zondag, januari 20, 2008

Afgrendeling van Gaza

[reactie naar De Standaard:

De afgrendeling van Gaza met de uithongering van 1,5 miljoen mensen tot gevolg, is een barbaarse misdaad waarvoor geen enkel excuus bestaat. Het voorwendsel van veiligheid, zoals constant gebruikt door Israël, kan de slachting van onschuldige burgers niet verrechtvaardigen en de systematische schending van de mensenrechten. Op dit moment, nu er terug een fragiel vredesproces wordt hervat, gaat Israël, in plaats van vertrouwenwekkende maatregelen te nemen, nog meer militair geweld inzetten, met meer doden, meer vernielingen en terreur bij de burgerbevolking tot gevolg. Het is overduidelijk dat het Israëlisch leger het vredesproces wil kelderen.Volgens de vierde Geneefse Conventie moet de bezettingsmacht zorgen voor het welzijn van de burgerbevolking in bezet gebied. Het wordt hoog tijd dat Israël hieraan herinnerd wordt met harde maatregelen, want de zachte helpen al lang niet meer.

Filip Decoene, Antwerpen

Geen opmerkingen: