woensdag, december 26, 2007

Palestijnse boeren mishandeld door joden

[Reactie op het artikel "Palestijnse boeren mishandeld door joden" in De Morgen van 26/12/2007]

Met het bericht over mishandelde Palestijnse landbouwers door joodse kolonisten, wordt eens te meer duidelijk hoe ziekelijk het zionistisch denken is en hoe het verweven is in de Israëlische maatschappij. "Een Arabier kan niet vervuilen wat zuiver is. Het is verboden om duisternis en licht te mengen. De natie van Israël is zuiver en de Arabieren zijn een natie van ezels. Zij zijn een kwade ramp, een kwade duivel, en een smerige kwelling. De Arabieren zijn ezels en dieren. Zij willen onze meisjes nemen. Zij worden begiftigd met ware vuiligheid. Er zijn zuiveren en er zijn onzuiveren, en zij zijn onzuiver." aldus Rabijn David Batzri, in Ha'aretz op 22 maart 2006.

Ruim honderd jaar geleden waarschuwde Ahad Ha'am, in "Truth from Palestine," 1897, voor de gevolgen van de kolonisatie en de verdrijving van Palestijnen uit hun huizen en dorpen." De Joodse kolonisten behandelen de Arabieren met vijandigheid en wreedheid, schenden gerechtigheid, slaan hen schaamteloos zonder reden, en zijn zelfs trots om dit te doen. De Joden waren slaven in het land van hun Ballingschap, en plotseling vonden zij zich met onbeperkte vrijheid, wilde vrijheid die slechts in een land zoals Turkije bestaat. Deze plotselinge verandering heeft in hun harten een neiging naar repressieve tirannie veroorzaakt, zoals altijd wanneer slaven heersen [... ] wij zijn gewend te denken aan Arabieren als primitieve mensen van de woestijn, als een ezel-als natie die noch ziet noch begrijpt wat rond hem gebeurt. Maar dit is een grote fout. De Arabier, zoals alle zonen van Sham, heeft een scherpe en geslepen mening. Indien de tijd komt wanneer het leven van onze mensen in Palestina in kleinere of meerdere mate aan de inwoners wordt oplegt, zullen zij niet gemakkelijk opzij stappen."

Of zoals Ariel Sharon het zei in november 1998: "Het is de plicht van Israëlische leiders om aan de publieke opinie, duidelijk en moedig, een bepaald aantal feiten te verklaren die met tijd vergeten zijn. Eerste hiervan is dat er geen zionisme, kolonisatie, of Joodse Staat is zonder verwijdering van de Arabieren en de onteigening van hun land." "Een miljoen Arabieren zijn niet meer waard dan één joodse vingernagel" voegde Rabbi Yaacov Perrin hier aan toe.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: