dinsdag, juni 01, 2010

Israël-correspondente Ankie Rechess over Israëlische aanval op vredesflottielje

Open brief aan de VRT ivm positie

VRT's Israël-correspondente Ankie Rechess

Geachte heer Hoflack,

ik heb een groot deel van de nacht doorgebracht met het lezen, bekijken en beluisteren van de rechtstreekse informatie over het humanitaire konvooi dat richting Gaza optrok. Toen het duidelijk werd dat het Israëlische leger het konvooi niet zou doorlaten, werd door de actievoerders beslist om verder van de kust weg te varen en daar de dageraad af te wachten. Ze bevonden zich in territoriale wateren.

Het kwam klaarblijkelijk voor iedereen als een verrassing toen Israëlische soldaten de schepen en hun bemanning aanvielen. Ik kon rechtstreeks volgen hoe de passagiers werden beschoten, hoe ze riepen om hulp en meldden 'we are civilians'. Ik zag gewonden wegdragen en vanaf dan druppelden de steeds ernstigere berichten binnen.

Toen ik later in de ochtend (vanaf 05u00) het VRT-radionieuws beluisterde, was ik verbaasd over de informatie die ik te horen kreeg. Uw correspondente meldde dat de passagiers zich hadden bewapend, dat ze wapens van het IDF hadden buitgemaakt, dat Israël afdoende had gewaarschuwd, enz.

Dat was nog erg kort na - en eigenlijk zelfs deels tijdens - de gebeurtenissen. De correctheid kon niet onmiddellijk geverifieerd worden en ik kan me voorstellen dat het nog even zal duren vooraleer we een compleet en correct beeld zullen krijgen van wat er precies is gebeurd.

Daarom was ik ook zo verbaasd over de stelligheid van uw correspondente, alsof het ging om geverifieerde feiten die ze uit diverse, onafhankelijke bronnen had vernomen. Ik vroeg me daarom af wie uw correspondente eigenlijk juist was en zocht het even op.

Zo kwam ik tot de vaststelling dat Mevr. Ankie Rechess de weduwe is van Andrei Spitzer, één van de Israëlische atleten die in 1972 te Munchen door een Palestijns kommando werden vermoord. Op http://www.israelactie.nl/ schrijft men: ''de weduwe van Andrei Spitzer, Ankie Rechess (van origine Nederlandse) vertelde ons tot in detail welke gruwelijke martelingen de atleten hebben moeten ondergaan alvorens ze omgebracht werden. Destijds heeft dit haar ter plekke doen besluiten, dat dit zich nooit mag herhalen en ook nooit vergeten mag worden. Met bewonderenswaardige volharding bezoekt zij sindsdien alle Olympische spelen en probeert elke keer weer een waardige herdenking te bewerkstelligen.''

Als luisteraar vind ik deze informatie tamelijk relevant. Ik kan me niet voorstellen dat de VRT bv. een Palestijn als correspondent over Israël zou laten berichten indien die Palestijn zijn familie had verloren in bv. een Israëlisch bombardement. De VRT zou elke informatie die zo'n man ons kon geven kaderen en zijn achtergrond schetsen. Hij is wellicht een interessante getuige, kan zaken becommentariëren of duiden, maar ik veronderstel dat we hem niet direct geschikt achten als correspondent.

Dat gevoel overvalt me ook een beetje bij Mevr. Rechess. Alle respect voor die Mevrouw, maar als 'objectieve' correspondent lijkt me ze toch niet zo geschikt. Dat kunnen we van haar toch ook niet verwachten? Ze is betrokken partij, het lijkt me belangrijk om haar op dat vlak te respecteren en haar engagement - dat alleen bewondering verdient - tot zijn recht te laten komen.

Mag ik hieromtrent uw mening kennen?

Vriendelijke groeten

Peter terryn

1 opmerking:

Adel Jaouadi zei

ongeveer net dezelfde brief verstuurd naar de vrt zaterdag en naar humo open venster,...van de vrt een betuttelende mail teruggekregen;

"Beste Adel,

De VRT Nieuwsdienst probeert bij alle berichtgeving, ook over conflicten in de wereld, een objectieve verslaggeving te brengen en de verschillende opinies en standpunten aan bod te laten komen. Soms is het niet mogelijk om dat in één verslag te doen op één dag. Maar er wordt bijzonder nauwlettend over gewaakt dat de nieuwsdienst over de hele lijn objectief en betrouwbaar is en blijft.

De VRT werkt al jaren met Ankie Rechess en kent de achtergrond van haar correspondent erg goed. Zij vertolkt niet alleen het Israëlische standpunt, en als zij over dat standpunt verslaat, vermeldt zij ook steeds de bron, net zoals de rest van de VRT Nieuwsdienst.

Er is nauwelijks een conflict in de wereld dat zo veel gemoederen beroert als het Midden-Oosten. De VRT Nieuwsdienst is zich zeer bewust van de gevoeligheid hieromtrent en verzorgt zoals steeds een zo objectief mogelijke verslaggeving. In onze journaals (en op onze nieuwssite) hebben wij aandacht gegeven aan alle versies over het incident. Wij laten het over aan de onderzoekscommissie(s) om de ware toedracht aan het licht te brengen, wij hebben niet de ambitie een eigen onderzoek uit te voeren. Wij beschuldigen niemand, wij pleiten niemand vrij.

Met vriendelijke groeten,
De redactie"

Ik vrees dat de VRT geen oren heeft naar het gebrek aan objectiviteit(of het hen opgedragen wordt van hogerhand)
beste bewijs is het feit dat er op geen enkel moment toelichting gegeven is bij de naam van het schip 'Rachel Corrie' een in 2003 omgekomen vredesactiviste waarbij er geen 'spin' kon gegeven worden aan de videobeelden van het drama op youtube .

Het lijkt er echter wel op dat de IDF spokesperson unit deze maal z'n handen vol heeft aan het onder controle houden van het web. Maar in de toekomst weet ik wel beter dan mijn tijd te verspillen met lezersbrieven naar de vrt redactie te sturen.

mvg
Adel