dinsdag, mei 30, 2006

Bombardementen op Palestijnse stellingen in Libanon, wie mag zich hier 'verdedigen?'

[Reactie op "Bombardementen op Palestijnse stellingen in Libanon", DM 29/05]

De teneur van het artikel is eens te mee dat "Israël zich moet verdedigen" ("vergelding"). Dit is niet alleen het geval bij de De Morgen . Dat Palestijnen raketten afschieten op de zoveelste nederzetting, op een plaats waar zij vroeger sinds eeuwen hebben gewoond, of op Israëlische militaire doelwitten die deze toestand consolideren en verdedigen, wordt als terreur voorgesteld. Volgens internationaal recht mogen de Palestijnen zich verdedigen, omdat in geval van bezetting, de bezetter geen eigen mensen naar deze gebieden mag overbrengen en beslag leggen op eigendom. Nederzettingen zijn volstrekt illegaal, maar Israël trekt zich daar niets van aan.

Het gaat daarenboven om een volk dat met de holocaust niets te maken had, alhoewel dit argument steeds wordt bovengehaald in een discussie. Van het vroegere gebied, de 45% die de Palestijnen werd toegewezen in '47, blijft er slechts 12% over. En dan nog maakt Israël er een derde wereld gebied van. Deze gebieden en waterbronnen zijn niet aan Israël verkocht of gegeven, maar gewoon afgenomen, zeg maar gestolen.

Toch gaat men maar door met loze praat over vredesbesprekingen waarbij de Palestijnen nog maar eens toegevingen zullen moeten doen en geweld afzweren. Op het terrein zal dit leiden tot een consolidatie van het huidig grondbezit van Israël. Daarenboven zal de Palestijn zijn plan moeten trekken wanneer Israël zijn woning, leefgebied en levensonderhoud komt opeisen, met of zonder militair geweld. Hoogstens blijft er een plaatsje vrij in een vluchtelingenkamp. Israël heeft nooit opgehouden gronden te annexeren, ondanks alle "vrede" en doet dit vandaag nog steeds in hoog tempo.

Maar misschien weten jullie dit allemaal wel. Waar wachten jullie op om de klemtoon op de juiste 'verdediger,' dacht ik toch, te verleggen, of is het de Palestijn die het altijd gedaan heeft?

Beleefde groeten
Johan Van Hulle

woensdag, mei 24, 2006

Parlementaire vraag over Israël en Volcanex

(Voor wie er nog aan twijfelt of onze brieven wel enige impact hebben: )

Vraag van kamerlid de heer Walter Muls aan de minister van Landsverdediging over "de luchtmachtoefening Volcanex 2006" (nr. 11501).

Ondervraagde minister
Flahaut, André, PS, minister van Landsverdediging (12/07/2003)

Meneer de minister,

Ons land is, samen met 6 andere Europese landen (Nederland, Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië), lid van de Euro Air Group (onder leiding van de Belg Van Caelenberge).

De EAG heeft als doelstelling de operationele capaciteiten van de betrokken luchtmachten te verbeteren, door gemeenschappelijke studie en overleg en door samen te werken bij oefeningen. Zo nemen de EAG-landen jaarlijks deel aan de grote luchtmachtoefening ‘Volcanex’. Dit jaar vindt het evenement plaats in Italië tussen 8 en 26 mei. Ook niet-EAG-landen nemen aan de oefening deel. Zo had onder meer Zweden eerder toegezegd acht gevechtsvliegtuigen te sturen. De Zweedse minister van Defensie Björklund maakte recentelijk echter bekend dat Zweden zich terugtrekt omdat één van de andere landen niet deelneemt aan internationale vredesmissies. De minister doelt hiermee op Israël.

Ik had van de minister graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

  • Is de minister van defensie op de hoogte van de activiteiten van de EAG?
  • Heeft de minister zijn akkoord gegeven voor deelname van onze luchtmacht aan Volcanex 2006?
  • Is de minister geconsulteerd of geïnformeerd omtrent de deelname van de Israëlische luchtmacht aan Volcanex 2006?
  • Is de minister op de hoogte van de voortdurende schendingen van de mensenrechten door de Israëlische regering, zoals beschreven in het ‘Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, John Dugard, on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967’ van januari 2006?
  • Acht de minister het in de gegeven omstandigheden opportuun deel te nemen aan de operatie of zal ons land het voorbeeld van Zweden volgen?
Ik dank de minister voor zijn antwoord.

Walter Muls

3-5-06

uit: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=inqo&language=nl&cfm=inqoXml.cfm?db=INQO&legislat=51&dossierID=Q5111501&search1=((*01104*aut)(*Q51*sdocname)(discuss1<=19500101))