dinsdag, mei 05, 2009

Lieberman zoekt goodwill in EU

[reactie op "Lieberman zoekt goodwill in EU" in De Morgen van 5 mei 2009, p. 15]

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman komt op bezoek in Europa. Israël dat steeds de volle steun van Amerika heeft genoten, spitst zich nu toe op zijn zwakke schakel Europa. Israël is er met de actieve medewerking van het Franse EU-voorzitterschap in geslaagd om op 8 december van verleden jaar de versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël door de Europese Ministerraad van buitenlandse zaken te laten goedkeuren. De opwaardering van deze relaties verschaft aan Israël een bevoorrecht statuut door het bij de internationale beslissingen van de EU te betrekken. In feite wordt Israël de 28e lidstaat van de Europese Unie. Na de Gazaoorlog besliste evenwel dezelfde ministerraad op 27 april van dit jaar om deze opwaardering te bevriezen. Reden genoeg voor Lieberman om een bezoek te brengen aan Frankrijk, Duitsland en Tsjechië, de trouwe Israëlische bondgenoten in Europa. Tsjechië neemt thans het EU-voorzitterschap waar. De conjunctuur is dus gunstig voor het heropstarten van de Europese samenwerking met Israël.

Lieberman argumenteert dat deze heropstarting losgekoppeld moet worden van de andere kwesties, zoals de tweestatenoplossing, de uitbreiding van de kolonies in de bezette gebieden of de opheffing van de blokkade van de Gazastrook. Hij zegt dat zijn regering “naar een duurzame situatie van stabiliteit streeft”. Dit komt erop neer dat Israël in de bezette gebieden zijn beleid van inpalmen van gronden van Palestijnse boeren, van slopen van hun huizen en van bouwen van woningen voor de kolonisten zal voortzetten. Europa moet zich dus geen zand in de ogen laten strooien. Als volgens de Italiaanse minister Frattini de Europese Unie “een belangrijke rol wil spelen in het vredesproces in het Midden-Oosten”, dan opteert de EU beter voor een wapenembargo en voor de opschorting van het associatieverdrag met Israël zolang dit land de mensenrechten schendt en de resoluties van de Verenigde Naties niet uitvoert.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: