zaterdag, april 29, 2006

Israël doet mee aan Europese luchtmachtoefening Volcanex

[lezersbrief aan De Morgen i.v.m. Volcanex 2006]

Beste medeburgers,

Er is een staaltje van ondemocratische en sluipende besluitvorming aan de gang: België doet mee aan de EuroAirGroup, die sponsort Volcanex, een gezamenlijke Europese luchtmachtoefening. Italië organiseert Volcanex 2006 maar noemt het Spring Flag en betrekt er Israël bij, zonder het aan de leden van EAG, waaronder Belgi, te vragen. De Zweden hebben hun conclusies al getrokken en doen niet meer mee. Wat doen de Belgen ?

Hebben onze ministers van defensie en buitenlandse zaken hun akkoord gegeven voor deelname van onze luchtmacht aan Volcanex 2006 ? Weten onze ministers niet dat de Israëlische luchtmacht meedoet aan Volcanex 2006 ? Zijn de ministers niet op de hoogte van de recente supersonische bombardementsvluchten door de Israëlische luchtmacht op de Gazastrook ?

Zijn de ministers niet op de hoogte van de aanhoudende beschietingen door de Israëlische luchtmacht op burgerdoelwitten in de Gazastrook, aanvallen waarbij volgens Israëlische bronnen zelf tweeduizend granaten per week worden afgeschoten en waarbij tientallen Palestijnse burgers gedood worden. (zie artikel in De Morgen van 21/4/06).

Zijn de ministers niet op de hoogte van de voortdurende schendingen van de mensenrechten door de Israëlische regering, zijn ze niet op de hoogte van het VN-rapport:" Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights," van John Dugard, "on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by Israel since 1967 " van januari 2006 ? Zijn de ministers dan niet op de hoogte van de aanhoudende en nog steeds voortdurende schendingen van de VN resoluties 446, 452, 478, ES-7/2, 38/79, 607, 611, 673 en 1397 en de verwerping van de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof door de Israëlische regering ? De recente deportaties van democratisch verkozen parlementsleden uit Oost-Jeruzalem bewijzen dat ook de nieuwe Israëlische regering illegale en mens-onterende acties blijft ondernemen !

Zijn de ministers er niet van op de hoogte dat Israël in het geheim kernbommen aanmaakt, het non-proliferatieverdrag niet wil ondertekenen, en geen inspecties van het Internationaal Atoomagentschap op zijn grondgebied toelaat ?

Wij denken dat de ministers hier allemaal van op de hoogte zouden moeten zijn, en dat het bijgevolg ONTOELAATBAAR is dat Belgische militairen op een of andere manier zouden samenwerken met militairen van een land dat zich manifest niet houdt aan het internationaal recht en voortdurend en ernstig de mensenrechten schendt. Wij eisen dat de bevoegde ministers onmiddellijk de samenwerking met Volcanex 2006 stopzetten!

flip De Coene

Geen opmerkingen: