dinsdag, juli 29, 2008

Olmert en Jeruzalem

[lezersbrief aan De Morgen]

"Olmert gelooft niet in akkoord over Jeruzalem voor jaareinde" schrijft U vandaag in de krant, alsof dat nieuws zou zijn. Had er iemand dan iets anders verwacht? Dat diezelfde Olmert, die de architect is van de etnische zuivering van Jeruzalem, plots een akkoord met de Palestijnen zou willen sluiten, dát zou pas nieuws zijn.

Tussen 1993 en 2003 was Olmert burgemeester van Jeruzalem. Onder zijn voorganger leefden joden en arabieren nog min of meer vreedzaam naast elkaar. Onder Olmerts bewind werd er echter alles aan gedaan om de oorspronkelijke Arabische bewoners het leven onmogelijk te maken, en om zo veel mogelijk joden van alle mogelijke nationaliteiten te importeren. Onder zijn bewind zijn vooral ultra-orthodoxe joden naar Jeruzalem gekomen, die met hun fundamentalistische reglementen het zelfs voor seculiere joden te gortig maken. Voor de Palestijnen waren er enkel pesterijen en intimidaties weggelegd: wegversperringen, pasjes, inreisvergunningen -Israël zegt dat Jeruzalem "buitenland" is voor Palestijnen-, onteigeningen voor 'parkaanleg', afbraak van "woningen zonder vergunning" -maar arabieren krijgen nooit een vergunning. Mensen wordt botweg geweigerd om naar hun woning terug te keren of om een nieuw identiteitsbewijs te krijgen.

Onder Olmert heeft Israël verwoed gebouwd aan nederzettingen ten oosten van Jeruzalem zodat gans Oost-Jeruzalem omsingeld is, en afgesneden van de Westelijke Jordaanoever. En dat alles terwijl Jeruzalem volgens VN resolutie 181 een internationaal statuut moet krijgen, en volgens resolutie 478 niet de hoofdstad van Israël mag zijn. Dat deze man dus niet gelooft dat er een akkoord zal komen, is zeer evident, hij zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

Pol Van den plas, gent

Geen opmerkingen: