woensdag, juli 05, 2006

De morele hypocrisie van de Israëlische ambassadeur doorprikt

[Reactie op de brief gepubliceerd door de Israëlische ambassadeur in België, vandaag in De Morgen, De Tijd en De Standaard ]

De morele hypocrisie druipt van de reactie van de heer Kinar. Elke zin van zijn poging tot verantwoording van de draconische actie van het Israëlische leger, kan eenvoudigweg doorprikt worden. Ten eerste lappen ze hiermee zo ongeveer alle internationale rechtsregels aan hun laars (iets wat men van het land dat de meeste VN-resoluties overtreden heeft, natuurlijk kan verwachten). Ten tweede treffen ze moedwillig een heel volk.
Wat het erkennen van de staat Israël betreft; Israël wil na meer dan 50jaar, in haar ijver om toch maar zoveel mogelijk Palestijns gebied in te nemen, nog steeds haar grenzen niet vastleggen. Dit maakt zo'n erkenning toch wel lichtjes onmogelijk. Op welke wijze zou de Palestijnse regering de staat Israël moeten erkennen? Wordt er veronderstelt dat de 200.000 illegale (volgens het internationale recht) 'kolonisten' op de Westelijke Jordaanoever leven op land van Israël? Wordt er verondersteld dat de apartheidsmuur die Israël op Palestijns gebied bouwt , diep binnen de Westelijke Jordaanoever, en die zo'n twee jaar geleden reeds door het Internationale Gerechtshof in Den Haag als illegaal bestempeld werd, 'erkend' wordt door de Palestijnen? Israël zèlf erkent in zijn dagelijks handelingen op geen enkele wijze het bestaansrecht van een toekomstige Palestijnse staat. Elke Palestijnse politieke activiteit in Oost-Jeruzalem is gewoonweg verboden en het vereiste enorme druk van de internationale gemeenschap om ervoor tezorgen dat de Palestijnen in Oost-Jeruzalem gewoon maar konden stemmen voor hun regering. Desalniettemin hebben de verschillende Palestijnse groeperingen al geruime tijd laten weten dat wat ze zien als Palestijnse staat zich op de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever & in Oost-Jeruzalem zou bevinden. De overige meer dan 70% van historisch Palestina wordt daardoor 'erkend' als Israel.

Wat de 'ondersteuning' van de raketbeschietingen betreft; Hamas heeft meerdan een jaar lang een staakt-het-vuren in acht genomen. Tijdens dit jaar bleef het Israëlische leger gewoon verder gaan met de uitbreiding van de nederzettingen, het illegaal vermoorden van Palestijnse militanten (zonderook maar enige vorm van proces), het verder bouwen van de Apartheidsmuur op Palestijns gebied en het vasthouden aan de economische wurggreep van de Palestijnse economie (dit jaar alleen al is de grensovergang om goederen uit Gaza naar de buitenwereld te transporteren maar 40 dagen nièt gesloten geweest, waardoor hele oogsten weggerot zijn). Is het raar dat de militanten in de nog steeds door Israël bezette Gazastrook zich verzetten tegen de bezetting met de weinige middelen die ze hebben? Het luchtruim, de kusten, de grenzen, dit wordt allemaal nog steeds volledig door Israël gecontroleerd. Stel je maar eens de vraag hoe het komt dat de luchthaven of de haven van Gaza na de Israëlische 'terugtrekking' niet geopend is.

Wat de 'ontvoering van Israëli's op Israëlisch grondgebied betreft,' wordt het wel erg gortig. Op dit eigenste ogenblik worden in Israël meer dan 300 Palestijnse kinderen in gevangenissen vastgehouden, evenals meer dan 100 Palestijnse vrouwen. Recent heeft het Israëlische leger ook Palestijnse ministers en een grote groep Palestijnse parlementsleden gevangengenomen. De Israëlische minister van Justitie stelde zich de vraag of zij eigenlijk aanspraak kunnen maken op diplomatieke immuniteit. Hoe hypocriet kan je zijn?

Israël heeft nog nooit een politiek van terughoudendheid toegepast, in tegenstelling tot wat de heer Kinar durft te schrijven. Hoe terughoudend is men als men massaal artillerie de Gazastrook laat bombarderen? Als men helicopters raketten laat afvuren in het dichtstbevolkte gebied van de wereld? Als men miljoenen mensen in het midden van de zomer elektriciteit ontneemt (die nodig is om drinkbaar water op te pompen en ziekenhuizen te doen draaien)? Als men eender wie die naar de normen van het Israëlische leger te dicht in de buurt van de 'grens' komt neerschiet?

Israël zal nooit meer de Palestijnen kunnen compenseren voor het vreselijkedat ze hen al die jaren en elke dag opnieuw aandoet.

For shame..

Lander Vander Linden.

2 opmerkingen:

Pieter-Jan L zei

Verblind door de ongetwijfeld verschrikkelijke situatie waarin honderdduizenden Palestijenen vandaag leven gaan de mensen van het actieplatform eens te meer uit de bocht.
ik kan enkele verwijzen naar de steengoede analyse van Jeremy Bowen op news.bbc.co.uk
Bowen maakt de terechte analyse dat het geen enkele zin heeft om vanuit onze West-Europese zetel eens te gaan zeggen wie het bij het juiste eind heeft.
Dit is een zinloze discussie. Een zinloze discussie waarin het APP graag meegaat. Door het verspreiden van gekleurde informatie, door de beweringen dat de V-laamse pers pro-Israël bericht (Israël-verdedigers beweren net het tegendeel, dus wie heeft er gelijk?), etc... De enige zinvolle opmerking hieromtrent is;
"Forget whether one version is true and the other false. The important thing is that the people who hold these views believe that they are true, and their leaders make decisions based on them."
Als Israël en de Palestijnen tot een stabiele vrede willen komen zullen beide partijen grote toegevingen moeten doen.
Het actieplatform helpt niet door steeds te benadrukken dat àlle VN resoluties moeten gerespecteerd worden. Dit is immers een onmogelijkheid geworden. (Dan denk ik vooral aan de terugkeer van de vluchtlingen)
de zo vaak, ook op de site van APP, verguisde Bill Clinton zat er nog het dichtste bij met zijn voorstel tot compromis: de bovenkant van de tempelberg (met de moskee) plus de christelijke en islamitische wijk onder Palestijnse controle, de onderkant van de tempelberg (met de klaagmuur) plus de joodse wijk onder Israëlische controle.
Geen terugkeer van de vluchtelingen maar uitgebreide compensaties en elke morzel grond in de bezette gebieden die Israëlisch blijft (hoe onbegrijpelijk ook, Ariël is er nu en zal er wellicht blijven) moet grondig gecompenseerd worden, door evenwaardige grond elders of door ruime financiële compensaties voor de Palestijnen.

Elke droom over een gedeelde staat met twee volkeren is een illusie.
Daarvoor is al teveel bloed vergoten.

Het APP zou beter actief meezoeken naar oplossingen in plaats van steeds éénzijdig kant te kiezen in deze hopeloos ingewikkelde situatie.

Koen Stuyck (Moderator) zei

Een merkwaardig commentaar. Enerzijds bevestigt deze Pieter-Jan dat de situatie van honderdduizenden Palestijnen "ongetwijfeld verschrikkelijk" is. Tegelijkertijd verwijt hij het Actieplatform Palestina van deze situatie aan te klagen. Los van de inhoudsloze opmerkingen in zijn commentaar, denk ik dat hij niet goed begrijpt wat het APP is: een actiegroep die is opgericht om de Palestijnse zaak op de politieke agenda te krijgen en om het onrecht aan te klagen dat het Palestijnse volk reeds 60 jaar wordt aangedaan. Zo staat het in de visietekst die te lezen is op www.actieplatformpalestina.be

De zg. relativerende opmerking die hij blijkbaar gehaald heeft uit een tekst van Jeremy Bowen is in het kader van de huidige wandaden van het Israëlisch leger wansmakelijk. Het feit dat onze minister van Buitenlandse Zaken pas gisteren reageerde met een flauw persbericht zegt genoeg. Het feit dat Europa virtueel nog niet reageerde is nog erger.

Wat het Actieplatform Palestina doet is heel erg nodig en overigens gebasseerd op feiten. Dat Pieter-Jan dan maar eens precies uitlegt wat hij bedoelt met de zg. "gekleurde informatie" die het APP zou verspreiden. Beste Pieter-Jan, het APP heeft geen kleuring nodig van de feiten; die zijn nl. verpletterend.