maandag, mei 19, 2008

Ontzilt zeewater voor Palestijnen geen oplossing

Beste redactie

Mag ik uw journalist Ad Bloemendaal gelukwensen met het verhelderende artikel over het waterprobleem voor de Palestijnen in het Nederlands Dagblad van 19 mei 2008.

Met vriendelijke groeten

Mario Bergen, Leuven

* Link: Ontzilt zeewater voor Palestijnen geen oplossing

Geen opmerkingen: