woensdag, oktober 29, 2008

Democratische Hygiëne" van Mia Doornaert en de "Plat préféré"

[Reactie aan De Standaard]

In verband met het schrappen van de VRT-uitzending “Plat préféré” over de lievelingsschotel van Hitler acht Mia Doornaert (De Standaard 29.10,p. 23) het nodig om degenen die kritiek hebben op het beleid van de staat Israël van sympathie voor de Führer te verdenken: “Israël is toch wel de grootste schurkenstaat ter wereld. Dus had de Führer het toch misschien goed gezien ? (…) En het is deze propaganda die hier te lande onderhuids gevoerd wordt, in de constante eenzijdige kritiek op Israël als zogenaamd grootste gevaar voor de wereldvrede, in het aanspreken van elke jood op elke fout van Israël, …”

Dus NGO’s die zeggen dat Israël de VN-resoluties naast zich legt, zouden beweren dat de Führer gelijk heeft gehad om de joden uit te moorden. Mij ontgaat totaal de logica van deze anachronistische associatie. Dezelfde NGO’s vestigen vooral de aandacht op de schending van de rechten van de Palestijnen en niet “op Israël als zogenaamde grootste gevaar voor de wereldvrede.”

“Het aanspreken van elke jood op elke fout van Israël” klopt helemaal niet omdat deze NGO’s zich uitdrukkelijk distantiëren van elke jodenhaat en juist joden uitnodigen zoals IlanPappe en Susan Nathan die zelf heel wat kritiek op het beleid van Israël hebben. Deze manier van verdacht maken en het in diskrediet brengen zijn een eerlijk journalisme onwaardig.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: