vrijdag, oktober 31, 2008

De oude krokodil met een leuke snoet voor de Palestijnen

[Reactie op het artikel "De financiële crisis geeft de doorslag" in GvA van 31/10/2008]

Obama wordt in bovenvermeld artikel beschreven als "geloofwaardiger dan McCain voor het Palestijnse volk." De zwarte senator kan dan wel geloofwaardiger overkomen om vrede te brengen in het Midden-Oosten, maar hij blijft een oude krokodil met een leuke snoet.

De neoconservatieve oorlogvoering van Bush en Cheney in Irak, zal Obama inruilen voor een grootschalige militaire campagne in Afghanistan "tegen de taliban en bin Laden." Met meer Amerikaanse luchtaanvallen in Pakistan en Syrië niet uit te sluiten. Ook al berusten die vaak op foute informatie van gemartelde verdachten en vallen er alleen burgerslachtoffers zonder schade te berokken aan al-Qaida. Op dat vlak krijgen we dus allesbehalve een vreedzamer Midden-Oosten. Vergeten we ook niet dat lang voor de oorlog in Irak uitbrak, Pearl en andere joodse neoconservatieven een document schreven voor Benjamin Netanyahu en de Israëlische regering die oorlogen tegen Irak, Syrië en Iran beschreef (A Clean Break). Diezelfde Netanyahu zou straks wel eens (mee) aan de touwtjes kunnen trekken in Tel Aviv nu Tzipi Livni geen kabinet krijgt gevormd en Israël vervroegt naar de stembus trekt.

Iemand die massaal troepen stuurt naar Afghanistan en het Iraanse kernprogramma teniet wil doen is geen vredesapostel zoals zionistische media als de NY Times en de Washington Post ons willen doen verkopen. Net zoals ze ons deden geloven dat niet de belangen van Israël maar de "massavernietigingswapens van Saddam" ons noodzaakte om Irak aan te vallen en te bezetten.

Obama ziet er niet uit als een neoconservatief en wordt door de linkse media aanbeden als de man van verandering, hoop, vrede en welvaart voor de V.S. en de wereld. Echter is Obama net door die aardige snoet een zoveel gevaarlijker en wispelturiger oude krokodil in Washington.

Obama kreeg tot eind september reeds 740.000 dollar van de corrupte joodse bank Goldman Sachs oftwel de grootste geldschieter van Barack. Toen Obama senator werd in 2006 begonnen topbankiers van Goldman Sachs massaal dollars te pompen in het begin van zijn presidentscampagne. Voormalig GS-topbankier Robert Rubin en miljardair Warren Buffet die 5 miljard stopte in de bank, werden Obama's economische adviseurs. Op 3 mei 2007 organiseerde een selecte groep Goldman Sachs topbankiers een besloten financiële discussie tussen Obama en NBC's Tom Brokaw. Pas na het presidentsdebat met dezelfde Brokaw, overwegend over de financiële crisis, werd bekend dat Obama al eerder kon oefenen in deze materie met dezelfde journalist. Voormalig voorzitter en CEO van Goldman Sachs was Henry Paulsen van het bankreddingsplan van 700 miljoen dollar. Even raden welke bank daarvan het meeste geld kreeg?

Wat zei Obama op een AIPAC-Conventie in juni dit jaar over Palestina? "Israël's veiligheid is heilig. Dit staat niet ter discussie. Elk akkoord met de Palestijnse staat moet garant staan voor de continuïteit van Israël als een joodse staat. En Jeruzalem blijft de hoofdstad van Israël én ondeelbaar." In de Israëlische zakenkrant Globes belooft Obama intussen donaties aan Israël voor het volgende decennium te verhogen van 25 naar 30 miljard dollar. Ook komen er grote gemeenschappelijke projecten voor militair onderzoek en ontwikkeling. Er is totaal geen reden om aan te nemen dat Obama geloofwaardiger is dan McCain of George W. Bush als het aankomt op een nieuw beleid tegenover het Palestijnse volk. De verwevenheid met joodse geldschieters, adviseurs, AIPAC en andere lobbygroepen die met hun zionistische visie tegen een leefbare Palestijnse staat en het beëindigen van de bezetting zijn is daarvoor te groot.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, oktober 30, 2008

de "democratische hygiëne" van Mia Doornaert

[brief verstuurd naar Mia Doornaert (De Standaard)]

Geachte mevr. Doornaert, kan u me even uitleggen wat u precies bedoelt met die gruwelijke term "democratische hygiëne"? Daar krijg ik als overtuigd democraat, pacifist, fervent tegenstander van elke vorm van antisemitisme en totalitaire regimes etc..., koude rillingen van. Deze term lijkt wel een stolp waaronder al onze `elementaire menselijkheid´ geïsoleerd wordt. Enkel vanonder deze stolp mogen wij naar de rest van de samenleving kijken. Héél `hygiënisch en `gekuist´. Ik citeer u mevr. Doornaert: "Israël is nu toch wel de grootste schurkenstaat ter wereld. Dus had de Führer het toch misschien goed gezien? Dat is een akelige propaganda die je vaak hoort in de moslimwereld waar Mein Kampf een beststeller is, zelfs in Turkije..." En nog: "...de constante, eenzijdige kritiek op Israël als zogenaamd grootste gevaar voor de wereldvrede, in het aanspreken van elke jood op elke fout van Israël, in de hardnekkige campagne van sommige 'historici' om de shoah, de koudbloedige, systematische uitmoording van zes miljoen joden, te banaliseren."

Zie mevr. Doornaert, dáár krijg ik het koud van. In deze, jouw typerende tirade, wordt iedere dissidente stem voortdurend en snel weggeduwd als aangetast door het `sluipend gif´ dat ons door het voortdurend banaliseren van de holocaust, a priori dreigt te besmetten met een flinke dosis antisemitisme van mensen die zich niet kunnen voorstellen welke wreedheden door de nazi´s zijn begaan t.a.v het Joodse volk. De keuze voor Hitlers `plat préféré was dom. De censuur om dit programma te weren is dat evenzeer. Bepaalde tv-programma´s, cartoons, boeken etc.. kwetsen. Dat zijn dingen die er altijd wel zijn en altijd zullen blijven. Maar mevrouw Doornaert ik stel u dezelfde vraag die u zich stelt in uw artikel maar enigszins anders geformuleerd : "Wat is voor u de logica om te keer te gaan tegen iedereen die de minste kritiek formuleert tegen `de joden´ en tegelijk te zwijgen over de onmenselijke en 'fascistische´ behandeling van het Palestijnse volk door de staat Israël? Dat is de stolp waaronder ik vandaan wil. Daarom huiver ik zo van die `verstikkende´ tem `democratische hygiëne´.

Met hoogachting

Omar Van Hoeylandt
- a m s a b-

--------------------------------

Instituut voor Sociale Geschiedenis
Institute of Social History
Institut d'Histoire Sociale

woensdag, oktober 29, 2008

Hitlers culinaire voorkeur

[lezersbrief verzonden naar De Morgen]

Michael Freilich van het tijdschrift `Joods Actueel´ blijft zich druk maken over het controversiële VRT-programma `Plat préferé´ en ging zelf op zoek naar Hitlers culinaire voorkeur. Het hele verhaal klopt niet volgens hem en zou door de VRT zelf verzonnen zijn. Mr. Freilichs ongenoegen blijft overeind ondanks het feit dat de VRT, weliswaar onder zware druk, het bewuste programma niet heeft uitgezonden (DM,20/10/2008)

Het zou Michael Freilich tot eer strekken indien hij met dezelfde gedrevenheid op zoek zou gaan naar wat er op het dagelijks menu staat van het Palestijnse kinderen in Gaza, om maar iets te noemen. Mijn vraag zal door Mr Freilich en co wel weer ingegeven zijn door een soort latent antisemitisme etc... Ik ben nochtans van mening dat deze vraag vandaag de dag veel urgenter is dan zich nu te verslikken in de graten van een forel opgediend voor een wreedaardige dictator voor wie elk eerbetoon verwerpelijk is. Maar dat is de onderdrukking van het Palestijnse volk door Israël evenzeer.

Omar Van Hoeylandt

a m s a b
---------------------------------

Instituut voor Sociale Geschiedenis
Institute of Social HistoryInstitut d'Histoire Sociale

Democratische Hygiëne" van Mia Doornaert en de "Plat préféré"

[Reactie aan De Standaard]

In verband met het schrappen van de VRT-uitzending “Plat préféré” over de lievelingsschotel van Hitler acht Mia Doornaert (De Standaard 29.10,p. 23) het nodig om degenen die kritiek hebben op het beleid van de staat Israël van sympathie voor de Führer te verdenken: “Israël is toch wel de grootste schurkenstaat ter wereld. Dus had de Führer het toch misschien goed gezien ? (…) En het is deze propaganda die hier te lande onderhuids gevoerd wordt, in de constante eenzijdige kritiek op Israël als zogenaamd grootste gevaar voor de wereldvrede, in het aanspreken van elke jood op elke fout van Israël, …”

Dus NGO’s die zeggen dat Israël de VN-resoluties naast zich legt, zouden beweren dat de Führer gelijk heeft gehad om de joden uit te moorden. Mij ontgaat totaal de logica van deze anachronistische associatie. Dezelfde NGO’s vestigen vooral de aandacht op de schending van de rechten van de Palestijnen en niet “op Israël als zogenaamde grootste gevaar voor de wereldvrede.”

“Het aanspreken van elke jood op elke fout van Israël” klopt helemaal niet omdat deze NGO’s zich uitdrukkelijk distantiëren van elke jodenhaat en juist joden uitnodigen zoals IlanPappe en Susan Nathan die zelf heel wat kritiek op het beleid van Israël hebben. Deze manier van verdacht maken en het in diskrediet brengen zijn een eerlijk journalisme onwaardig.

Werner De Bus, Brussel

donderdag, oktober 23, 2008

Minderjarige Palestijnse meisjes blijven opgesloten

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg]

Het is al van 5 juni 2008 geleden dat Salwa Salah en Sara Siureh, twee meisjes uit de stad Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever werden ontvoerd. Het Israëlisch leger nam de kinderen mee uit hun huis. Tegen de 16-jarige meisjes loopt geen enkele aanklacht of reden voor administratieve opsluiting. Evenwel bepaalde de militaire rechtbank om hun opsluiting met nog enkele maanden te verlengen. Als onze regering kritiek heeft op het feit dat Iran minderjarige drugshandelaren en verkrachters opsluit en soms de doodstraf geeft, waarom zwijgt men dan in Brussel en Den Haag over 750 Palestijnen die meestal zonder aanklacht "administratief werden aangehouden", waaronder dertien Palestijnen jonger dan 18 jaar? En waarom wordt niet gesproken over vijftig Palestijnse parlementsleden die samen met 11.000 andere Palestijnen al jaren zonder enig proces in Israëlische gevangenissen vastzitten?

Mario Bergen, Leuven

donderdag, oktober 16, 2008

Google Earth aan banden gelegd door Amerikaanse zionisten

[Lezersbrief aan Knack en gepost bij Knack.be onder Lezersbrieven]

Op 15 juli 2008 schreef ZOA (Zionistische Organisatie van Amerika) een brief aan Google-voorzitter Dr. Eric Schmidt en medeoprichters en bestuurders Sergey Brin en Larry Page.

De zionistische lobby in de V.S. deed haar beklag over de werking van Google Earth bij het tonen van de landkaart van Israël. Het gevarendriehoekje met de slogan "Elke Mens Heeft Rechten" schoot in het verkeerde keelgat. Evenals oranje punten die de volkerenmoord van 1948 als "Nakba - Palestijns Drama" dorp na dorp in kaart bracht waar Israëlische milities honderdduizenden Palestijnen verdreven. Met telkens een link naar palestineremembered.com. Tenslotte was er ook aanstoot aan een foto van Mohammed al-Durrah op Google Earth.

De plaatsen van de Nakba als lichtbakens tegen onrechtvaardigheid zijn nu verborgen onder "i" bolletjes met informatie en je komt deze bloedbaden pas te weten als je op het juiste bolletje klikt. Gelukkig zijn er nog goede zielen die de informatie over de genocide van 1948 in Google Earth blijven steken. Enkel moet men dit als een dief in de nacht stiekem doen vooraleer de joods-zionistische lobby deze weer laat verwijderen.

Israëlische illegale kolonies staan intussen als groene dennenbomen te pronken in de bezette gebieden tot aan de kust van Gaza toe. De "1950 Wapenstilstands Akkoordlijn" boordt de Gazastrook af. Zionistische organisaties zoals de ZOA hebben intussen alle joodse Facebook gebruikers opgeroepen om "alle plaatsen van Palestijnse terreur en opruiende taal uit moskeeën" alsook te brandmerken op Google Earth.

Na Google Earth is Facebook ten prooi van de zionistische lobby. Tientallen groepjes werden al geïnfiltreerd en gehackt door mensen van de Joodse Internet Verdedigingskracht (http://www.thejidf.org) en werden door Facebook opgedoekt omdat ze het hadden over de Israëlische bezetting, recht op verzet, boycot van Israël of het bestaan van de joodse staat in vraag stelden. Eerder was YouTube ook al verboden om nog filmpjes te tonen van het verzet in Palestina, Irak of Afghanistan. En diverse weblogs die kritische zijn tegenover Israël krijgen de melding "deze site bezoeken kan schade toebrengen aan uw computer". Het lijkt me eerder dat de zionistische lobby schade berokkent aan het recht op vrije meningsuiting, journalistiek, vereniging en rechtmatig verzet tegen het onrecht van bezette volkeren.

Mario Bergen, Leuven

* Linken:

http://www.zoa.org/sitedocuments/pressrelease_view.asp?pressreleaseID=724

http://www.mercurynews.com/technotebook/ci_10451247?source=rss

zondag, oktober 12, 2008

Antisemitisme alledaags geworden?

[Lezersbrief aan Gazet van Antwerpen]

Omgekeerd mijnheer Gantman, is het nu hedendaags de manier om iemand van antisemitisme te beschuldigen indien men kritiek op Israël en Zionisme heeft.
In kringen van 'Joods Actueel', gaat men zelfs zo ver dat indien men kritiek op Israël heeft, dit anderen kan aanzetten om antisemitische daden te stellen. Men mag dus over Israël geen kritiek hebben.

U draait de zaken om mijnheer Gantman.

Het is precies omdat er mensen zijn die vanuit fundamentele eerlijkheid alle onrecht aanklagen en met afgrijzen terugdenken aan de Shoa, nog steeds zeggen: 'dat nooit meer'. Israël bezet, vernedert en vernietigt weerloze Palestijnen en hun samenleving op een niets ontziende manier, en trekken zich van mensenrechten en internationale rechtsregels niets aan. De Nazi's hebben dat met weerloze joden gedaan. Hierdoor wordt echter duidelijk niet gezegd en u mag de conclusie niet trekken dat Israël daarom Nazi's zijn, maar wel brutale bezetters en dat wordt gebruikt als drogreden om progressieven van antisemitisme te beschuldigen.

U zegt "Ik had er als jood eigenlijk niet mogen zijn. Het tekent je leven en identiteit". Golda Meir zei dat Palestina een 'land zonder volk was voor een volk zonder land'. Dat geldt dus voor Palestijnen ook.

Johan Van Hulle, Zomergem

Kritiek op Israël moet kunnen

[Reactie op het artikel "Antisemitisme is alledaags geworden" in Gazet van Antwerpen van 10/10/2008]

André Gantman beweert dat de Holocaust dreigt te worden gebanaliseerd. Er is echter een wezenlijk verschil op terechte kritiek op mistoestanden en jodenhaat. Israël is een bevoorrecht handelspartner van de EU en Amerika. Er is militaire samenwerking met de NAVO en Israël is een bevoorrecht leverancier van goederen en diensten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het is dan ook onze plicht Israël te wijzen op tekortkomingen.

Obama wil troepen terugtrekken uit Irak, maar zwijgt over 180.000 contractanten en 50permanente basissen. Deze week keurde het Amerikaans parlement in alle stilte een militaire begroting van ongekende omvang goed: 615 miljard dollar. Als het aan McCain ligt gaat een groot gedeelte van dit geld naar "de oorlog tegen terreur in Irak". Obama wil deze miljarden gebruiken voor "de oorlog tegen al-Qaida en Bin Laden in Afghanistan" en sluit militaire operaties in Pakistan niet uit. Het is onze taak om zowel de oorlogsplannen van McCain in Irak als deze van Obama in Afghanistan te verwerpen. De bezetting in Irak, Afghanistan en Palestina is onaanvaardbaar.

Michael Freilich zei onlangs "Er vallen 800.000 doden in Irak, 400.000 doden in Darfur, maar slechts 1.400 Palestijnse doden sinds de Intifada of zoveel verkeersslachtoffers als op een jaar". Freilich liegt niet enkel over de cijfers, maar marginaliseert Palestijnse slachtoffers als een dagelijks gegeven waarmee de wereld nu eenmaal moet leven.

Het is geen antisemitisme om Israël aan te manen zich terug te trekken uit de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. Net zomin als het racisme zou zijn om kritiek te hebben over de enorme militaire operaties die de zwarte presidentskandidaat wil uitvoeren in Afghanistan. Onder het mom van antisemitisme wil men de discussie over Palestijnse vluchtelingen, het statuut van Jeruzalem en de illegale kolonies wegmoffelen.

De volkerenmoord tegen joden is uniek in de zin dat die zich voordeed tijdens een wereldoorlog. Maar slachtoffers van andere genocides en etnische zuiveringen mogen we evenmin vergeten: tien miljoen slachtoffers van het schrikbewind van Leopold II in Congo, bijna drie miljoen doden van de Goelag-concentratiekampen van Stalin en de USSR, de Armeense genocide, de indianen in Amerika, de invasie door China in Tibet, enz. Men kan niet tegen één volkerenmoord zijn en de andere bloedbaden negeren.

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, oktober 10, 2008

Jeruzalem is niet de hoofdstad van Israël

[Lezersbrief aan het Reformatorisch Dagblad n.a.v. het artikel "Israëlische hoofdstad maakt zich op voor burgemeestersverkiezingen" van 09/10/2008]

Resolutie 478 van de VN-Veiligheidsraad laat geen twijfel mogelijk. Het uitroepen van Jeruzalem als hoofdstad, met inbegrip van het Arabische Oost-Jeruzalem, is van geen waarde. Dertien landen, waaronder Nederland, die een ambassade hadden in Jeruzalem volgden deze VN-resolutie en trokken hun diplomatieke post terug uit Jeruzalem en verhuisden deze naar Tel Aviv.

Resolutie 478 maakt duidelijk dat grondgebied verwerven door oorlog onaanvaardbaar is. Ook het veranderen van het karakter en de status van de Heilige Stad Jeruzalem via de "Basis Wet" door de Knesset wordt niet erkent. Alle administratieve en wetgevende maatregelen in het kader van deze Basis Wet m.b.t. Jeruzalem moeten door de Bezettende Macht worden teruggedraaid en prioriteit moet worden gegeven aan de Conventies van Genève.

Een adviserende wet van het Amerikaans parlement uit 1995 vraagt om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem, maar tot heden negeert het Amerikaans staatshoofd tweemaal per jaar deze aanbeveling die indruist tegen internationale afspreken.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, oktober 09, 2008

Israël moet een democratie zijn voor alle inwoners

[Lezersbrief aan Knack]

Michael Freilich zei deze week in Brussel "Israël is de schuilplaats voor alle joden ter wereld. Het is de enige staat, en de enige joodse staat in de wereld, die joden kan opvangen met problemen."

Jammer genoeg moeten we vaststellen dat dit Israël nog steeds geen democratie is. Het land wordt dan wel erkend door de internationale gemeenschap, maar heeft nog steeds geen grondwet en geeft al zijn inwoners nog altijd niet dezelfde rechten. Joden uit Afrika, Aziatische migranten en Palestijnen worden in dit land nog altijd beschouwd als derderangsburgers. Apartheid en racisme tegen hen vieren nog altijd hoogtij.

Bovendien heeft de Israëlische staat nog altijd haar grenzen niet bekend gemaakt. Lopen de grenzen van Israël tot aan de Litani rivier, tot de Eufraat of misschien tot aan de Nijl. Die discussie wil men nog steeds niet voeren in Tel Aviv.

Israël is een bevoorrechte partner van Amerika, de EU en de NAVO, maar vertoont enorme tekortkomingen op het vlak van mensenrechten en het naleven van VN-resoluties en internationale afspraken. Het veiligheidshekken is aan Apartheidsmuur die Palestijnse dorpen verdeeld en Palestijnen afzondert van hun akkers en waterbronnen. Het toenmalige verdeelplan van een commissie van de VN gaf joden, die slechts enkele procenten van de bevolking uitmaakten, de helft van het land van de Palestijnen. Dit onrechtvaardig verdeelplan werd trouwens afgekeurd door zowel de Palestijnen als de Israëli's. Israëlische milities verdreven drie kwart miljoen Palestijnen in 1948. Deze vluchtelingen kunnen nog altijd niet terug naar hun dorpen.

De joodse lobby beweert dat in 1948 Arabische troepen hen aanvielen, maar verzwijgt dat honderdduizenden Palestijnen op de vlucht sloegen, vooraleer Arabische troepen tussenkwamen in de zuiveringsoperatie van Israël tegen Palestijnen.

De joden hebben altijd al een goed leven gehad in de Arabische wereld, ze werden als volwaardige burgers aanzien en talrijke joden kwamen op de belangrijkste posten op economisch, sociaal en politiek vlak. Deze joden konden genieten van een bijzonder beschermingsstatuut, genaamd dhimmi. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij bezittingen van joden in beslag werden genomen in Egypte en Algerije, maar de overgrote meerderheid van de joodse bevolking is vrijwillig vertrokken uit de Arabische wereld op vraag van zionistische organisaties en emigreerden naar Israël. Over een joods vluchtelingenprobleem dat de Arabische wereld creëerde is niets aan. Dit is een joodse stadslegende of een broodje aap verhaal.

Als Israël werkelijk een schuilplaats is, dan moet het dit zijn voor alle inwoners en niet allen voor joden die er wonen. Joodse journalisten moeten objectief berichten over de bezetting, de Apartheidsmuur en het racisme tegen niet-joden in Israël. Dat is hun verdomde plicht als democratie en mensenrechten meer zijn dan het overnemen van propaganda van zionistische politici.

Mario Bergen, Leuven

Meer discriminatie tegen Palestijnse Israëli's

[Lezersbrief aan Humo]

Palestina komt de laatste maanden heel wat minder in de media. Er is immers een kwakkelend wapenbestand in de Gazastrook en er vallen duidelijk minder doden in de door Israël bezette gebieden. Bovendien is Ehud Olmert politiek dood en begraven en moet Tzipi Livni nog haar stoel als Eerste minister innemen.

Het is opmerkelijk dat politieke leiders die einde carrière zijn, zoals Olmert en Bush, een levensvatbare Palestijnse staat, ontmanteling van illegale nederzettingen en een hemel op aarde beloven aan het Palestijnse volk. Politici die geen enkele macht meer hebben, bezinnen zich over hun afschuwelijke daden en willen deze rechtzetten als de kat al verdronken is. Eerst als burgemeester en later als premier zorgde Olmert voor een explosie van nieuwe nederzettingen en breidde de kolonies uit tot 500.000 kolonisten op gestolen Palestijnse grond heden. Jaren had Olmert de tijd om eenzijdig de bezette gebieden te ontruimen, maar dit bleef beperkt tot de piepkleine Gazastrook. De enige reden dat kolonisten verplicht werden om Gaza te verlaten was de militaire onmogelijkheid om enkele duizenden illegale kolonisten nog te verdedigen tussen 1,5 miljoen Palestijnen. Het prijskaartje voor de bezetting in de Gazastrook liep in de miljarden en werd onbetaalbaar.

Dus koos Israël tactisch voor de afgrendeling van de Gazastrook en het laten verhongeren van de bevolking aldaar. Een netwerk van 6.000 Palestijnen gebruikt tientallen smokkeltunnels om continu voedsel van Egypte naar de Gazastrook te brengen en alzo massale sterfte onder het Palestijnse volk tegen te gaan. Elke week sterven er Palestijnse jongeren door tunnels die instorten of worden opgeblazen door Egypte.

Er zijn ook politici die hun politiek leven eindigen en zich dan pas actief gaan inzetten voor de Palestijnse zaak. Jimmy Carter en Dries Van Agt doen nuttige zaken, maar hun resultaat zou duizend keer groter zijn dan heden, mochten ze hun visie tegen de Israëlische bezetting en apartheidspolitiek hebben geuit toen ze nog wereldleiders waren.

Israël is geen democratie. Zelfs als we het niet hebben over de bezette gebieden moeten we vaststellen dat in oktober 2000 dertien Palestijnse Israëli's werden gedood door de oproerpolitie. De aanklacht tegen deze agenten werd door openbaar aanklager Menachem Mazuz ingetrokken en aanbevelingen van de Or-commissie werden niet uitgevoerd door de regering.

Acht jaar later spreken we van 34 Palestijnen die in Israël werden gedood door politiediensten. De Vereniging voor Burgerrechten in Israël maakte deze week duidelijk dat de discriminatie tegenover Arabieren in Israël en het ondervragen van Palestijnse politieke- en sociale activisten door de Shin Bet enorm is toegenomen. Vrijheid van meningsuiting en vereniging zijn loze begrippen in Israël. Zeker als je Palestijn bent.

Omwille van het kunstmatig joodse karakter van Israël blijven tienduizenden bouwaanvragen van Palestijnen onder lagen stof liggen. Bouwprojecten in Palestijnse dorpen in Israël worden niet toegelaten en vele illegale huizen van bedoeïenen in de Negev werden met de grond gelijk gemaakt.

Mario Bergen, Leuven

maandag, oktober 06, 2008

Interview Ilan Pappe op Klara

[Reactie op interview met Ilan Pappe op Rondas, Klara]

Bij deze mijn felicitaties voor uw interview met prof. Pappe.
Het is niet zo evident omdat de toestand in Palestina nu en reeds tientallen jaren ernstig is, dat ze op de radio daarom ook nog zal besproken worden en dan nog op een indringende manier vanuit een duidelijke hoek. De redenen daarvoor zullen u ongetwijfeld bekend zijn.

Mijn appreciatie omvat dus niet alleen dat het gebeurt, ook de keuze van dit onderwerp nu, het boek en zijn schrijver, en de manier waarop u het gedaan heeft.
Dat ik nu reageer heeft niet alleen te maken met het feit dat ik de Palestijnse toestanden van nabij volg, ook 'biased' zoals gezegd, maar ook omdat ik van deze gelegenheid gebruik wil maken om 'Rondas' te prijzen. Van de boottrekkers van de Wolga overstappen naar het ontstaan van de joodse staat, niet zomaar een verhaal, met vuurwerk vertikaal en horizontaal en op het scherp van de snede, is niet vanzelfsprekend en als het past kan het nog viertalig ook.
Vandaar.

Mag ik echter toch een opmerking maken. Niet iedereen heeft uw taalvaardigheid en ik meen dat wat meer korte samenvattingen in het Nederlands van wat de geïnterviewde gezegd heeft alleen maar uw programma ten goede zal komen. Dit ten einde beter inzicht te krijgen en het gesprek te volgen. In een live-uitzending zoals nu begrijp ik dat het zeer moeilijk is, ook om de uiterste concentratie te behouden.
Uw programma gaat vooral de 'intellectuele' richting uit. Uberhaupt mag dat. Maar sommige onderwerpen interesseren ook mensen met luisterbereidheid die niet die taalvaardige opleiding kregen, maar 'Rondas' wel kennen.

Besluit: graag nog van dat.

En het siert nog Klara ook.


Johan Van Hulle, Zomergem.

Terroristen gelieerd aan Israël opgepakt in Jemen

[Reactie op Het Laatste Nieuws online van 06/10/2008]:

Israël zou beter voedsel en medicijnen sturen naar de noodlijdende bevolking van de Gazastrook i.p.v. spionnen te zenden naar Arabische landen. De Egyptische oppositie wou noodhulp sturen naar de door Israël afgegrendelde Gazastrook, maar de Egyptische oproerpolitie verhinderde dit. Mubarak steunt hiermede de bezetting. Jemen stuurt in december alvast een schip met noodhulp naar Gaza.

Mario Bergen, Leuven

zondag, oktober 05, 2008

Corrupte Israëlische archeologie om Palestijnen te verdrijven

[Lezersbrief aan Het Nieuwsblad]

Alleen al tussen 1948 en 1967 vernielde Israël 480 moskeeën en 400 kerkhoven. Dit verklaarde Dr. Marwan Abu Khalaf van de Al Quds University enkel jaren geleden in Amman.

Maar de grootste actuele vervalsing van de geschiedschrijving vind momenteel plaats net buiten de oude stadsmuren van Jeruzalem. Daar graven Israëlische archeologen onder toezicht van de kolonistenorganisatie Elad al decennia tunnels. Onder het mom van archeologie in de 'Stad van David' wordt Silwan gezuiverd van Palestijnen. Vijftig joodse families, samen 250 personen, namen hun intrek in Palestijnse huizen. Ondanks het feit dat men enkel 3.000 jaar oude archeologie van de Kanaieten - voorlopers van de Palestijnen - vindt, blijft men beweren dat Koning David ooit deze gebouwen gebruikte. 600 meter tunnels maken talrijke barsten in Palestijnse huizen. Tientallen skeletten nabij de al Aqsa moskee werden opgegraven zonder onderzocht te worden. Het archeologisch speurwerk wordt bijzonder slecht gevoerd. Kolonisten gebruiken valse papieren om Palestijnen uit hun huizen te verdrijven. 88 huizen in de wijk Bustan dreigen te worden afgebroken.

Voor illegale kolonisten komen er wel nieuwe huizen, een synagoge, een kleuterschool, bibliotheek en ondergrondse parking voor 100 wagens. Archeologen die kritiek hebben op de onoordeelkundige archeologie wordt het zwijgen opgelegd. Palestijnen die een petitie begonnen tegen de opgravingen en plannen van de kolonisten, werden meteen uit hun huizen gezet.

Mario Bergen, Leuven

* Link: http://www.scottishpsc.org.uk/content/view/2683/444

zaterdag, oktober 04, 2008

Permanente Amerikaanse basis bedient anti-raket-radar in Israël

[Reactie op het artikel "Israël installeert reusachtige radarantennes in woestijn" in De Morgen van 04/10/2008]

Als Israël spreekt over "een doodgewone militaire installatie voor dagelijkse bezigheden" hoeven we die uitleg niet klakkeloos over te nemen. Ik heb in Vlaanderen nergens weet van antennes die zo hoog zijn als het Empire State Building in New York. Als men bovendien weigert te zeggen waarvoor deze masten dienen, is het wel erg naïef te denken dat men het hele Midden-Oosten daarmee gaat voorzien van supersnel internet of een mobiel telefoonnet.

Laat ons a.u.b. niet rond de pot draaien en persberichten van het Israëlisch leger niet zonder boe of ba overnemen. Fox News en andere media hebben reeds eerder bericht dat het wel degelijk een Amerikaans geavanceerd radarsysteem betreft dat een eerste waarschuwing moet geven bij een Iraanse raketaanval.

120 Amerikanen van EUCOM zullen permanent deze radar bedienen op de Nevatim luchtmachtbasis in de Negev woestijn. Gelijkaardige Israëlische Falcon radars zijn reeds jaren actief in India.

De verbeterde Amerikaanse versie van de Raytheon Company heet AN/TPY-2 en kan ook kleine objecten op grote hoogte en verre afstand waarnemen en onderscheppen. Twaalf vliegtuigen brachten op 21 september 2008 de radar, satellieten en alle bijbehorende apparatuur naar Nevatim. Over enkele maanden gaat de radar naar een definitieve onbekende stek. Het systeem heeft een bereik van minstens 1.900 km, of twee- tot driemaal zo ver als bij de huidige Green Pine radars. Projectielen kan de rader zes maal sneller detecteren dan vroeger. Zo kan de radar een Iraanse Shehab-3 raket halfweg de elf minuten durende vlucht tot Israël onschadelijk maken.

Het Israëlisch leger kreeg er recent 2 kernduikboten bij (totaal vijf stuks nu) en 90 F16i bommenwerpers die kunnen worden ingezet bij een aanval tegen Iran. Elf extra bommenwerpers komen in 2009 in Tel Aviv aan. Israël koopt ook geen Amerikaanse clusterbommen meer, maar begon een voorraad eigen M85-custerbommen aan te leggen. Volgens Ynet is de radar een Amerikaanse compensatie voor hun tegenstand voor een aanval op Iran.

Israëlische woorden herhalen over "een gewone installatie voor courante militaire activiteiten" is dan ook te gek voor woorden.

Mario Bergen, Leuven

* Linken:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,429342,00.html

http://www.globalsecurity.org/space/systems/an-tpy-2.htm

vrijdag, oktober 03, 2008

Geweld van kolonisten tegen Palestijnen verdubbeld

[Reactie op het artikel "Geweld van kolonisten neemt toe" in De Standaard van 03/10/2008]

De gewelddadigheden van joodse kolonisten tegen Palestijnen neemt niet alleen toe, maar verdubbelde in 2008. De eerste zes maanden van dit jaar waren er evenveel gevallen van agressie als tijdens heel 2007. Voor 222 zaken werd een rapport opgemaakt bij de Verenigde Naties.

Vandaag nog wilden kolonisten verhinderen dat Palestijnen in Ni'lin hun olijven gingen oogsten. Enkel met steun van internationale en Israëlische activisten konden zij de olijven plukken op hun eigen land. Rabbijnen voor Mensenrechten en internationale vredesactivisten gaan op 40 plaatsen samen met Palestijnse boeren naar hun eigen akkers om hun eigen olijven te kunnen plukken zonder gemolesteerd of met stenen bekogelt te worden door joodse kolonisten. Al te vaak staat de Israëlische politie en militairen ook aan de kant van de kolonisten uit illegale nederzettingen.

Kan je je voorstellen dat Vlaamse witloofboeren niet op hun velden mogen komen omdat Walen hen de toegang versperren? Toch gebeuren dergelijke toestanden dagelijks in Palestina.

Mario Bergen, Leuven

woensdag, oktober 01, 2008

Waarom iedereen moet zwijgen over Palestina...

[Lezersbrief aan De Morgen:]

Tot tweemaal toe heeft CODIP, een vzw uit Landen, haar activiteit met de Israëlische historicus Ilan Pappé en de Palestijnse zakenman Rishmawi moeten verplaatsen.

De joodse lobby wil dat het doodstil blijft over de apartheidsstaat Israël die, net als Zuid-Afrika destijds, onderdanen kleineert en hun rechten beknot. Men mag niet spreken over het probleem van miljoenen Palestijnse vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun dorpen en steden. Terugkeer eisen van deze mensen, die Israël met geweld en via oorlog verdreef, blijft anno 2008 nog altijd een taboe voor de joodse lobby.

Toen Gretta Duisenberg in 2002 haar Palestijnse vlag uithing uit protest tegen de Israëlische bezetting van Palestina, eiste het Simon Wiesenthal Centrum dat haar diplomatiek paspoort zou worden ingetrokken. Duisenberg kreeg doodsbedreigingen en de Nederlandse- en Israëlische inlichtingendiensten op haar kap. Haar doen en laten werd zo nauwgezet nagegaan dat haar strijd voor de Palestijnen een stille dood stierf.

Na zijn artikel in De Volkskrant "Een schreeuw om recht voor de Palestijnen" vond Van Agt geen enkele drukker nog bereid om zijn visie in boekvorm uit te geven. De CDA-regering van Balkenende volgde de joodse lobby en steunde de oorlog in Irak. De top van zijn voormalige partij verkiest de belangen van Israël boven de verworpenen der aarde: het Palestijnse volk.

Terwijl de Palestijnen als nomaden op zoek gaan naar hun rechten en een eigen staat, wou CODIP vzw een brochure in het onderwijs verspreiden. De joodse lobby sprak meteen over "een anti-semitisch pamflet, vol met halve waarheden en leugens waarin men de holocaust tracht te minimaliseren voor de jeugd". Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans bezwijkt onder rechtstreekse druk uit Tel Aviv. De brochure van CODIP gaat door de papierversnipperaar. Zowel de media als adverteerders worden zwaar onder druk gezet om zo weinig mogelijk aandacht te schenken aan de aanklacht tegen Ariel Sharon. Ondermeer P-Magazine dreigde massaal reclaminkomsten te verliezen.

Joods Actueel wijst in 2007 op het grote gevaar, genaamd Lucas Catherine. "Dragen de negatieve archiefbeelden over Israël niet zijn stempel als archivaris bij de openbare omroep en welke grote invloed heeft deze man bij de Vlaamse 'kwaliteitskranten' die dreigen af te glijden van het antizionisme naar een veel erger antisemitisme?"

En ook nu mag men geen ruchtbaarheid geven aan een studiedag over het grootste vluchtelingenprobleem ter wereld, de 630 checkpoints, de Apartheidsmuur en de dagelijkse ellende van leven in een bezet land.

Mario Bergen, Leuven

* Link: http://www.docjazz.com/Gretta/gretta.html