donderdag, juni 03, 2010

VN keuren onafhankelijk onderzoek goed

[Reactie naar de De Morgen ivm artikel "VN keuren onafhankelijk onderzoek goed"]

Vreemd dat in bovenvermeld artikel dd 03/06/10 het stemgedrag van België bij de stemming over een VN-resolutie, die een onafhankelijk onderzoek vraagt naar de aanval van Israël op het hulpkonvooi naar Gaza, niet het vernoemen waard was.

België onthield zich. Men had aan deze onthouding zelfs een heel artikel kunnen wijden, aangezien dit stemgedrag volledig in tegenspraak lijkt met de vele verontwaardigde reacties van de bevolking en ook de afkeurende reacties van politici.

Het merendeel van de bevolking heeft nu het raden naar de acties van haar vertegenwoordigers.

Wat niet weet, niet deert?

Bianca Fraipont, Lebbeke

Geen opmerkingen: