zondag, juni 20, 2010

Grootkruisdame in de Orde van het Heilig Graf Jeruzalem

[Lezersbrief aan De Morgen]

Geachte prinses Mathilde,

Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot Grootkruisdame in de Orde van het Heilig Graf Jeruzalem.

Ik hoop dat U zich vlug zult informeren over de toestand in Jeruzalem. U zult dan even verwonderd zijn als ik dat Jeruzalem volgens de VN resolutie 181 eigenlijk een "internationaal statuut" moet hebben, en dat de Veiligheidsraad in 1967 al met resolutie 242 aan Israël het bevel heeft gegeven zich terug te trekken uit Jeruzalem. En de Veiligheidsraad heeft in 1968 met resolutie 252 nogmaals Israël veroordeeld voor de annexatie van Jeruzalem, en in 1980 met resolutie 478 beslist dat Jeruzalem NIET de hoofdstad van Israël is.

Dat Israël vandaag nog altijd West-Jeruzalem bezet houdt en als hoofdstad beschouwt is dus aanfluiting van diverse beslissingen van het hoogste orgaan van de Verenigde Naties.

En U zult ook horen dat Israël niet alleen West-Jeruzalem onrechtmatig annexeert, maar bovendien ook Oost-Jeruzalem annexeert, en volop bezig is om met alle middelen de Palestijnse bewoners te verjagen, hun huizen afbreekt, en hen de toegang ontzegt via een systeem van pasjes en scheidingsmuren.

Geachte prinses Mathilde, U zult zich wellicht even hard in uw Christelijke ziel gekwetst voelen bij het zien van zo veel onrecht. Ik smeek U nochtans om van Jeruzalem geen Christelijke stad te willen maken, er is al genoeg bloed gevloeid. Maak van Jeruzalem a.u.b. een multiculturele stad, zoals het bedoeld was in resolutie 181, een stad van de drie grote godsdiensten, waar Christenen, Moslims en Joden naast elkaar kunnen bidden en wonen.

Ik hoop dat U zich vlug zult informeren en dat we vlug van U zullen horen. Met uw invloed kunt U zeker zorgen dat ons land, samen met Europa, dit onrecht ongedaan maakt.

Pol Van den plas, Gent

Geen opmerkingen: