donderdag, juli 31, 2008

Crash van een halve Israëlische duif

[Reactie op het artikel "Halve duif" in De Standaard van 31/07/2008]

Ik begrijp niet waarom men elke politicus uit Israël een vredesduif, een man van vrede of ditmaal een halve duif moet heten. Uiteindelijk heeft Olmert bloed aan zijn handen en niet zo'n klein beetje. Bloed van Palestijnen en Libanezen. Zelfs in Damascus doodde zijn geheime dienst Hezbollah-leider Mugniyah met een buitengerechtelijke executie. Eveneens werd een geheime Syrische basis aangevallen.

15.000 mariniers uit de V.S., Frankrijk, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk oefenden negen dagen lang aan de oostkust van de V.S. Met "Operatie Brimstone" willen ze Tel Aviv hun vastberadenheid tonen in de zaak van Iraanse kernenergie. Speciale aanvalstroepen oefenden in Amerika hoe men de Straat van Hormuz kan openhouden voor de oliehandel en hoe men Revolutionaire Wachters kan uitschakelen op Iraanse eilanden en nabij de kust van Iran.

Israël zelf houdt momenteel grootschalige anti-terreuroefeningen om gijzelaars te bevrijden bij vliegtuigkapingen en andere crisissituaties. Het land zit nog steeds verweven in een oorlogslogica, en zolang men die knop niet kan omdraaien, is er weing kans op een snel vredesakkoord met Syrië en de Palestijnen.

Mario Bergen, Leuven


* Link:

http://www.infolive.tv/en/infolive.tv-26169-israelnews-massive-naval-exercise-underway-us-coast-possible-preparation-strike

http://www.infolive.tv/node/26713

dinsdag, juli 29, 2008

Olmert en Jeruzalem

[lezersbrief aan De Morgen]

"Olmert gelooft niet in akkoord over Jeruzalem voor jaareinde" schrijft U vandaag in de krant, alsof dat nieuws zou zijn. Had er iemand dan iets anders verwacht? Dat diezelfde Olmert, die de architect is van de etnische zuivering van Jeruzalem, plots een akkoord met de Palestijnen zou willen sluiten, dát zou pas nieuws zijn.

Tussen 1993 en 2003 was Olmert burgemeester van Jeruzalem. Onder zijn voorganger leefden joden en arabieren nog min of meer vreedzaam naast elkaar. Onder Olmerts bewind werd er echter alles aan gedaan om de oorspronkelijke Arabische bewoners het leven onmogelijk te maken, en om zo veel mogelijk joden van alle mogelijke nationaliteiten te importeren. Onder zijn bewind zijn vooral ultra-orthodoxe joden naar Jeruzalem gekomen, die met hun fundamentalistische reglementen het zelfs voor seculiere joden te gortig maken. Voor de Palestijnen waren er enkel pesterijen en intimidaties weggelegd: wegversperringen, pasjes, inreisvergunningen -Israël zegt dat Jeruzalem "buitenland" is voor Palestijnen-, onteigeningen voor 'parkaanleg', afbraak van "woningen zonder vergunning" -maar arabieren krijgen nooit een vergunning. Mensen wordt botweg geweigerd om naar hun woning terug te keren of om een nieuw identiteitsbewijs te krijgen.

Onder Olmert heeft Israël verwoed gebouwd aan nederzettingen ten oosten van Jeruzalem zodat gans Oost-Jeruzalem omsingeld is, en afgesneden van de Westelijke Jordaanoever. En dat alles terwijl Jeruzalem volgens VN resolutie 181 een internationaal statuut moet krijgen, en volgens resolutie 478 niet de hoofdstad van Israël mag zijn. Dat deze man dus niet gelooft dat er een akkoord zal komen, is zeer evident, hij zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

Pol Van den plas, gent

Tweestatenoplossing is de enige uitweg

[Reactie op het artikel "Olmert gelooft niet in akkoord over Jeruzalem voor eind dit jaar" in De Morgen van 28/07/2008]

Bush senior zei "Lees mijn lippen: geen nieuwe belastingen" en verhoogde een jaar later de belastingen. Bush junior doet het over met de woorden "Er komt een leefbare Palestijnse staat voor het einde van 2008." Olmert liet vanuit Tel Aviv weten dat die staat en een vredesakkoord er dit jaar niet meer komt. Dit is voornamelijk te wijten aan de gebeurtenissen op het terrein, maar ook aan de lakse houding van de Amerikaanse president die Israël te weinig onder druk zette en liet begaan.

Uitstel is echter geen afstel. Israël is gedoemd om een levensvatbare Palestijnse staat als buur te creëren en grote autonomie te geven aan Palestijnen in Israël, wil het de joods-Zionistische droom niet uit elkaar zien spatten.

Zonder Palestijnse staat heeft ook Israël geen toekomst. Acht op tien Israëli's willen geen Palestijn als buur. De indoctrinatie bij extremistische joden en het verzet bij radicale Palestijnen neemt razendsnel toe, zodat de standpunten alsmaar verharden. De decennia aanslepende bezetting en apartheidspolitiek heeft ervoor gezorgd dat beiden in twee werelden leven zonder elkaar te kennen. Er is geen enkele behoefte om samen te leven. De Palestijnen kennen Israëli's nog enkel van hun militaire campagnes die alsmaar driester worden. En de Israëli's zien de Palestijnen, door een intensieve joods-zionistische indoctrinatie, als al-Qaida terroristen en gespuis waar men zelfs zijn schoonmoeder niet wil aan toevertrouwen.

De noden en invulling van de behoeften zijn totaal anders onder Palestijnen dan Israëli's. Beiden groepen hebben andere problemen en andere oplossingen. Er is geen noodzaak om tot samenleven te komen en de eigen identiteit op te geven.

Een meerderheid van de bevolking en politici, zowel in Israël als in de bezette gebieden spreekt zich duidelijk uit voor een eigen Palestijnse staat naast Israël en een zo groot mogelijke autonomie voor de Palestijnen in Israël. De Arabische inwoners van de staat Israël wonen nu hoofdzakelijk in het uiterste noorden en diepste zuiden van Israël en hebben daar weinig joodse buren. Israëli's gaan zich meer en meer innestelen in het centrale deel van Israël, ver weg van het verzet in de bezette gebieden en in Libanon. Het is waanzin om zowel Palestijnen als Israëli's op te sluiten in één staat. Het enige alternatief dat zowel in Israël als onder de Palestijnen het groene licht krijgt is een levensvatbare Palestijnse staat en een doorgedreven zelfstandigheid voor Palestijnen in Israël.

Ook Israël is daarbij gebaat op demografisch en veiligheidsvlak. Men moet de Palestijnen naast een eigen staat, diepgaande gemeenschapsbevoegdheden geven in Israël: gezondheidszorg, onderwijs, taal, cultuur, maar ook een eigen fiscaliteit en justitie. Eenieder die niet opkomt voor het principe van een Palestijnse staat en verregaande autonomie voor Palestijnen in Israël, schendt principiële volkerenrechten, mensenrechten en de huidige VN-resoluties. Het Palestijnse volk heeft het fundamentele recht zich volledig te kunnen ontplooien in een eigen republiek en als deelgebied in Israël. Het kan niet zijn dat het moet leven onder de juk van Israël in een kunstmatige staat. Twee volkeren die niet kunnen samenleven vanwege de trieste geschiedenis, kan men niet samen stoppen in één staat en dan de handen tegen elkaar vegen.

Als Tsjechen, Ieren en straks Vlamingen een eigen staat krijgen, dan heeft het Palestijnse volk daar evenveel recht op. Dan moeten Palestijnen in Israël zelf kunnen beslissen hoe het zijn onderwijssysteem , rechtspraak, belastingen, handel en gezondheidsdiensten regelt. Dan heeft het geen bemoeienis nodig van Tel Aviv voor eigen landbouwprogramma's, uitbouw van culturele- en sociale instellingen of oprichting van scholen. Het Palestijnse volk moet die vrijheid krijgen in een eigen staat die volwaardig is zoals Tsjechië of Slovenië en eigen soevereiniteit zoals Luzern in Zwitserland, Abu Dhabi in de Emiraten of Hamburg in Duitsland.

Het is niet omdat die Palestijnse staat er in 2008 niet zal komen, dat we deze piste in vraag moeten stellen. Dit zou totaal indruisen met de volkerenrechten. Het is niet omdat Israël illegale nederzettingen bouwt en bijbouwt, dat men moet toegeven aan het verkrachten van internationale principes en mensenrechten. Het is niet omdat na 40 jaar bepaalde Franstaligen het nog steeds vertikken om zich aan te passen aan de Vlaamse taal en cultuur, zoals honderdduizenden Vlamingen hebben voorgedaan in Wallonië, dat we de taalfaciliteiten in de Vlaamse rand daar moeten behouden. Men is van harte welkom in Vlaanderen, maar men moet zich aanpassen, zoals ook ieder die in Palestina komt wonen zich hoort aan te passen en niet het land hoort te koloniseren en Palestijnse boeren en hun gezinnen te verdrijven uit hun huizen en van hun gronden en hun water mag stelen.

Mario Bergen, Leuven

zondag, juli 27, 2008

Obama ziet honderden kilometers Apartheidsmuur niet

[Opiniestuk ter publicatie aan Mo*]

Terwijl Obama drie kwartier doorbracht in Palestina, spendeerde hij 32 uur in Israël. Obama sprak prachtig over de verdwenen Muur in Berlijn, maar zweeg over de nog steeds bestaande drie keer langere muur in Palestina.

Obama zegt actief samen te werken met de inwoners van Sderot die illegaal wonen op Palestijnse grond. Maar wanneer gaat de zwarte senator samen werken met het Palestijnse volk zodat honderdduizenden Palestijnen terug kunnen naar hun huizen en dorpen?

De Amar familie die een regenbuisbom op hun huis kregen, mochten Obama in een zweettruitje met "I love Sderot" ontvangen in hun stad in Negev. Palestijnen wiens huis volledig werd gebulldozerd door Israëlische bulldozers kregen geen ontmoeting met de senator uit Illinois. "Van het ogenblik dat ik terugkeer in Amerika zal ik werken voor de mensen van Sderot om hun verhaal te vertellen en om er zeker van te zijn dat de goede mensen die hier wonen, een toekomst van vrede, veiligheid en hoop tegemoet gaan." Obama beloofde dat de familie Amar een van de eerste gasten zullen zijn in het Witte Huis bij een verkiezingsoverwinning. "Deze terreur is onrechtvaardig. Amerika moet in alle omstandigheden Israël steunen in het recht om zich te verdedigen."

Obama wil dus de bezetting van Palestijns gebied in stand houden. Gaat hij ook het verhaal vertellen over de 600 checkpoints, de folteringen in Israëlische gevangenissen, de uitgaansverboden en militaire invallen die het Palestijnse volk treffen? Wanneer draagt Obama eens een hemd met "I love Ramallah"?

Over de status van Jeruzalem bracht Obama verduidelijking: "Ik blijf zeggen dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël zal zijn. En ik heb dat voordien gezegd en ik zal het opnieuw zeggen. En ik heb ook gezegd dat het belangrijk is dat we de stad niet eenvoudigweg in twee snijden. Maar ik zei ook dat dit een kwestie is over een definitieve status."

Mario Bergen, Leuven

Linken:

http://youtube.com/watch?v=aPo5CWSPLdQ&feature=user

http://www.youtube.com/watch?v=oLLCdb9kwI0

http://www.nytimes.com/2008/07/23/us/politics/23text-obama.html?pagewanted=1&_r=1&ref=politics&adxnnlx=1217181897-6uMVY%201oEmy6X27%20HR%20aKg

donderdag, juli 24, 2008

Israël bouwt nieuwe kolonie Maskiot

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg]

Eerstdaags keurt Barak de bouw van de nieuwe kolonie Maskiot goed in bezet Palestina bericht de Khaleej Times.

Het Kwartet moet deze beslissing met de zwaarste bewoordingen en desnoods sancties ongedaan maken. Het moet de onmiddellijke naleving eisen van de VN-resoluties die vragen om illegale kolonies in de bezette gebieden, en dat zijn ze allen, te verwijderen, samen met infrastructuur en kolonisten. Dat twintig kolonisten in het Palestijnse dorpje Burin ramen, auto's en elektriciteitsdraden vernielden is eveneens onaanvaardbaar.

Mario Bergen, Leuven

* Link: http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?xfile=data/middleeast/2008/July/middleeast_July607.xml§ion=middleeast

maandag, juli 21, 2008

Wanneer zet Brown Israël op z'n nummer? Nooit.

[Reactie op het artikel "Premier Brown gaat Iran op z'n nummer zetten" in Het Laatste Nieuws van 21/07/2008]

Brown sprak zijn bewondering voor Israël uit en, net zoals deze apartheidsstaat, dreigt hij Iran met een militaire aanval. Dit terwijl onderhandelingen met Iran nog steeds gaande zijn en diplomatie alle kansen moet krijgen. Alle vrienden van Israël hebben nu hun zeg kunnen doen in de Knesset de voorbije maanden: Bush, Merkel, Sarkozy en nu Brown. Met de vage boodschap dat Israël niet verder mag bouwen aan illegale kolonies in bezet gebied. Sarkozy ging nog het verst door volledige ontmanteling te vragen van de kolonies. ("Une proposition existe, soutenue par de nombreux membres de votre Knesset, pour l'adoption d'une loi qui inciterait au départ les colons de Cisjordanie, moyennant compensation et relogement en Israël. Oui, il faut créer les conditions pour un mouvement.") Maar van sancties om de goede wil van Tel Aviv af te dwingen is nooit sprake. Het blijft telkens bij holle woorden en als de politici Tel Aviv hebben verlaten, gaat de bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk gewoon verder.

Brown had niet eens de moed om in de ogen van Olmert te zeggen dat hij geen nieuwe huizen mocht bouwen in de kolonies maar zei "Het nederzettingenbeleid maakt de nodige compromissen die Israël nodig heeft moeilijker." Die vage uitspraak in Ramallah werd dan vertaald als "de wens om de bouw in de nederzettingen te bevriezen." Brown maakte wel duidelijk dat raketaanvallen en zelfmoordaanslagen tegen Israël ogenblikkelijk moeten eindigen.

De Britse premier sluit een olie- en gasembargo tegen Iran niet uit. Japan en Pearl Harbor lijken vergeten door de Brit. Brown heeft het over Palestijnse aanvallen, maar zwijgt over de bezetting, de Nakba en militaire invallen en buitengerechtelijke executies door het Israëlische leger. Een Palestijnse gevangene kreeg enkele dagen gelden nog een rubberkogel in de voet, Libanezen krijgen telefonische bedreigingen vanuit Tel Aviv dat een nieuwe oorlog nakend is en de foltering van 12.000 Palestijnse gevangenen gaat door in Israëlische detentiekampen.

* Linken:

http://www.youtube.com/watch?v=ly2I5AzfnrY&eurl=http://cultofthedeadfish.blogspot.com/

http://www.nrc.nl/buitenland/article1177329.ece/Libanezen_telefonisch_bedreigd_door_Israel

http://www.youtube.com/watch?v=XqdBdtwpKsY&feature=related

zondag, juli 20, 2008

De Israëlische oorlog tegen scholen, bakkerijen en weeshuizen

[Lezersbrief aan Humo]

Zelfs diegenen die de gebeurtenissen in het Midden-Oosten maar zijdelings volgen,
verslikten zich in hun boterham met speculaaspasta toen ze Olmert hoorden verklaren dat “vrede tussen Ramallah en Tel Aviv nog nooit zo dichtbij is geweest”. Over Israëlische beloften en plannen voor vrede met de Palestijnen kan je hele bibliotheken mee vullen, maar met de positieve veranderingen op het terrein moet je het stellen met een A4-tje.

Na Hebron, is de Israëlische oorlog tegen Hamas-verenigingen nu gaande in Nablus. Precies twee jaar geleden vernielde Israël er de muqata’a. De Britten bouwden het gebouw rond 1920 en het complex bevatte archieven met honderdduizenden documenten zoals geboorte- en doodscertificaten, paspoort- en reisgegevens en historische informatie over Nablus over de bezetting van Ottomanen, Britten, Jordaniërs en heden Israël. Met bulldozers werd het hele gebouw met archieven volledig vernield en onder meters grond begraven.

Twee jaar nadien slaat de waanzin opnieuw toe in Nablus. Het Israëlische leger (IDF) en de Shin Bet sloten schoonheidssalons, kledingwinkels, ziekenhuizen, een melkboerderij, een pas gebouwde school voor 1.200 kinderen, een bibliotheek, bakkerijen, pita verkooppunten, kapsalons, winkelcentra en weeshuizen.

Als men Hamas wil aanpakken met het sluiten van diensten die men “mogelijk linkt met Hamas” bereikt men niets. Denk men dat de Palestijnen nu massaal voor Fatah gaan kiezen op de bezette Westelijke Jordaanoever? Denk men dat de wezen en scholieren hun verzet gaan opgeven omdat ze nu met duizenden op straat staan? Denkt men de harten van de Palestijnen te kunnen veroveren nu ze geen werk hebben, niet terecht kunnen in de bibliotheek, niet kunnen gaan winkelen en zelfs hun dagelijks glaasje melk en pita wordt gestolen?

Dit toont het enorme verschil aan over wat Israël zegt voor tv-camera’s en wat er gebeurt op het terrein in de bezette Palestijnse gebieden. Hoe misdadig kan een bezetting zijn door bakkerijen en warenhuizen te sluiten omdat ze contacten met Hamas hebben of “zouden hebben”.

50 Palestijnse winkels in een winkelcentrum in Nablus werden leeggeroofd of beschadigd. Ook brak het Israëlisch leger binnen in vijf moskeeën en het gemeentehuis. Computers, documenten en meubels werden gestolen. Vijf schoolbussen werden op vrachtwagens gezet een meegenomen naar Israël. In Hebron werd een gebouw met zeven appartementen binnengevallen door het IDF. 1.000 dollar werd gestolen en met een verschrikkelijke brutaliteit werd de inboel vernield van alle families.
De Israëlische oorlog tegen wezen, weduwen en schoolgasten gaat door.

Mario Bergen, Leuven

* Linken:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1001358.html
http://kibush.co.il/show_file.asp?num=27909http://www.youtube.com/watch?v=IEYD0aFgq5I (VIDEO)

vrijdag, juli 18, 2008

Vakantie

Beste lezer. Dit blog zal een tijdje niet worden bijgehouden omdat de moderator van dienst in vakantie is tot 10 augustus. Dat betekent niet dat er niet geschreven wordt. De schrijvers uit onze mediagroep zijn en blijven actief in het aanklagen van de wantoestanden en de onrechtvaardigheid van de situatie in Palestina, dat merk je regelmatig in de Vlaamse en Nederlandse media. vanaf de 3e week van augustus wordt Palestinaindemedia weer bijgewerkt. Tot dan!

maandag, juli 14, 2008

Wordt chronische vergeetachtigheid Olmert fataal?

[Reactie op het artikel "Olmert weer van fraude beticht" in NRC Handelsblad online van 14/07/2008]

Proficiat met het goed geschreven artikel over de Israëlische premier die alsmaar dieper in het moeras terecht komt van zijn eigen leugens en fraudezaken. In het beste geval kan de oud-burgemeester van Jeruzalem nog opperen dat hij aan Alzheimer light lijdt, alhoewel je dat "light" stilaan ook kan schrappen. Als je stelselmatig je vliegtuigonkosten dubbel binnenbrengt bij twee verschillende ministeries en met de tweede gestorte onkostennota nogmaals privé-reisjes boekt voor jou en je familie, dan is daar iets niet pluis mee.

In augustus 2006 wordt bekend dat de politieke volgeling van Ariel Sharon, in zijn functie van minister van Industrie, vier politieke bondgenoten aan hoge betrekkingen hielp. Olmert keek verder naar het nieuwste filmpje over de Merkava tank (http://www.youtube.com/watch?v=JkpO2BliOVg) en deed of zijn neus bloedde.

Terwijl Tel Aviv Nieuwjaar 5767 viert en de kritiek op hem losbreekt, na de blamage bij de Libanon-oorlog, blijft de premier in september 2006 volhouden dat Israël de oorlog won tegen Hezbollah, dat de depressie in eigen land "tijdelijk" is en dat Israël "een prachtig land is om in te wonen". President Bush looft uitdrukkelijk "de gematigde Arabische landen" bij een toespraak voor de VN. Olmert doet hem dat een maand later na in Tel Aviv. Beiden zoeken blijkbaar steun voor nieuwe oorlogsplannen tegen Iran. Condoleezza Rice ontmoet intussen acht "Arabische vrienden van de vrede."

In oktober 2006 zegt Olmert tegen Putin: "De Iraniërs moeten bang zijn. Ze moeten bang zijn dat hun iets overkomt waarvan ze niet willen dat het gebeurt".

In maart 2007 meldt een Israëlisch tv-station dat er 115 beschuldigingen lopende zijn tegen Olmert voor corruptie, vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Eerder was er al de beschuldiging van zwendel bij een bankprivatisering. Het kantoor van Olmert bevestigt het aantal omstreden handelingen, maar die zijn volgens hen "volledig legitiem." Als die zo volledig legitiem zijn als de zionisten hun kolonies beschouwen, doet dit het ergste vrezen.

In november 2007 starten de "vredesonderhandelingen" van Annapolis (de Palestijnen heten de snode Amerikaans-Israëlische plannen voor het M.O.: Anna Ibliss of "Ik ben de duivel"). Bij zijn verkiezingscampagne opperde Olmert nog het idee om in 2010 eenzijdig grenzen op te leggen aan de Palestijnen. Tegen dan zou een grootschalige en eenzijdige terugtrekking van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever achter de rug zijn en Israël enkel nog de grootste nederzettingen overhouden. Er moet ook een groot-Jeruzalem komen dat de Palestijnen in Jeruzalem onherroepelijk van hun volksgenoten aan de andere kant van de muur zal scheiden.

Anna Ibliss werd onthouden door Olmert, het begrip vrede niet. Er kwamen meer militaire invallen, illegale kolonies werden groter, meer checkpoints, meer politieke gevangenen, meer afbraakorders en meer Palestijnse doden en gewonden. Maar wat verklaarde Olmert dit weekeinde in Parijs? "Palestijnen en Israël waren nooit zo dichtbij een akkoord". Zelfs Bush heeft zich wellicht opnieuw verslikt in een pretzel toen hij het hoorde.

"Nasrallah is doodsbang voor mij" zei Olmert nog deze week. Terwijl de Israëlische veiligheidsdiensten gewag maken van 40.000 raketten die Hezbollah gericht heeft op Israëlische doelen en het feit dat Hezbollah-strijders al hun stellingen hebben ingenomen van voor de oorlog in 2006. Geen verstandige uitspraak dus van Olmert.

De enorme vergeetachtigheid van de Israëlische leider wordt alsmaar gevaarlijker. Als hij straks naar het toilet gaat en hij drukt dan op de verkeerde knop, zitten ze in Teheran met de problemen. Teheran, waar?

Mario Bergen, Leuven

woensdag, juli 09, 2008

Goodwill is goed als die van twee kanten komt

[Reactie naar DE TIJD, 8 juli 2008]

De Israëlische ambassadrice doet alsof ze gelooft in het mirakel dat gaat gebeuren. In de komende zes maanden moet een vredesakkoord bereikt worden waarover al tientallen jaren gepraat wordt. Ze heeft het over een 'raamwerk voor een vredesakkoord.' Dit is alleen het opstellen van een agenda waarover zal gepraat worden. En zelfs dat lukt niet. Ondertussen winnen ze weer tijd.

Ze heeft het over 'alleen kolonies die gaan uitgebreid worden binnen de bestaande grenzen.' Ze zegt verder niets over die grenzen. Ze kan ook niet want die zijn er niet. En waar geeft de staat de toestemming om nog 800 of meer nieuwe huizen te bouwen en waarvoor bouwt men huizen als er geen nieuwe kolonisten zijn.
In de omgeving van Jeruzalem spreekt Israël over 'uitbreiding,' de Palestijnen hebben het over "omsingeling." Feit is dat het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever daar in twee gesplitst wordt.

Er zijn 600 Israëlische controleposten op Palestijns grondgebied. Wat heeft dit te maken met hun veiligheid? Israël is een bezetter en hoort er niet. Het belet alleen Palestijnen zich te verplaatsen binnen hun eigen omgeving. Ze moeten een pasje hebben, ook al moeilijk te krijgen, om van hun huis naar een ander huis of hun werk te gaan, 500m verder. Veel controleposen zijn tijdelijk, worden verplaatst of helemaal gesloten. Er zijn nergens zekerheden voor de toekomst. Hoe kan een samenleving zich daar ontwikkelen. Wat moeten we feitelijk ernstig nemen.

Johan Van Hulle, Zomergem

dinsdag, juli 08, 2008

Groot-Palestina bestaat niet

[Reactie op "de bevolking wil vrede" in De Standaard van 7 juli]

Ami Ayalon stelt de zaken voor zoals alle 'duiven' in de Israëlische politiek. Volgens hem dromen de Israëli's van een Groot-Israël en de Palestijnen van een 'Groot-Palestina.' Het eerste is zeker waar. Maar wat meer is, Israël zet die droom elke dag verder om in realiteit. Al het land van de Middelandse Zee tot aan de Jordaan, voor minder gaan de Israëli's niet. En ze 'werken' eraan - door steeds meer Palestijnse grond in te pikken. Of het nu kolonisten zijn die hun illegale outposts bouwen, of het leger dat honderden 'dunums' landbouwgrond confisqueert 'voor militaire doeleinden' of de Israëlische overheid die weer eens honderden illegale huizen bijpoot in Oost-Jeruzalem, het resultaat is steeds hetzelfde: weer enkele stappen dichter bij de defacto realisatie van Groot-Israël.

En wat dan met de Palestijnse droom? De Palestijnen verloren in 1948 reeds hun Palestina. Zij hebben zich reeds lang neergelegd bij de grenzen van 1967, een stuk land dat maar 48% van het oorspronkelijke Palestina uitmaakt. Ondertussen is van die 48% weer een groot deel afgenomen. En het gaat nog steeds door: ook de muur slokt voortdurend verder land op. De Palestijnse bevolking wordt kapot getreiterd, gebroodroofd, gemarginaliseerd. Mensen verliezen haast dagelijks familieleden door de Israëlische repressie. En de Palestijnen zouden dromen van 'groot Palestina.' Komaan!

Wat wil Ayalon bereiken als hij het over "Groot-Palestina" heeft? Weer eens een leugenachtig verhaal lanceren dat een strijd tussen evenwaardige tegenstanders moet suggereren?

maandag, juli 07, 2008

Qasam-raketten als doekje voor het Palestijnse bloed

[Kritiek op het artikel "het was me niet om geld te doen" van Simone Korkus in De Standaard]

Dat er collaborateurs onder de Palestijnen rondlopen staat vast. De manier waarop de schrijfster dit allemaal vertelt is ondermaats, en de twee sterke verhalen van mannen die het allemaal kunnen vertellen horen thuis in de 'boekskes'. Het is niet omdat Simone Korkus ander werk heeft geschreven en een Internationale Persprijs van de Verenigde Naties heeft gekregen dat er geen kritiek of opmerkingen op dit stuk, qua inhoud en verwoording, mogen geleverd worden.

- Ze doen hier niets terzake, maar tegenwoordig ontbreken de Qassamraketten nooit op het appel. Daarmee begint het allemaal. De toon is dus gezet. Volgens het artikel ligt de stad Sderot op iets meer dan één km van de bestandslijn met Gaza, met 'weerloze prooien' in de 'vuurlinie' en is een 'geliefkoosd doelwit'. Aan de andere kant in Gaza van deze bestandslijn, ligt er ook een zone van ongeveer één km, waar niets hoger dan vijftig cm mag groeien, met Palestijnen als weerloze prooien in de vuurlinie en als geliefkoosd doelwit van Israëlische soldaten, alleen wordt het nooit met zoveel woorden gezegd.

- De hoofding van het artikel: "Het was me niet om het geld te doen" geldt hier voor de collaboratie van informant A. van het eerste verhaal. Later blijkt in het artikel dat "natuurlijk ook geld vaak een drijfveer is"

- Bij de aanloop van het artikel: "...de Palestijnen die collaboreren met Israël, lopen het risico door wraakbeluste volksgenoten te worden vermoord. Ook onschuldige mensen zijn als 'collaborateur' vermoord, op grond van roddels of persoonlijke wrok."
Maar verder in het artikel spreekt men alleen over "....liquidatie door Israël van een Palestijns kopstuk..." Hiermee wordt bedoeld het door Israël wederrechtelijk executeren of doden zonder enige vorm van rechtspraak. Het slachtoffer heeft zich niet kunnen verdedigen tegen een beschuldiging. Bij ons is dat moord of doodslag.
Sinds 2000 zijn 731 Palestijnen vermoord bij wederrechtelijke executies. Hiervan waren 503 'uitgekozen' personen. 228 waren vergissingen, burgers in de buurt en 68 kinderen (rapport van het Palestinian Centre of Human Rights, PCHR, 13 dec 2007).
Kinderen 'liquideren' klinkt toch niet.

- Nogmaals de Qassams in Sderot. Alhoewel niets met collaboratie te maken, gaat de schrijfser vlot door de bocht en: 'Slag om slinger weerklinkt het luchtalarm' Ze vallen overal en hebben (sinds niet vermeld 2000) '19 mensen gedood en 583 verwond' en "loopt iedereen zenuwachtig." Als men deze niets terzake doende informatie geeft is dit stemmingmakerij. Anders moet men ook vermelden dat aan de andere kant over dezelfde periode ongeveer 4800 Palestijnen zijn gedood en 26.000 verwond (PCHR). De Palestijnen hebben geen luchtalarm, zijn al lang de eufemistische zenuwen voorbij en zien hun leven alleen nog door de loop van een geweer.

In Haaretz van 11 nov 2007, door een Qassam, vrij vertaald: In een melkerij waren 7 koeien gedood en nog 2 andere moesten afgemaakt worden. Verzorgers proberen op dit ogenblik nog 4 koeien te redden die moeten kalven. Van de 7 dode koeien waren er 2 met de hoogste melkproductie. De koeien zijn in shock. Dat betekent dat ze minder zullen eten en dus ook minder melk zullen geven.

Johan Van Hulle, Zomergem

zondag, juli 06, 2008

Het Westen moet Palestijnen beschermen tegen Israël

[Reactie op het artikel "Grensovergangen Gaza weer open" op NOS.nl op 06/07/2008]

Ik ben blij te vernemen via uw redactie dat Israël weer enkele grensovergangen met de Gazastrook open doet. Dit is de verdomde plicht als bezetter en volgens het AMA-akkoord afgesloten tussen de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit op 15 november 2005. Reeds in 1950 kregen wij de ware toedracht van de Nakba te zien in de film Sands of Sorrow. 58 jaar later is er nog steeds sprake van ondervoeding en dood in de Gazastrook.

U schrijft over Palestijnse raketten op Israëlisch grondgebied, maar vergeet dat vorige maandag twee boerinnen gewond raakten na beschietingen in de Gazastrook. 350 Palestijnen werden in juni opgepakt en 35 werden er gedood door het Israëlische leger. Dagelijks worden Palestijnse vissers met granaten bestookt voor de kust van de Gazastrook. Gisteren in al-Soudaniya en vrijdag voor de kust van Rafah (http://english.wafa.ps/?action=detail&id=11897).

Gelieve deze daden van agressie van Israël alsook te vermelden en ook Palestijnse bronnen te raadplegen zoals http://www.maannews.net en http://www.imemc.org.

Vanmorgen (zondag) werd opnieuw op Palestijnse boeren geschoten in de Gazastrook. Deze kunnen onmogelijk zo hun land bewerken en zichzelf en hun familie voorzien in levensonderhoud. U kan dit nalezen op http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=30349.

De grenszone van de Gazastrook met Israël (1 km) is een dodenzone. Tienduizenden Palestijnen kunnen er niet werken of ze riskeren dood te worden geschoten door het Israëlische leger. Landbouwgebied en irrigatie gaan zo verloren.

Onze westerse beschaving moet ingrijpen om het Palestijnse volk te beschermen tegen deze Israëlische agressie, maar lijkt eerder het beleid van Tel Aviv mede te ondersteunen.

Mario Bergen, Leuven

* Link:

http://www.nad-plo.org/palisraeli/roadagree/Agreement%20Access.pdf

zaterdag, juli 05, 2008

Interview met de Army of Islam in Gaza

[Reactie op het artikel "Interview met de Army of Islam in Gaza" op NOS.nl op 04/07/2008]

Hiermede wil ik reporter Sander Van Hoorn gelukwensen voor de unieke, maar zeer gewaagde reportage over de Army of Islam in de Gazastrook. Het toont aan dat er snel een oplossing moet komen voor de afgegrendelde Gazastrook en dat Israël het Palestijnse volk in vrijheid moet laten leven zonder bezetting of oorlog.

Zoniet dreigt dit Army of Islam een versie van Hamas te worden in Gaza, alleen duizend maal radicaler met alle gevolgen vandien.

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, juli 04, 2008

Palestijn gaat door het lint in Jeruzalem

[Reactie naar De Morgen]

Een Palestijn gaat door het lint in Jeruzalem en gaat met een bulldozer auto's en bussen te lijf. Waarom was hij gefrustreerd? Misschien omdat hij heel zijn leven al opgesloten leeft in zijn eigen stad die elke dag kleiner wordt. Omdat die stad bezet is en hij niet bij de bezettende macht hoort.
Hoe kwam hij dan op de idee om een buldozer te gebruiken? Misschien zag hij hoe Israëlische Caterpillar bulldozers huizen en scholen vernietigen, regelmatig met de mensen er nog in... Dit is een standaard repressie praktijk in de bezette gebieden, al jaren aan een stuk. Je vraagt je af hoe het komt dat nog niet eerder gebeurde.

Geesteszieke Palestijn had hulp nodig

[Lezersbrief aan Het Belang van Limburg]

De Palestijnse arbeider die in Jeruzalem met een bulldozer drie mensen doodde, handelde in een vlaag van verstandsverbijstering. De advocaat van de familie van de man benadrukt dat de Palestijn geen terrorist was. Zijn familie is ook niet religieus, keurt de daad af en leeft mee met de slachtoffers. Deze geesteszieke man had hulp moeten krijgen van de Israëlische staat. De aanhoudende Israëlische bezetting van Palestina zorgt al jaren voor grote psychologische schade onder jonge Palestijnen. Maar Tel Aviv negeert psychische en lichamelijke hulp aan Palestijnen of beter nog om de bezetting te stoppen.

Mario Bergen, Leuven

Het mannetje in de bulldozer

Lezersbrief aan Knack]

Deze keer was het eens een Palestijn aan de knuppel van een bulldozer die kwaad uitspookte. Drie doden zijn te betreuren. Maar men vergeet de vele doden aan Palestijnse kant te vermelden die vielen door bulldozers die huizen vernielden met vaak mensen nog binnenshuis.

Ik herinner me nog levendig het verhaal dat de Palestijnse journalist Muhammed Omer vertelde. Deze jonge reporter werd trouwens enkele dagen geleden nog ernstig misbruikt en gefolterd door de Shin Bet bij een grensovergang. Omer vertelde in Europa over de hele zone tussen de Gazastrook en Egypte die werd plat gebulldozerd om daar een muur te bouwen.

Toen de fotojournalist een keer van school kwam, waren alle huizen in zijn straat met de grond gelijk gemaakt. Zijn moeder bevond zich onder het puin en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn broer kreeg van Israëlische soldaten zeven kogels door het lichaam. Twee Palestijnen die hulp wouden bieden werden eveneens doodgeschoten. Tientallen gezinnen verloren hun huis door de grensmuur. Vele kinderen liepen trauma's op door het gewelddadig optreden van Israëlische soldaten en geluidsbommen.

Omer, die een voorbeeld is voor talrijke Palestijnen door zijn objectieve berichtgeving, werd onlangs schandelijk vernederd. Hij moest zich volledig uitkleden tot zijn slip toe, werd met het hoofd op de grond door gangen gesleept, kreeg een voetzool in de nek, verwerkte rake klappen waarbij enkele ribben werden gebroken en verloor langdurig het bewustzijn.

Het verhaal van Omer staat niet alleen. Een 10-jarig kereltje uit de buurt van Qalqilia werd in een dierenwinkel en het ouderlijk huis hevig geslagen in de maag en in het aangezicht. De martelingen door Israëlische soldaten duurden 2 ½ uur. In mei stierf een Palestijnse arbeider aan een hartaanval na te zijn opgepakt en misbruikt door Israëlische militairen in Qabatia.

Israëlische soldaten misbruiken ook frequent Palestijnse gevangenen volgens een rapport van het Public Committee Against Torture in Israel (PCATI). Vastgebonden Palestijnen, die geen gevaar meer vormen, ondergaan eveneens martelingen na militaire invallen en huiszoekingen.

