dinsdag, september 30, 2008

joodse lobby

[Lezersbrief verstuurd naar De Standaard]

Nadat de Israël-studiedag een initiatief van CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) in samenwerking met onder meer de Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs en de Vereniging Leraren Aardrijkskunde door joods lobbywerk uit het Antwerpse Vredescentrum onmogelijk werd gemaakt, gebeurt nogmaals juist hetzelfde in Sint-Truiden.

Op de studiedag zou het Israëlisch-Palestijns probleem belicht worden door de Israëlische hoogleraar en historicus Illan Pappe, door de Palestijnse ex-hoogleraar Khalil Rishmawi en de Belgische ere-ambassadeur Jean-Louis Mignot. (Vergeten we ook de pogingen niet om een debat over de Joods-Palestijnse kwestie te verhinderen tijdens de Gentse Feesten door diezelfde lobby).

Dat is ongehoord, schandalig. Niet enkel voor dat soort joods lobbywerk maar eveneens voor diegenen die ervoor zwichten. In de eerste plaats mevr. Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). De uitleg achteraf dat ze, naar aanleiding van dit initiatief door haar `eigen achterban gealarmeerd werd etc...doet niets ter zake. Het wordt hoog tijd dat mevr. Van Hecke die `achterban´ maar eens duidelijk maakt dat we nog altijd in een democratie leven waar vrijheid van meningsuiting zeer hoog aangeschreven staat. En die vrijheid van meningsuiting geldt niet enkel als we het over moslimfundamentalisme hebben. Trouwens Israël wordt ondanks de gruwel die het aanricht onder het Palestijnse volk, door onze politici én onze media toch nog steeds poeslief behandeld. Waarover klagen ze dan? Ook Jaak Janssen, vicaris voor onderwijs van het bisdom Limburg, zou zich wat moediger kunnen tonen en zich niet bij de eerste de beste weerstand neerleggen. Want "wie voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen... dan dooft het licht," zo schreef een dichter in de jaren dertig van vorige eeuw.

Tirannie van wie of waar ze ook komt is verwerpelijk, zonder meer!

Omar Van Hoeylandt, Drongen

Geen opmerkingen: