maandag, november 02, 2009

Een hilarische Clinton

[Lezersbrief aan De Morgen]

De politieman vraagt aan de dievenbende: "zouden jullie a.u.b. willen ophouden met voortdurend zoveel te stelen "? "Neen", zegt de hoofdman van de bende, "maar misschien willen we later wel iets minder gaan stelen."
"Dat is schitterend", zegt de politieman, "zo'n grote toegeving heb ik nog nooit eerder gehoord".

Dat zou een hilarische mop zijn, ware het niet dat Hilary Clinton het gisteren ongeveer letterlijk zo zei: "een nooit gezien aanbod, volgens Clinton, "wat premier Netanyahu heeft aangeboden in specifieke termen rond de terughoudendheid in het nederzettingenbeleid is zonder precedent".

Israël gaat dus door met de bezetting, de landroof, de confiscatie van waterbronnen, het platwalsen van huizen en het verdrijven van de inwoners, totaal totaal en compleet illegaal -bovendien onmenselijk inhumaan, maar de USA vindt het prima dat Israël -in de toekomst ooit eens- iets terughoudender te werk zal gaan.
De mensen die hadden verwacht dat de USA de politieagent van de wereld zou spelen zijn nu wel een illusie armer. Een politieagent die een manifeste dievenbende laat begaan is medeplichtig aan de misdaden.

Wat nu? Onze hoop is nu op Europa gevestigd, Europa dat tot op vandaag altijd naar grote broer Amerika keek om de zaak op te lossen. Europa, bakermat van broederlijkheid en gelijkheid, pionier in de strijd voor "een rechtvaardigere en veiligere wereld"*. Wat moet Europa doen ? De vredelievende Israëli's weten het, ze vragen, ze smeken het ons, zoals gisteren Gideon Levy in de Israëlische krant The Haaretz(**): "Genoeg gevlei! Zolang Israël kan doorgaan met zijn dodelijke campagnes, moordend en verwoestend, zijn willekeurige arrestaties, zonder dat een wereld-politieman iets zegt, zal het op deze manier blijven doorgaan"... "Israël zal maar veranderen als het een pijnlijke prijs moet betalen voor een status quo."

De oplossing ligt dus voor de hand: genoeg gevlei: Stop de samenwerkingsakkoorden tussen de Nato en het Israëlisch leger. Stel een wapenembargo in. Zet Israël uit de Eurovisie. Eis de toepassing van de UNO resoluties. Stop de bevoorrechte handelsrelaties. Het Goldstone rapport is een prima gelegenheid waarop Europa zijn tanden kan tonen: er moet een ernstig onderzoek komen naar de beschuldigingen van oorlogsmisdaden in Gaza, zoniet moeten de beschuldigden voor een internationaal strafhof verschijnen !
Genoeg gevlei!

Pol Van den plas, Gent

* zie "doelstellingen van de EU" op http://europa.eu/abc/panorama/index_nl.htm
** http://www.haaretz.com/hasen/spages/1124928.html

Geen opmerkingen: