maandag, april 30, 2007

Palestijnen krijgen afvalwater kolonisten

[Lezersbrief aan Gazet van Antwerpen]

De overlast van onwettige nederzettingen in Palestina spreidt zich ver uit in Palestijns gebied. Zo stroomt het afvalwater van de nederzetting van Burkan in Kufr Ad Diek, Bruquain en Surtah en bereikt het soms Balout. Dit soort afvalwater is het gevaarlijkst aangezien het uit industrieel afvalwater, zoals zware metalen en anderen bestaat. Het afvalwater van de nederzetting Enamel stroomt aan de inzamelingspost van afvalwater in de vallei van Qana (Wadi Qana) in Salfeet. Sinds de jaren '70 pompt de firma Mekorot er water op voor de kolonies en legt zo natuurlijke bronnen droog voor Palestijnen. Dit gebeurt op meerdere plaatsen waar kolonisten zich gaan vestigen en dat tegen alle internationale rechtsregels in.

Het afvalwater afkomstig van een aluminiumfabriek en de chemische industrie wordt dan gepompt aan de voet van de dichtbijgelegen berg voor landbouwdoeleinden en de rest van het afvalwater stroomt in de vallei. Daar ontstaat een grijze smurrie die het natuurpark ontsiert. Een inefficiënte ontziltingsinstallatie voor afvalwater staat in Ariel. Het afvalwater stroomt in de Al Matwi Vallei ten westen van Salfeet, waar het zich met het stromende water van de Al Matwi Vallei mengt, dat dan voor landbouw wordt gebruikt.Afvalwater van de kolonie Shar'arei Tikva stroomt naar de landbouwgronden van Beit Amin in Kalqilia en veroorzaakt daar landbouwschade. De riolering van Alfe Menashe vloeit door een gesloten pijp naar het pompstation van afvalwater binnen de grenzen van 1948. De ondoelmatigheid van de pomp heeft geleid tot overstroming van de riolering en het afvalwater in de dorpen Habla en Kalqilia.

Het afvalwater van Efrat stroomt naar de landbouwgronden in Bethlehem. Het afvalwater stroomt van de nederzetting van Neve Daniel en beschadigt landbouwgronden in Bethlehem en in Grkhader dorp. Eveneens worden grondwatervoerende lagen (aquifers) beschadigt.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: