dinsdag, mei 12, 2009

Paus sprak harde taal over slachtpartij joods volk

[Reactie op het artikel "Incidenten rond pausbezoek aan Israël" in NRC Handelsblad online op 12/05/2009]

Rabbijn Meir Lau, voorzitter van Yad Vashem, is de mening toegedaan dat de paus sprak over de “dood” en niet over de “moord” op joden en naliet te vermelden dat het ging om “zes miljoen” joden. De leider van de Katholieke kerk gebruikte wel degelijk “killed” en niet “died” in zijn toespraak. Hij sprak wel degelijk over “miljoenen joden afgeslacht tijdens de tragedie van horror, de Shoah” en “het verspillen van onschuldig bloed.”

Men spreekt in de Katholieke kerk evenmin over “de profeet Jezus die werd vermoord door joden.” Alhoewel duidelijk is dat bepaalde joden bij deze zwarte misdaad betrokken waren, kan men hen niet gemeenschappelijk de schuld geven. Net zomin als men kan zeggen dat “de moslims verantwoordelijk zijn voor 9/11 of terreuraanslagen.” Of “de katholieke kruisvaarders de verantwoordelijkheid dragen voor de oorlog in Irak.” Het gaan telkens om bepaalde individuen binnen een geloofsgemeenschap.

De paus sprak bijzonder harde taal over het antisemitisme. “Jammer genoeg blijft ANTISEMITISME zijn lelijk hoofd opsteken in vele delen van de wereld. Dit is TOTAAL ONAANVAARDBAAR. Elke mogelijke inspanning moet worden geleverd om dit antisemitisme te bestrijden, waar het zich ook uit, en om respect en achting uit te dragen naar alle volkeren, stammen, individuen, taal en natie over de hele wereld.” ( http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25464008-15084,00.html )
Met zijn pleidooi voor een eigen thuisland, steunt Paus Benedictus XVI een tweestatenoplossing met een leefbare Palestijnse staat naast een Israëlische staat. Paus Benedictus heeft bij zijn aankomst in Israël eveneens opgeroepen om de heilige plaatsen in Jeruzalem ook voor moslims en christenen vrij toegankelijk te maken.
De paus heeft wel degelijk gesproken over zes miljoen joodse slachtoffers. Ten bewijze dit filmpje te zien op de webstek van de NOS en dat via alle internationale media ook joden konden zien.

Daarenboven zijn cijfers van volkerenmoord altijd voor historische discussie vatbaar en spreekt niemand over de 24 miljoen doden van de Goelag-kampen in Rusland, de 18,5 miljoen doden in Chinese werkkampen na de Tweede Wereldoorlog, de 12 miljoen doden door de plundering van Congo door Leopold II, 7,5 miljoen doden door uithongering in de Ukraïne (1932-1933), de 6,5 miljoen doden door de uitroeiing van de Kulakken of de Bezetting van Mantsjoerije door Japan en de ruim zes miljoen doden.

Alleen nazi-Duitsland was slecht, niet het Chinees of Sovjet-Russisch communistisch regime, niet de voormalige Belgische koning en zijn koloniale bende, niet Japan. Het is een vertekend beeld in de Holocaust-industrie waarbij men de joodse Holocaust als de enige genocide ziet. Een jood die in Sobibor of Mauthausen werd vermoord is een even groot slachtoffer als een getroffene van de atoombom op Hiroshima, Duitse burgers die door geallieerde bommen omkwamen in Hamburg en Dresden, of het Herero-volk in Namibië.

Soms krijg je de indruk dat bepaalde joden alleen willen horen wat hen goed van pas komt. Misschien moet Gretta Duisenberg niet alleen bij de Palestijnen, maar ook bij deze joden langs met haar hoorapparaten.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: