woensdag, mei 24, 2006

Parlementaire vraag over Israël en Volcanex

(Voor wie er nog aan twijfelt of onze brieven wel enige impact hebben: )

Vraag van kamerlid de heer Walter Muls aan de minister van Landsverdediging over "de luchtmachtoefening Volcanex 2006" (nr. 11501).

Ondervraagde minister
Flahaut, André, PS, minister van Landsverdediging (12/07/2003)

Meneer de minister,

Ons land is, samen met 6 andere Europese landen (Nederland, Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië), lid van de Euro Air Group (onder leiding van de Belg Van Caelenberge).

De EAG heeft als doelstelling de operationele capaciteiten van de betrokken luchtmachten te verbeteren, door gemeenschappelijke studie en overleg en door samen te werken bij oefeningen. Zo nemen de EAG-landen jaarlijks deel aan de grote luchtmachtoefening ‘Volcanex’. Dit jaar vindt het evenement plaats in Italië tussen 8 en 26 mei. Ook niet-EAG-landen nemen aan de oefening deel. Zo had onder meer Zweden eerder toegezegd acht gevechtsvliegtuigen te sturen. De Zweedse minister van Defensie Björklund maakte recentelijk echter bekend dat Zweden zich terugtrekt omdat één van de andere landen niet deelneemt aan internationale vredesmissies. De minister doelt hiermee op Israël.

Ik had van de minister graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

  • Is de minister van defensie op de hoogte van de activiteiten van de EAG?
  • Heeft de minister zijn akkoord gegeven voor deelname van onze luchtmacht aan Volcanex 2006?
  • Is de minister geconsulteerd of geïnformeerd omtrent de deelname van de Israëlische luchtmacht aan Volcanex 2006?
  • Is de minister op de hoogte van de voortdurende schendingen van de mensenrechten door de Israëlische regering, zoals beschreven in het ‘Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, John Dugard, on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967’ van januari 2006?
  • Acht de minister het in de gegeven omstandigheden opportuun deel te nemen aan de operatie of zal ons land het voorbeeld van Zweden volgen?
Ik dank de minister voor zijn antwoord.

Walter Muls

3-5-06

uit: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=inqo&language=nl&cfm=inqoXml.cfm?db=INQO&legislat=51&dossierID=Q5111501&search1=((*01104*aut)(*Q51*sdocname)(discuss1<=19500101))

Geen opmerkingen: