maandag, september 15, 2008

Reactie Lieven de Cauter op Mia's tirade in DS

(Overname uit De Standaard)

lezersbrieven

Doorgeprikt?

Beste Mia Doornaert, in 'Doorgeprikt staat netjes' (DS 12 september)
maakt u er een potje van. Wij zijn het roerend met u eens dat de
islam moet leren leven met vrije meningsuiting, maar daar houdt het
ook op. U viseert het Platform voor vrije meningsuiting en zijn
sympathisanten. Wij zijn 'de volgelingen van Stalin en Mao'. U
suggereert dat we de 'nuttige idioten van Osama bin Laden' zijn. Tja.
Ik voel me niet echt aangesproken moet ik zeggen. Ik voel eigenlijk
alleen plaatsvervangende schaamte. Het was weer eens die typische
tirade tegen al wat links, progressief is, waarbij zoals altijd alles
op een hoopje wordt gegooid. Zijn wij 'islamo-gauchisten' omdat we
kritiek hebben op de onmenselijke praktijken,
mensenrechtenschendingen en overtredingen van het internationaal
recht die de staat Israël begaat bij zijn bezetting en niet aflatende
kolonisering van de Westelijke Jordaanoever (met mijn eigen ogen
gezien)?

Wanneer zult u eens begrijpen dat het de taak van de intellectueel
is, en trouwens van elke burger, in eerste instantie kritisch te
staan tegenover het eigen land, het eigen kamp, het Westen?
Verontwaardiging over de onmenselijke omstandigheden en
gebeurtenissen elders, ver weg of dichtbij, in het andere kamp, is
gemakkelijk. En het risico dat je zo de nuttige idioot wordt van Bush
of Sharon, twee notoire oorlogsmisdadigers, is niet denkbeeldig. Zo
wordt in je stuk bijvoorbeeld de bezetting van Palestina weggemoffeld
door kritiek op Arabische autoritaire regimes en de islam. Dergelijke
selectieve verontwaardiging - die u 'weldenkend links' altijd
verwijt, maar waar u zelf een meester in bent - is in elk geval
gemakkelijker dan de gruwelen aanklagen die wij, het Westen, zelf
aanrichten. Bijvoorbeeld: aanklagen dat de illegale en onnodige
oorlog in Irak een miljoen doden en 6 miljoen vluchtelingen heeft
veroorzaakt, is geen blind anti-Amerikanisme maar intellectuele
burgerplicht. Wanneer u dat begrijpt, kunt u misschien uw
scheldtirades achterwege laten.

Lieven De Cauter is filosoof en stichtend lid van het Platform voor
vrije meningsuiting

Geen opmerkingen: