vrijdag, december 31, 2010

Welk land arresteert jaarlijks 1.100 kinderen?

[Lezersbrief aan De Standaard]

Recent werden opnieuw vijf Palestijnse parlementsleden opgepakt en in Israël gevangen gezet. Het laatste slachtoffer van de Israëlische agressie is Khalil al-Rabai uit de stad al-Khalil (Hebron). Over hem wordt nog gesproken, maar duizenden Palestijnen kwijnen anoniem weg in Israëlische cellen.

De meeste van de 9.000 Palestijnen zitten in de Israëlische bajes zonder aanklacht, advocaat, familiebezoek, proces of vonnis. 200 gevangenen stierven door medicijntekorten of door foltering, aldus het Palestijns Ministerie voor Gedetineerden. Ook arresteerde het Israëlisch leger bijna 1.100 Palestijnse kinderen in 2010. Vijfhonderd arrestaties vonden plaats in al-Khalil. In Oost-Jeruzalem worden Palestijnse kinderen bovendien met regelmaat onder huisarrest geplaatst. En twaalf Palestijnse gevangenen moeten een langdurige celstraf uitzitten in volledige afzondering van de buitenwereld. Dreigementen aan familieleden, slaaponthouding, vernederingen, het vastbinden op stoelen en het opsluiten in onhygiënische cellen zijn kenmerkend voor het Israëlisch gevangenisregime. Zowel lichamelijk als geestelijk is er de dagelijkse marteling van gevangenen door Israël.

Volgens het Israëlisch Information Center for Human Rights hebben tientallen gedetineerden chronische ziekten zoals kanker zonder gepaste medische begeleiding.

Israël is verantwoordelijk voor al zijn onderdanen, ook voor gevangenen en Palestijnen in bezet gebied en hun gezondheid en onderwijs, maar veegt zijn voeten aan de Conventies van Genève. Evenals deze die de verplaatsing van gevangenen van bezet gebied naar Israël verbieden.

Voor Palestijnen is Guantanamo Bay net om de hoek. Je moet maar kritiek hebben op de bezetting, met stenen gooien of ervan verdacht worden, een opmerking maken aan een checkpoint of gewoon niets doen om zonder aanklacht opgepakt te worden en zonder proces lange tijd te verdwijnen naar Israëlische kerkers. Of je moet als kind maar geiten hoeden of bouwmateriaal sprokkelen nabij de illegale bufferzone van de Gazastrook. Dan wordt je beschoten, zoals 23 Palestijnse kinderen getuigden aan Defence For Children international.

Mario Bergen, Leuven

Linken:

- Hamas MP rearrested by Israel

- '1,100 Palestinian kids arrested in 2010'

- Defence for Children International

- Shooting of children working near the border

maandag, december 20, 2010

Het zijn toch maar Pakistijnen...

[Mail aan de VRT redactie]

Buiten een subjectief artikel in Het Laatste Nieuws, zweeg de volledige Nederlandstalige media over vijf Palestijnse twintigers die in de Gazastrook buitengerechtelijk werden vermoord door het Israëlische leger. Het Laatste Nieuws citeerde letterlijk en eenzijdig Israëlische legerbronnen over 'terroristen' en 'mogelijke terroristische aanvallen' tegen de Israëlische staat.

De meeste media verzwegen de gebeurtenissen onder het mom van “het klootjesvolk kent toch alleen maar 'Pakistijnen'; een bloeddorstig volk van rondtrekkende moslims tussen de Gazastrook en Karachi”. Dus waarom zou de media de burgers zo'n “ingewikkeld probleem” moeten uitleggen? Wel, sinds de Gaza-oorlog en de aanval op de Turkse boot Mavi Marmara weet Vlaanderen maar al te goed wat bezetting is, wat Israëlische agressie is en wie de Palestijnen zijn.

Het is een totaal verkeerd uitgangspunt om Jan Modaal voor te stellen als iemand die niet weet wat Palestijnen zijn en er dus maar niet over te berichten. De bevolking heeft het recht op deze informatie, objectief en op het ogenblik dat deze plaats vindt. Ik betreur dan ook de houding van de VRT om hier niet over te berichten.


Mario Bergen, Leuven

* Link: Vijf Palestijnen gedood bij luchtaanval in Gazastrook

zondag, december 12, 2010

De eeuwige vredespendelaar komt weer langs

[Reactie op het artikel “Poging Clinton vredesproces aan te zwengelen” op Nu.nl van 11 december 2010]

Mevrouw Clinton is zeker de leukste thuis? “De V.S. zullen geen passieve deelnemer zijn in het conflict tussen Israël en de Palestijnen”. Neen, als je Tel Aviv politiek, economisch en militair blijft steunen ben je een actieve verdediger van een apartheidsstaat.

Waar is Obama in godsnaam mee bezig geweest de voorbije twee jaar? Zijn gezondheidsbeleid werd uitgewerkt door vice-president Joe Biden. Voor het economisch beleid is er een werkgroep trouwe medewerkers. Afghanistan en Pakistan wordt voorgekauwd door Richard Holbrooke. Rond milieu kan met Republikeinse parlementsmeerderheid alleen een status quo behouden worden.
Als Obama zijn lippen van elkaar deed was het om Israël naar de mond te praten inzake het statuut van Jeruzalem of het voorwendsel “recht op veiligheid” om de bezetting in stand te houden. Andere keren zweeg Hussein Obama over de bouw in en uitbreiding van de illegale Israëlische kolonies.

Mevrouw Clinton vraagt dat de betrokken partijen “hun standpunten specifiek uitwerken”. Net alsof die al geen decennia bekend zijn. Ze koopt hiermee tijd zodat Tel Aviv zijn barbaarsheden kan verderzetten. De Amerikaanse gezant Mitchell kan weer eens airmiles gaan sparen door heel het Midden-Oosten te doorkruisen de volgende weken. Hebben ze geen videoconferentie in Washington of kan die man niet in Amman gaan wonen in plaats van constant te pendelen vanuit de V.S.? Nee, het staat sjiek “wij sturen een gezant 10.000 kilometer verder”. Weer eens tijdverlies met gependel: Washington – Tel Aviv – Ramallah – Amman – Cairo – Beiroet – Riyadh – Doha – Ankara - ... en weer eens terug naar Washington.

Ze kunnen beter een pendelvliegtuig inzetten dat elke twee maand die route doet speciaal voor Mitchell en zijn gevolg. Maar als Tel Aviv geen blusvliegtuig heeft, zullen ze in Washington ook nog nooit gehoord hebben van een beveiligde satellietverbinding met hun gezant vanuit het Midden-Oosten.
Niet alleen met het massaal bijbouwen in bezet Palestijns gebied maakt Tel Aviv een lachertje met de vredespogingen van de Amerikanen, ook hun militaire leiders laten er geen twijfel over bestaan.

Lt Gen Ashkenazi (chef van de Israëlische Generale Staf) zei dat meer activiteiten in de buurt van de Gaza-grens zullen plaatsvinden in de nabije toekomst. "Er zullen meer problemen zijn, dat is onvermijdelijk. Het conflict rond het hek zal worden voortgezet en we moeten er op voorbereid zijn, want dat is wat uiteindelijk de uitkomst van het gevecht bepaalt. We zullen gedwongen worden om op grotere schaal te reageren. De volgende ronde van de strijd zal groter worden en de winnaar moet onweerlegbaar zijn. We moeten de vijand onmiskenbaar overwinnen."

Mario Bergen, Leuven

Link:
"The Gaza Strip border is delicate" -

donderdag, november 25, 2010

Referendum over terugtrekking van Israëlische troepen

[Reactie op "Referendum beslist voortaan over de terugtrekking Israëlische troepen" in De Morgen van 24/11/2010]

Voor hen die nu nog altijd over 'vredesonderhandelingen' willen praten, moet het dan werkelijk uitdrukkelijk worden uitgesproken dat daar geen sprake van is.
De publicrelationsbureaus van Israël doen hun werk. Jaren heeft Israël niets anders gedaan dan gewoon verder Palestijns bezit afgenomen, zoals het nog doet, terwijl men het over 'vredesonderhandelingen' had. Maar het klinkt internationaal zeer goed.

Nu nog draait men de rollen om en het zijn Mahmoud Abbas en de zijnen die niet meer aan de tafel willen gaan zitten. Enkele nieuwe huizen kunnen toch de zaak niet maken om tot vrede te komen. En wie of wat zal het kabinet-Netanyahu daarover doen vallen?

Johan Van Hulle, Zomergem

donderdag, november 11, 2010

Israël annexeerde dorp van Syrië i.p.v. terug te geven aan Libanon

[Reactie op het artikel van Sander Van Hoorn "Israël geeft stukje land terug aan Libanon" op NOS.nl op 09/11/2010]

Proficiat met je recente artikel over het Midden-Oosten. Ik ben altijd blij jou stukjes te lezen en beelden te zien over de situatie daar met veel en goede achtergrondinformatie. De NOS is het belangrijkste medium voor Nederlandstaligen. Iemand ter plekke hebben in het Midden-Oosten die daar onderzoekt, mensen ondervraagt en een objectief verslag brengt zoals jij is bijzonder belangrijk voor 23 miljoen Vlamingen en Nederlanders. Dat we nog veel reportages van jou mogen lezen en zien zoals deze over Ghajar.

Israël geeft geen deel van het dorpje Ghajar “terug” aan Libanon, maar annexeerde dit dorp van Syrië. Tel Aviv zorgt via een verdeel-en-heers politiek dat het dorp beurtelings volledig wordt ingelijfd bij Israël en dan weer het noordelijke deel terechtkomt bij Libanon. De Syrische authenticiteit van Ghajar had in het artikel misschien iets duidelijker naar voren mogen komen.
Ook de Shebaa Farms waren oorspronkelijk Syrisch grondgebied. Net als de Syrische Golanhoogten annexeerde Tel Aviv de Shebaa Farms. Libanon en Syrië bereiken inmiddels een grensakkoord dat de Shebaa Farms (22 km²) nu Libanees grondgebied maakt. Het dorp lag voordien in Libanon, maar de veertien boerderijen bevonden zich hoofdzakelijk in Syrië. De VN en Israël zien de Shebaa Farms nog altijd als deel van Syrië.

Twee legendes doen in de Arabische wereld de ronde over de Shebaa Farms.
• Israël verhuisde sinds de jaren tachtig Ethiopische joden (Falashas) naar deze boerderijen.
• Israël cultiveert wijn in de Shebaa Farms.
Misschien een idee om deze legendes eens ter plaatse te gaan checken?

Mario Bergen, Leuven

woensdag, november 10, 2010

18-25 % leegstand in kolonies en toch blijven bouwen

[Reactie op het artikel "Israël - Kolonisten willen 1.300 extra huizen bouwen" in De Morgen van 9 november 2010]

Er is geen nood aan 1.300 nieuwe woningen voor kolonisten in Oost-Jeruzalem. Cartograaf en expert in de huisvesting in de Israëlische kolonies, Abdel-Hadi Hantash, zegt dat er momenteel 18-25 % leegstand is in de kolonies op de Westelijke Jordaanoever. Israël zou beter in Oost-Jeruzalem scholen bouwen voor 5.000 Palestijnse studenten zonder schoolgebouw. Israël is als bezettende macht verantwoordelijk voor onderwijs op alle niveaus voor de Palestijnen.

Mario Bergen, Leuven

zaterdag, oktober 23, 2010

Wie provoceert eigenlijk?

(Reactie op het artikel “Duisenberg zoekt activisten voor nieuwe Israël-provocatie” in Elsevier online van 19 oktober 2010)

Jeroen Langelaar, U doet als persmuskiet net alsof de wens van enkele pro-Palestina activisten om “te sterven als martelaar” gelijk staat met “gewelddadige acties van extremisten”. Het gaat echter om het ontslapen na een leven volledig in dienst van Allah en zodoende een wens van elke moslim. Als Turkse opvarenden zeiden te willen sterven als martelaar drukten zij de hoop uit beloont te worden voor hun aards leven waarvan ze weten dat dit elk moment kan aflopen. Een gelovige moslim, een zwangere vrouw of een strijder die komt te overlijden is net als iemand die sterft door verdrinking, een messteek, een buikaandoening, een langdurige ziekte, een brand of natuurramp een martelaar. Martelaren gelijkstellen met “extreme moslims” gaat in deze niet op. Bovendien werden de opvarenden van de Mavi Marmara geënterd in internationale wateren. Israëlische mariniers begonnen te schieten vooraleer ze aan boord kwamen. Het recht op verdediging op de Mavi Marmara was een legitiem verzet door Palestina-activisten net als het recht om hulpgoederen te bezorgen aan een noodlijdend volk als de Palestijnen.

Intussen staan de aanvalshonden al klaar om de volgende Palestina-bootactivisten bij de lurven te knappen. ( http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=190629 )

Ook de VN steunt uitdrukkelijk het leveren van noodhulp via de Middellandse Zee aan de bevolking van de Gazastrook. De blokkade van de Gazastrook is een duidelijke provocatie en bovendien illegaal. Deze moet onmiddellijk worden opgeheven. Gelukkig zijn er ook joden die duidelijk de zionistische politiek verwerpen zoals de Unie der Progressieve Joden van België en de European Jews for a Just Peace.

Het aantal provocaties door Israël zijn intussen niet bij te houden:

- Israël vatte de bouw aan van 600 huizen op de Westelijke Jordaanoever. Voor 13.000 andere woningen werd een goedkeuring voor constructie gegeven.
- Met een 22-8 stemming keurde het Israëlische kabinet de racistische Eed van Trouw aan een Joodse Staat goed. De Knesset debatteert de volgende maanden over deze anti-Palestijnse wet. Palestijnen die al zestig jaar ijveren voor gelijke rechten in Israël kregen van Netanyahu een maagstoot door zijn eis om een Joodse Staat te erkennen.
- De minister van Binnenlandse Zaken, Eli Yishai, van de ultra-Orthodoxe Shas partij vraagt aan de regering om de verblijfsvergunning van 400 kinderen van buitenlandse werkkrachten in Israël in te trekken en hen zodoende het land uit te zetten. De meeste van deze kinderen werden in Israël geboren.
- Plannen om meer Palestijnen te verdrijven uit Silwan en Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem liggen ter uitvoering. Doel is om de kolonies uit te breiden en massaal toerisme in de kolonistenfabriek Stad van David te promoten.
- Het Simon Wiesenthal Center of Los Angeles bouwt het Jerusalem Museum of Tolerance op een oud moslimkerkhof in het hart van de Heilige Stad.

Inwoners van de Gazastrook kunnen nog altijd geen economie uitbouwen. Ze kunnen geen familieleden in Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever bezoeken of universiteiten buiten de nauwe kuststrook. Anderhalf miljoen Palestijnen leven er onder grote psychische en lichamelijke druk door de afgrendeling.

Zone-C op de Westelijke Jordaanoever (2/3e van het gebied) is volledig onder Israëlische controle. 40.000 Palestijnen leven er in nog erbarmelijker omstandigheden dan de inwoners van de Gazastrook aldus een rapport van Richard Falk, Bijzondere VN-rapporteur ter plekke. ( http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36540&Cr=palestin&Cr1= )

Een deel van een meisjesschool in Nablus werd door Israëlische kolonisten in brand gestoken en vernield. De Israëlische politiek en het leger zwijgen in alle talen. 90 % van de Palestijnse klachten na misdaden door kolonisten wordt weggelachen. ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=325796 ) De eerste taak van de Israëlische staat is om in te staan voor de veiligheid van al zijn burgers. Inzake de Palestijnse onderdanen faalt Israël hier volledig. Het zijn tweederangsburgers met minder rechten waarvoor speciaal militaire orders worden opgesteld die hun dagelijks leven een hel maken.

Sinds de oogst begon werden al tientallen Palestijnse landbouwers door kolonisten aangevallen, zoals een familie die olijven plukte in Yatta. ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=326474 ) Waarom schrijf U daar niet over?

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, oktober 08, 2010

Palestijnse onderhandelaars laten zich weer eens bedotten

[Reactie op het artikel “Palestijnen accepteren voorstel VS” op Trouw online van 7 oktober 2010]

Met een zelden geziene naïviteit verklaren Palestijnse onderhandelaars zich akkoord met Obama's voorstel tot een verlenging van de bouwstop met amper 60 dagen. Dit zou een bouwstop moeten wezen die onbeperkt is in de tijd vooraleer men aan de onderhandelingstafel treedt. En wat krijgt Israël in ruil voor het aanvaarden van een korte bouwstop? Amerika gaat Tel Aviv twintig Amerikaanse gevechtsvliegtuigen van het type Joint Strike Fighter (F-35 Lightning II) verkopen. Deze toestellen worden niet gezien door radars en zijn bijzonder geschikt voor Israël om één of meerdere buurlanden aan te vallen.

Zondag stemt het Israëlisch kabinet over het voorontwerp van wet inzake Burgerschap en Toegang tot de Staat Israël. Wie voor naturalisatie in aanmerking wil komen zal voortaan een eed van trouw horen af te leggen: "Ik verklaar dat ik een loyale burger zal zijn aan de Staat Israël als een Joodse en democratische staat en ik verbind mij ertoe haar wetten te respecteren." Israël noemt zich “democratisch” zoals Congo, maar is in praktijk een apartheidsstaat waar Joden übermenschen zijn.

Israël krijgt een vrijgeleide van Obama om door te gaan met buitengerechtelijke executies van Palestijnen. Zo werden vrijdag opnieuw twee Hamas-activisten in koele bloede doodgeschoten. Ook mogen aanvallen op de Gazastrook gewoon doorgaan.
Israël blijft met goedkeuring van het Witte Huis de Jordaanvallei annexeren als zijn grens met Jordanië. 50 % van de grond is er bevolkt door 9.000 kolonisten, 45 % door militaire basissen en natuurreservaten, 5 % slechts voorzien voor 56.000 Palestijnen. Bedoeïenen worden verdreven, schapen geconfisceerd en huizen afgebroken. Zonder Palestijnse controle over de Jordaanvallei is vrede met Israël zinloos.
De Palestijnse onderhandelaars hebben zich weer eens laten vangen door de mooipraterij van mijnheer Obama.

Mario Bergen, Leuven

* Link: Israeli annexation of Jordan Valley bleeding Palestinians dry -

donderdag, juli 29, 2010

Joodse organisaties woedend op antisemitische Oliver Stone.

[Reactie op "Joodse organisaties woedend op antisemitische Oliver Stone" in De Morgen van 28/07]

Iemand verspreekt zich, gaat te ver, bedoelde in feite wat anders en onmiddellijk krijgt hij een reeks Joodse organisaties over zich heen die excuses eisen voor zijn 'antisemitische' uitspraak. En hij doet dat.
Israël entert in moderne piratenstijl zes schepen met humanitaire hulp voor Gaza, doodt negen Turkse opvarenden en verwondt tientallen anderen. Turkije vraagt excuses aan Israël maar daar komt geen woord uit, alhoewel er volgens hoge kringen in Israël zelf de operatie onvoldoende was voorbereid, een en ander is misgelopen, de zaken verkeerd zijn ingeschat, zonder in de eerste plaats te spreken over het recht op die actie zelf.

Michael Freilich zet mensen ook op het verkeerde spoor door de invloed van de joden op het Amerikaanse buitenlandbeleid een 'gotspe', een zeer grote brutaliteit, te noemen. Ze vormen 1 procent van de bevolking in de VS. Maar:
- Rahm Emanuel, Chief of Staff in het Witte Huis bij Obama. Uitgesproken Joods, zoon van een gewezen lid van de Zionistische Irgun, joodse terroristen die dood en vernieling zaaiden in Palestina bij de oprichting van Israël.
- David Axelrod, senior adviseur bij de administratie van Obama
- Dan Shapiro, senior directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij de Nationale Veiligheidsraad
- Mara Rudman, uitvoerend secretaris van de Nationale Veiligheidsraad, behoort bij het Mitchell team
- Dennis Ross, Speciale adviseur voor de Perzische Golf en zuidwest Azië bij Hillary Clinton
- AIPAC, American Israel Public Affairs Commitee, pro-Israël, de tweede machtigste lobby in de VS.

De Washington Post raamde eens dat de Democratische kandidaten voor het presidentschap voor 60% van hun campagnegeld afhangen van Joodse aanhang. Sharon zei het kort en bondig: "Wanneer men mij vraagt hoe ze Israël kunnen helpen, antwoord ik: help AIPAC"(The Israel Lobby. John Mearsheimer and Stephen Walt). Obama was er ook speaker. En 'voor wat, hoort wat'.

Johan Van Hulle, Zomergem

dinsdag, juni 29, 2010

Luxe-gevangene in de Gazastrook

[Lezersbrief aan Knack]

Men heeft het altijd over de krijgsgevangen genomen tankcommandant die met zijn Israëlisch leger niets te zoeken had in de Gazastrook. Maar men zwijgt over de ruim tienduizend Palestijnen die ook al jaren zitten opgesloten, tegen alle internationale regels in, in bezettingsstaat Israël. Als Gilad Shalit 'de voorbije jaren weinig correspondentie kon voeren met familieleden', spreekt Human Right Watch schande. Maar men zwijgt over duizenden Palestijnse gevangenen die zonder aanklacht door Israël werden opgesloten zonder recht op advocaat of familiebezoek. Een illegale deportatie uit bezet gebied die Israël dagelijks toepast.

Onze media moeten nu eindelijk de komedie over de Gilad Shalit show ophouden. Eén korporaal die fatsoenlijk wordt behandeld in krijgsgevangenschap tegenover ruim tienduizend Palestijnen in Israëlische foltercellen. En toch spreekt men altijd over Gilad en nooit over Palestijnse gevangenen.

Gaat Israël dan zo fantastisch om met Palestijnse gevangen?
• De 19-jarige Saleh Daoud Ar-Rajabi werd deze week meegenomen door Israëlische soldaten. Brandende sigarettenpeuken werden gedoofd op gevoelige plaatsen van zijn lichaam. ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=292417 ).
• Drie jonge Palestijnen in Nablus werden opgepakt en naar een onbekende bestemming meegenomen ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294601 ).
• Twee broers werden om onbekende reden uit hun huis meegenomen door het Israëlische leger in Qabatia, nabij Jenin ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294594 ).
• Een dokter van het Rode Kruis, onderweg naar een trainingscursus, werd aan de Erez doorgang opgepakt zonder enig motief ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294381 ).
• Palestijnse gevangenen in de Negev, die buiten worden opgesloten, hebben af te rekenen met honderden insecten en knaagdieren. ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294283 ).
• Asad Sholi's handen en benen raakten verlamt na langdurige foltering door Israëlische gevangenisbewakers ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294211 ).
• Drie Palestijnen zitten al 21 jaar opgesloten in de Israëlische gevangenis ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294154 ).
• Meer dan twintig mannen werden opgepakt in Hebron deze week. ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=293707 ).
• In Nablus pakte het leger zondag vijf Palestijnen op. In mei werden 289 Palestijnen opgepakt volgens de Palestinian Monitoring Group ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=293134 ).
• Verder waren er woensdag nog arrestaties van zeven Palestijnse burgers in Hebron ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294294 ), vier tieners in Nablus ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294087 ) en vier inwoners van Ramallah ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=294022 ).
• Het Centrum voor Arabische Minderheden in Israël, Adalah, kwam met een rapport over het systematisch misbruik van Palestijnse kindgevangenen: http://www.adalah.org/features/prisoners/CPReport.pdf – Het Israëlische Abu Ghraib voor Palestijnse kinderen wordt doodgezwegen door de traditionele media.
• Volgens Adalah zijn er 11.000 Palestijnse gevangenen in Israëlische cellen, waaronder 345 kinderen en 98 vrouwen. Meer dan duizend van hen lijden aan chronische of andere ziektes. Zo'n 150 zijn ernstig ziek door hartproblemen, kanker en andere ziektes en 200 Palestijnen stierven of werden gedood in gevangenschap sinds 1967.
• Wat horen we de Israëlische vice-premier Avigdor Lieberman zeggen over deze Palestijnse gevangenen? “Het zou beter zijn om deze gevangenen te laten verdrinken in de Dode Zee, indien mogelijk, gezien dit het laagste punt op aarde is.”
• Meer dan 1.800 gevangenen mogen geen examens voor de secundaire school afleggen. Israël ontkent dit recht reeds voor het derde opeenvolgende jaar aan Palestijnse gevangenen. ( http://www.paltelegraph.com/palestine/west-bank/6371-israel-prevents-prisoners-from-sitting-secondary-school-exams ).
• Israël arresteerde 468 Palestijnen in Hebron sinds begin van dit jaar. Onder hen bevonden zich 90 kinderen, 110 studenten en 58 zieken. ( http://www.middleeastmonitor.org.uk/news/middle-east/1174-report-israel-has-arrested-468-palestinians-in-hebron-since-the-beginning-of-the-year )
• Het paspoort van de Britse journalist Jamal Elshayyal werd door Israël bij zijn gevangenneming na kaping van de Mavi Marmara gestolen en nog steeds niet terug gegeven. Tijdens zijn opsluiting (illegale deportatie naar Israël) en deze van andere Britse onderdanen werd hen consulaire bijstand geweigerd. ( http://www.middleeastmonitor.org.uk/news/europe/1209-israel-still-holding-passport-of-british-journalist-from-gaza-flotilla ).
• De Israëlische president zegt dat het einde van de blokkade van de Gazastrook afhangt van de vrijlating van Gilad Shalit en het afzweren van terrorisme door Palestijnse leiders in de Gazastrook. ( http://www.middleeastmonitor.org.uk/news/middle-east/1192-peres-lifting-gaza-siege-dependent-on-shalits-release-and-the-renunciation-of-terrorism ).

Voor een land dat 10.000 Palestijnen als beesten opsluit, meestal zonder proces, zonder recht op advocaat of familiebezoek, met vaak foltering, met minderjarigen voor militaire tribunalen voor volwassenen, met volledige willekeur, zonder rekening te houden met de Conventies van Genève heeft Israël wel een hoge dunk van zichzelf. Een land dat illegale apartheidsmuren bouwt, illegale kolonies en kolonisten heeft, internationale wateren als Somalische piraten schendt, buitenlandse gasbellen, grond en water annexeert, illegale blokkades installeert, buitengerechtelijke executies wereldwijd organiseert, spionnen uitzend over alle landen, illegaal oorlogsvliegtuigen stuurt boven Libanon en Syrië en om de haverklap binnenlandse onderdanen en buurlanden aanvalt met een grote oorlogsmachine, voor zulk land zou men toch vooreerst verwachten dat het de illegale blokkade van de Gazastrook opheft, de VN-resoluties navolgt, zijn nederzettingen opgeeft, persvrijheid installeert, een grondwet in leven roept en zijn staat afbakent. Maar zelfs niet één van die zaken is bespreekbaar in Tel Aviv. Terugkeer van de Palestijnen verdreven uit hun dorpen evenmin. Wie is de paria in het Midden-Oosten? Wie is de grootste terrorist die geweld moet afzweren? In het geval van Israël gaat het niet om een kleine groepering, maar een heel staatsapparaat dat terreur als overlevingsstrategie heeft. Men zou beter de Israëlische vlag vervangen door de piratenvlag in Tel Aviv.

• Het gaat niet over minimalisten en maximalisten, niet over een gematigd standpunt of een extreme visie. Het gaat over het benoemen van de zaken zoals ze zijn. Israël kent geen persvrijheid, geen gelijke rechten voor al zijn onderdanen en treedt VN-resoluties en internationale verdragen met de voeten. Daar gaat het om.
1,6 miljoen Palestijnen zijn als vogels in een kooi. Zij hebben geen nood aan zoute koekjes, chips en frisdrank, maar de volledige opheffing van de blokkade van de Gazastrook. De Gazastrook heeft constructiemateriaal nodig, medische leveringen,... Men heeft zaken nodig om de de gemeenschap op te bouwen.
11.000 Palestijnen zitten in Israëlische gevangenissen. Eén Israëli opgeborgen in de Gazastrook. Een Israëli die sinds 2006 voortdurend bezoek heeft gekregen van Egyptische onderhandelaars om zich te vergewissen over zijn gezondheidstoestand en de vrijheidsbeperkende maatregelen tegen zijn persoon. Met brieven en video's had hij meermaals contact met familieleden. Zowel via de menselijke behandeling en door deze contacten volgt Hamas de internationale regels en de Conventies van Genève. De mensen van het Gaza-konvooi werden door Hamas aangemoedigd om pakjes en brieven mee te brengen voor Gilad Shalit, wat ze ook deden. Maar de Israëlische propaganda en media zoals Haaretz schreven dat Free Gaza dit zou weigeren! ( http://www.paltelegraph.com/palestine/gaza-strip/6183-ecesg-haaretz-lies-regarding-gilad-shalit )
Ze zouden beter schrijven over de 8 tot 11.000 Palestijnse gevangenen die meestal geen recht op familiebezoek of brieven hebben dan leugens te verkopen. Gilad Shalit heeft voortdurend brieven ontvangen van familieleden en ook Free Gaza zou hem post meebrengen, ware het niet dat Israëlische piraten liever een bloedbad aanrichtte op de Mavi Marmara.
En waarover hebben de media het? Over die Gilad Shalit. 11.000 linken zijn er naar “Palestine prisoners” op Google. 764.000 links verwijzen naar “Gilad Shalit”, de eerste krijgsgevangen soldaat door Palestijnse militanten sinds Nachshon Wachsman in 1994.
Waarom krijgen 11.000 Palestijnse gevangenen zeventig keer minder aandacht dan één Israëlische soldaat?

Mario Bergen, Leuven

zondag, juni 27, 2010

Twee maten en gewichten

[Reactie op het artikel “G8 veroordeelt Noord-Korea en Iran” in De Standaard van 26/06/2010 online]

Mijnheer Obama en zijn vrienden van de G-8 hebben hun ware gelaat weer eens laten zien. Noord-Korea krijgt pek en veren voor het zinken van een Zuid-Koreaans oorlogsschip. Maar een veroordeling van Israël voor de aanval tegen een humanitaire flotilla met negen doden en vijf vermisten als gevolg? Daar rept men met geen woord over. Integendeel. Tel Aviv krijgt schouderklopjes omdat het de deur van de Gazastrook op een kier zet en zoute koekjes en toiletpapier stuurt naar een volk dat cement en ijzer nodig heeft om honderden scholen en ziekenhuizen en duizenden woningen en fabrieken terug op te bouwen.

Mario Bergen, Leuven

woensdag, juni 23, 2010

Iedereen kijkt opzij terwijl Israël illegaal verder bouwt

[Reactie op het artikel “Israël wil bouwplan Oost-Jeruzalem doorzetten” in Het Nieuwsblad van 21/06/2010 online.]

Onze media blazen al dagen op een Israëlische vuvuzela omdat straks de Gazastrook misschien op een kiertje zal opengaan. Wat Israël intussen elders uitspookt wordt onder de mat geveegd. Het is immers WK voetbal en dan moeten we het wangedrag van bepaalde landen maar met een korreltje zout nemen. In het geval van Israël kom je met een mammoettanker zout nog niet eens toe.

Een menswaardig beleid tegenover burgers in bezet gebied beperkt zich niet tot een hoeveelheid water en aantal calorieën per dag. De Israëlische controle over de Gazastrook en andere gebieden brengt duidelijke verplichtingen met zich mee. Als bezetter van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Syrische Golanhoogte moet Israël volgens de Conventies van Genève instaan voor de veiligheid, volksgezondheid en alle vormen van onderwijs aan burgers in bezet gebied.

Palestijnen in de Gazastrook moeten zelf een industrie kunnen uitbouwen, afgewerkte producten uitvoeren, akkers bewerken en vis vangen zonder dagelijks beschoten te worden. Op dat vlak is niets veranderd aan de Israëlische politiek. Het is al maanden geleden dat de Gazastrook bloemen, citrusvruchten en aardbeien kon uitvoeren naar Europa.

De Palestijnen krijgen nu frisdrank, snoepjes en zoute koekjes. Het is zoals Marie Antoinette’s “Laat het volk toch cake eten”. Medicatie tegen kanker, een dak boven het hoofd, een inkomen uit arbeid, nieuwe schoolgebouwen, zuiver drinkwater, dat is te veel van het goede.

De afgelopen dagen vernielde Israël drie schuilplaatsen voor dieren en confisceerde een vierde in de wijk Silwan in Palestijns Oost-Jeruzalem. Israël nam talrijke paarden, kippen en eenden in beslag. Waar blijft de reactie van Michel Vandenbosch van Gaia nu? Is een Palestijnse eend minder waard dan een andere Europese eend of een Palestijnse kip inferieur aan een Vlaamse kip? Eveneens in Ath Thuri in Jeruzalem werd een garage voor autoherstellingen afgebroken op koste van de Palestijnse eigenaar.

De stadsraad van Jeruzalem beslist eerstdaags over een plan om twintig Palestijnse huizen met de grond gelijk te maken voor de bouw van 1.000 huizen voor joodse kolonisten en het King’s Garden project. Palestijnen worden dus verdreven uit hun huizen omdat Israël een tuin wil maken! Net alsof er in de Negev niet voldoende plaats zou zijn voor een tuin.

Israël gaat nu ook een Gerechtshof plaatsen naast het Museum van Verdraagzaamheid op het historische moslimkerkhof in Jeruzalem. 1.500 moslimgraven werden reeds ontgraven voor de bouw van het museum. Graven van duizend jaar oud en rustplaatsen van metgezellen van de profeet Mohammed en de tienduizenden strijders van Saladin moeten er aan geloven. De Israëlische staat pleegt een archeologische genocide tegen het Arabisch- en moslimverleden op die plek.

Dit zou onze universiteiten en aanverwante bedrijven moeten aansporen om onmiddellijk alle banden met Israëlische universiteiten en aanverwante instellingen te stoppen. Academici en wetenschappers moeten een wereldwijde academische boycot uitroepen tegen dergelijke schendingen van het Palestijns en moslim patrimonium door Israël.

Maar we zien alleen de afgelopen jaren de relaties tussen onze Vlaamse universiteiten en aanverwante bedrijfjes zoals IMEC met collega-wetenschappers in Tel Aviv alleen maar toenemen. IMEC werkt met het Israëlische Intel dat een belangrijke faciliteit heeft op gestolen grond waar een Palestijns dorp etnisch werd gezuiverd. Intel en IMEC gaan samen een supercomputer maken om zonuitbarstingen te bestuderen. Maar goed wetende dat Israël wetenschappers betaald om Palestijnse geschiedenis uit te wissen, kijken onze onderzoekers in Leuven liever de andere kant op.

De genocide door Israël tegen moslim- en Arabische architectuur en cultuur in Palestina kent alleen zijn gelijke met het vernielen van boeddha-beelden door de Taliban in Afghanistan. Toen reageerde de wereld en wetenschappers geschokt. Nu zwijgen ze als de dood.

Hypocriet!!!

Mario Bergen, Leuven

· Linken:

· http://www.jmcc.org/news.aspx?id=1137

· http://www.amin.org/articles.php?t=ENews&id=3307

Palestijnen moeten huizen bouwen met wc-papier

[Lezersbrief aan De Morgen]

Hetzelfde Israël dat deze week nog vijf vrijwilligers van het Palestijnse Rode Kruis aanviel, hen oppakte en hun materiaal afnam ( http://www.palestinercs.org/news_details.aspx?nid=686 ), gaat nu als Grote Jan de Palestijnen in de Gazastrook “helpen”.

Met de tientallen trucks met kruiden, toiletpapier en frisdrank die de Gazastrook binnen mochten de afgelopen dagen bouwt men geen scholen, geen hospitalen, geen huizen, geen bruggen, geen fabrieken. Daarvoor heeft men cement en ijzer nodig, welke Israël nog steeds niet toelaat. Men heeft vervangstukken nodig voor water- en afvalwaterleidingen, voor krachtcentrales en zuiveringsstations, medicatie voor nierpatiënten, diabetici en kankerpatiënten en vervangstukken voor CT- en MRI-scanners en andere medische toestellen.

De blokkade van de Gazastrook moet volledig worden opgeheven. Onbeperkte invoer van grondstoffen en constructiemateriaal is nodig om afgewerkte producten te kunnen uitvoeren en de Gazastrook terug op te bouwen. Men moet ongehinderd kunnen vissen en akkers bewerken om niet afhankelijk te zijn van internationale voedselhulp. Het uitbouwen van een haven en luchthaven, alsmede vrije doorgang tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever zijn onontbeerlijk voor de Palestijnse economie en een levensvatbare staat.

Mario Bergen, Leuven

Mayonaise en ketchup voor de Palestijnen

[Lezersbrief aan Het Laatste Nieuws]

De internationale gemeenschap denkt dat Israël eindelijk naar hen luistert. Messen en vorken, mayonaise en ketchup worden nu verzonden naar de Palestijnen in de Gazastrook.

Wat 1,6 miljoen Palestijnen nodig hebben zijn echter ruwe materialen om afgewerkte producten aan de EU en andere landen te kunnen verkopen. Vervangstukken zodat irrigatiesystemen, tractoren en machines in de landbouw terug werken. Zodat men aardbeien, citrusvruchten en bloemen kan uitvoeren. Kippen, koeien en andere dieren om aan veeteelt te doen. Vismateriaal en een Israëlische marine die hen tot twintig zeemijl laat vissen op sardines. Vele van de 700 houten boten moeten worden hersteld en nieuwe netten krijgen na de Israëlische oorlog. Zodoende kunnen ze terug uitvoeren van Gaza Haven, Deir al-Balah, Mawasi Khan Yunis en Mawasi Rafah en 3.000 Palestijnse vissers werk verschaffen en hun families een inkomen.

Mario Bergen, Leuven

VIDEO: Goods to arrive in the Gaza Strip - http://www.youtube.com/watch?v=PX_-bpW1LxY

maandag, juni 21, 2010

Ashton zwijgt over aanval Beit Jala

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg]

Europees top-vertegenwoordigster Catherine Ashton roep op tot de vrijlating van de krijgsgevangen genomen soldaat Gilad Shalit. Maar waarom zwijgt zij over tienduizend Palestijnen die Israël illegaal tegen de Conventies van Genève opsluit in haar gevangenissen? Waar blijft haar veroordeling voor de aanval in Beit Jala zondag? Israëlische soldaten vielen diverse Palestijnse burgers, vredesactivisten en zes journalisten aan. Met traangasgranaten tegen burgerhuizen zaaide men angst en ontstond brand op Palestijnse akkers.

Mario Bergen, Leuven

zondag, juni 20, 2010

Grootkruisdame in de Orde van het Heilig Graf Jeruzalem

[Lezersbrief aan De Morgen]

Geachte prinses Mathilde,

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot Grootkruisdame in de Orde van het Heilig Graf Jeruzalem.

Ik hoop dat U zich vlug zult informeren over de toestand in Jeruzalem. U zult dan even verwonderd zijn als ik dat Jeruzalem volgens de VN resolutie 181 eigenlijk een "internationaal statuut" moet hebben, en dat de Veiligheidsraad in 1967 al met resolutie 242 aan Israël het bevel heeft gegeven zich terug te trekken uit Jeruzalem. En de Veiligheidsraad heeft in 1968 met resolutie 252 nogmaals Israël veroordeeld voor de annexatie van Jeruzalem, en in 1980 met resolutie 478 beslist dat Jeruzalem NIET de hoofdstad van Israël is.

Dat Israël vandaag nog altijd West-Jeruzalem bezet houdt en als hoofdstad beschouwt is dus aanfluiting van diverse beslissingen van het hoogste orgaan van de Verenigde Naties.

En U zult ook horen dat Israël niet alleen West-Jeruzalem onrechtmatig annexeert, maar bovendien ook Oost-Jeruzalem annexeert, en volop bezig is om met alle middelen de Palestijnse bewoners te verjagen, hun huizen afbreekt, en hen de toegang ontzegt via een systeem van pasjes en scheidingsmuren.

Geachte prinses Mathilde, U zult zich wellicht even hard in uw Christelijke ziel gekwetst voelen bij het zien van zo veel onrecht. Ik smeek U nochtans om van Jeruzalem geen Christelijke stad te willen maken, er is al genoeg bloed gevloeid. Maak van Jeruzalem a.u.b. een multiculturele stad, zoals het bedoeld was in resolutie 181, een stad van de drie grote godsdiensten, waar Christenen, Moslims en Joden naast elkaar kunnen bidden en wonen.

Ik hoop dat U zich vlug zult informeren en dat we vlug van U zullen horen. Met uw invloed kunt U zeker zorgen dat ons land, samen met Europa, dit onrecht ongedaan maakt.

Pol Van den plas, Gent

vrijdag, juni 18, 2010

berichtgeving rond de versoepeling van de blokkade van de Gazastrook

De stiefmoederlijke behandeling van onze Vlaamse journalistiek en de minieme aandacht voor buitenlandse berichtgeving kent weer zijn hoogtepunt. En als we dan berichten over een conflict aan de voordeur van de Europese Unie loopt het al te vaak mis. De Israëlische propaganda wordt weer massaal klakkeloos overgenomen. Van een “versoepeling van het Israëlische beleid t.o.v. de Gazastrook” is helemaal geen sprake. Daarom deze verduidelijking met bronvermelding onderaan.

1. Israël dreigt ermee passagiers van internationale schepen op te pakken en te ontvoeren naar Israël. Israël stuurde een duidelijke waarschuwing aan de internationale gemeenschap met de mededeling dat zij van plan is personen aan boord van (hulp)schepen die naar verwachting spoedig zullen aankomen te arresteren, aan een grondig onderzoek te onderwerpen en te vervolgen (in Israël dus, wat gelijk staat aan het ontvoeren van burgers van een schip in internationale of Palestijnse wateren. Het moest Iran eens zijn!).

2. Wereldgezondheidsorganisatie: Israël verbiedt nog steeds medische apparatuur. Reserve-onderdelen en medische vervangstukken zijn in de praktijk uitgesloten van toegang tot de Gazastrook of komen alleen aan na grote vertragingen zei de woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie aan Ma'an op 18/06/2010. "Levensreddende apparatuur met een waarde van honderdduizenden dollars wordt door Israël al meer dan zes maanden vastgehouden in Ramallah.” In het Ash-Shifa hospitaal onderbreken ondermeer vervangstukken voor de CT-scan, MRI, mammografie, de endoscoop en de gastroscoop. Ook dialyse-machines hebben geen vervangstukken meer. Patiënten krijgen maar de helft van de nodige behandelingen met de nodige medische risico's tot gevolg. (Israël moet instaan voor de gezondheidszorg voor alle burgers in bezet gebied volgens de Conventies van Genève, waar geen oren naar heeft.)

3. Israël wentelt zich weer in een favoriete slachtofferrol. “De moeilijke beelden van Israëlische commando's vastgebonden en bloederig op het dek van de Marmara hebben aanzienlijke gevolgen voor de soldaten die zijn weg geweest van het slagveld voor meer dan een jaar,” schrijft Ynetnews op 17/06/2010.

4. Huisvernielingen gaan door: Israël vernielt 22 huizen in Oost-Jeruzalem. (IMEMC, 18/06/2010) Iemand iets van gehoord in onze media?

5. Israël steelt de eigendommen van vredesactivisten (Counterpunch, 18/06/2010) Iemand iets van gehoord in onze media?

6. Israël kondigt actieplan “versoepeling Gaza blokkade” aan in het Engels; verzuimt het in het Hebreeuws (Al-Manar, 18/06/2010) Alleen in de Engelse tekst is er sprake over “een beslissing die werd genomen over de versoepeling van de blokkade”. In de Hebreeuwse versie wordt daar met geen woord over gerept. Ambtenaren bevoegd voor de controle van de grenzen met de Gazastrook zeggen tot heden nog geen enkel bericht te hebben ontvangen dat het beleid veranderd tegenover goederen en personen die in en uit de Gazastrook mogen. Het kantoor van de Israëlische premier laat weten “dat er nog geen beslissing werd genomen”. (Dus ook niets over cement of bouwmateriaal dat men zou toelaten!)

7. Israël spreekt dreigende taal tegen Libanon. Ehud Barak: "Ik zeg duidelijk aan de regering van Libanon: U bent verantwoordelijk voor het afmeren van uw zeeschepen uit de havens met een duidelijk en bekend voornemen om de zeeblokkade van Gaza trachten te breken. (...) De Libanese regering heeft de verantwoordelijkheid voor dergelijke vaartuigen die zijn havens verlaten ... als hun lading later kan resulteren in een gewelddadig en gevaarlijk treffen als het schip weigert om te komen tot de haven van Ashdod.” (Press TV, 17/06/2010).

8. Israël blijft Palestijnse landbouwers beschieten in de Gazastrook. (Press TV, 17/06/2010).

9. Israël blijft de grenzen van de Gazastrook gesloten houden. (Ma'an, 18/06/2010). Met 573 vrachtwagens per week komt Israël nog niet aan 20 % van de import voor de blokkade van de Gazastrook. Terwijl nu een hele kuststrook in puin ligt. Deze week kwamen acht vrachtwagens grind en twee trucks cement toe in de Gazastrook. Daar moet men dus 14.000 huizen mee gaan bouwen om het puin wederop te bouwen en te voldoen aan de bevolkingsgroei. Zelfs geen kruiwagen raakte de afgelopen week buiten de Gazastrook met afgewerkte produkten. 1,6 miljoen Palestijnen blijven opgesloten in het getto van Gaza.

10. Israël drijft nog de spot met vredesactivisten ( http://www.zie.nl/video/algemeen/Israelische-excuses-na-pr-blunder/m1fzgqrf2sse ) en geeft toe dat het aan “economische oorlogsvoering” doet. Het Israëlische beleid t.o.v. De Gazastrook heeft dus niets te maken met veiligheidsmaatregelen. Dit terwijl de internationale blokkade tegen de Gazastrook illegaal is en volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid. Israël moet geen lijst opstellen met toegelaten en verboden producten ( www.gisha.org ) , maar de blokkade volledig stopzetten tegen 1,6 miljoen Palestijnen.

Naast Madonna en Paul McCartney, vond Elton John het op 17/06/2010 nodig om een concert te geven in Israël. Boycot Elton John!

Bronnen:

(1) http://www.middleeastmonitor.org.uk/news/middle-east/1179-israel-threatens-to-arrest-and-try-passengers-of-international-ships-bound-for-gaza

(2) http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=292951

(3) http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3906514,00.html

(4) http://www.imemc.org/article/58958

(5) http://counterpunch.org/heller06182010.html

(6) http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=142682&language=en

(7) http://www.presstv.com/detail.aspx?id=130926&sectionid=351020203

(8) http://www.presstv.com/detail.aspx?id=130929&sectionid=351020202

(9) http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=292902

(10) http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/wereld/israel-geeft-toe-blokkade-is-economische-oorlogsvoering/article-1194752108470.htm

Mario Bergen, Leuven

donderdag, juni 17, 2010

Versoepeling Gaza-blokkade is publiciteitsstunt

[Reactie naar VRT Radionieuws over "versoepeling van de blokkade van Gaza"]

Er wordt aangekondigd dat Israël de blokkade van Gaza gaat versoepelen. De aankondiging is juist maar het gaat eens te meer om een publiciteitsstunt van Israël. Wat er nu meer gaat binnenkomen zijn producten die wezenlijk en praktisch niets aan de situatie gaan veranderen. Men kon verwachten dat Israël dat ging doen om zijn imago op te krikken. Wat gaat er meer binnenkomen: fruit in blik, limonade, jam, chips, scheermesjes. Worden ook vermeld: speelgoed (Kafka zegt: voor de overblijvende kinderen, keukengerief (Kafka zegt: voor voedsel te bereiden die er niet is), matrassen (Kafka zegt: omdat ze niet anders buiten op de grond moeten slapen).

Daartegenover staat dat 80% van de bevolking van Gaza afhankelijk is van de voedselhulp van het United Nations Relief and Work Agency, UNRWA . Wordt niet gezegd: De totale voedseltoevoer is deze week met 26% gedaald in vergelijking met vorige week. Het UN Office of the Coordination of Humanitarian Affairs meldt dat de variëteit van de ingevoerde producten verhoogt, maar de totale hoeveelheid vermindert:
- Slechts 17% komt nog binnen van wat vroeger voor de blokkade (2007) binnenkwam.
-Waar er 500 vrachtwagens nodig zijn (voor 1.5 miljoen mensen) per dag kwamen er vorige week en de weken daarvoor 662 vrachtwagens per week binnen. Nu is dit nog 488.
- De goederen gaan de overgangspunten over meestal met een "back to back" operatie. Dit betekent dat de goederen aan de overgangen worden afgeladen van (Israëlische) vrachtwagens, opgeslagen en opnieuw geladen om in Gaza te worden verdeeld. . . . En dan moet Israël nog betaald worden voor het stockeren. Kan het nog cynischer ? Wie $$$ er nog aan ook?

Dat is de context waarin men deze publiciteitsstunt moet plaatsen. Men had er bijvoorbeeld kunnen bijzeggen, samengevat, wat hier hoger is vermeld. Dit is eenzijdige berichtgeving, de werkelijkheid wordt verdraaid en de Public Relations van Israël heeft nog maar eens zijn werk goed gedaan, zoals de ganse Gaza-vloot in het teken van terroristen en zelfverdediging plaatsen. Alle genoemde gegevens zijn allemaal reeds vroeger en ook nu in diverse media (VRT nieuws??) gepubliceerd, waaronder MA'AN News Agency. Zelfs in de Israëlische krant HAARETZ.

Uiteraard staat het u vrij uw nieuwsonderwerpen te kiezen. Ik wil niet vergeten te vermelden dat onze Belgische dames van de vloot wel in het nieuws zijn gekomen, waarvoor appreciatie. Maar ik wil er aan toevoegen dat het gebeurd is nadat 9 mensen zijn vermoord ineen echte zeeroversoperatie. Robert Fisk, als journalist u zeker bekend, vermeldt uitdrukkelijk in een artikel, dat het hier niet om Somaliërs ging.

Johan Van Hulle, Zomergem

zaterdag, juni 12, 2010

Enorme impact bezetting op Palestijnse kinderen

[Mail aan de VRT]

Graag Uw aandacht voor volgende studies:

De bezetting heeft een enorme impact op Palestijnse kinderen blijkt uit een studie van Dr. Mohammed Iskafi, die al sinds 1988 werkt voor de Palestinian Medical Relief Society. 54,7 % van de kinderen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem hebben reeds een levenslang trauma opgelopen. 34,1 % van de kinderen heeft een post-traumatische stress stoornis. Bij een studie over de invloed van de Apartheidsmuur bleek dat 40,8 % van de jonge Palestijnen permanent lijden aan noctiphobia (angst voor de nacht) en dat kinderen tussen zes en twaalf jaar extreem agressief worden door de aanhoudende Israëlische bezetting.

Professor Panos Vostanis van de Universiteit van Leicester en en zijn collega-psychiaters van het Gaza Community Mental Health Programme deden een gelijkaardige studie in de Gazastrook na de recente oorlog.

De kinderen in de Gazastrook moesten gemiddeld 13 traumatische gebeurtenissen verwerken: 94 % van hen kregen te maken met geluidsbombardementen en artilleriegeschut, 69 % moest vluchten voor oorlogsgeweld, 24,5 % kreeg brandwonden en 96 % kon familieleden niet beschermen. Slechts 1,3 % van de kinderen had geen post-traumatische stress. 7,2 % hadden een milde vorm, 29,9 % een gemiddelde en 61,5 % een ernstige vorm van post-traumatische stress.

Linken:

http://www.pmrs.ps/last/etemplate.php?id=311

http://www.gcmhp.net/


Mario Bergen, Leuven

donderdag, juni 10, 2010

Mia Doornaert neemt loopje met de waarheid

[Reactie op commentaar Mia Doornaert in De Standaard van 07/06/2010]

Dit is kritiek op kritiek die zelf overloopt van eenzijdigheid.

Hier wordt de propagandaoorlog van Israël overgenomen van voor de vloot nog vertrok. De ganse vredesactie werd in diskrediet gebracht door steeds maar te herhalen dat er wapens aan boord zouden zijn, met Al Qaida of Jihad gelinkte individuen en organisaties, steun aan de terreurbeweging Hamas, ontkenning van een humanitaire crisis in Gaza. Dus het arme Israël terug in de verdediging. Nu met een verdediging van de blokkade, zonder de verre oorsprong van dat verhaal te vertellen..

Over de essentie, het humanitaire karakter en de catastrofe geen woord. De vredesvloot heeft geprobeerd onze regeringen te wijzen op wat zij niet doen en de aandacht van de wereld te vestigen op het humanitair probleem.

Maar het worden uiteindelijk 'gewapende vredesactivisten', 'boosaardige antisemieten', 'zelfverklaarde pacifisten', 'ziedend van haat', 'met volle kracht met een metalen pijp inslaand op een ander menselijk wezen'.

Men gaat voorbij aan de volgorde van de feiten. De piraterij was eerst en dan past komt verdediging tegen de piraten. Slechts één Israëli heeft een messteek, geen enkele een schotwonde. Daartegenover staat minstens negen doden door schotwonden van dichtbij afgevuurd op de 'vredeslammeren' In totaal ongeveer dertig kogels.

De beelden die de wereld rondgingen waren alleen beelden van de Israëli's met wat ze moeten bewijzen. Geen enkel hoe de Israëli's tewerk gingen. Geen pottenkijkers die het anders konden vertellen. Griet Deknokker kreeg een projectiel in haar gezicht en weet het wel, maar dat zijn dan de naïevelingen die zich laten gebruiken.

Dat is wat Israël de wereld heeft ingehamerd, hoe de kleine democratie zich moeten 'verdedigen'.

Israël heeft geen aardgas?? Israël heeft wel offshore-installaties voor gas en wil de soevereiniteit van de gasvelden voor de kust van Gaza ook nog overbrengen naar Israël, waardoor nog maar eens het internationaal recht wordt geschonden.

Johan Van Hulle, Zomergem

woensdag, juni 09, 2010

Partner Imec bouwde op gestolen grond Palestijnen

[Reactie op het artikel “Imec en Intel bouwen samen supercomputer” in De Standaard van 09/06/2010 online]

Personeelsleden van liefst vijf universiteiten (Leuven, Gent, Brussel, Antwerpen en Hasselt) gaan in een nieuw onderzoekslaboratorium op de Leuvense Imec-campus samenwerken met mensen van Intel. Het ExaScience Lab zit vervat in het Vlaanderen in Actie-plan van de Vlaamse regering.

Dit technologiebedrijf, dat computerprocessors en andere hardware componenten vervaardigt, verschaft werk aan duizenden Israëlis. Vanuit Israël voert deze Amerikaanse multinational voor ruim één miljard dollar per jaar uit. De firma is één van de oudste aanhangers van de Israëlische staat. Allesbehalve het schoolvoorbeeld van een staat met gelijke rechten voor al zijn inwoners. Het eerste ontwikkelingscentrum buiten de V.S. kwam er in 1974 in Haifa. Al-Awda (de Palestijnse Coalitie voor het Recht op Terugkeer) eist actie tegen Intel voor de bouw van een faciliteit (FAB 18) op het land van het vroegere dorp Iraq al-Manshiyya, dat etnisch werd gezuiverd in 1949.

Voor de investering van zo’n vier miljard dollar (2.000 jobs) in ‘Kyriat Gat’ had de chipmaker geen ethische bezwaren. De Israëlische Alexandroni Brigade verdreef met Operatie Yo’av alle inwoners van Iraq al-Manshiyya. Op dit door Israël gestolen en geannexeerde Palestijnse land bouwde Intel Corporation één van haar grootste faciliteiten. Van het Palestijnse dorp schoten na inval door zionistische milities alleen enkele straten en cactussen over. Ondermeer een basisschool voor 201 leerlingen en twee moskeeën, waarvan één van de mooiste dorpsmoskeeën in die tijd (met verschillende vertrekken, een portaal en binnenplaats) verdwenen voorgoed.

Het dorp beschikte over drie waterputten en een religieus schrijn voor Shaykh Ahmad al-´Urayni. De 2.220 inwoners (2.010 Arabieren en 210 joden volgens het Britse Mandaad in 1945) werkten voornamelijk in de landbouw: graan, druiven, olijf- en amandelbomen. Geiten en schapen leverden het materiaal (haar en garen) voor het weven van dekens. Dorpsbewoners verfden de dekens in het buurdorp al-Faluja waar men ook voor medische- en andere voorzieningen terecht kon.

Palestijnse vluchtelingen uit dit en honderden andere dorpen kregen van Israël nooit het recht om terug te keren naar hun leefomgeving of compensatie voor de geleden schade, een recht volgens VN-resolutie 194 dat Israël al zes decennia ontkent.

Het Israëlische “Margolin Vredesbos” ligt nu op de plaats waar Israël Palestijnse landbouwers verdreef. Israëlische kolonisten bewerken er nu het gestolen land van de Palestijnen.

Intel en Imec maken nu grote show met een computerprogramma rond zonuitbarstingen.

De Vlaamse regering zou beter eisen dat Intel zijn vestiging verhuisd en de grond van Iraq al-Manshiyya niet benut als een economische kolonist tegen alle internationale wetten in. Blijkbaar is het bouwen van een supercomputer makkelijker dan mensenrechten te respecteren en gestolen grond terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaars.

Mario Bergen, Leuven

* Linken:

http://www.palestineremembered.com/Gaza/Iraq-al-Manshiyya

http://bdsmovement.net

Andere media over dit nieuwsfeit:

Imec en Intel bouwen supercomputer - http://www.zdnet.be/news/117148/imec-en-intel-bouwen-supercomputer

Imec bouwt supercomputer - http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=VI2R9MJ1

Imec bouwt supercomputer - http://www.robnet.be/article.php?Leuven/2010/6/8/9

Imec werkt mee aan nieuwe supercomputer van Intel - http://www.express.be/sectors/nl/ict/imec-werkt-mee-aan-nieuwe-supercomputer-van-intel/127586.htm

zaterdag, juni 05, 2010

Israël's daden zijn geen incident

[Lezersbrief aan De Standaard]

De Israëlische regering heeft zijn excuses aangeboden voor een blunder van zijn propagada-afdeling. Die mailde verkeerdelijk een groot aantal journalisten een internetfilmpje, waarin op een misselijk makende manier de spot werd gedreven met de actievoerders aan boord van de 'Vrijheidsvloot'. Het filmpje is een parodie op de bekende clip 'We Are The World', waarmee popartiesten in 1985 aandacht vroegen voor de Afrikaanse hongersnood. In 'We Con The World' wordt gesuggereerd dat de actievoerders aandachttrekkers waren, die geld probeerden in te zamelen om Palestijnse kinderen raketten te laten kopen. ( http://www.zie.nl/video/algemeen/Israelische-excuses-na-pr-blunder/m1fzgqrf2sse )

Komt er straks een “sorry dat we de Turkse vredesactivisten kogels door hun hoofd moesten schieten om snel controle te krijgen over het grootste schip van de Free Gaza flotilla”. Ook het Vlaamse meisje Griet deelde in de klappen toen ze een rubberkogel pal in het gezicht kreeg. Meerdere gijzelaars van de Israëlische piratenactie kregen blinddoeken om. Dat maakt het makkelijk voor Israëlische soldaten om hen niet langer als mensen, maar als voorwerpen te beschouwen, een tactiek al langer toegepast op Palestijnen die worden opgepakt in bezet gebied. Israëlische soldaten voelen zich dan niet langer genoodzaakt menselijk op te treden of schuldgevoelens te hebben bij psychische- en lichamelijke foltering tegenover Palestijnen.

Waar blijft de Israëlische verontschuldiging voor sabotage aan boten die steun krijgen van de VN en de NAVO om humanitaire nood te lenigen in de Gazastrook? Kolonel Itzik Tourgeman zei tegen de Knesset-commissie voor Defensie en Buitenlandse Zaken: “De schepen bereikten hun doel niet omdat we geheime actie tegen hen ondernamen.” ( http://www.freegaza.org/en/home/56-news/1202-sabotage-on-the-high-sea )

De Israëlische ambassadeur in de V.S., Michael Oren, zei over de Mavi Marmara in een vraaggesprek op de NPR Diane Rehm show op 2 juni 2010: “Dat bepaald schip was te groot om te stoppen door niet-gewelddadige middelen”. ( http://thedianerehmshow.org/audio-player?nid=12565&format=asx – De discussie met de ambassadeur begint op 13:30 en de uitspraak gebeurt op 30:10).

Een schip met zogenaamde terroristen en wapens gevonden in de keuken van de boot. Mochten deze wapens die Israël toonde op foto gebruikt zijn tegen Israëlische soldaten, waarom viel er dan geen druppel bloed op te bespeuren?

Toen de Israëlische freelance reporters Max Blumenthal en Lia Tarachansky het Israëlische leger meer bewijs vroegen over de al-Qaida link met de opvarende van de Mavi Marmara, buiten de inbeslagname van kogelwerende vesten en nachtkijkers, zei men hen: “Wij hebben geen enkel bewijs”. Het IDF baseerde zich voor zijn persbericht op informatie van de Nationale Veiligheidsraad van premier Netanyahu. ( http://maxblumenthal.com/2010/06/under-scrutiny-idf-retracts-claims-about-flotillas-al-qaeda-links/ )

Wat zei de Israëlische ambassadeur nog deze week buiten de leugens dat Israël zich moest verdedigen tegen “een radicaal islamitische groepering gelinkt aan al-Qaida”: “Men is niet fair met ons. Deze week werden 27 Afghaanse burgers gedood bij gevechten in Afghanistan en dit stond aan de achterzijde van de krant”. Lees: eigenlijk waren we veel te braaf door slechts negen burgers te doden. ( http://www.hughhewitt.com/transcripts.aspx?id=6ec68ff3-374d-4409-a91f-b16d63ce8b1c )

Intussen wordt ook een volgende schip met noodhulp voor de Gazastrook, de Rochel Corrie opgejaagd door twee Israëlische oorlogsschepen.

Ook hoorden we van een Europese joods schip dat willen vertrekken in juli (details zullen worden vrijgegeven voor aanvang van de reis om Israëlische sabotage te voorkomen). Geld voor drie andere schepen een tweede vloot van schepen (de zogenaamde “vrijheidsflottielje 2”) is in orde. Ander goed nieuws, de Klaxons en de Gorillaz Sound System hebben beide hun concerten afgelast in Israël deze week. Blijkbaar te wijten aan de Israëlische dodelijke aanval op de humanitaire hulp van het bevrijdingskonvooi.

De internationale gemeenschap noemt de gebeurtenissen voor de kust van de Gazastrook gemeenschappelijk een “incident”. Het is een mode-woord dat ook journalisten graag overnemen om te verdoezelen dat mensen van vlees en bloed om het leven komen. Een steekincident, een schietincident, een zee-incident ( http://www.limburger.nl/article/20100601/ANPNIEUWS02/6010390/1012 ), incident hulpkonvooi ( http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/05/31/maxime-verhagen-onderzoek-naar-incident-hulpkonvooi-moet-door-israel-zelf/ ), twee-Palestijnen-gedood-incident ( http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1112462/2010/06/01/Twee-Palestijnen-gedood-in-zuiden-van-Israel.dhtml ), enz.

Weten onze politici en journalisten nog wel wat een incident is? Dat is een verstoring in de dienstverlening. Als een treindeur niet dadelijk dicht gaat en de trein vertrekt met minuten vertraging. Dat is een incident!

Wat Israël heeft uitgespookt is een bloedbad, piraterij, haantjesgedrag van een schurkenstaat! Niets meer, niets minder.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, juni 03, 2010

VN keuren onafhankelijk onderzoek goed

[Reactie naar de De Morgen ivm artikel "VN keuren onafhankelijk onderzoek goed"]

Vreemd dat in bovenvermeld artikel dd 03/06/10 het stemgedrag van België bij de stemming over een VN-resolutie, die een onafhankelijk onderzoek vraagt naar de aanval van Israël op het hulpkonvooi naar Gaza, niet het vernoemen waard was.

België onthield zich. Men had aan deze onthouding zelfs een heel artikel kunnen wijden, aangezien dit stemgedrag volledig in tegenspraak lijkt met de vele verontwaardigde reacties van de bevolking en ook de afkeurende reacties van politici.

Het merendeel van de bevolking heeft nu het raden naar de acties van haar vertegenwoordigers.

Wat niet weet, niet deert?

Bianca Fraipont, Lebbeke

Schuldig verzuim

[Lezersbrief aan De Standaard]

Dat alle media-aandacht op het hoofd van de Israëlische staat terecht komt, heeft het alleen aan zichzelf te danken. Staten horen democratisch te zijn en gelijke rechten te geven aan alle onderdanen. Israël verklaart dan nog bij elke gelegenheid “democratisch” te zijn en nestelt zich in internationale organen zoals de NAVO, EU en OESO. Israël, dat constant kritiek heeft op andere landen die volgens hen “niet democratisch” zouden zijn, heeft sinds zijn oprichting nooit enige persvrijheid, democratie of gelijke rechten voor zijn inwoners gekend.

Eerst bij hoog en laag beweren “democratisch” te zijn, maar een netwerk van apartheidsmuren, checkpoints en bantoestans creëren. Het nieuwste snufje is een optisch oog over de hele grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever dat elke beweging van Palestijnen daar minutieus controleert. En dan op enkele uren tijd minstens negen vredesactivisten en vijf bewoners van de Gazastrook doodschieten. De piraten van de Middellandse Zee horen niet thuis in de vereniging van democratische landen. Na 62 jaar moet duidelijk zijn dat de Israëlische staat een schurkenstaat is waar enkel joodse inwoners rechten hebben. Moest Iran dezelfde piraterij bedrijven tegen een internationaal hulpkonvooi dan zou een campagne van vernietigende bombardementen reeds gaande zijn boven Teheran en Isfahan. De Israëlische agressie in internationale wateren was een terreurdaad tegen de internationale gemeenschap, tegen de VN en de NAVO. Israëlische piraten zijn de laatste die een onafhankelijk onderzoek moeten instellen naar deze gebeurtenissen.

Er is een globaal schuldig verzuim van de internationale gemeenschap die de blokkade van de Gazastrook steeds heeft gesteund. Men heeft nog niets geleerd van de honderdduizenden slachtoffers door de internationale blokkade tegen Irak destijds. Ditmaal werden anderhalf miljoen Palestijnen getroffen. 374 Palestijnen stierven door de blokkade van de Gazastrook en het ontkennen van medische verzorging door Israël. 1.400 Palestijnen stierven tijdens de recente Gaza-oorlog. 75 % van de infrastructuur, scholen en gebouwen, toen getroffen, ligt nog steeds in puin. Acht op tien Palestijnen in de Gazastrook zijn afhankelijk van internatonale voedselbedeling.

Onze Europese president reageerde bijzonder mak en sprak veel hardere taal over mensenrechten en persvrijheid in Rusland. De woorden van Herman Van Rompuy waaien weg met de eerste zeebries.

Politici die tijdens debatten beweren dat ze zich scharen achter het Palestijnse volk en zij die de blokkade tegen de Gazastrook een schande vinden tussen pot en pint, maar NOOIT ijveren voor sancties tegen de Israëlische staat, zijn even schuldig als diegenen die openlijk Israël verdedigen.

De Palestijnen hebben hem buik meer dan vol van die loze beloftes. Zij hebben geen woorden, maar daden nodig van onze beleidsdragers. Niet vandaag, maar reeds gisteren.

Mario Bergen, Leuven

De pro-Israëlische media-oorlog is begonnen

[reactie "Gazavloot" (De Morgen, 3.6.2010, p. 22-23): de pro-Israëlische media-oorlog is begonnen]

Na de Israëlische aanval op de humanitaire Gazavloot waarbij ten minste 9 vredesactivisten zijn omgekomen, is de pro-Israëlische lobby begonnen met een media-aanval. Zo beweert oud-VRT-journalist Jef Lambrecht (DM 3.6) dat de deelnemers van de Gaza-Flotilla in feite actie zouden voeren voor de belangen van Iran. Over de essentie van de zaak, namelijk de opheffing van de Gaza-blokkade rept hij met geen woord.

In een lezersbrief denkt Sam van Rooy (DM 3.6) zelfs in termen van kruisvaart en schrijft hij over een clash tussen een islamitische coalitie van Turkije, Iran, Hamas en Hezbollah enerzijds en de liberale en westers georiënteerde strijdkrachten die worden vertegenwoordigd door Israël anderzijds. Wellicht is het daarom dat Israël onlangs nog beloond werd met het lidmaatschap van de OESO, de organisatie van de “beschaafde” rijke westerse landen.

De beste beveiliging van Israël kan slechts gewaarborgd worden door een rechtvaardige politieke oplossing voor de Palestijnen en niet door een blokkade noch door militair geweld en bezetting. Ook een deel van de Israëli’s beseffen dit maar al te best en schamen zich over het beleid van hun regering. Maar als Israëlische burgers of ngo’s opkomen voor de rechten van de Palestijnen, worden ze op alle mogelijke manieren gepest en tegengewerkt door de democratische staat Israël.

Werner De Bus, Brussel

Persvrijheid in Israël: 0/10

[Opiniestuk ter publicatie aan Mo]

Zeker zestig journalisten waren aan boot om objectief verslag uit te brengen van de Free Gaza flotilla volgens Reporters Without Borders.

Diverse journalisten raakten gewond door toedoen van Israëlische soldaten. Nog steeds zitten vele verslaggevers in Israëlische cellen opgesloten ondanks Israëlische beloftes en is hun apparatuur aangeslagen door het Israëlische leger. Als Israël werkelijk een democratie zou zijn, dan hadden alle journalisten vrij hun werk mogen doen en het beeldmateriaal kunnen gebruiken.

Minstens 16 reporters zitten 72 uur nadat negen doden vielen op een Turkse boot in internationale wateren nog steeds opgesloten in het Be’er Scheva detentiecentrum.

Het gaat om Svetoslav Ivanov en Valentin Vassilev van Bulgaria’s BTV, Muna Shester van het Kuwait News Agency, Talat Hussain van Aaj TV, Paul McGeough en Kate Geraghty van de Sydney Morning Herald, Mario Damolin van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, David Segarra van teleSUR, Ayse Sarioglu van Taraf, Murat Palavar en Hakan Albayrak van Yeni Safak, Sümeyye Ertekin, Ümit Sönmez en Ersin Esen van TVNET en Ashwad Ismail en Samsul Kamal Abdul Latip van Astro Awani. Elk contact met hen is onmogelijk.

Even verwerpelijk is ook de totale mediaboycot, die we gedurende twee maanden zagen voorafgaand aan de bloedige Gaza-oorlog en nu sinds de Operatie Zeebries. Journalisten worden in Israël verboden hun werk te doen en hierover te berichten. Andere journalisten worden gedeporteerd zonder hun materiaal en zonder verder hun essentiële taak te kunnen doen in een democratie.

Diverse mediabronnen hebben het nog steeds over twintig doden, maar Israël blokkeert elk objectief onderzoek en geeft geen namen of nationaliteiten van de dodelijke slachtoffers vrij.

Dadelijk na de bestorming werd alle communicatieapparatuur geblokkeerd door Israël: mobiele telefonie, satellietverbindingen, internet. Zodoende is het onmogelijk objectief te weten op basis van materiaal van journalisten wat er werkelijk gebeurde aan boord. Een onduidelijk filmpje van enkele seconden en de uitgebreide propagandafilmpjes minutenlang van het Israëlische leger zijn het enige beschikbare beeldmateriaal. Israël blokkeert hiermede al elke vorm van onafhankelijk of onpartijdig onderzoek naar het drama op de Mavi Marmara.

Geen enkel land in het Midden-Oosten neemt heden zo'n loopje met de journalistieke vrijheid. Alleen Israël kan het zich veroorloven en komt er mee weg, geruggesteund door de regering-Obama. Een “onpartijdig onderzoek” is volgens de V.S. een onderzoek door de Israëli's. Dus eerst het wegmoffelen en de inbeslagname van alle media-materiaal, de totale media-boycot, het deporteren van reporters en het opsluiten van nog minstens zestien collega's. We moeten het dus doen met getuigenverslagen van mensen aan boord die door Israël bij voorbaat worden bestempeld als “terroristen” en “aanhangers van Hamas en al-Qaida”.

Israëlische piraten mogen dus van president Obama autonoom onderzoeken of de mensen op de geënterde schepen wel goede bedoelingen hadden. Elke vorm van persvrijheid stroomt als een lekkende oliepijpleiding weg uit het land Israël. Amnesty International kan alvast beginnen pennen als ze zichzelf respecteren.

Mario Bergen, Leuven

· Link: http://en.rsf.org/israel-at-least-60-journalists-were-02-06-2010,37646.html

dinsdag, juni 01, 2010

Thorarollen versus Israëlische piraterij

Reactie naar VRT
Bij het bekijken van de journaals van 31/05 maak ik volgende opmerkingen.
- De vredesvloot haalt het nieuws als er een bloedbad komt. Waren 6 schepen met 10.000 ton hulpgoederen en 650 vredesactivisten aan boord, op weg naar het van de wereld afgesloten Gaza, niet genoeg om op voorhand aandacht te krijgen?
- Wat wel veel aandacht krijgt zijn de gestolen Thorarollen tijdens de nacht tussen vrijdag en zaterdag, dat is 2 dagen geleden. 1min 40sec en dat is heel wat. En dat precies op de dag dat er 9/19 doden vallen bij een piraterij door Israël.
Is het toeval dat uitgerekend nu, een diefstal van deze rollen, met alles erop en eraan in het nieuws komt, bron vermeld op het scherm: Joods Actueel, die achter Israël staat, op een ogenblik waarop ergens anders Israël oorlogsmisdaden pleegt?
Hamas schiet raketten af zonder onderscheid te maken tussen burgers en militairen. Oorlogsmisdaad.
Israël schiet uitdrukkelijk op burgers.
Johan Van Hulle, Zomergem

Oorlogsmisdaden en Gaza

Lezersbrief naar MO*
Hamas pleegt oorlogsmisdaden omdat het raketten afschiet naar ergens, zonder onderscheid te maken tussen burgers en militairen.
Israël schiet uitdrukkelijk op burgers.

Johan Van Hulle

Israël-correspondente Ankie Rechess over Israëlische aanval op vredesflottielje

Open brief aan de VRT ivm positie

VRT's Israël-correspondente Ankie Rechess

Geachte heer Hoflack,

ik heb een groot deel van de nacht doorgebracht met het lezen, bekijken en beluisteren van de rechtstreekse informatie over het humanitaire konvooi dat richting Gaza optrok. Toen het duidelijk werd dat het Israëlische leger het konvooi niet zou doorlaten, werd door de actievoerders beslist om verder van de kust weg te varen en daar de dageraad af te wachten. Ze bevonden zich in territoriale wateren.

Het kwam klaarblijkelijk voor iedereen als een verrassing toen Israëlische soldaten de schepen en hun bemanning aanvielen. Ik kon rechtstreeks volgen hoe de passagiers werden beschoten, hoe ze riepen om hulp en meldden 'we are civilians'. Ik zag gewonden wegdragen en vanaf dan druppelden de steeds ernstigere berichten binnen.

Toen ik later in de ochtend (vanaf 05u00) het VRT-radionieuws beluisterde, was ik verbaasd over de informatie die ik te horen kreeg. Uw correspondente meldde dat de passagiers zich hadden bewapend, dat ze wapens van het IDF hadden buitgemaakt, dat Israël afdoende had gewaarschuwd, enz.

Dat was nog erg kort na - en eigenlijk zelfs deels tijdens - de gebeurtenissen. De correctheid kon niet onmiddellijk geverifieerd worden en ik kan me voorstellen dat het nog even zal duren vooraleer we een compleet en correct beeld zullen krijgen van wat er precies is gebeurd.

Daarom was ik ook zo verbaasd over de stelligheid van uw correspondente, alsof het ging om geverifieerde feiten die ze uit diverse, onafhankelijke bronnen had vernomen. Ik vroeg me daarom af wie uw correspondente eigenlijk juist was en zocht het even op.

Zo kwam ik tot de vaststelling dat Mevr. Ankie Rechess de weduwe is van Andrei Spitzer, één van de Israëlische atleten die in 1972 te Munchen door een Palestijns kommando werden vermoord. Op http://www.israelactie.nl/ schrijft men: ''de weduwe van Andrei Spitzer, Ankie Rechess (van origine Nederlandse) vertelde ons tot in detail welke gruwelijke martelingen de atleten hebben moeten ondergaan alvorens ze omgebracht werden. Destijds heeft dit haar ter plekke doen besluiten, dat dit zich nooit mag herhalen en ook nooit vergeten mag worden. Met bewonderenswaardige volharding bezoekt zij sindsdien alle Olympische spelen en probeert elke keer weer een waardige herdenking te bewerkstelligen.''

Als luisteraar vind ik deze informatie tamelijk relevant. Ik kan me niet voorstellen dat de VRT bv. een Palestijn als correspondent over Israël zou laten berichten indien die Palestijn zijn familie had verloren in bv. een Israëlisch bombardement. De VRT zou elke informatie die zo'n man ons kon geven kaderen en zijn achtergrond schetsen. Hij is wellicht een interessante getuige, kan zaken becommentariëren of duiden, maar ik veronderstel dat we hem niet direct geschikt achten als correspondent.

Dat gevoel overvalt me ook een beetje bij Mevr. Rechess. Alle respect voor die Mevrouw, maar als 'objectieve' correspondent lijkt me ze toch niet zo geschikt. Dat kunnen we van haar toch ook niet verwachten? Ze is betrokken partij, het lijkt me belangrijk om haar op dat vlak te respecteren en haar engagement - dat alleen bewondering verdient - tot zijn recht te laten komen.

Mag ik hieromtrent uw mening kennen?

Vriendelijke groeten

Peter terryn

maandag, mei 31, 2010

Israëlische propaganda: leugens en oude video's

[Lezersbrief aan De Morgen]

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken draaide de afgelopen week overuren. Op dezelfde dag dat de Israëlische luchtmacht 22 Palestijnen verwondde bij luchtaanvallen tegen de bezette Gazastrook, kwam er een persbericht naar buiten (http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/Behind+the+Headlines/Israeli_humanitarian_lifeline_Gaza_25-May-2010.htm ).

Volgens de Israëlische regering is het leven in Gaza zonder kommer en bijzonder luxueus. De boodschap: als men in de Gazastrook een Olympisch Zwembad kan openen ( http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=285242 ) zal het wel niet zo erg zijn. Natuurlijk gaan ze hun lijst met verboden producten voor de Gazastrook niet doorspelen aan de internationale pers en ambassades (http://gisha.org/UserFiles/File/HiddenMessages/ItemsGazaStrip060510.pdf ). Men mag dan wel rijst, suiker, meel, pasta, schoenen, kleding en hout voor ramen en deuren toelaten tot de Gazastrook, maar dan heeft men het zowat gehad.

Van wekelijks 2.800 vrachtwagens die producten invoerden begin 2007 laat Israël nu nog slechts een vijfhonderdtal trucks door, terwijl heel het gebied moet worden heropgebouwd.

Vers vlees, vee, vissersnetten, vervangstukken voor machines, chocolade, constructiematerialen voor de wederopbouw, koriander, papier, irrigatiepijpen, muziekinstrumenten en speelgoed zijn al maanden verboden. Zonder de smokkeltunnels zou men er niet eens in geslaagd zijn om een kwart van de vernielingen te herstellen die Israël aanrichtte tijdens de Operatie Gegoten Lood. Maar met de in aanbouw zijnde metalen muur op de grens met Egypte valt ook straks dit alternatief voor de internationale blokkade tegen anderhalf miljoen Palestijnen weg.

Met een foto van de markt in de Gazastrook wil Israël aantonen dat er geen crisis is. Dat de goederen peperduur zijn want gesmokkeld via tunnels met Egypte zeggen ze er niet bij. We kunnen ook in de Louizalaan winkels gaan filmen en de wereld rondsturen dat er in ons land nergens werkloosheid of armoede is en iedereen met schoenen van minstens 250 euro rondloopt.

En dan kwam de beruchte video over het luxe-restaurant in de Gazastrook. Overgenomen door Joods Actueel (http://joodsactueel.be/2010/05/26/luxe-in-gaza ) om te bewijzen dat er geen armoede is in de Gazastrook. Maar kijk, wie zien we daar op 1:40 en 1:40? President Mahmoud Abbas en de vroegere sterke man van Gaza, Mohamed Dahlan. Beiden zijn sinds 2007 en de machtswissel door Hamas in de Gazastrook niet meer in de kuststrook geweest.

De beelden dateren van 2005 of twee jaar voor ingang van de internationale blokkade tegen het Hamas-bewind!

De beelden werden pas in augustus 2009 op YouTube gezet: http://www.youtube.com/watch?v=dJvvkXYD12U

Dat bepaalde mensen van de VN of reporters zich beef stroganoff - gesmokkeld via tunnels met Egypte - kunnen veroorloven doet niets af aan het feit dat 80 % van de inwoners van de Gazastrook afhankelijk zijn van internationale hulp. Zonder de smokkeltunnels zou de Gazastrook er inderdaad veel erger aan toe zijn. Maar Israël kan zich geen Congo of Zimbabwe veroorloven in haar achtertuin wil ze haar economische voordelen als bevoorrecht handelspartner bij de EU, leverancier en partner van de NAVO en nieuw lid van de OESO niet in het gedrang brengen.

Mario Bergen, Leuven