël met kolonisten en leger de bezette Palestijnse gebieden verlaten die het al veertig jaar bezet. Dan moeten dezelfde rechten worden gegeven aan alle onderdanen die wonen in Israël. Palestijnen hebben dit gelijkheidsbeginsel momenteel niet.

Mario Bergen, Leuven

Wil Israël nog vrede?

[Reactie op het artikel "Negentien Palestijnen gedood bij Israëlische operatie" in De Morgen van 16/01/2008]

Herinneren we nog de Israëlische dodelijke aanslag op sheik Yassin? En nadien antwoordde Israël dat het zijn opvolger Rantissi zou ombrengen vooraleer Hamas kon terugslaan. En nog meer Israëlische aanslagen zouden volgen. En talrijke burgerdoden als nevenverschijnsel. Een zware reactie van Hamas bleef uit. De helft van het aantal projectielen dat Hamas bijwijlen afvuurt op Israël bereikt deze streek niet eens. Qassam-raketten zijn twee meter lange buizen die maximum 10 km vliegen op een mengsel van suiker, olie, alcohol en kunstmest. Sinds 2000 werden hierdoor welgeteld dertien Israëliërs gedood.

Heel triest, maar wie spreekt over de 19 doden die dinsdag vielen in de Gazastrook door Israëlische raketten? Woensdag vielen opnieuw vijf doden in de Gazastrook. Wie heeft het over de anti-persoonsgranaten die in duizenden metalen stukken ontploffen en tientallen gewonden maakten?

Mario Bergen, Leuven

maandag, januari 14, 2008

Van Agt wordt bedreigd

[Reactie aan NOVA n.a.v. hun reportage over Van Agt en Palestina op 11/01/2008]

Proficiat met de schitterende reportages de afgelopen dagen op NOVA. Onder meer oud-premier Van Agt over de Palestijnse zaak en levensbedreigingen om zijn acties en boek rond Palestina. En de schitterende reportage "Kans op vrede in het Midden-Oosten." De Vlaamse media mag zeker een voorbeeld nemen aan NOVA.

Mario Bergen, Leuven

----------------------------------------------------------
Wie NOVA ook een hart onder de riem wil steken over de reportage over Van Agt (linken naar video's onderaan deze mail) kan dit hier.
----------------------------------------------------------
OUD-PREMIER VAN AGT: 'IK WORD BEDREIGD'11 januari 2008

Oud premier Dries van Agt zegt dat hij bedreigd wordt naar aanleiding van zijn website waarin hij het opneemt voor de Palestijnse zaak. In een interview met NOVA zegt Van Agt letterlijk: "Ik word wel bedreigd. Ik wil daar geen dikke woorden over zeggen want het gebeurt niet vaak. Maar het gebeurt wel."Op de vraag hoe hij daarmee omgaat zegt hij: "Door het te negeren. Ik doe er niks mee. Ik ga door. Het is (...) een heilig moeten. Ik vind dat dit moet gebeuren. Iemand moet dit zeggen. En als je dat doet... het is een geweldige bemoediging om te merken, bij de opening van die website, de reacties daarop waren overweldigend. Het waren 1000 tot 1500 mensen per dag, die op bezoek kwamen en waarvan de overgrote meerderheid zei: Goed dat u dit zegt. Ik wist niet dat het zo erg was. Ik was er bang voor. Ik durfde het eigenlijk niet te zeggen dat ik ook ernstige kritiek heb op het gedrag van de staat Israël. Maar ja, dat zeg je in Nederland zo moeilijk."Over zijn activiteiten voor de Palestijnen zegt Van Agt: 'Nooit in mijn leven heb ik iets met zo veel hart en ziel gedaan als dit." NOVA: "Ook niet toen u premier was?" "Nee. dat heb ik ook met overgave gedaan, zo goed als ik het kon. Maar nu voel ik - dit is een missie. Dit moet gebeuren. Ik heb misschien niet zo veel jaren meer te leven. Statistisch in ieder geval niet. Dus woeker met de tijd die (je) nog hebt."

Dries Van Agt: http://www.driesvanagt.nl/

VIDEO - DRIES VAN AGT STRIJDT VOOR PALESTIJNSE RECHTEN
VIDEO - KANS OP VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN?
VIDEO - HOE TE OVERLEVEN IN DE GAZASTROOK?

vrijdag, januari 11, 2008

Bush lacht Palestijnen uit aan checkpoints

[Lezersbrief aan Humo]

Dat Bush reist naar de Palestijnse bezette gebieden met een konvooi van 45 wagens zonder te worden tegengehouden of gecontroleerd is een schande. Dat hij er dan nog grapjes over maakt, is op geen enkele manier te verdedigen. Dit moet zelfs bij de meest optimistische Palestijnen als een zweepslag in het gezicht aankomen. In Ramallah en elders in de door Israël bezette gebieden kent men de dagelijkse vernederingen aan checkpoints. Verhalen van geliefden verliezen zoals de kankerpatiënt die zijn auto moest verlaten en verder lopen en stierf.

Bush zegt bovendien dat de tweestatenoplossing alle VN-resoluties wegvaagt tot een blanco bladzijde. Internationale rechtsgang gaat in de papierversnipperaar en de realiteit in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever is ver weg van waarover Bush het had in zijn misplaatste grap.

Checkpoints scheiden Palestijnse steden van elkaar, duizenden Palestijnen moeten 's ochtends vroeg opstaan om families te bezoeken, naar het ziekenhuis of werk te gaan. Hun paspoorten worden nagekeken, bagage onderzocht, soms worden ze ontkleed en hun voertuigen worden binnenste buiten gekeerd. Hoe lang dit duurt hangt af van de willekeur van de soldaten. Eén uur is een uitzondering, een halve dag de regelmaat. Vliegende checkpoints en honderden vaste controleposten en wegblokkades werden hiervoor opgericht door Israël. De meeste Palestijnen zien geen vooruitgang in de ontmanteling van buitenposten en bevriezing van de bouw in de illegale nederzettingen. En nu lacht Bush hen nog uit dat hij toch lekker niet moest wachten aan de checkpoints. "Nanananana, ik kan lekker racen van al-Quds naar Bethlehem in een escorte van gepantserde auto's en jullie kunnen lekker uren wachten, en morgen opnieuw en de dag nadien en alle dagen van jullie ellendige leven aan die checkpoints."

Mario Bergen, Leuven

Linken: http://www.youtube.com/watch?v=dcHFsTBbDUY&feature=userhttp://english.aljazeera.net/NR/exeres/A197001F-06FF-407C-918B-8A1B2E2D7C1E.htm

donderdag, januari 10, 2008

Wijk of illegale nederzetting

[Reactie aan Het Belang van Limburg, 10.01.2008]

Het is positief dat u de joodse 'wijk' Har Homa uit het Israëlische jargon haalt, in het engels 'neighborhood', waar het in werkelijkheid een illegale 'nederzetting' is. Hierbij spreken de Palestijnen ook over de 'omsingeling' van Jeruzalem door de nederzettingen, waar de Israëli's het hebben over de 'uitbreiding' van Jeruzalem.En zo zijn er meer.

Johan Van Hulle, Zomergem

woensdag, januari 09, 2008

Wie is radicaal in Palestina?

[Reactie op het artikel "President Bush is aangekomen in Israël" op De Redactie op 09/01/2008]

Vooreerst mijn gelukwensen met de nieuwe webstek van de VRT en modernisering bij de nieuwsdienst. Toch een beetje jammer dat U blijft werken met stereotiepen: gematigde president Abbas versus radicale Hamas. Hamas is een democratisch verkozen politieke partij in Palestina zoals Lijst Dedecker of CD&V-N-VA dit bij ons in Vlaanderen zijn. Meermaals bood Hamas Israël een wapenstilstand aan dat dit telkens weigerde. Hamas is eveneens gekend omwille van zijn sociale peiler: hulp aan armen, onderwijs, gezondheidszorg en sociale vorming.

In Israël leven volgens de Christenen voor Israël 760.000 kinderen onder de armoedegrens. Israël, wetende wat armoede onder de bevolking is, zou dus moeten weten wat het wil zeggen als men 1,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook afsluit van de buitenwereld en mondjesmaat voedsel, water, elektriciteit en medicijnen toelaat. Als U het dan toch wil hebben over "radicalen", kaart dan ook eens de rechtse Israëlische extremisten aan. Jonge kolonisten hebben symbolisch 'nieuwe nederzettingen' opgericht. Dit gebeurde toen President Bush eiste om de bouw van de kolonies te staken. Eerste minister Olmert heeft meermaals beloofd dat Israël de illegale buitenposten zal ontruimen, maar nam hiertegen nooit enige actie omdat hij vreest dat dit het einde van zijn kabinet kan betekenen. Bush zei op de tarmac in Tel Aviv: "De Verenigde Staten en Israël zijn sterke bondgenoten. De oorsprong van die sterke band ligt in een gedeeld geloof in de kracht van de vrijheid van mensen. Onze volken hebben twee grote democratiën opgebouwd onder moeilijke omstandigheden."

Volkeren in Palestina, Irak en Afghanistan leven onder bezetting dankzij militaire tussenkomst van Washington en Tel Aviv. Folteringen in Israëlische gevangenissen, geweld aan checkpoints, de bezetting en een apartheidsregime voor Palestijnen tonen aan dat Israël helemaal geen grote democratie is. De V.S. doet niet beter met martelingen in de bajes, geheime CIA-vluchten, Abu Ghraib, de doodstraf, anti-terreurwetgeving die toelaat dat de overheid iedereen kan bespioneren en meer dan 110 militaire tussenkomsten tussen 1890 en 2003 volgens Dr. Zolman Grossman.

U schrijft "beide kampen liggen weer overhoop over de bouw van joodse nederzettingen in Palestijns gebied". Het internationaal recht is duidelijk: alle Israëlische nederzettingen zijn illegaal en moeten ontruimd worden, evenals de kolonisten in bezet gebied. Het zou goed zijn telkens te vermelden dat alle Israëlische nederzettingen illegaal zijn, wanneer dit aan bod komt bij uw nieuwsdienst.

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, januari 08, 2008

bezoek Bush aan Midden Oosten

[reactie aan De Morgen]

Wie hoopt er nog op Bush om vrede te krijgen in het Midden-Oosten ? De man die zowel de VN als de democratisch verkozen regring van de Palestijnen negeert en voor miljarden wapens levert aan alle partijen. Wie dat hoopt is vreselijk naief, of sust daarmee zijn geweten voor het schuldig verzuim van de internationale gemeenschap.

Pol Van den plas, Gent

Leger veiligheidsagenten op de been voor bezoek Bush aan Midden Oosten

Ik vind het spijtig om te zien dat er enkel wordt geschreven over het bezoek van Bush aan de regio als een bezoek in het kader "van een bredere Israëlisch-Arabische verzoening." Wat mij betreft kan er niet over Bush gesproken worden als de persoon die kan zorgen voor een bredere Israëlisch-Arabische verzoening.

Hoe kan er verzoening komen tussen Arabieren en Israëli's als er geen verzoening komt tussen Israëli's en Palestijnen? Deze kan er niet komen aangezien er niet eens gesproken wordt met de wettelijk verkozen vertegenwoordigers van het Palestijnse volk, de vertegenwoordigers van Hamas. Op deze manier wordt er niet eens geluisterd naar de wil van het Palestijnse volk die het Westen in 2006 zelf van de Palestijnen heeft gevraagd (het was namelijk het Westen, met de VS op kop, die vrije Palestijnse verkiezingen wou).

Meer zelf, 1,5 miljoen Palestijnen in de Gaza worden zelfs collectief gestraft omdat zij hun recht op vrije meningsuiting hebben uitgeoefend. Onlangs werd er beslist door de Israëlische overheid om de elektriciteit verschillende uren afgesloten voor vrijwel de gehele bevolking in de Gaza. Medicijnen en voedselhulp mogen de Gaza strook amper binnen waardoor het overleven van duizenden mannen, vrouwen en kinderen in gevaar komt. Deze maatregelen gebeuren onder toeziend oog van Israël's grootste bondgenoot; de VS.

De VS spreekt steeds over toegevingen die beide partijen moeten leveren maar, wanneer Israël het internationale recht opnieuw schendt of blijft schenden, blaft de VS steeds maar, bijten naar Israël doen ze nooit. Het blijft steeds beperkt tot woorden.Het was aangenaam geweest iets meer inzicht te geven aan de lezer waarom de Palestijnse (en waarschijnlijk ook het grootste deel van de Arabische) bevolking de huidige leider van de VS nooit kunnen zien als verzoener.

Gilles Verbeke

maandag, januari 07, 2008

Israël veroorzaakt dagelijks stroomstoring in Gazastreek

[Reactie op "Israël veroorzaakt dagelijks stroomstoring in Gazastreek" in De Standaard van 07.01.2007]

Tevreden dat dit toch al gezegd wordt, maar wat uitgebreider was nog beter geweest. Hier hebben we het jargon van israël weer. Je moet maar weten met welke woorden en hoe je het formuleert. Israël zegt dat "druk wordt uitgeoefend." In de omgangstaal noemt men dit gijzelen. En niet zomaar een beetje, maar anderhalf miljoen mensen. We hebben hier ook een voorbeeld van de macht van het Israëlische Hooggerechtshof, waarmee men komt aandraven dat er recht wordt gesproken. De hele geschiedenis in dit verband heeft ongeveer een week geduurd. En wie zal Ehud Barak, huidig Minister van Defensie, straffen omdat hij de stroom wel laat onderbreken. Zonder mogelijke straf is elke uitspraak van om het even welke rechtspraak waardeloos.

Johan Van Hulle, Zomergem

zondag, januari 06, 2008

Welkom in Palestina

[Reactie op het artikel "Leger Israël veroordeelt Palestijn automatisch" in Trouw van 06/01/2007]

Het is ook goed te vermelden dat het lichamelijk geweld tegenover Palestijnen met 27 % is toegenomen het afgelopen jaar. 75 % van de joodse Israëli's willen geen Palestijnse buurman. En dat terwijl 1 op 4 Israëlische soldaten lichamelijk misbruik van Palestijnen aan checkpoints toegaf. Nooit kwam er een onderzoek. De afgelopen twaalf maanden waren er 520 aanslagen van Israëlische soldaten en kolonisten tegen Palestijnse ziekenwagens en medisch personeel. Dat is meteen een verdubbeling van dit soort geweld tegenover 2005 en 2006. Dit is volkomen onaanvaardbaar.

Zonder onderzoek worden dagelijks Palestijnse burgers gedood en bestempeld als 'terroristen.' Al vier dagen is er een uitgaansverbod in Nablus sinds het Israëlische leger daar is binnengevallen. Barak wil met de inval Fatah, de PNA en de veiligheidsdiensten als een nutteloze bende voordoen, die de Palestijnen niet onder controle houden. Meer dan twintig Palestijnen werden opgepakt en de operatie is nog lopende. Het uitgaansverbod geldt ook voor hulpdiensten en dokters. Zeventig Israëlische tanks vielen de dichtbevolkte Palestijnse metropool binnen (140.000 inwoners, vergelijkbaar met Brussel stad). Nablus is een andere plaats geworden: winkels opgeblazen, straten afgesloten, huizen bezet, controle in ziekenhuizen, een school binnengedrongen: kinderen geslagen en doen vertrekken, traangasgranaten volop: wolken, zodat je de lucht niet meer kan onderscheiden, gewonden, waterreservoirs vernield. Op de Westelijke Jordaanoever pakten Palestijnse veiligheidsdiensten zaterdagnacht bovendien 35 Hamas-aanhangers op. Welkom in Palestina, bezet door Israël!

Mario Bergen, Leuven

Het is gevaarlijk om met een keppeltje op straat rond te lopen

[Reactie op "Het is gevaarlijk om met een keppeltje op straat rond te lopen" in De Morgen van 04-01-2008]

Alhoewel de heer Rubinfeld, voorzitter van het Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België (CCOJB) op het einde van het artikel zelf toegeeft dat het huidige antisemitisme meer gelieerd is aan het Israëlisch-Palestijns conflict dan aan de Tweede Wereldoorlog, is het toch maar de donkere kant van die oorlog die de heren Rubinfeld en Freilich (van het maandblad Joods Actueel) gebruiken om de Holocaust meer in de aandacht te brengen, in het bijzonder voor onze jongeren. In Nederland wil men dat ook doen.Dit is nogmaals een voorbeeld hoe de 'Holocaust-industrie' werkt, waarvan men steeds zegt dat ze niet bestaat. Prof. Norman Finkelstein schrijver van het gelijknamige boek, zelf ook Jood en met ouders die concentratiekampen hebben overleefd weet waarover hij praat. Het heeft hem zijn job aan de DePaul University (Chicago) gekost. De leiding van deze universiteit heeft toegegeven onder grote externe druk te staan. Het spreken aan de universiteit van Oxford werd hem november vorig jaar eerst ontzegd, maar door protest is men achteraf op het besluit teruggekomen.

Telkens wanneer Israël onder internationale druk komt te staan, verschijnen er weer talloze artikelen in de pers over het toenemend antisemitisme. Het artikel vermeldt het inslaan van ruiten van een Antwerpse synagoge. De daders waren van Poolse afkomst. Dit is antisemitisme. Een paar dagen geleden werd door Israëlische kolonisten, in de omgeving van Betlehem, een zeshonderd jaar oude moskee in brand gestoken en vernield. Als branstof gebruikte men bijenkorven die men eerst van Palestijnen had gestolen. (Haaretz.com). Hoe noemt men zoiets?

Het artikel vermeldt dat in oktober vorig jaar burgemeester Patrick Janssens namens het voltallige schepencollege, zijn verontschuldigingen heeft aangeboden voor het optreden van het toenmalig bestuur en politie van de stad Antwerpen tijdens de tweede Wereldoorlog. Hij is geboren in 1956 en heeft met de feiten niets te maken. Huidig president van Israël Shimon Peres, drukte onlangs zijn 'spijt' uit, geen 'verontschuldigingen', (uitdrukkelijk vermeld in de Israëlische krant Haaretz.com) , voor de moordpartij in het Palestijnse dorp Kafr Qasem door Israëlische soldaten. 50 slachtoffers, waaronder negen vrouwen en zeven kinderen. Het gebeurde 51 jaar geleden, in oktober 1956. Shimon Peres was op dat moment Algemeen Directeur van het Ministerie van Defensie. Hij is geboren in destijds Polen 1923.

Volgens het artikel "ligt het echte werk bij de de regering. De -in dit geval Vlaamse- overheid moet meer doen om jongeren te informeren over de Holocaust zodat iedereen elkaars verleden en cultuur kent, begrijpt en respecteert." Israël kent 2 onderwijssystemen: een voor de joodse bevolking en een voor de Arabische minderheid. De staat kan bijvoorbeeld alles wat met de Palestijnse geschiedenis of cultuur uit het lesmateriaal in de Arabische scholen weren. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet is betrokken bij alle benoemingen op de school en grijpt in als dat nodig is en laat leraars ontslaan (Haartez). Door deze druk is het in feite verboden voor leraren om de naqba, het verlies van het Palestijnse thuisland in 1948, (vierhonderd dorpen vernietigd en 750.000 vluchtelingen), in de klas ter sprake te brengen. Vrijwel alle grote Palestijnse schrijvers mogen niet behandeld worden, enz.... Het zionisme en de joodse cultuur moeten wel op de scholen onderwezen worden.

Uit het boek 'De andere kant van Israël' van Susan Nathan, joodse schrijfster: (van ondergetekende: dit is geen gore grap) "Op een dag liet Suad me een Engels leerboek zien dat op joodse en Arabische scholen gebruikt wordt. Het stond vol met beeldverhalen over joodse kinderen met namen als Gideon, Avner, Daphna en Annar die astronaut, acteur en brandweerman wilden worden. In het boek kwam maar één verhaaltje voor met een Arabische context: twee jongetjes - Mahmoud en Yousef - vragen aan hun oom, Sheikh Salem, wat ze moeten doen om goede kameeldrijvers te worden."

Johan Van Hulle, Zomergem

Gaza = "The largest prison on earth"

[reactie op berichtgeving over Gaza in De Morgen]

Met het artikel in de krant van woensdag " Israël: Regering hindert buitenlandse studies 625 Palestijnen" geeft U de indruk niet goed op de hoogte te zijn van de situatie aldaar. Ofwel is uw uitspraak "Toch blijft het de grenzen van het gebied controleren" cynisch bedoeld, wat ik niet veronderstel.

Op de website van OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, kunt U de situatie bijna maand na maand volgen op mooie kaarten. Israël 'controleert' de grenzen niet, Israël heeft Gaza omsingeld en schuift systematisch de grenzen op. Zo is de zeegrens verlegd van 20 mijl in 1995 naar 6 mijl in 2006, dat is 70% minder (zie kaart OCHA). Volgens B'tselem, een Israëlische vredesorganisatie, ligt ze in feite op 3 mijl.

Aan de oostkant is de grens 500 meter opgeschoven (buffer zone noemt men dat dan), dat is nog eens 10% weggesneden van de schamele 5 kilometer. In het zuiden aan de grens met Egypte worden bijna dagelijks huizen platgewalst, eind 2003 stond de teller op 18311 (achttienduizend driehonderd en elf). De volgende 2 satellietfoto's illustreren dat: Rafah in 2001 en in 2004. B'tselem -die je moeilijk kan beschuldigen van antisemitisme- laat er geen twijfel over bestaan: "Israël has turned the Gaza strip into the largest prison on earth".zie http://www.btselem.org/Download/200705_Gaza_Insert_eng.pdf

Als we dan horen dat Israël vanaf vandaag de elektriciteitstoevoer 16 uur per dag afsnijdt, dan is er maar één mogelijke conclusie: 1,5 miljoen Palestijnen in Gaza worden gewurgd, niets meer niets minder.

Pol Van den plas, Gent

zaterdag, januari 05, 2008

Vriend van een ondemocratische Apartheidsstaat

[Reactie op het gesprek met Schepen van Cultuur Philip Heylen "Een vriend van de joodse gemeenschap en Israël" in Joods Actueel Nr. 11 - December 2007 - Teveth 5768]

Met verbazing las ik de uitspraak van de Antwerpse cultuurschepen in uw publicatie. Volgens hem is de zestigste verjaardag van Israël een reden voor vreugde en feest. Ga dit maar eens uitleggen aan de honderdduizenden Palestijnen die hun huizen verlieten tussen 1947 en 1949. Door het vrijgeven van privé- en staatsarchieven uit die periode en de split tussen het nationalistische kamp en vredesactivisten in Israël met de komst van de "nieuwe geschiedkundigen" werd de waarheid duidelijk. Volgens historicus Benny Morris waren in Palestina op dat ogenblik 369 Arabische steden en dorpen. In 45 plaatsen is de reden van vlucht door Palestijnen niet duidelijk. Op 228 plaatsen was dit het gevolg door aanvallen van joodse troepen en in 41 dorpen werden zij door het leger uit hun huizen verdreven. Op 90 locaties verlieten Palestijnen in paniek hun huizen omdat nabijgelegen dorpen werden aangevallen en ingenomen door het Israëlische leger. In het bijzonder de slachtpartij in Deir Yassin met 250 doden maakte een grote indruk op het Palestijnse volk. 73% van de vluchtelingen verlieten Palestina omwille van Israëlische militaire aanvallen (Haganah/IDF/Irgun/Lehien) en 22 % van de Palestijnen door angst. Slechts in 5 % van de gevallen ging het om de rechtmatige vraag tot verzet dat men de woning verliet nadat honderdduizenden Palestijnen al waren gevlucht en talrijke bloedbaden waren aangericht onder het Palestijnse volk.

Het is bijzonder triest dat de heer Heylen deze gebeurtenissen van genocide en etnische zuivering moet vieren in Antwerpen. De Palestijnen in Israël hebben immers nog dagelijks te maken met een apartheidssysteem zoals in Zuid-Afrika (aparte autowegen, checkpoints, weigeren van bouwvergunningen, duurdere facturen voor water en elektriciteit, huisvernielingen, enz.).

Heylen zegt: "Met trots kunnen de Israëli's terugblikken op wat zij in die korte tijdspanne, in bijzonder moeilijke omstandigheden, tot stand brachten: een Huis voor de Joden én tevens een moderne, democratische en pluralistische staat. "Het apartheidssysteem in Israël voor Palestijnen toont aan dat Israël geen democratische staat is. Israëlische kolonies worden gebouwd op gronden die in beslag werden genomen in 1967 en deze kolonies worden door de internationale rechtsorde als illegaal aanzien (Vierde Conventie van Genève). 25 % van de Israëlische soldaten geeft toe dat ze lichamelijk geweld gebruiken tegen Palestijnen. Honderden Palestijnen worden jaarlijks gemarteld door de Israëlische veiligheidsdiensten.

Als Heylen straks Israël bezoekt, zal zijn bezoek dan ook gaan naar de bezette Palestijnse gebieden? Naar de Gazastrook waar 625 studenten niet eens naar het buitenland mogen voor studies. Het zijn maar enkele van de duizenden Palestijnen die de Gazastrook niet binnen of buiten kunnen sinds de sluiting van de grenspost van Rafah op 9 juni 2007.

Het Associatieakkoord tussen de EU en Israël is sinds juni 2000 van kracht en geeft Israël het recht op bevoorrechte handelstarieven. Concreet betekent dit dat Israël goederen in de EU kan invoeren die vrijgesteld zijn van douanetaksen. De voorwaarde hiervoor is echter dat mensenrechten gerespecteerd worden (artikel 2) en dat Israël geen producten uitvoert uit de gebieden die het sinds 1967 bezet (artikel 83). Omdat Israël deze voorwaarden voortdurend schendt, moeten onze politici én ook deze van de CD&V van de partij van mijnheer Heylen het Associatieakkoord opschorten tussen Israël en de EU. Als de CD&V haar slogan "Goed Bestuur" wil verwezenlijken moet men Heylen terechtwijzen en alle vieringen rond 60 jaar Israël schrappen!

Mario Bergen, Leuven

Linken:
http://www.palestineremembered.com/Acre/Palestine-Remembered/Story674.html http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intItemId=930&intSiteSN=113

vrijdag, januari 04, 2008

Vingertik Bush is eerder schouderklop voor Israël

[Reactie op het artikel "VS tikken Israël op de vingers - Nederzettingen" in De Tijd van 04/01/2007]

U schrijft dat Bush Tel Aviv vraagt "verboden nederzettingen te ontruimen." Alle nederzettingen van Israël zijn illegaal. VN-Resolutie 442 keurt dit heel duidelijk af. Aan de wettige status, geografische situatie en de demografische samenstelling mag niet geraakt worden. Bevolking verplaatsen naar bezet gebied is strijdig met de Vierde Conventie van Genève (1949). ["Calls once more upon Israel, as the occupying Power, to abide scrupulously by the 1949 Fourth Geneva Convention, to rescind its previous measures and to desist from taking any action which would result in changing the legal status and geographical nature and materially affecting the demographic composition of the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem, and, in particular, not to transfer parts of its own civilian population into the occupied Arab territories;"]

Wat zei Bush nu precies tegen het persagentschap Reuters? "Ik zal over Israëlische uitbreiding van de kolonies spreken over hoe dat is, weet u wel, een beletsel kan zijn voor succes. De onbevoegde buitenposten moeten bijvoorbeeld worden ontmanteld, zoals de Israëliërs zeiden te zullen doen." Bush sprak dus nooit in het vraaggesprek over "nederzettingen ontruimen," enkel maar over buitenposten ontmantelen en "babbelen over een bouwstop." Geen woord over de ontruiming van de illegale kolonies. Over de 500.000 illegale kolonisten in meer dan 120 nederzettingen wordt ook niet gesproken. Evenmin over de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, Jeruzalem of de grenzen van een Palestijnse staat.

Van een vingertik is geen sprake, eerder van een schouderklop. Israël kreeg in de periode 1949-1997 alleen al 85 miljard dollar economische hulp en 50 miljard dollar intresten van de V.S. Met drie miljard dollar jaarlijkse Amerikaanse steun, lepelt Israël één vijfde van het buitenlands hulpbudget op en dat voor een welvarend land. Bill Clinton vroeg voor Israël in het financieel jaar 2001 zomaar 450 miljoen dollar en het jaar nadien 350 miljoen dollar extra omdat... Israël zich terugtrok uit Libanon!

Mario Bergen, Leuven

Kolonisten steken 700 jaar oude Palestijnse moskee in brand

[Lezersbrief aan Het Laatste Nieuws]

Als er in Frankrijk auto's in brand worden gestoken, wordt hierover uitvoerig bericht. Maar als Israëlische kolonisten Palestijnse archeologische sites zoals de Aqsa moskee beschadigen, olijfbomen uitrukken en in de fik steken, huizen vernielen of zelfs een oude moskee flamberen, lees je hierover niets in de Nederlandstalige media. Doel van de acties van de kolonisten is de geschiedenis hertekenen zodat het lijkt alsof er nooit Palestijnen woonden in Palestina en een Palestijnse cultuur onbestaande is.

194 Palestijnen stierven door medicijntekort of foltering tijdens gevangenschap. 61 Palestijnen stierven omdat ze niet buiten de afgegrendelde Gazastrook voor medische behandelingen terecht konden, aldus Hamas, dat zelf sociale instellingen zoals scholen, moskeeën en ziekenhuizen onderhoudt.

Een groep Israëlische kolonisten beschadigde op nieuwjaarsdag 2008 een historische moskee van 700 jaar oud in de stad Al-Khader, dichtbij Bethlehem. De kolonisten gebruikten 20 bijenkorven als brandstof voor de brand, na het stelen van de bijenkorven van een Palestijns landbouwbedrijf dichtbij de moskee. De Moskee al-Hamadiyya is het belangrijkste centrum voor gebed voor de meeste dorpsbewoners van Al-Khader. Dorpsbewoners herstelden de moskee verscheidene jaren geleden, nadat zij naar andere nabijgelegen moskeeën moesten gaan, toe te schrijven aan Israëlische beperkingen van bewegingsvrijheid. De stad Al-Khader wordt volledig omringd door Israëlische omheiningen en de Apartheidsmuur, die op gronden van de Palestijnen wordt gebouwd. De Israëlische kolonisten hebben geprobeerd om het land rond Al-Khader voor de uitbreiding van de Joodse kolonies van Efrata en El'azar te stelen. Al-Khader heeft toenemende beperkingen door Israëlische militaire besluiten, met inbegrip van het niet kunnen verlaten van het dorp. Zonder mogelijkheid om hun dorp te verlaten herstelde een groep lokale moslimleiders de ruïnes van de moskee al-Hamadiyya. Twee jaar geleden werd een imam benoemd om de herstelde moskee te leiden. Imam en de gelovigen van de moskee nodigden het Palestijnse Ministerie van Toerisme en Antiquiteiten uit om hen te helpen de afgebrande moskee te herbouwen, en het dorp te helpen tegen toekomstige Israëlische aanvallen. Wiens veiligheid loopt hier gevaar?

Mario Bergen, Leuven

Bronnen:
"Mosque near Bethlehem burned down by Israeli settlers"
"Israel expedites steps to destroy the Aqsa Mosque"

israëlisch leger doodt Palestijnen in Gaza

[Reactie naar de Standaard]

Met veel belangstelling las ik het artikel "Israëlisch leger doodt Palestijnen in Gaza" (DS 4.1.08). Wat mij eerst opvalt is dat er sprake is van 9 Palestijnse doden en dat dit nieuwsbericht op pagina 17 is beland. Mocht het een Palestijnse zelfmoordaanslag op een Israëlische bus betreffen, dan stond dit nieuws hoogstwaarschijnlijk op de eerste pagina met grote titel en foto erbij. Dit is dus berichtgeving met twee maten en twee gewichten. Wat me bovendien ook opvalt is dat er vanuit de internationale gemeenschap en media geen enkele commentaar noch reactie kwam. Ook daar nogmaals twee maten en twee gewichten. Blijkbaar mag Israël zich alles veroorloven.

Werner De Bus, Brussel

Geef de Palestijnen een leefbare onafhankelijke staat!

[Reactie op het artikel "Israël wil uitgeholde Palestijnse staat" in De Telegraaf van 04/01/2008]

De wensen van Israël dat de Palestijnse staat niet soeverein is, geen leger heeft en dat Israël voortdurend militair aanwezig kan zijn en door de Westelijke Jordaanoever mag trekken zijn onaanvaardbaar en alle democratische beginselen onwaardig. Israël hoeft geen grenzen of het Palestijnse luchtruim te controleren, maar moet de Palestijnen met rust laten, zowel in een onafhankelijke Palestijnse staat als de Palestijnse burgers in Israël. Palestijnen in Israël moeten dezelfde rechten krijgen als andere onderdanen in Israël. Het racisme en de apartheid tegen hen en andere minderheden moet stoppen.

Zestien Palestijnen werden woensdagavond en donderdag gedood in de Gazastrook. Zeventig Israëlische legervoertuigen vielen Nablus binnen en hielden huiszoekingen. 68 Palestijnen werden in december 2007 omgebracht door Israël, waarvan 47 wederrechtelijke moordpartijen. 450 Palestijnen werden bovendien opgepakt. Daarom is het hoognodig dat de Palestijnen in een levensvatbare Palestijnse staat volledige onafhankelijkheid krijgen. Bovendien hebben Palestijnen in Israël recht op gemeenschapsautonomie alsook een eigen politie, justitie en fiscaliteit.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, januari 03, 2008

Berichtgeving in De Tijd voorbeeld voor Vlaamse pers

[Reactie op "Israël doodt negen Palestijnen bij aanvallen op Gaza" in De Tijd van 3 januari 2008]

Proficiat met het duidelijke, objectieve en verhelderende artikel over de laatste situatie in de Palestijnse bezette gebieden. Dit is een voorbeeld voor de Vlaamse pers.

Mario Bergen, Leuven

woensdag, januari 02, 2008

Israël investeert 60 miljard dollar in militair programma

[Lezersbrief aan De Morgen]

De Spiritisten maken zich druk om tanks die niet meer waard zijn dan oud schroot en momenteel als museumtuigen rondrijden in Libanon. Geert Lambert maakt zich dik om 3,5 miljoen euro verouderd wapentuig dat het Belgisch leger als afdankertje stuurt naar het land van de cederbomen. Het is lachwekkend als je weet dat Israël de volgende vijf jaar 60 miljard dollar investeert in een vernieuwing van het militair materiaal (http://www.defense-update.com/analysis/analysis_030907_israel.htm). Men krijgt veertig verouderde Leopard-tanks in Libanon, terwijl Israël honderden Merkava Mk4-tanks bouwt van de derde generatie met actief beschermingssysteem. De volledige luchtmacht wordt vernieuwd en er komen honderd F-35 Lightning straaljagers bij.

Het Israëlische leger traint als nooit tevoren met speciale eenheden voor operaties in het buitenland. Bij deze operaties kwamen de voorbije twee maanden al vier soldaten om het leven, wat duidelijk maakt dat het niet om onnozele driloefeningen gaat. Eerder werd al bekend dat Israël twee nieuwe aanvalsschepen laat bouwen en nieuwe luchtverdedigingssystemen installeerde.

Op dit ogenblik traint de Israëlische luchtmacht trouwens in de Middellandse Zee, de V.S., Canada, Italië en in andere landen, en dit samen met de EU, V.S., Turkije en de NAVO. En waar maakt Lambert zich druk om? Om veertig tanks, waarvan de houdbaarheidsdatum al decennia is verstreken en het allesbehalve zeker is dat ze de Anti-Libanon landmijnen overleven na een eerste testrit. Dezelfde dag dat Spirit zich druk maakte om enkele nachtkijkers die aan Israël werden geleverd, gingen 17 miljoen stuks munitie, 160.000 slaghoedjes, 11.000 granaten, 144.000 rookgranaten, 19.000 rook/traangasgranaten en 9.600 traangasgranaten van de V.S. via Schiphol naar Tel Aviv (http://www.stopwapenhandel.org/publicaties/boekenbrochures/israel.pdf).

Mario Bergen, Leuven

Libanon koopt 71 pantserwagens van België

[reactie op "Libanon koopt 71 pantserwagens van België" (De Morgen, 2.1.08)]

Senator Lambert van Spirit roept De Crem op om geen pantservoertuigen aan Libanon te verkopen omdat dit strijdig is met de Belgische wapenwet. Hij verwijst ook naar een aanbeveling van de Rwandacomissie om geen wapens te leveren aan een land waarin Belgische soldaten deelnemen aan een vredesmacht van de UNO zoals thans in Libanon. Maar waarom hebben we niemand van Spirit gehoord toen België wapens aan Israël bleef verkopen tijdens de inval in Libanon? Israël is er niet voor teruggeschrokken om tijdens deze invasie 4 blauwhelmen in Zuid-Libanon te doden. Heeft Spirit toen geprotesteerd? Heeft de pro-israëlische lobby dan toch zoveel invloed op de Belgische politieke partijen? Wie moet er in feite beschermd worden? Israël of Libanon en de Belgische blauwhelmen?

Werner De Bus, Brussel