vrijdag, februari 02, 2007

Etnische zuivering die nooit is gestopt

[Reactie aan Trouw n.a.v. artikel "Etnische zuivering die nooit is gestopt" van 2 februari]

Trouw-journalist Eildert Mulder heeft een schitterend artikel geschreven en gaat opnieuw een moeilijk onderwerp niet uit de weg. Na zijn cursiefjes over de Turkse gevoeligheid omtrent de Armeense genocide en de islam opnieuw een aanrader om te lezen.

Het conflict tussen Palestijnen en Israëli's wordt meestal voorgesteld als een Middeleeuws conflict zoals in Vlaanderen de Klauwaerts tegen de Leliaerts of in Holland de Hoeken tegenover de Kabeljauwen. Of men denkt aan Italië, waar de paus-aanhangers, de Welfen, van de 12e tot de 14e eeuw streden tegen de Gibellijnen die achter de keizer stonden.

Israëlisch historicus Ilan Pappe maakt duidelijke dat het in Palestina een weldoordachte en goed voorbereide etnische zuivering betreft die in 1948 haar hoogtepunt kende, maar nog steeds doorgaat. Dat Arabische leiders de Palestijnen zouden hebben opgeroepen het historische land te verlaten, blijkt een stadslegende. De vernietiging van Palestijnse dorpen was al vijf maanden bezig, alvorens de Arabische troepen tussenkwamen in de zionistische opkuis op basis van afkomt. Israël vocht meermaals op meerdere fronten tegen zijn buren, zoals vorige zomer met grootschalige operaties in Libanon en tegelijkertijd als bezettingsmacht in de Gazastrook.

De problemen van het tweede deel van de twintigste eeuw zijn vaak dezelfde van heden: kernbommen, problemen in het Midden-Oosten, Libanon, overheersing en kolonisatie, Palestina, terreur, thuislozen, buitenlandse schulden, AIDS, zelfmoord, enz. Billy Joel zong er al over in 1989 toen hij zijn jeugd beschreef in "We didn't start the fire" en legt uit dat de mensheid al sinds zijn ontstaan bezig is met allerlei problemen op te lossen die voorgaande generaties hebben gemaakt. Het lied is een aanklacht over het slechte in de mensheid. Het blijft nog steeds actueel, Libanon werd opnieuw getroffen door oorlog en Palestina is nog steeds een bezet gebied. De terreur van de Israëlische staat en kolonisatie gaan door. Het is goed dat vanuit de Israëlische buik Ilan Pappe de gelijkenissen tussen Israël en Zuid-Afrika duidelijk maakt. Het woord "apartheid" komt niet voor niets uit het Afrikaans en is als leenwoord in bijna elke andere taal onvertaald opgenomen.

Er kan geen sprake van zijn dat de Palestijnen worden gedumpt in onleefbare gebiedsdelen die een nieuw Bophuthatswana, Ciskei, Transkei en Venda vormen..Een afdwingbare resolutie van de VN-Veiligheidsraad - resolutie 1397 - werd in 2002 aangenomen door de V.S., Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. Ze maakt duidelijk er twee onafhankelijke staten moeten komen: Palestina en Israël op basis van resoluties 242 en 338.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: