maandag, november 23, 2009

Israëlische minister Gilad Erdan bezoekt Imog in Harelbeke

[Brief verstuurd naar Het Laatste Nieuws n.a.v. artikel in Het Laatste Nieuws van 22/11]

Israël houdt er ook andere methoden op na als het met afval te maken heeft.
Bij de nederzettingen die altijd op een heuvel gelegen zijn, laat men het vuile water gewoon naar beneden lopen op de Palestijnse velden. Nucleaire afval wordt gedumpt in de Palestijnse gebieden.

Anderzijds worden in Gaza bestaande Palestijnse riolen en zuiveringsinstallaties doelbewust vernield en electriciteit afgesloten zodat wat overblijft niet meer of onvoldoende werkt. Hier leven 1,5 miljoen mensen op een bruikbare oppervlak van 320 vierkante km of 4700 personen per vierkante km. Israël belet door de blokkade van Gaza de levering van herstellingsonderdelen. Vuil afvalwater stroomt door de straat en sijpelt in de grond, waardoor pompwater ondrinkbaar wordt. Door de vervuiling van de grond wordt een zware hypotheek gelegd op de toekomstige voorziening van grondwater. Ziektes beginnen nu reeds de kop op te steken.
Op jaarbasis stroomt nu 20 miljoen kubieke meter ruw rioolwater in de zee. Volgens internationaal recht en het Gaza-Jericho-akkoord heeft Gaza recht op 20 zeemijl voor zijn kust voor visvangst. Israël beperkt de facto deze grens tot 3 zeemijl. De vissen verdwijnen en zo de vissers die ondanks Israëlische kogels nog durfden uitvaren.
Stortplaatsen en vuilnisbelten verrijzen en daarop zoeken kinderen naar wat nog bruikbaar kan zijn.

Van wat vroeger een welvarende streek was maakt Israël nu doelbewust een derdewereldland. Of zijn het de Palestijnen die het weer allemaal zichzelf aandoen?

Ik noteer ook dat afgevaardigden van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid aanwezig waren. Na de grondige verwoesting in Gaza door Israël tijdens de laatste jaarwisseling, wordt de Israëlische minister toch weer met de nodige egards ontvangen.

Johan Van Hulle, Zomergem

donderdag, november 19, 2009

Eénzijdige uitroeping van Palestijnse staat

Wat een prachtig idee van Saeb Erekat om éénzijdig een Palestijnse staat uit te laten roepen om die dan eventueel te laten erkennen door de VN. Iedereen zal wel beseffen dat het éénzijdig uitroepen van een staat, nooit tot een structurele vrede kan leiden tussen Palestijnen en Israëli's. Maar was dat wel de bedoeling van deze actie? Ik denk dat het eerder een uitdrukking was van de Palestijnse frustratie over de houding van groot deel van de internationale gemeenschap: steeds kritische maar, ook steeds holle woorden tegen de acties van de Israëlische regering(en).

Waarom zouden de Palestijnen niet éénzijdig een Palestijnse staat uitroepen? Israël deed toch net hetzelfde in 1948? En kijk wat het hen opleverde: het wordt door bijna de gehele internationale gemeenschap erkend en dit zonder zelfs nog maar officieel zijn grenzen te willen vastleggen, een voordelig handelsakkoord met o.a. de EU, jaarlijks massale subsidie van de VS... Ik vrees echter dat een Palestijnse staat die zichzelf unilateraal uitroept niet hetzelfde lot geschoren is als dat van de Israëlische staat.

Kort nadat bekend werd dat de PA misschien van plan was, reageerde de Israëlische eerste minister (Bibi) Netanyahu reeds met onheilspellende verklaringen dat deze éénzijdige stappen van de Palestijnen, éénzijdige stappen van de Israëli's tot gevolg zal hebben. Verder zei hij, vrij vertaald, ook nog dat deze éénzijdige stap 'het kader van de akkoorden tussen ons zou doen vervagen'. Blijkbaar vindt Netanyahu dat de éénzijdige acties die Israël onderneemt op het terrein (toenemende deportaties van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem, toenemende woon-eenheden voor Israëlische burgers in bezet gebied...) dit kader niet doen vervagen.

Maar ik merk al langer dan vandaag dat een éénzijdige actie van de Palestijnen en een éénzijdige actie van Israël niet op dezelfde manier wordt gezien. Zeker niet door de huidige Israëlische regering.

Gilles Verbeke, Hamme

Bouw van kolonies

[Reactie op Israëlische premier weigert bouw kolonies te stoppen in De Morgen van 18/11/2009]

Men wil de zaken steeds voorstellen alsof Israël werkelijk bouwvergunningen toekent. Door de situatie die Israël zelf creëert kent ze aan zichzelf bouwvergunningen toe.
Hetzelfde gebeurt met het al of niet legaal verklaren van zogenaamde voorposten. Alle kolonies zijn illegaal.
Indien toch ergens een voorpost verwijderd wordt, met hooggerechtshof of niet, met prentjes op TV, staat die er de volgende dag weer. En het herhaalt zich net zolang tot niemand het nog interesseert en het geen nieuws meer is. En nog erger is dat als Palestijnen zich ook verzetten tegen die bouw of heropbouw van die voorposten, zij de slaag krijgen. Buiten de camera's.

Dat Netanyahu als vergelding grote delen van de Westelijke Jordaanoever zal aanhechten indien de Palestijnen zich onafhankelijk verklaren, is alleen maar woordgebruik. De facto zijn ze dat al tientallen jaren bezig. Of wat zijn anders de kolonies op de Westelijke Jordaanoever die ze niet zullen ontruimen, de nieuwe die ze nog gaan bijbouwen of waartoe dient De Muur die daar ook nog eens twintig procent in beslag neemt.

Israël is professioneel en vernuftig in zijn voorstelling van zaken om zijn imago hoog te houden. De Newspeak.

Ik heb daarom ernstig bezwaar dat men in dit artikel praat over een twaalftal nieuwe (joodse) "wijken," soms ook nog "buurten" genoemd. De werkelijkheid is grauw en zelfs 'kolonie' is een nog te zacht woord voor de afschuwelijke menselijke taferelen die aan de "wijk" zijn voorafgegaan en die niet alleen andere huizen maar hele mensenlevens hebben vernield.

Men mag de terminologie van de misdadiger niet overnemen.

Johan Van Hulle, Zomergem.

woensdag, november 18, 2009

Een Palestijnse staat ?

[Lezersbrief naar De Morgen]

"Israëlische premier Netanyahu zal als vergelding grote delen van Westelijke Jordaanoever aanhechten" schrijft De Morgen vandaag. Het ware beter te schrijven "Israëlische premier Netanyahu zal HOEDANOOK grote delen van Westelijke Jordaanoever aanhechten." Want dit is het beeld dat we de vorige decennia te zien hebben gekregen: Israël pikt dag na dag meer en meer grond en waterbronnen in van de Westelijke Jordaanoever, om het even wat de Palestijnen zeggen, beloven, of doen. In Oost-Jeruzalem worden dag na dag meer en meer inwoners verdreven, om het even wat de Palestijnen zeggen of doen. De bouw van de muur gaat door, de bouw van de kolonies gaat door, om het even wat de Palestijnen -en de rest van de wereld- zeggen, beloven of doen.

De Westelijke Jordaanoever is al in drie grote lappen gesneden door de kolonies en de apartheidswegen, en elke lap is dan nog eens verdeeld in vele kleine "bantoestans" door de honderden wegblokkades en checkpoints (614 volgens de laatste telling) die de Palestijnse economie wurgen en een Palestijnse staat onmogelijk maken. Ondanks de mooie beloftes en de "druk" van "het kwartet," Europa inbegrepen, heeft Israël alles gedaan -en doet volop verder- om zo'n Palestijnse staat de facto onmogelijk te maken.

De Palestijnen hebben bijna alles geprobeerd om het Westen ter wille te zijn. Er werden vrije verkiezingen gehouden, er werd een eenheidsregering gevormd, het bestaansrecht van Israël werd erkend, het geweld werd afgezworen, er werd een -eenzijdige- wapenstilstand gehouden, met als resultaat NIETS NIETS NIETS, of toch wel: Arafat - Nobelprijs voor de vrede- werd belegerd in zijn hoofdkwartier, het aantal kolonisten groeide in versneld tempo(al méér dan 500.000) alsook hun gewelddadige acties, de zetels van de PA werden opgeblazen, Gaza werd plat gebombardeerd, tientallen volksvertegenwoordigers werden opgesloten, de pasjes, de muur, het bulldozeren, de pesterijen, de arrestaties,....het werd en wordt alleen maar erger en erger.

Europa is bijzonder hypocriet: het zegt "wij zijn voor vreedzame oplossingen en voor de mensenrechten," maar tegelijk steunt het de partij die elke vreedzame oplossing torpedeert, buitensporig geweld gebruikt en mensenrechten aan zijn laars lapt (zie het recente Goldstone rapport). Heel de wereld ziet dat hier het brute recht van de sterkste geldt, en dat onze politiekers zich als laffe collaborateurs gedragen.
Hoog tijd voor een Europese actie! De erkenning van een Palestijnse staat zou geen slecht begin zijn.

Pol Van den plas, Gent

donderdag, november 05, 2009

Vredesproces? Waar, hoe, wat?

[Lezersbrief]

Men blijft steeds maar spreken over het vastgelopen vredesproces tussen de Israëli's en de Palestijnen. Ik vraag me hoe langer hoe meer af waarover iedereen het toch heeft.
Een vredesproces tussen Israëli's en Palestijnen moet dit geen weg zijn naar vrede? En moet er voor vrede dan minimaal geen sprake zijn van een wil tot vrede bij beide partijen en minimaal een gelijkaardig idee over wat de toekomstige landgrenzen moeten zijn/worden? Mij lijkt dit toch een minimum om te spreken over een vredesproces dat al dan niet nieuw leven moet ingeblazen worden. Als we dit met de huidige situatie gaan vergelijken, kan er weinig sprake zijn van een vredesproces.

De Westelijke Jordaanoever is het gebied dat door de Palestijnen (en door de internationale gemeenschap) gezien wordt als essentieel onderdeel van een toekomstige Palestijnse staat. De Israëlische regering ziet dit anders blijkbaar, aangezien ze nieuwe nederzettingen of de uitbreidingen van bestaande in de Westelijke Jordaanoever blijft goedkeuren.

Oost-Jeruzalem is het deel van Jeruzalem dat de Palestijnen (en ook opnieuw de internationale gemeenschap) beschouwt als de eventueel toekomstige hoofdstad van een onafhankelijke Palestijnse staat. Ook hier ziet de Israëlische regering dit blijkbaar enigszins anders: uithuiszettingen van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem nemen zienderogen toe. Israëlische families nemen onder toeziend oog van de Israëlische politie deze woningen in. Daarnaast worden er ook Palestijnse woningen afgebroken om plaats te maken voor nieuwe Israëlische bouwprojecten.

Deze twee zaken zijn zoals u weet, maar enkele van de essentiële zaken waarin de Israëli's met de Palestijnen verschillen en waar er bijna geen overeenkomst tussen de twee standpunten mogelijk blijkt te zijn. Integendeel, op veel van deze zaken creëert de Israëlische regering elke dag nieuwe feiten op de grond die een mogelijk toekomstig vredesakkoord steeds moeilijker maakt.

Gilles Verbeke, Hamme

woensdag, november 04, 2009

Yakoov Teitel is niet alleen

[Reactie op "Israël pakt Joodse extremist op" in De Morgen van 3 november]

Kan men zich niet afvragen dat indien Yakoov Teitel geen Joden had aangevallen, hij niet zou zijn aangehouden? Teitel bekende moorden op ergens twee Palestijnen, maar werd wegens 'gebrek aan bewijs' weer vrijgelaten.

Moet men suggereren dat we hier terug te doen hebben met een alleenstaand niet zeer evenwichtig individu. Zijn de 'outposts', met wapens en al wat erbij hoort, illegaal ook volgens Israëlische normen, geen kweekscholen of verzamelingen van fanatieke extremistische terroristen, voor de media minzaam Ultraorthodoxe Joden genoemd of blijft dit een term uitsluitend voorbehouden voor Palestijnse vrijheidsstrijders.
De aanvallen van kolonisten op Palestijnen nemen toe. Meestal zij het ook daar vooral Palestijnen die worden in bedwang gehouden, gewond geraken of aangehouden door het Israëlische leger, alhoewel zij hun eigendom verdedigden.

Johan Van Hulle, Zomergem

verbijstering, verontwaardiging... maar geen actie

[Lezersbrief aan De Morgen]

Spijtig genoeg blijft het steeds bij verbijstering, verontwaardiging, "geschokt zijn" wanneer het gaat over de illegale activiteiten van Israël in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Israël doet maar voort met zijn uithuiszettingen, ontruimingen, gedwongen verplaatsingen (deportaties) en de internationale gemeenschap en de VN als zijn vertegenwoordiger (de door ons geziene vertegenwoordiger van het internationaal recht) blijft maar verbaasd en verbijsterd toe kijken en Israël veroordelen in zijn toespraken.

Veel stof doet het niet opwaaien bij de Israëlische regering, die doet rustig voort en gaat steeds drastischer te werk...

Gilles Verbeke, Hamme

maandag, november 02, 2009

Een hilarische Clinton

[Lezersbrief aan De Morgen]

De politieman vraagt aan de dievenbende: "zouden jullie a.u.b. willen ophouden met voortdurend zoveel te stelen "? "Neen", zegt de hoofdman van de bende, "maar misschien willen we later wel iets minder gaan stelen."
"Dat is schitterend", zegt de politieman, "zo'n grote toegeving heb ik nog nooit eerder gehoord".

Dat zou een hilarische mop zijn, ware het niet dat Hilary Clinton het gisteren ongeveer letterlijk zo zei: "een nooit gezien aanbod, volgens Clinton, "wat premier Netanyahu heeft aangeboden in specifieke termen rond de terughoudendheid in het nederzettingenbeleid is zonder precedent".

Israël gaat dus door met de bezetting, de landroof, de confiscatie van waterbronnen, het platwalsen van huizen en het verdrijven van de inwoners, totaal totaal en compleet illegaal -bovendien onmenselijk inhumaan, maar de USA vindt het prima dat Israël -in de toekomst ooit eens- iets terughoudender te werk zal gaan.
De mensen die hadden verwacht dat de USA de politieagent van de wereld zou spelen zijn nu wel een illusie armer. Een politieagent die een manifeste dievenbende laat begaan is medeplichtig aan de misdaden.

Wat nu? Onze hoop is nu op Europa gevestigd, Europa dat tot op vandaag altijd naar grote broer Amerika keek om de zaak op te lossen. Europa, bakermat van broederlijkheid en gelijkheid, pionier in de strijd voor "een rechtvaardigere en veiligere wereld"*. Wat moet Europa doen ? De vredelievende Israëli's weten het, ze vragen, ze smeken het ons, zoals gisteren Gideon Levy in de Israëlische krant The Haaretz(**): "Genoeg gevlei! Zolang Israël kan doorgaan met zijn dodelijke campagnes, moordend en verwoestend, zijn willekeurige arrestaties, zonder dat een wereld-politieman iets zegt, zal het op deze manier blijven doorgaan"... "Israël zal maar veranderen als het een pijnlijke prijs moet betalen voor een status quo."

De oplossing ligt dus voor de hand: genoeg gevlei: Stop de samenwerkingsakkoorden tussen de Nato en het Israëlisch leger. Stel een wapenembargo in. Zet Israël uit de Eurovisie. Eis de toepassing van de UNO resoluties. Stop de bevoorrechte handelsrelaties. Het Goldstone rapport is een prima gelegenheid waarop Europa zijn tanden kan tonen: er moet een ernstig onderzoek komen naar de beschuldigingen van oorlogsmisdaden in Gaza, zoniet moeten de beschuldigden voor een internationaal strafhof verschijnen !
Genoeg gevlei!

Pol Van den plas, Gent

* zie "doelstellingen van de EU" op http://europa.eu/abc/panorama/index_nl.htm
** http://www.haaretz.com/hasen/spages/1124928.html

zondag, november 01, 2009

Onderdelen voor de pompen t.b.v de waterzuivering in Gaza

[Brief gestuurd naar de Partij vd Arbeid (in Nederland), en naar een 2-de Kamerlid van het CDA]

Om water te zuiveren tot schoon drinkwater zijn o.a. pompen nodig. In Gaza zijn deze pompen beschadigd door de Israëli's. Vanwege de (reeds 3 jaar durende) blokkade kunnen de benodigde onderdelen niet ingevoerd worden. President Sarkozy van Frankrijk zag het schrijnende van deze situatie in en zorgde ervoor (vlak na de Gaza-oorlog) dat de benodigde onderdelen voor deze pompen geleverd werden aan Gaza. Bij de toegang tot Gaza werden ze echter geweigerd door de Israëli's. Ze zijn toen weer teruggebracht naar Frankrijk. En verder hoorden we er niets meer van.

Je kan dus niet anders, dan tot de conclusie komen, dat het bewuste regeringspolitiek van Israel is, om de bewoners van Gaza op te schepen met ongezond water. De basiskwaliteit van het water wordt steeds slechter vanwege o.a. oprukkend zout water van zee. Er is al gemeld dat het water over 5 jaar onacceptabel zal zijn van kwaliteit. Het is blijkbaar de bedoeling van Israel om de 1,5 miljoen inwoners van Gaza zoveel mogelijk, ziek te maken. Ziek worden en uiteindelijk dood gaan. De zwakke mensen eerst, de sterkeren later. En dit verspreid over 10, 20 of 30 jaar. Een geleidelijke Palestijnse genocide. Dit wordt DE misdaad van de 21ste eeuw.
Deze geleidelijke genocide zal nooit een hot nieuws-item worden - het gebeurt achter de schermen. (uiteindelijk zullen de overgeblevenen, de kans geboden worden, om te vertrekken naar omringende landen).

Blijkbaar zit het Israëlische regime, in moreel opzicht zo slecht in elkaar, dat ze dit echt wil doorvoeren. De uiteindelijke doelstelling van Israel is bekend: het wil het grondgebied van Gaza bij Israel trekken, maar dan zonder de bewoners. Die moeten zoveel mogelijk dood gemaakt worden (of verhuizen naar de omringende landen). Volgens mij strookt dit niet met onze christelijke normen en waarden. Of je nou voor of tegen Israël bent, dit mag je toch niet laten gebeuren.

De blokkade begon , 3 jaar geleden, met een invoer-verbod op medicijnen (wat heeft dit met de strijd tegen Hamas te maken?). Daardoor zijn inmiddels ca. 400 mensen overleden. Die hadden met die medicijnen nu nog grotendeels in leven kunnen zijn (Amerika en EU stonden helemaal achter die blokkade, want: geen protest). Dus: de geleidelijke genocide is reeds gaande.

Weinigen weten meer waarom die blokkade precies ingesteld is. Dat was omdat Hamas de democratische verkiezingen gewonnen had. Maar waarom is Hamas zo'n gevaar??? Waarom is Hamas betiteld als een terroristische organisatie???? (door Amerika en zijn slaafse volgelingen de EU). Hamas is slechts een voorwendsel (voorheen was het Arafat). Het echte doel is om zoveel mogelijk door te kunnen gaan met het doden van Palestijnen. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Volledig geruggesteund door Amerika en EU.

De Palestijnen wonen al net zo lang op hun grondgebied als, bij wijze van spreken, de Nederlanders op hun grondgebied. Alleen hebben zij de pech dat na W.O.II er een volk uit de lucht kwam vallen, dat claimde dat zij 2000 jaar geleden in dat gebied woonde (weliswaar met ca 5 andere volken, zoals de Filistijnen, de Kanaanen, enz) en dat zij het hele gebied nu voor zichzelf opeisen. De Palestijnen komen in enclaves te wonen, die helemaal ommuurd zullen zijn (als de muur helemaal afgebouwd is), zodat ze gevangen in eigen land komen te zitten. Op die ommuurde enclaves kan ook het middel van de blokkade toegepast worden. Achteraf is duidelijk geworden waarom die Israelische nederzetting uit Gaza weggehaald is, door Sharon. Dat was om later het wapen van de blokkade toe te kunnen passen op dat gebied.

Israël gebruikt de kunstmatige stilte (het doodzwijgen van de zaak) als een belangrijke vorm van psychologische oorlogsvoering. Het is zeer effectief, want de Westerse pers houdt die stilte ook aan. Op zo'n manier kan je rustig 1.5 miljoen mensen laten wegrotten. Geen mens die er iets van merkt.
Nogmaals: of je nou voor of tegen Israel bent, dit mag je toch niet laten gebeuren.

Paul IJsselstein

Een verontruste staatsburger (ik schaam me om deel te zijn van een samenleving, wiens leiders deze genocide steunen).