zondag, juli 26, 2009

Mia Doornaert naar kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme

[Reactie naar kabinet Leterme: Mia Doornaert naar kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme]

Geachte,

In De Standaard konden we vernemen dat Mia Doornaert als "onafhankelijk" expert de taak van beleidsadviseur zal opnemen voor de voorbereiding van beleidskeuzes, beleidsbrieven en toespraken op het kabinet van Buitenlandse Zaken.
Dat iemand wiens tweewekelijkse columns vooral gekenmerkt worden door racisme, zionisme, anti-islamitische gevoelens en aanvallen op vredesorganisaties en alles wat links is, een geknipte kandidaat zou zijn om mee het buitenlandbeleid te bepalen is ronduit choquerend. Zelfs van een leugen meer of minder is Mia Doornaert niet vies als dit haar zaak dient.

Met de moslimwereld en de derdewereldlanden is meer dan ooit een respectvolle dialoog en samenwerking nodig. Hoe Mia Doornaert hiertoe een positieve bijdrage kan leveren is mij een raadsel.

Wat zal het standpunt zijn van België t.o.v. Israël dat VN-conventies, mensenrechten, internationaal recht en oorlogsrecht schendt? Met een beleidsadviseur die het Israëlische Gaza offensief van een half jaar geleden op alle mogelijke manieren probeerde goed te praten en elke kritiek op Israël bestempelt als zogenaamde "jodenhaat". Met haar bewering dat in 1948 drie Arabische landen een oorlog ontketenden tegen het pas opgerichte Israël, waardoor honderdduizenden Palestijnen vluchteling werden, maakt Mia Doornaert zich zelfs schuldig aan geschiedvervalsing.

Vooraanstaande Israëlische historici zoals Ilan Pappé hebben deze Israëlische mythen reeds lang naar de prullenmand verwezen en de etnische zuivering van Palestina door Israël gedetailleerd beschreven. Maar ik mag aannemen dat u tenminste enkele van haar columns gelezen hebt alvorens Mia Doornaert te vragen om uw kabinet te "versterken".

Christendemocratie is een rekbaar begrip, maar ik kan me niet voorstellen dat het gedachtengoed van Mia Doornaert hieronder valt.

Bianca Fraipont, Lebbeke

Geen opmerkingen: