woensdag, april 29, 2009

Opwaardering relaties met Israël

Brief aan Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken


Geachte heer minister

Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken maandag in Luxemburg, was u gezien de huidige context geen voorstander van de opwaardering van de relaties met israël.
Hierbij mijn waardering voor deze houding.
Uw Ierse en Portugese ambtgenoten hebben dit ook gedaan.
Ik denk ook dat er voor deze houding meer politieke moed nodig was dan de tegenovergestelde en meen dat uw handeling navolging verdient.

Johan Van Hulle, Zomergem

Geen opmerkingen: