donderdag, juni 03, 2010

De pro-Israëlische media-oorlog is begonnen

[reactie "Gazavloot" (De Morgen, 3.6.2010, p. 22-23): de pro-Israëlische media-oorlog is begonnen]

Na de Israëlische aanval op de humanitaire Gazavloot waarbij ten minste 9 vredesactivisten zijn omgekomen, is de pro-Israëlische lobby begonnen met een media-aanval. Zo beweert oud-VRT-journalist Jef Lambrecht (DM 3.6) dat de deelnemers van de Gaza-Flotilla in feite actie zouden voeren voor de belangen van Iran. Over de essentie van de zaak, namelijk de opheffing van de Gaza-blokkade rept hij met geen woord.

In een lezersbrief denkt Sam van Rooy (DM 3.6) zelfs in termen van kruisvaart en schrijft hij over een clash tussen een islamitische coalitie van Turkije, Iran, Hamas en Hezbollah enerzijds en de liberale en westers georiënteerde strijdkrachten die worden vertegenwoordigd door Israël anderzijds. Wellicht is het daarom dat Israël onlangs nog beloond werd met het lidmaatschap van de OESO, de organisatie van de “beschaafde” rijke westerse landen.

De beste beveiliging van Israël kan slechts gewaarborgd worden door een rechtvaardige politieke oplossing voor de Palestijnen en niet door een blokkade noch door militair geweld en bezetting. Ook een deel van de Israëli’s beseffen dit maar al te best en schamen zich over het beleid van hun regering. Maar als Israëlische burgers of ngo’s opkomen voor de rechten van de Palestijnen, worden ze op alle mogelijke manieren gepest en tegengewerkt door de democratische staat Israël.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: