zondag, december 12, 2010

De eeuwige vredespendelaar komt weer langs

[Reactie op het artikel “Poging Clinton vredesproces aan te zwengelen” op Nu.nl van 11 december 2010]

Mevrouw Clinton is zeker de leukste thuis? “De V.S. zullen geen passieve deelnemer zijn in het conflict tussen Israël en de Palestijnen”. Neen, als je Tel Aviv politiek, economisch en militair blijft steunen ben je een actieve verdediger van een apartheidsstaat.

Waar is Obama in godsnaam mee bezig geweest de voorbije twee jaar? Zijn gezondheidsbeleid werd uitgewerkt door vice-president Joe Biden. Voor het economisch beleid is er een werkgroep trouwe medewerkers. Afghanistan en Pakistan wordt voorgekauwd door Richard Holbrooke. Rond milieu kan met Republikeinse parlementsmeerderheid alleen een status quo behouden worden.
Als Obama zijn lippen van elkaar deed was het om Israël naar de mond te praten inzake het statuut van Jeruzalem of het voorwendsel “recht op veiligheid” om de bezetting in stand te houden. Andere keren zweeg Hussein Obama over de bouw in en uitbreiding van de illegale Israëlische kolonies.

Mevrouw Clinton vraagt dat de betrokken partijen “hun standpunten specifiek uitwerken”. Net alsof die al geen decennia bekend zijn. Ze koopt hiermee tijd zodat Tel Aviv zijn barbaarsheden kan verderzetten. De Amerikaanse gezant Mitchell kan weer eens airmiles gaan sparen door heel het Midden-Oosten te doorkruisen de volgende weken. Hebben ze geen videoconferentie in Washington of kan die man niet in Amman gaan wonen in plaats van constant te pendelen vanuit de V.S.? Nee, het staat sjiek “wij sturen een gezant 10.000 kilometer verder”. Weer eens tijdverlies met gependel: Washington – Tel Aviv – Ramallah – Amman – Cairo – Beiroet – Riyadh – Doha – Ankara - ... en weer eens terug naar Washington.

Ze kunnen beter een pendelvliegtuig inzetten dat elke twee maand die route doet speciaal voor Mitchell en zijn gevolg. Maar als Tel Aviv geen blusvliegtuig heeft, zullen ze in Washington ook nog nooit gehoord hebben van een beveiligde satellietverbinding met hun gezant vanuit het Midden-Oosten.
Niet alleen met het massaal bijbouwen in bezet Palestijns gebied maakt Tel Aviv een lachertje met de vredespogingen van de Amerikanen, ook hun militaire leiders laten er geen twijfel over bestaan.

Lt Gen Ashkenazi (chef van de Israëlische Generale Staf) zei dat meer activiteiten in de buurt van de Gaza-grens zullen plaatsvinden in de nabije toekomst. "Er zullen meer problemen zijn, dat is onvermijdelijk. Het conflict rond het hek zal worden voortgezet en we moeten er op voorbereid zijn, want dat is wat uiteindelijk de uitkomst van het gevecht bepaalt. We zullen gedwongen worden om op grotere schaal te reageren. De volgende ronde van de strijd zal groter worden en de winnaar moet onweerlegbaar zijn. We moeten de vijand onmiskenbaar overwinnen."

Mario Bergen, Leuven

Link:
"The Gaza Strip border is delicate" -

Geen opmerkingen: