woensdag, december 26, 2007

Palestijnse boeren mishandeld door joden

[Reactie op het artikel "Palestijnse boeren mishandeld door joden" in De Morgen van 26/12/2007]

Met het bericht over mishandelde Palestijnse landbouwers door joodse kolonisten, wordt eens te meer duidelijk hoe ziekelijk het zionistisch denken is en hoe het verweven is in de Israëlische maatschappij. "Een Arabier kan niet vervuilen wat zuiver is. Het is verboden om duisternis en licht te mengen. De natie van Israël is zuiver en de Arabieren zijn een natie van ezels. Zij zijn een kwade ramp, een kwade duivel, en een smerige kwelling. De Arabieren zijn ezels en dieren. Zij willen onze meisjes nemen. Zij worden begiftigd met ware vuiligheid. Er zijn zuiveren en er zijn onzuiveren, en zij zijn onzuiver." aldus Rabijn David Batzri, in Ha'aretz op 22 maart 2006.

Ruim honderd jaar geleden waarschuwde Ahad Ha'am, in "Truth from Palestine," 1897, voor de gevolgen van de kolonisatie en de verdrijving van Palestijnen uit hun huizen en dorpen." De Joodse kolonisten behandelen de Arabieren met vijandigheid en wreedheid, schenden gerechtigheid, slaan hen schaamteloos zonder reden, en zijn zelfs trots om dit te doen. De Joden waren slaven in het land van hun Ballingschap, en plotseling vonden zij zich met onbeperkte vrijheid, wilde vrijheid die slechts in een land zoals Turkije bestaat. Deze plotselinge verandering heeft in hun harten een neiging naar repressieve tirannie veroorzaakt, zoals altijd wanneer slaven heersen [... ] wij zijn gewend te denken aan Arabieren als primitieve mensen van de woestijn, als een ezel-als natie die noch ziet noch begrijpt wat rond hem gebeurt. Maar dit is een grote fout. De Arabier, zoals alle zonen van Sham, heeft een scherpe en geslepen mening. Indien de tijd komt wanneer het leven van onze mensen in Palestina in kleinere of meerdere mate aan de inwoners wordt oplegt, zullen zij niet gemakkelijk opzij stappen."

Of zoals Ariel Sharon het zei in november 1998: "Het is de plicht van Israëlische leiders om aan de publieke opinie, duidelijk en moedig, een bepaald aantal feiten te verklaren die met tijd vergeten zijn. Eerste hiervan is dat er geen zionisme, kolonisatie, of Joodse Staat is zonder verwijdering van de Arabieren en de onteigening van hun land." "Een miljoen Arabieren zijn niet meer waard dan één joodse vingernagel" voegde Rabbi Yaacov Perrin hier aan toe.

Mario Bergen, Leuven

vrijdag, december 14, 2007

De joodse steun voor Hillary Clinton

[Lezersbrief aan Gazet van Antwerpen]

Diegenen die beweren dat het Amerikaans Midden-Oosten beleid gaat veranderen als straks mogelijk de Democraten en mevrouw Clinton de Republikeinen vervangen in het Witte Huis, raaskallen. Het is zelfs niet uitgesloten dat het pro-Israëlisch beleid onder Hillary Clinton nog een hogere versnelling zal kennen. De kennismaking met Israël gaat bij Hillary al terug van een eerste bezoek aan Tel Aviv op nieuwjaarsdag 1982 en het introduceren van een Israëlisch naschools opvoedingsprogramma in Arkansas. Clinton gaat prat op de onbreekbare band met Israël als kernbasis van het Amerikaans Midden-Oosten beleid. "Israël is niet enkel een vriend en bondgenoot van ons, het is een baken in wat democratie kan en moet wezen."

Hillary Clinton gelooft in het bestaanrecht van een joodse staat met een ondeelbaar Jeruzalem als hoofdstad. De Democrate staat achter 'de veiligheidsbarriere' - die een Apartheidshek is voor de Palestijnse bevolking - en verwierp scherp de veroordeling van het Internationaal Gerechtshof. Ze is ook mede-oprichter van wetten die sancties uitvaardigen tegen Syrië en de Republikeinse Gardisten in Iran beschouwen als terreurbeweging. Een Palestijnse anti-terreurwetgeving in 2006 tegen de democratisch verkozen Hamas-regering ontbrak evenmin. Ze steunde wetten die het Internationale Rode Kruis financiëel drooglegde tot het de Israëlische Magen David Adom toeliet. Samen met de Palestijnse Media Watch kwam ze in februari 2007 naar buiten met een rapport dat Palestijnse schoolboeken moest weergeven als anti-Israëlisch en anti-semitisch. Clinton doet ook al jaren advocatenwerk voor de krijgsgevangen genomen Israëlische soldaten. Op 1 oktober steunde ze nog wetgevend werk om President Bush toegang te geven tot een speciaal fonds voor de kosten van militaire operaties in Iran. Ook beslisten de Democraten dat Bush geen voorafgaandelijke steun meer nodig heeft van het parlement indien hij Iran wil aanvallen. Israël zit al langer met het idee om Iran vroeg of laat aan te vallen met als drogreden de 'kernbommen die Iran bezig is te vervaardigen'.

Clinton is tegen de beperking van de Amerikaanse wapenhandel. Ook regimes die de bevolking onderdrukken en mensenrechten schenden hebben recht op wapens: Israël, Marokko, Pakistan, Kameroen, enz. Ze weigert eveneens het gebruik van landmijnen aan banden te leggen, wetende dat 98 % van de slachtoffers van deze wapens burgers zijn. Clinton steunde de Israëlische systematische aanvallen tegen burgerdoelwitten in april 2002 op de bezette Westelijke Jordaanoever en de Israëlische aanvallen op Libanon in 2006.

Van deze vrouw kan men dus enkel een pro-Israëlische houding verwachten. De voortzetting van het neo-conservatieve pro-Israëlische beleid in het Midden-Oosten is verzekerd met Mevrouw Clinton.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, december 13, 2007

Ondermaatse berichtgeving Palestina

[Mail aan de VRT tvjournaal en radionieuws]

Slechts tien seconden had het VRT-televisienieuws veil voor de berichtgeving over Palestina gisteren (11/12/2007). Dit lijkt me niet evenwichtig gezien de gebeurtenissen die zich daar afspelen:
- Zes doden, vijftien gewonden, 60 Palestijnen opgepakt en één van de grootste militaire invallen ooit van het Israëlische leger in de Gazastrook waar 87 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft volgens de Wereldbank.
- Doordat Israël levering van brandstof beperkt komen essentiële voorzieningen in het gedrang bij 1.500.000 Palestijnen in de Gazastrook. Het gaat o.m. om het zuiveren en oppompen van drinkwater, riolering, laten functioneren van vrachtwagens voor huisvuilophaling, generatoren voor ziekenhuizen en andere openbare gebouwen die allen afhangen van brandstof en de elektriciteit die door brandstof wordt geproduceerd.
- Het tekort aan brandstof en elektriciteit maakt geen onderscheid tussen levensnoodzakelijke voorzieningen en andere.
- Men had 40.000 liter brandstof te kort om met krachtgeneratoren afvalwater weg te pompen uit woonbuurten en drinkwater te voorzien voor de woningen.
- Om beurten kunnen dagelijks 50.000 inwoners gebruik maken van proper water en dit voor 1,5 miljoen Palestijnen!
- In totaal, wegens moeilijkheden om reserveonderdelen door de grens met Israël te krijgen en omwille van brandstoftekorten ontvangen 250.000 mensen in Gaza geen adequate hoeveelheid drinkwater.
- Diverse Palestijnse patienten stierven reeds aan de grensovergang met Israël omdat ze niet werden toegelaten in Israëlische ziekenhuizen.

Het gaat niet om een conflict tussen Israël en Palestina waarbij sprake zou zijn van twee gelijkwaardige partners, maar over een staat (Israël) die een ander volk bezet (de Palestijnen). De Israëlische staat streeft een zo joods mogelijke staat na. Geluidsbombardementen worden dagelijks door Israël uitgevoerd om de Palestijnen in de Gazastrook te jennen. Artikel 33 van de Vierde Conventie van Genève welke instaat voor de bescherming van burgers tijdens oorlog, beschouwd dit als een collectieve bestraffing, intimidatie en terrorisme vanwege Israël. De geluidsbombardementen zorgen voor gezondheidsproblemen bij Palestijnse kinderen: hoofdpijn, buikpijn, ademtekort, psychische effecten, angst, gebrek aan concentratie, gebrek aan eetlust, bedwateren, enz. Ook miskramen kunnen het gevolg zijn van laagovervliegende straaljagers.

Mag ik de hoop uitdrukken dat de nieuwsdienst volgende keer meer informatie verschaft over de gebeurtenissen in Palestina.

Mario Bergen, Leuven

woensdag, december 12, 2007

Lance Armstrong, afleidingsmanoeuvre voor inval Gaza?

[Reactie op De Morgen "Armstrong opent fietsroute in Israël"]

Er staat een fout in dit bericht: Israël is geen 'onafhankelijke' staat zoals men ons altijd wil doen geloven. Het is een 'joodse staat', voor joden, van joden. Zoals altijd heeft Israël gekozen om alle bepalingen, zoals gesteld door de Algemene Vergadering van de UN, niet te aanvaarden als voorwaarde voor zijn legitieme oprichting. Men kan Israël zelfs niet op een wereldkaart aanduiden, want het heeft geen grenzen. Maar om de 'oprichting' van deze joodse staat te vieren en het wereldimago van Israël op te krikken, worden alle middelen gebruikt. Zelfs Lance Armstrong, zevenvoudig tourwinnaar, wordt nu reeds opgevoerd, fotootje erbij, om een fietsroute te openen, teneinde nu internationaal in het nieuws te komen, voor een evenement van volgend jaar en men weet nog niet wanneer.

Een fietsroute uitstippelen langs de Schelde tussen Gent en Dendermonde, ergens voor volgend jaar, behoort nu bij het regionale nieuws. Maar het ergste is dat Israël op dit ogenblik een grote militaire actie start, met een heel arsenaal zwaar wapentuig en bulldozers, om mensen die economisch, sociaal en humanitair volledig aan de grond zitten nog onder te graven ook. Sommigen letterlijk want er zijn reeds doden gevallen. En als het er nu vijf of tien zijn, voor Israël maakt het niet uit en wij zijn de tel kwijt. Het zijn toch allemaal maar fanatieke extremistische militanten, waarvan men alle menswaarde heeft weggenomen. Soms worden ze gewoon als schietschijf gebruikt en men mikt of het hoofd (Dr. Mustafa Barghouti, Ramallah)

Anderhalf miljoen mensen ontzegt men doelbewust een menswaardige samenleving. Weg.En in De Morgen nu niets gelezen. Je bepaalt zelf je prioriteiten. En Lance Armstrong? Prima, die moet het ons allemaal doen vergeten.

Johan Van Hulle, Zomergem

De honden blaffen, de karavaan trekt voort

[Reactie op het artikel "Vredesbesprekingen tussen Israël en Palestijnen hervat" in De Standaard van 12/12/2007]

Na zes doden, vijftien gewonden en de grootste inval van Israël in de Gazastrook sinds juni zitten Israëlis en Palestijnen terug rond de tafel. Stel je voor dat een zelfmoordactivist in Tel Aviv zes doden en vijftien gewonden had gemaakt. De Israelis zouden het aanzien hebben als reden om alle onderhandelingen af te blazen. Het toont aan hoe toegeeflijk en verdraagzaam de Palestijnen zijn. 87 % van de Gazanen leeft intussen onder de armoedegrens volgens de Wereldbank en Palestijnen kunnen de Gazastrook niet in of uit. Luitenant-Generaal Gabi Ashkenaz laat weten dat het maar een 'dagelijkse routineklus' betrof en straks het moment aangebroken is voor een grootschalige militaire actie tegen 1,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook.

De Arabieren noemen Annapolis niet voor niets "Anna-Ibliss" (Ik ben de Duivel) of een verwijzing naar de snode plannen van Israël en de V.S. Eigenlijk wacht iedereen op een grootschalige militaire aanval van het Israëlisch leger. Het draaiboek ligt klaar en niets lijkt Washington en Tel Aviv te beletten om hun achterbakse plannen uit te voeren.

13 Israëli's stierven sinds 2000 door regenbuisprojectielen die Palestijnen afvuurden op Israël. Israël had slechts honderd minuten nodig om zes Palestijnen in Gaza te doden. Ziekenwagens van het Palestijnse Rode Kruis werden in november 44 keer vertraagd of tegen gehouden om hulp te bieden aan Palestijnen in nood. Intussen wordt Gaza geteisterd door ratten zo groot als katten aangezien de gemeentelijke diensten vaak worden gestopt en het huisvuil de straten vult. De knaagdieren bijten ook telefoonkabels door. Het lokale bezinestation is dicht omdat de eigenaar bij zijn aan leukemie stervende zoon zit. De nodige medicatie werd verboden door Israël. De kapper is gesloten omdat hij op zoek is naar schoenen voor zijn kinderen. Nergens nog schoenen te vinden in Gaza. Verboden door Israël. Idem dito met lampen van 100 Watt en de meeste andere goederen.

Zondag werd nog een illegale buitenpost opgericht in Jeruzalem. Kolonisten van Ne'emanei Eretz Israel kondigen intussen nog meer illegale buitenposten op te richten.

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, december 11, 2007

Vrede... wie wat waar?

[Lezersbrief aan Het Laatste Nieuws]

Olmert beloofde werk te maken van het vredesproces en een Palestijnse staat tegen oktober 2008, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Waarom zouden we hem niet geloven?
Omdat de Israëli's 300 illegale huizen bijbouwen in Har Homa, in het oosten van Jeruzalem? Of omdat het Israëlisch leger de Gazastrook met groot militair materieel aanvalt?

Als super-optimist kan je desnoods stellen dat Olmert in samenwerking met de gardisten van Abu Mazen de Gazastrook wil schoonvegen van Hamas en daarna de Palestijnen met rust laat. De vraag is hoeveel marge President Abbas nog heeft om nog langer aan de macht te blijven? Kan hij het veroorloven dat Israël een grootschalige militaire actie start tegen Hamas en tegelijkertijd tweewekelijks blijft praten over vrede? Abbas kennende is dat geen probleem. Maar van menselijk standpunt is het een onmenselijk hoge prijs die het Palestijnse volk al heeft betaald en nog zal betalen als Israël een mega offensief lanceert tegen de Gazastrook, die men aanziet als "vijandige entiteit". Collateral damage: 1,5 miljoen Palestijnen. Abbas is mede schuldig door Hamas op de Gazastrook te demoniseren en zo openlijk de Israëlische dictaten te aanvaarden. Wapens via Israël, handje schudden met Israël. En wat heeft hij terug gekregen van de Israëlis? Tussen de twee recentste vrijlatingen van enkele honderden gevangenen, werden er 808 nieuwe, waaronder 22 kinderen, opgepakt.

De militaire aanval op de Gazastrook en minstens zes Palestijnse doden zijn onaanvaardbaar. Palestijnen zijn geen marsmannetjes die je omver rijdt met de bulldozer of een tank of omverschiet als in een computerspelletje. Palestijnen zijn mensen: 23 paar chromosomen, 66 % water, 12 paar hersenzenuwen, 206 beenderen, zeven meter dunne darm, enz. Behandel ze dan ook als mensen! Israël moet stoppen met het bouwen van kolonies en de bestaande ontruimen. Hoewel de kolonies slechts 1,7 % van de Westelijke Jordaanover uitmaken, controleren de kolonisten aldaar wel 41,90 % van de bezette Westbank. Dit is meteen verboden gebied voor Palestijnen. 89 % van Oost-Jeruzalem is alzo eveneens onder controle van de kolonisten. Dit gebeurt door een netwerk van wegen, "steriele zones", industrie, natuurreservaten en militaire zones. 400 kolonisten leggen 30.000 Palestijnen in Hebron hun wetten op. 30 % van het Israëlische water komt van Palestijnse waterlagen onder de grote kolonies. Een derde van het Israëlische water wordt gestolen van de bezette Syrische Golan. 80 % van het water van de Westelijke Jordaanoever gaat naar Israël en zijn illegale kolonies. Of 1450 m³ water voor elke kolonist en 83 m³ water per jaar per Palestijn. Met een jaarlijke bevolkingstoename in de nederzettingen van 8,5 % kan Olmert wedra kolonist nr. 500.000 verwelkomen.

Mario Bergen, Leuven
[Reactie naar De Standaard op foto-onderschrift "OOGGETUIGE met foto bij vrijlating door Israël van gevangen Palestijnen (th, foto ap)" van 8 december 2007]

"Een schone geste van de Israëlische premier Ehud Olmert jegens de Palestijnse president Mahmoud Abbas, in het kader van de vredesonderhandelingen in Annapolis" aldus de tekst bij de foto. Dr. Moustafa Barghouti, secretaris-generaal van 'Palestijns Nationaal Initiatief', bij de laatste verkiezingen, drukte op 2 dec. in Ramallah ongeveer hetzelfde uit, maar voegde daar aan toe: "Ehud Olmert wil alleen de wereldopinie misleiden om de ware intenties van Israël te verbergen. Sinds de laatste vrijlating van gevangenen door Israël op 1 oct, zijn reeds 808 Palestijnen gearresteerd waaronder 22 kinderen. Voor Israël is dit een alledaags gebeuren en het gebruikt gevangenen als goedkope ruilwaar." De balans na de vrijlating van 429 Palestijnse gevangenen nu, is dus negatief. Er zijn dus in werkelijkheid gevangenen bijgekomen en de "schone geste" wordt obsceen. Olmert was nog niet helemaal uitgesproken of de intentie van Israël werd nogmaals duidelijker: driehonderd nieuwe woningen worden bijgebouwd in Har Homa, Oost Jeruzalem.

Johan Van Hulle, Zomergem

Fietsroute Tel Aviv-Jeruzalem belangrijker dan inval in Gaz

[Lezersbrief aan De Morgen - reactie op "Armstrong opent fietsroute in Israël"]

Fietsroute Tel Aviv-Jeruzalem belangrijker dan inval in Gaza? Zijn ze bij De Morgen online helemaal gek geworden? Terwijl Israel met dertig tanks en grondtroepen het noorden en zuiden van de Gazastrook binnenvalt, de grootste militaire campagne sinds maanden, schrijft De Morgen hier geen letter over op haar webstek. Maar wel over een nieuwe fietsroute van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Ook geen woord over het ITV-nieuws dat meldde dat elke 12 uur een Palestijns kind wordt aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De laatste zes jaar werden 5.200 kinderen gevangen genomen wegens "misdaden tegen de staat." Ze krijgen te maken met foltereing en er wordt traangas in de cellen gegooid. Vaak moeten de kinderen drie maanden wachten op bezoek van ouders en familie. Na maanden wachten op een rechtzaak, moeten ze vaak nog maanden naar de gevangenis omdat ze een soldaat hebben bedreigd met een aansteker of iets anders belachelijks.

De families van 900 gevangenen uit de Gazastrook mogen hun verwanten in Israël niet eens bezoeken. Volgens een rapport van het Rode Kruis van 10 december 2007 zitten er nog altijd meer dan 11.000 Palestijnen in Israëlische cellen. Vrijdag werden in Umm Salamouna vreedzame betogers tegen de Apartheidsmuur nog hardhandig aangepakt door het Israëlisch leger. Talrijke demonstranten werden geslagen, twee journalisten en twee buitenlandse activisten werden opgepakt. Drie Israëlische reporters zitten nog steeds in hechtenis omdat ze eerder een bezoek brachten aan Libanon en Syrië.

Volgens The Guardian vielen bij de Israëlische inval in de Gazastrook vandaag minstens zes doden. Allen jongens van in de twintig. De voorbije week werden ook al 24 Palestiijnen gedood in de Gazastrook. Israël noemt dit een "routine operatie." Normale mensen heten dit 'agressie tegen een andere staat'. Het mag dan wachten zijn op een Palestijnse staat, rekening houdend met VN-resoluties en de verklaringen in Annapolis moet Israël de Palestijnse gebieden behandelen als een buurstaat en niet langer als bezet gebied. Alle kolonies en militaire voorzieningen moeten dan ook ontruimd worden.

Maar Israël pleegt liever sabotage van het vredesproces voor het aanvangt door in Palestijns Oost-Jeruzalem illegaal meer dan 300 huizen extra bij te bouwen en het gebied van de Gazastrook binnen te vallen. Journalisten raakten gewond en schoolkinderen moesten door de straten rennen voor hun leven. Zestig Palestijnen werden opgepakt. De benen van twee Palestijnen werden geamputeerd. Twee luchtaanvallen vonden plaats uren voordat Abbas en Olmert elkaar ontmoeten in het King David Hotel in Jerusalem. Israël lijkt daarmee cruciale vredesgesprekken te willen torpederen.Waarom mogen de online lezers van De Morgen deze gebeurtenissen niet weten? Of komt U morgen met een extra katern over de gruwelen in de Gazastrook?

Mario Bergen, Leuven

maandag, december 10, 2007

De Gucht als poppetje van Israël en de V.S.

[Lezersbrief aan Knack]

De Gucht speelt de eerste viool in gezelschap van EU- en NAVO-ministers om de stem van Israël en Amerika te laten klinken in Brussel. De Gucht en Condoleezza Rice zitten allen op dezelfde lijn om niets te wijzigen aan het beleid t.o.v. Iran en een derde rondje sancties tegen de Perzen voor te bereiden bij de V.N. Tot op vandaag zijn er geen bewijzen dat Iran daadwerkelijk kwade bedoelingen heeft met het opwekken van kernenergie voor eigen gebruik. De meeste landen in het Midden-Oosten en de rest van de wereld investeren in kernenergie nu aardolie zo duur en uitputtelijk is geworden. Dat Iran dat ook doet, is niet meer dan visie hebben. In elk geval beter dan kerncentrales sluiten en in buurlanden zoals Frankrijk veel duurdere elektriciteit kopen die eveneens afkomstig is van kerncentrales. Waar is de tijd dat de Belgen nog protesteerden tegen het gebruik van dum dum kogels door nazi-Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog? Weet De Gucht dan niet dat Israël - het land dat het hardst roept om een harde lijn tegen Iran en militair ingrijpen niet uitsluit - dum dum kogels dagelijks inzet tegen het Palestijnse volk bij hun bezettingspolitiek? Dat zijn kogels die in het lichaam tot ontploffing komen en daarmee flinke schade aanrichten aan vitale delen. Soms de dood tot gevolg. Dum dum kogels veroorzaken vaak bloedvergiftiging en interne bloedingen die nog maanden tot jaren na de beschieting kunnen voortduren. Reeds in 1889 werden dum dum kogels verboden door de St-Peterburg Verklaring en in 1899 werd het gebruik van dum dum kogels verboden door de Haagse Conventie.

Zou De Gucht er niet beter aandoen om bondgenoot Israël er op te wijzen dat het na 110 jaar tijd geworden is om dum dum kogels te verbieden vooraleer het zich zou bemoeien met de energiepolitiek van andere landen? En dan hebben we het nog niet gehad over al dat ander wapentuig, 230 miljoen dollar investeringen door Israël in nano-technologische apparatuur en wapens de volgende vijf jaar (met nieuwe fabriek in Qiryat Gat voor 2.000 arbeiders) en 200 kernkoppen.

Mario Bergen, Leuven

Har Homa: en Israël bouwde onwettig verder...

[Reactie op het artikel "Joodse wijken Jeruzalem blijven Israëlisch" in Het Belang van Limburg van 10/12/2007]

Har Homa is gekend bij de Palestijnen als Abu Ghneim. Het is helemaal geen joodse wijk, maar een onwettige kolonie ten noorden van de Palestijnse stad Bethlehem. Het waren Palestijnse families uit Beit Sahour, Sur Baher en Um Taba die eigendommen hadden nabij de bergketen Abu Ghneim. Dit gebied werd beschouwd als het grootste woud van Palestina, maar in 1967 stal Israël dit van de provincie Bethlehem en annexeerde het bij de onwettige uitbreiding van de stad Jeruzalem. Voor de Christenen zijn er belangrijke Byzantijnse en Georgische koosters met St-Theodore's bronnen. De bedoeling van Israël na het klasseren van het gebied als Groene Zone, was alle acties van de eigenaars stopzetten op de eigen gronden en nadien sinds 1991 op de berghellingen onwettige kolonies te bouwen met wegen, scholen, winkels, hotels, industrie en duizenden wooneenheden. Het is onwettig dergelijke handelingen te doen in bezet gebied volgens de Vierde Conventie. Zoals aan zoveel zaken heeft Israël hier een lak aan.

Deze week nog werden negen Palestijnse families in de omgeving van Bethlehem dakloos nadat ze uit hun huizen werden gezet, die met de grond werden gelijk gemaakt. Sinds 1967 vernielde Israël 18.000 Palestijnse huizen. Of 20.000 bijkomende vernielde huizen rekening houdend met de 120.000 verdreven Druzen en Arabieren uit 134 dorpen in de Syrische Golanhoogten. Het is een politiek instrument van Israël om Arabische dorpen demografisch te veranderen - etnische zuivering - en zo om te toveren in joode wijken.

Mario Bergen, Leuven

zaterdag, december 08, 2007

Land voor vrede of land zonder vrede?

[Lezersbrief aan Het Nieuwsblad]

Woensdag beginnen de eigenlijke onderhandelingen tussen Palestijnen en Israëli's na de top in Annapolis. De top moet land voor vrede brengen in de regio. Maar in de zeven jaren na Oslo steeg het aantal kolonisten, Israëliërs die illegaal in bezet Palestijns gebied wonen, op de Westelijke Jordaanoever met 90 %. Israël stal voor deze kolonisatiepolitiek reeds 78 % van het historische Palestina en houdt de andere 22 % sinds 1967 bezet."Iedereen moet zoveel mogelijk heuveltoppen afnemen van de Palestijnen als hij kan" was het motto van de zionisten in Israël. Grote kolonies - allen illegaal - werden bij Israëlische steden gevoegd: Ma'ale Adumim bij Jeruzalem en Ariel bij Tel Aviv. Joodse steden worden via joodse snelwegen langs joodse landschappen verbonden met joodse kolonies met hun joodse zwembaden. Dit zonder in contact te komen met de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, wiens eigendom men afnam. De joodse kolonies hebben vaak geen rioleringen en dumpen hun afvalwater op Palestijnse landbouwgrond met alle milieuschade tot gevolg.

Palestijnen gebruiken op de bezette Westelijke Jordaanoever 140 m³ water per jaar. De 500.000 kolonisten verbruiken gemiddeld 600 m³ water. De Palestijnen betalen voor vijf keer minder water vier keer meer shekels. Kolonisten recruteert men vooral met financiële voordelen. Een veel kleiner appartement in Tel Aviv is tweemaal zo duur als een grote nieuwe woning met prima uitzicht in de nederzettingen. Er zijn subsidies van de regering: gunstige voorwaarden om huizen in bezet gebied te kopen. Het is onwettig volgens de Vierde Conventie van Genève om burgers te verplaatsen naar bezet gebied.Veel kolonisten weten niet eens dat ze in bezet gebied wonen of willen het eenvoudigweg niet weten. De kolonisten in Pisgat Ze'ev weten niet dat tientallen huizen werden gesloopt van Palestijnen net om de hoek. 80 % van de kolonisten zijn economische kolonisten, maar 20 % zijn fanatieke, religieuze kolonisten. Ze hebben wapens en gebruiken geweld zoals in een moskee in Hebron in februari 1994. Negenentwintig Palestijnen werden er gedood. In Hebron wonen 450 religieuze fanatici tussen 150.000 Palestijnen met uitgaansverbod. Het leger beschermt de joodse kolonisten.

181 controleposten in en rond Hebron verhinderen vlot verkeer tussen huis en werk, markt- of familiebezoek voor de Palestijnen. Bepaalde straten zijn enkel toegankelijk voor joden. Stenen en flessen worden naar kinderen gegooid die op straat spelen. Enige misdaad: ze zijn Palestijns.

Soldaten schieten zoals in computerspelletjes. In Hebron, de stad van de aartsvaders van joden, christenen en moslims, zijn de joden de baas. Kolonisten breken de muren met de buren uit, gooien de inboedel op straat, annexeren de winkel en maken zo hun huis groter. Huizen van Palestijnen worden ook in brand gestoken onder goedkeuring van de Israëlische politie. "God heeft de Israëlis namelijk het land gegeven en de Arabieren hebben er niets verloren. Tenzij ze hun slaaf willen spelen."

Dit is Rhodesië, Zuid-Afrika. Voldongen feiten presenteren met een Apartheidsmuur die diep Palestijns gebied van de 67-grens extra annexeert bij Israël. Een grens van 315 km wordt zo 670 km lang. Palestijnen worden gescheiden van hun land. Gestopt in een kooi, Palestijns land gaat naar de kolonisten, olijfbomen worden ontworteld en Palestijnen zijn hun middelen van bestaan kwijt. 35 km irrigatiekanalen en 40 waterputten worden door de Apartheidsmuur vernield. Het economisch hart van een Palestijnse staat, Oost-Jeruzalem, wil Israël eveneens vernietigen. Dit door het te scheiden van de Westelijke Jordaanoever en vol te bouwen met illegale joodse kolonies. Zonder Jeruzalem is een leefbare staat onmogelijk voor de Palestijnen. Met het plan van de muur komen 80 % van de kolonisten en nederzettingen bij Israël. Is dit land voor vrede of land zonder vrede?

Mario Bergen, Leuven

woensdag, december 05, 2007

22 dode Palestijnen op één week

[Lezersbrief aan De Morgen]

U schrijft dat militante Palestijnen gisteren 26 Qassams hebben afgevuurd op Israël. Dat klopt niet. Het waren er 34 en deze actie gebeurde nadat het Israëlische leger op één week tijd 22 Palestijnen doodde in de Gazastrook. Het was oprechter geweest als U ook dat feit had vermeld als reden voor het afvuren van Qassams op Israël. De Israëlische staat vuurt dagelijks projectielen af op de Palestijnse bezette gebieden, maar hierover wordt gezwegen.Waarom hebt U het eens niet over de gruweldaden van Israëlische kolonisten op 19 november jl. in het plaatsje Funduk? Honderden kolonisten en Israëlische soldaten vernielden alle autoruiten van de bewoners en vielen Palestijnen en hun huizen met stenen aan. Kolonisten trachtte in te breken in huizen en vernielden ramen. Een marmerfabriek werd verwoest (90.000 euro schade). Dieren bewerkt met stenen. De waterleiding werd in stukken gebroken en er ontstonden lokale overstromingen in het dorp. Wie hulp wou bieden aan gewonde Palestijnen werd met de dood bedreigd.

Twintig Palestijnen van het dorp Beit Syra nabij Ramallah werden gevangen genomen. Eigendommen werden vernield en vrouwen aangerand bij huis-aan-huis invallen. Twintig militaire voertuigen omsingelen het dorp en er geldt een uitgaansverbod. Of zoals de joodse natuurkundige Albert Einstein zei: "De wereld is een gevaarlijke plaats om in te leven, niet omwille van diegenen die het kwade doen, maar omwille van diegenen die dit laten begaan."

Mario Bergen, Leuven

Israël gebruikt gevangenen als goedkoop wisselgeld

[Reactie op "Israël laat honderden Palestijnen vrij" in De Morgen van 04/12/07 ]

Het 'Palestijns Nationaal Initiatief' bij monde van Dr. Mustafa Barghouti MP, secretaris-generaal van deze partij, verklaarde op 2 december in Ramallah, "dat sinds de laatste vrijlating van gevangenen door Israël op 1 oct, reeds 808 Palestijnen zijn gearresteerd, waaronder 22 kinderen. Voor Israël is dit een normaal gebeuren en het gebruikt gevangen om goedkope afspraakjes te maken "De balans na de vrijlating van 429 Palestijnen nu is dus negatief en er zijn dus in werkelijkheid gevangenen bijgekomen. "De Israëlische regering stelde de vrijlating voor als een gebaar van goedwil naar de Palestijnse regering op de Westelijke Jordaanoever. Ehud Olmert wil alleen maar de wereldopinie misleiden om de ware intenties van Israël te verbergen" aldus Dr Barghouti. Ik meen dat dit ook mocht gezegd worden.

Johan Van Hulle, Zomergem

dinsdag, december 04, 2007

Illegaal bouwen, Palestijnen vermoorden en ezels jatten

[Reactie op het artikel 'Bush volgende maand naar Israël' in HBvL van 04/12/2007]

Over Iran zullen Bush en Olmert het in Israël niet lang moeten hebben. Zij zitten daarover op dezelfde lijn. Ook na de publicatie van zestien Amerikaanse inlichtingendiensten dat Iran sinds 2003 zijn atoomprogramma heeft stopgezet zien ze de potentiële dreiging als "zeer ernstig" en blijven militaire opties open tegen het "Iraans atoomgevaar." Bush zou er goed aan doen om Israël op zijn verplichtingen te wijzen. Alle kolonies moeten onmiddellijk ontruimd worden en de militaire voorzieningen verwijderd uit de bezette Palestijnse gebieden aldus diverse VN-resoluties. Israël bouwt al tien jaar geen nieuwe nederzettingen meer, maar de aangeslagen Palestijnse gronden zijn zo omvangrijk en worden slinks verbonden met bestaande nederzettingen dat duizenden bouwvakkers in 88 bestaande kolonies verderbouwen. Een openbare aanbesteding voor 307 wooncomplexen voor de nederzetting Har Homa in bezet Oost-Jeruzalem werd gegeven. Dit gebeurde na de beloftes in Annapolis en is een sabotagedaad tegen de rechtmatige vraag van de Palestijnen om van Oost-Jeruzalem hun hoofdstad te maken.

Vandaag werden opnieuw drie personen van de humanitaire- en politieke verzetsbeweging Hamas gedood door Israël. Bij raketaanvallen door het Israëlische leger vielen de voorbije week 22 doden in de Gazastrook. In november maakte Israëlisch geweld 34 doden in de bezette gebieden. Maar iedereen spreekt over "raketaanvallen van Hamas tegen Israël" (zonder doden!) en zwijgt over Palestijnse doden.

Op 11 november 2007 tekende de NAMSA, de logistieke poot van de NAVO, een akkoord met Israël waarbij Israël beschouwd wordt als bevoorrechte leverancier van materiaal en diensten zoals onderhoud en herstelling van wapens. Zes NAVO-schepen van Duitsland, Italië, Griekenland, Spanje en Turkije hadden (in april) met Israël een anti-terreuroefening in de Rode Zee. Maar allen zwijgen ze over de Israëlische staatsterreur. De Israëlische troepen en de milities van Abbas werken samen om Hamas te verdrijven uit de Gazastrook. Bij een gezamelijke actie ontvoerden ze Sheikh Ibrahim Jaber en Zuhair Labada in Jenin. In Tuba op de Westelijke Jordaanover gooiden kolonisten stenen naar een jongen en stalen zijn ezel. Schoolkinderen in Tuba moeten kilometers omlopen om aanvallen van kolonisten te vermijden. Israël controleert het Palestijns bevolkingsregister en heeft sinds 2000 bijna niemand meer toegevoegd als inwoner van de Gazastrook. Tienduizenden vrouwen die de Gazastrook binnenkwamen met een visum en er huwden, kunnen nu de Gazastrook niet meer uit. Israël controleert de grenzen van de Gazastrook met rechtstreekse videobeelden en apparatuur betaald door de Europese Unie. Israël bepaalt wie de Gazastrook binnen en buiten mag en de grenzen zijn bijna constant gesloten voor personen en goederen. Kamerlid Wouter De Vriend mocht enkele dagen geleden de Gazastrook niet in omdat hij onlangs voorzitter werd van het ontmoetingsforum Belgische Interparlementaire Unie voor Palestina. Het noordelijk gedeelte van de Gazastrook is verboden gebied voor Palestijnen. Alle Palestijnen die daar vertoeven worden door Israël doodgeschoten. Israël controleert het belastingssysteem en BTW-inkomsten van Palestina. Belastingsgelden worden achtergehouden. In één nacht werden 42 Palestijnen opgepakt op de Westelijke Jordaanoever. Er waren tot dusver 2.476 ontvoeringen door het leger dit jaar. De firma Sonic Lynx uit Rosh Ha'ayin in Israël gaat ondergrondse sensoren installeren rond de Gazastrook voor het Israëlische leger. Binnen de 200 meter schieten deze sensoren op alles wat beweegt.

Gaat Bush deze zaken ook aankaarten?

Mario Bergen, Leuven

zondag, december 02, 2007

Israëlische vice-premier: "Palestijnen pakken best hun spullen en rotten op!"

[Lezersbrief aan Trouw in reactie op "Annapolis: onbegrijpelijk probeersel"]

Van Doorn schetst in Trouw heel realistisch het beeld van een gevangenisdirecteur (Olmert) en een afgevaardigde van een deel van de gevangenen (Abbas), wanneer hij het heeft over de top in Annapolis. Israël moet alle kolonies ontruimen, het leger terugtrekken uit alle bezette gebieden en Oost-Jeruzalem aan de Palestijnen geven als hoofdstad vooraleer je kan spreken van een minimum gelijkheid tot onderhandelen.

Tweede probleem naast de positie bezet volk versus bezetter is het feit dat 1,5 miljoen Palestijnen in de nauwe Gazastrook niet werden vertegenwoordigd. Met Hamas wil niemand officieel spreken. De chef van het buitenlands beleid van de Europese Unie, Javier Solana, zegt dat men met iedereen moet spreken, ook als men het totaal oneens is met diens mening. Met Hamas wil Solana echter niet spreken. Wel met de extreem-rechtse gewezen radiojournalist en huidig vice-premier Avigdor Lieberman. Elk bezoek aan Israël gaat Solana langs bij de Israëlische minister van Strategische Dreigingen. In 1988 riep Lieberman op de Aswan Dam in Egypte te bombarderen uit vergelding voor de steun van Egypte aan Yasser Arafat. In 2001 stelde hij als toenmalig minister van Nationale Infrastructuur voor om de Westelijke Jordaanoever in vier kantons te verdelen, zonder centrale regering en zonder mogelijkheid voor de Palestijnen te reizen tussen deze kantons.

In 2002 opperde Lieberman in de kabinetsraad een ultimatum voor de Palestijnen. "Om 8 uur bombarderen we de commerciële centra, 's middags de benzinestations en om 14 uur hun banken..." In 2003 had Lieberman het briljante idee om duizenden Palestijnse gevangenen in de Dode Zee te dumpen. Persoonlijk wou hij het vervoer met bussen financieren. Het transfertplan waarbij Israëlisch land dat grotendeels is bevolkt door Palestijnen zou geruild worden met de illegale Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever stelde Lieberman in april 2002 en uitgewerkt in mei 2004 voor. De Israëlische Palestijnen zouden een nieuwe Arabische identiteit moeten vinden en de grenzen van Israël moeten oversteken omdat in Israël voor hen geen plaats is. "Ze pakken best hun spullen bijeen en rotten op!", aldus Lieberman.

In mei 2006 riep Lieberman op om alle Arabische Knesset-leden te doden die contacten onderhouden met Hamas, de overwinnaar van de recentste Palestijnse parlementsverkiezingen. Een minimum van 10 procent van de stemmen om een afgevaardigde te hebben in het Israëlisch parlement is een wetsvoorstel van Lieberman om de Palestijnse politieke partijen uit het parlement te weren. De in Rusland geboren Lieberman wil alle niet-joden verwijderen uit Israël.

Lieberman werd op 11 december 2006 door Condoleezza Rice ontvangen op het departement van Buitenlandse Zaken daags na aanwezigheid op een driedaags forum van het Brookings Institution's Saban Center. Naast de zionistische tv-producent Haim Saban zijn ook Bill Clinton, senator Hillary Rodham Clinton en diverse parlementsleden daar actief. Senator Clinton heeft nooit gematigdheid getoond als het gaat om het steunen van Israëlische steunpilaren van etnische zuivering. Zo ontmoette ze in 2002 Benny Elon van de Moledet partij, die openlijk opriep tot de "transfert" van Palestijnen. En zo ontmoet Hillary Clinton telkens opnieuw haar goede vriend Avigdor Lieberman, in Washington of Jeruzalem.

Mario Bergen, Leuven