donderdag, oktober 30, 2008

de "democratische hygiëne" van Mia Doornaert

[brief verstuurd naar Mia Doornaert (De Standaard)]

Geachte mevr. Doornaert, kan u me even uitleggen wat u precies bedoelt met die gruwelijke term "democratische hygiëne"? Daar krijg ik als overtuigd democraat, pacifist, fervent tegenstander van elke vorm van antisemitisme en totalitaire regimes etc..., koude rillingen van. Deze term lijkt wel een stolp waaronder al onze `elementaire menselijkheid´ geïsoleerd wordt. Enkel vanonder deze stolp mogen wij naar de rest van de samenleving kijken. Héél `hygiënisch en `gekuist´. Ik citeer u mevr. Doornaert: "Israël is nu toch wel de grootste schurkenstaat ter wereld. Dus had de Führer het toch misschien goed gezien? Dat is een akelige propaganda die je vaak hoort in de moslimwereld waar Mein Kampf een beststeller is, zelfs in Turkije..." En nog: "...de constante, eenzijdige kritiek op Israël als zogenaamd grootste gevaar voor de wereldvrede, in het aanspreken van elke jood op elke fout van Israël, in de hardnekkige campagne van sommige 'historici' om de shoah, de koudbloedige, systematische uitmoording van zes miljoen joden, te banaliseren."

Zie mevr. Doornaert, dáár krijg ik het koud van. In deze, jouw typerende tirade, wordt iedere dissidente stem voortdurend en snel weggeduwd als aangetast door het `sluipend gif´ dat ons door het voortdurend banaliseren van de holocaust, a priori dreigt te besmetten met een flinke dosis antisemitisme van mensen die zich niet kunnen voorstellen welke wreedheden door de nazi´s zijn begaan t.a.v het Joodse volk. De keuze voor Hitlers `plat préféré was dom. De censuur om dit programma te weren is dat evenzeer. Bepaalde tv-programma´s, cartoons, boeken etc.. kwetsen. Dat zijn dingen die er altijd wel zijn en altijd zullen blijven. Maar mevrouw Doornaert ik stel u dezelfde vraag die u zich stelt in uw artikel maar enigszins anders geformuleerd : "Wat is voor u de logica om te keer te gaan tegen iedereen die de minste kritiek formuleert tegen `de joden´ en tegelijk te zwijgen over de onmenselijke en 'fascistische´ behandeling van het Palestijnse volk door de staat Israël? Dat is de stolp waaronder ik vandaan wil. Daarom huiver ik zo van die `verstikkende´ tem `democratische hygiëne´.

Met hoogachting

Omar Van Hoeylandt
- a m s a b-

--------------------------------

Instituut voor Sociale Geschiedenis
Institute of Social History
Institut d'Histoire Sociale

Geen opmerkingen: