woensdag, januari 09, 2008

Wie is radicaal in Palestina?

[Reactie op het artikel "President Bush is aangekomen in Israël" op De Redactie op 09/01/2008]

Vooreerst mijn gelukwensen met de nieuwe webstek van de VRT en modernisering bij de nieuwsdienst. Toch een beetje jammer dat U blijft werken met stereotiepen: gematigde president Abbas versus radicale Hamas. Hamas is een democratisch verkozen politieke partij in Palestina zoals Lijst Dedecker of CD&V-N-VA dit bij ons in Vlaanderen zijn. Meermaals bood Hamas Israël een wapenstilstand aan dat dit telkens weigerde. Hamas is eveneens gekend omwille van zijn sociale peiler: hulp aan armen, onderwijs, gezondheidszorg en sociale vorming.

In Israël leven volgens de Christenen voor Israël 760.000 kinderen onder de armoedegrens. Israël, wetende wat armoede onder de bevolking is, zou dus moeten weten wat het wil zeggen als men 1,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook afsluit van de buitenwereld en mondjesmaat voedsel, water, elektriciteit en medicijnen toelaat. Als U het dan toch wil hebben over "radicalen", kaart dan ook eens de rechtse Israëlische extremisten aan. Jonge kolonisten hebben symbolisch 'nieuwe nederzettingen' opgericht. Dit gebeurde toen President Bush eiste om de bouw van de kolonies te staken. Eerste minister Olmert heeft meermaals beloofd dat Israël de illegale buitenposten zal ontruimen, maar nam hiertegen nooit enige actie omdat hij vreest dat dit het einde van zijn kabinet kan betekenen. Bush zei op de tarmac in Tel Aviv: "De Verenigde Staten en Israël zijn sterke bondgenoten. De oorsprong van die sterke band ligt in een gedeeld geloof in de kracht van de vrijheid van mensen. Onze volken hebben twee grote democratiën opgebouwd onder moeilijke omstandigheden."

Volkeren in Palestina, Irak en Afghanistan leven onder bezetting dankzij militaire tussenkomst van Washington en Tel Aviv. Folteringen in Israëlische gevangenissen, geweld aan checkpoints, de bezetting en een apartheidsregime voor Palestijnen tonen aan dat Israël helemaal geen grote democratie is. De V.S. doet niet beter met martelingen in de bajes, geheime CIA-vluchten, Abu Ghraib, de doodstraf, anti-terreurwetgeving die toelaat dat de overheid iedereen kan bespioneren en meer dan 110 militaire tussenkomsten tussen 1890 en 2003 volgens Dr. Zolman Grossman.

U schrijft "beide kampen liggen weer overhoop over de bouw van joodse nederzettingen in Palestijns gebied". Het internationaal recht is duidelijk: alle Israëlische nederzettingen zijn illegaal en moeten ontruimd worden, evenals de kolonisten in bezet gebied. Het zou goed zijn telkens te vermelden dat alle Israëlische nederzettingen illegaal zijn, wanneer dit aan bod komt bij uw nieuwsdienst.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: