woensdag, mei 27, 2009

Israël zijn communicatieve buffer

[Reactie op "Israël wil buitenposten ontmantelen" op 28 mei in De Standaard]

Vandaag nam De Standaard het ap-berichtje over "Israël wil buitenposten ontmantelen." Hiermee krijgen we weer eens een staaltje van aloude Israëlische propaganda te lezen. Al jaren gebruiken de Israëli's de zogenaamde buitenposten als een 'communicatieve buffer' in hun discours. Dat wil zeggen, als de internationale kritiek weer eens aanzwelt en vooral als hun grootste broodheer, de VS, zich verplicht voelt om voor een keer wat scherper uit de hoek te komen, dan beginnen ze over die buitenposten. Ze bestempelen die dan als "illegaal," omdat ze niet goedgekeurd zouden zijn door de regering. Daarmee zeggen ze dan impliciet dat de andere nederzettingen legaal zouden zijn. De Israëlische regering voert inderdaad een actieve aan moedigingspolitiek voor de uitbreiding van de andere 'nederzettingen' die met name in Oost- Jeruzalem uitgegroeid zijn tot compleet nieuwe stadsdelen, exclusief joodse wijken welteverstaan. Ondertussen kunnen ze dus enkele van de buitenposten (er zijn er veel meer dantwintig) gebruiken als pasmunt in het diplomatieke spel. Ze breken twintig buitenposten af en iedereen is tevreden: de Amerikanen omdat ze voor de publieke opinie hun tanden konden laten zien en de Israëli's omdat ze de zelf afgedwongen 'legitimiteit' van de nederzettingen weer eens in de verf konden zetten en bovendien kunnen zwaaien met weer eens een nep-toezegging. Wanneer dan de storm is gaan liggen bouwen ze in alle stilte verder aan de kolonies en enkele weken later zijn er weer nieuwe buitenposten opgericht.
De waarheid is en blijft dat alle nederzettingen in de bezette gebieden illegaal zijn en dat deze al ettelijke malen veroordeeld werden door de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties. De zogenaamde 'buitenposten' worden intussen meer dan oogluikend toegestaan - uiteindelijk waren alle joodse nederzettingen in het begin buitenposten...

donderdag, mei 14, 2009

Berichtgeving Pausbezoek verdraait realiteit

[Reactie op VRT Nieuwsuitzendingen over Pausbezoek van 13 mei 2009]

Volgens de berichtgeving werden door Israël 100 christenen van Gaza toegelaten om de mis van de paus in Bethlehem bij te wonen. Dit is nieuws en de inhoud klopt met de waarheid volgens persagentschappen. Het bericht is echter onvolledig en verdraait de realiteit. Over de honderd geen probleem. Echter volgens ' Ma'an News Agency ' 11 mei 2009 werden door Israël slechts 93 van de 500 aanvragen goedgekeurd. "Israel allows 93 Christians to leave Gaza during pope visit, denies 400 others".

Volgens IMEMC, International Middle East Media Center, 12 mei 2009 werden slechts 100 van de 250 aanvragen goedgekeurd. "Israel police look down Jerusalem as Pope Benedict the sixth arrives".

De reden was uiteraard "veiligheid." Iedereen onder de 35 jaar werd niet toegelaten (Ma'an). Een collectieve maatregel.

De cijfers lopen wel uiteen, maar doen niets af van de inhoud. Die realiteit te velde was niet in uw boodschap. Paus of geen paus, Israël doet gewoon verder met wat het al tientallen jaren doet. Gaza blijft dicht zoals tevoren, met of zonder Qassams.

Johan Van Hulle, Zomergem

woensdag, mei 13, 2009

Berichtgeving Pausbezoek verdraait realiteit

[Reactie op NOS-Journaal van 13 mei 2009]

Het viel mij op dat in het NOS-Journaal op radio 1 vanmiddag omstreeks 12.05 u. over het bezoek van de paus aan Bethlehem uitvoerig in het Nederlands weergegeven werd wat de paus had gezegd, behalve zijn pleidooi voor beëindiging van de blokkade van Gaza. Dit was alleen te horen voor degenen die zijn Engels verstonden.

Ernstiger nog was dat correspondent Bas Gemmink die het had over de mensen die van buiten Bethlehem naar Bethlehem waren gekomen om de paus te zien sprak over christenen uit de bezette gebieden "en andere delen van Israel". Sinds wanneer zijn de bezette gebieden deel van Israel?

Kees Wagtendonk

dinsdag, mei 12, 2009

Paus sprak harde taal over slachtpartij joods volk

[Reactie op het artikel "Incidenten rond pausbezoek aan Israël" in NRC Handelsblad online op 12/05/2009]

Rabbijn Meir Lau, voorzitter van Yad Vashem, is de mening toegedaan dat de paus sprak over de “dood” en niet over de “moord” op joden en naliet te vermelden dat het ging om “zes miljoen” joden. De leider van de Katholieke kerk gebruikte wel degelijk “killed” en niet “died” in zijn toespraak. Hij sprak wel degelijk over “miljoenen joden afgeslacht tijdens de tragedie van horror, de Shoah” en “het verspillen van onschuldig bloed.”

Men spreekt in de Katholieke kerk evenmin over “de profeet Jezus die werd vermoord door joden.” Alhoewel duidelijk is dat bepaalde joden bij deze zwarte misdaad betrokken waren, kan men hen niet gemeenschappelijk de schuld geven. Net zomin als men kan zeggen dat “de moslims verantwoordelijk zijn voor 9/11 of terreuraanslagen.” Of “de katholieke kruisvaarders de verantwoordelijkheid dragen voor de oorlog in Irak.” Het gaan telkens om bepaalde individuen binnen een geloofsgemeenschap.

De paus sprak bijzonder harde taal over het antisemitisme. “Jammer genoeg blijft ANTISEMITISME zijn lelijk hoofd opsteken in vele delen van de wereld. Dit is TOTAAL ONAANVAARDBAAR. Elke mogelijke inspanning moet worden geleverd om dit antisemitisme te bestrijden, waar het zich ook uit, en om respect en achting uit te dragen naar alle volkeren, stammen, individuen, taal en natie over de hele wereld.” ( http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25464008-15084,00.html )
Met zijn pleidooi voor een eigen thuisland, steunt Paus Benedictus XVI een tweestatenoplossing met een leefbare Palestijnse staat naast een Israëlische staat. Paus Benedictus heeft bij zijn aankomst in Israël eveneens opgeroepen om de heilige plaatsen in Jeruzalem ook voor moslims en christenen vrij toegankelijk te maken.
De paus heeft wel degelijk gesproken over zes miljoen joodse slachtoffers. Ten bewijze dit filmpje te zien op de webstek van de NOS en dat via alle internationale media ook joden konden zien.

Daarenboven zijn cijfers van volkerenmoord altijd voor historische discussie vatbaar en spreekt niemand over de 24 miljoen doden van de Goelag-kampen in Rusland, de 18,5 miljoen doden in Chinese werkkampen na de Tweede Wereldoorlog, de 12 miljoen doden door de plundering van Congo door Leopold II, 7,5 miljoen doden door uithongering in de Ukraïne (1932-1933), de 6,5 miljoen doden door de uitroeiing van de Kulakken of de Bezetting van Mantsjoerije door Japan en de ruim zes miljoen doden.

Alleen nazi-Duitsland was slecht, niet het Chinees of Sovjet-Russisch communistisch regime, niet de voormalige Belgische koning en zijn koloniale bende, niet Japan. Het is een vertekend beeld in de Holocaust-industrie waarbij men de joodse Holocaust als de enige genocide ziet. Een jood die in Sobibor of Mauthausen werd vermoord is een even groot slachtoffer als een getroffene van de atoombom op Hiroshima, Duitse burgers die door geallieerde bommen omkwamen in Hamburg en Dresden, of het Herero-volk in Namibië.

Soms krijg je de indruk dat bepaalde joden alleen willen horen wat hen goed van pas komt. Misschien moet Gretta Duisenberg niet alleen bij de Palestijnen, maar ook bij deze joden langs met haar hoorapparaten.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, mei 07, 2009

Felicitaties Min. De Gucht

Geachte Heer Minister,
Geachte Heer De Gucht,

Ik kan alleen maar vol lof zijn over uw moedige houding ten aanzien van Israël. Ik heb dit jaar in maart ter plaatse gezien hoe de Palestijnen ontmenselijkt worden op alle vlakken. Dagelijkse invallen in de vluchtelingenkampen, de apartheidsmuur,
checkpointcontroles die gemiddeld 3 uren duren, de diefstal van het water, vernieling van woningen, de bouw van zovele nederzettingen boven op de heuvels op Palestijns grondgebied... en zo kan ik nog lang verdergaan.

Het is géén gelijke strijd : een Palestijn mag bijvoorbeeld geen persoonlijk wapen bezitten terwijl de zogenaamde settlers, de bewoners van de illegale nederzettingen dat wel mogen en daar ook mee provoceren zoals in Hebron. Palestijnen mogen enkel buiten Palestina in Israël werken mits een dure arbeidsvergunning, lage lonen en dagelijks 2 x urenlang oponthoud en ontmenselijking aan de checkpoints.

Dank nogmaals voor uw moedige houding.

Met achting,

Jan Berben, Hasselt

dinsdag, mei 05, 2009

Lieberman zoekt goodwill in EU

[reactie op "Lieberman zoekt goodwill in EU" in De Morgen van 5 mei 2009, p. 15]

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman komt op bezoek in Europa. Israël dat steeds de volle steun van Amerika heeft genoten, spitst zich nu toe op zijn zwakke schakel Europa. Israël is er met de actieve medewerking van het Franse EU-voorzitterschap in geslaagd om op 8 december van verleden jaar de versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël door de Europese Ministerraad van buitenlandse zaken te laten goedkeuren. De opwaardering van deze relaties verschaft aan Israël een bevoorrecht statuut door het bij de internationale beslissingen van de EU te betrekken. In feite wordt Israël de 28e lidstaat van de Europese Unie. Na de Gazaoorlog besliste evenwel dezelfde ministerraad op 27 april van dit jaar om deze opwaardering te bevriezen. Reden genoeg voor Lieberman om een bezoek te brengen aan Frankrijk, Duitsland en Tsjechië, de trouwe Israëlische bondgenoten in Europa. Tsjechië neemt thans het EU-voorzitterschap waar. De conjunctuur is dus gunstig voor het heropstarten van de Europese samenwerking met Israël.

Lieberman argumenteert dat deze heropstarting losgekoppeld moet worden van de andere kwesties, zoals de tweestatenoplossing, de uitbreiding van de kolonies in de bezette gebieden of de opheffing van de blokkade van de Gazastrook. Hij zegt dat zijn regering “naar een duurzame situatie van stabiliteit streeft”. Dit komt erop neer dat Israël in de bezette gebieden zijn beleid van inpalmen van gronden van Palestijnse boeren, van slopen van hun huizen en van bouwen van woningen voor de kolonisten zal voortzetten. Europa moet zich dus geen zand in de ogen laten strooien. Als volgens de Italiaanse minister Frattini de Europese Unie “een belangrijke rol wil spelen in het vredesproces in het Midden-Oosten”, dan opteert de EU beter voor een wapenembargo en voor de opschorting van het associatieverdrag met Israël zolang dit land de mensenrechten schendt en de resoluties van de Verenigde Naties niet uitvoert.

Werner De Bus, Brussel