Ten zuiden van Hebron worden verschillende gemeenschappen constant afgesneden van basisvoorzieningen zoals water en voeding voor het vee door wegblokkades en het vernielen van de bijzonderste wegen door bulldozers. Een Israëlische order werd uitgevaardigd om in het gebied een wateropslagplaats en vijf huizen te komen bulldozeren.

Een Palestijn in een bulldozer is een terrorist (ook al was de man geestesziek). Een Israëli in een bulldozer is echter een stoere rambo, een ware held, en vooral, iemand die met een mandaat van de Israëlische militaire overheid Palestijnse huizen plat walst.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, juli 03, 2008

Bulldozer. Aanslag in Jeruzalem

[Reactie op 'Minstens twee doden bij aanslag Jeruzalem' op VRT Radionieuws]

De aanslag in Jeruzalem kan beschouwd worden als een oorlogsmisdaad. Hamas heeft de aanslag ook niet goedgekeurd.

Iedere aanslag tegen Israëlische burgers zal in het nieuws komen. De meeste aanslagen door Israël en zijn leger zullen dat niet. Dat verhaal wordt te eentoning.

Met bulldozers e.a. zijn, van ongeveer 1990 tot nu, meer dan 3000 woningen (B'tselem, Israëlische mensenrechtenorganisatie) door Israël volledig vernield, waarbij ook doden gevallen zijn. In het beste geval konden de bewoners nog een paar spullen redden, in het slechtste geval zaten de bewoners er nog in.

Een Amerikaanse vredesactiviste wou een bulldozer tegenhouden. Ze werd gegrepen en daarna bij het achteruitrijden door de schop nog eens platgeveegd.

De vernielingen gebeurden onder de bescherming van het Israëlische leger.

We hebben tot nu toe weinig bulldozers aan het werk gezien.

Een dolgedraaide Palestijn gaat zwaar door het lint. Zijn wanhoopsdaad moet gezien worden in het licht van de eindeloze vernedering en vernieling door de staat Israël. Dit is ook de visie van Hamas.

Ik meen dat algemeen dergelijke gebeurtenissen onvoldoende in dat licht in de berichtgeving geplaatst worden.

De nieuwsdienst van Israël zal ook mee bepalen wat belangrijk is, al dan niet feiten accentueren, ook door woordgebruik. Wij zullen ook horen dat de dader 'geneutraliseerd' werd. Hij is 'doodgeschoten' (Haaretz) wat toch anders klinkt.

Johan Van Hulle, Zomergem

woensdag, juli 02, 2008

Veiligheidsincident in West-Jeruzalem

[Reactie over "Veiligheidsincident in West-Jeruzalem" aan Vrt]

Bij het veiligheidsincident in West-Jeruzalem waarbij een manoeuvre met een bulldozer door een Palestijn aan de basis ligt, zegt een politieagent in uw reportage "ik schoot twee keer om hem te neutraliseren". Is dit de correcte vertaling van het Hebreeuws naar het Nederlands? Kunt U dit eens nakijken? Uiteindelijk werd deze Palestijnse man "doodgeschoten," een wel erg drastische vorm van neutralisatie.

Hamas verwijst bij dit individueel gebeuren naar de agressie tegen het Palestijnse volk. Het zou goed zijn in het nieuws - voor de evenwichtigheid Israël versus Palestina - daar een voorbeeld van te geven. Dit zijn enkele mogelijkheden:

· In juni 2008 werden 35 Palestijnen gedood door Israël (29 in de Gazastrook en 6 op de bezette Westelijke Jordaanoever. 350 Palestijnen werden ontvoerd door Israël. Bron: http://www.imemc.org/article/55763

· Kolonisten vuurden zelfgemaakte raketten af op het dorpje Buren nabij Nablus.

· Militaire invallen door Israël de voorbije uren en talrijke Palestijnen opgepakt in Bethlehem, Tulkarem, Jenin, Sourif, Dier Abu Mish'al (gijzeling gezin door militairen), Ramallah, Nablus, Hebron, enz.

· Maandag werden twee Palestijnse boerinnen in de Gazastrook gewond door Israëlische kogels. Nergens iets van vernomen in onze media, terwijl elk projectiel dat in Israël terechtkomt wordt vermeld!

· Vandaag stierf de 200e Palestijn door het negeren van medische verzorging buiten de Gazastrook door Israël. De strook is al dagen potdicht voor alle personen- en goederenverkeer, ondanks het wapenbestand met verzetsgroepen in de Gazastrook.

· Bronnen: http://www.maannews.net - http://www.imemc.org

Het zou goed zijn regelmatig ook Palestijnse- en VN-bronnen te controleren zoals:

http://www.abyznewslinks.com/pales.htm

http://www.ochaopt.org/


Mario Bergen, Leuven

Betlehem is niet Israël!

[Reactie op het artikel 'Cameleon kleurt Raadsherenpark' uit GVA van 2/07/08]

In het artikel 'Cameleon kleurt Raadsherenpark' zie ik tot mijn verbazing de stad Betlehem gesitueerd in 'Israël'. Mag ik er u bij deze op wijzen dat de Palestijnse stad Betlehem nog steeds gelegen is op de Westelijke Jordaanoever? De Westelijke Jordaanoever is Palestijns gebied, sinds 1967 door Israël bezet, en dus zeker géén deel van Israël zélf.

Dirk Demulder, Boom