donderdag, juni 28, 2007

De Israëlische wortel voor Abbas

Reactie: "Leiders willen Abbas steunen tijdens top Egypte", van 24/06/2007 in De Telegraaf.

Met een Israëlische wortel voor zijn neus wordt de Palestijnse president Abu Mazen voor de zoveelste keer naar Sharm-el-sheikh gelokt. Het is triestig om te zien hoe schatplichtig Mahmoud Abbas is aan Israël. Zelf met de kennis van universiteiten in Damacus, Cairo en Moskou wil Abbas niet zien hoe Israël hem al lange tijd aan het lijntje houdt. Opnieuw beloftes, maar geen daden van Israël om werk te maken van een vredesregeling. Maar misschien wil Abbas dat ook niet. Een akkoord over vrede werkt immers verlammend voor een partij als Fatah. Democratie heeft nu eenmaal meer controlemechanismen tegen corruptie en inspraak van het volk dan een dictatuur of een Arafat- of Abbas-staat. Het mooie leventje van Abbas en co. zou voorbij zijn met een vredesakkoord.

Israël krijgt elk jaar 2,4 miljard dollar militaire hulp van de V.S. Eerstdaags beslist de V.S. om dit bedrag jaarlijks met 50 tot 60 miljoen dollar te verhogen tot bijna 3 miljard dollar over tien jaar.

Is dit de manier hoe Israël en de V.S. vrede willen in het Midden-Oosten? Volgens gegevens van de Israëlische veiligheidsdiensten bleef Hamas achter in de Gazastrook met 16.000 geweren, 40 ton explosieven, 1.800 anti-tank-raketten, nachtkijkers, 50 raketten, honderden raket-aangedreven granaten en 20 anti-lucht-raketten.

Volgens Aaron Klein op WorldNetDaily.com werd voor 400 miljoen dollar aan wapens in beslag genomen door Hamas uit loodsen van Fatah in de Gazastrook. Het gaat ondermeer om 7.400 Amerikaanse M16-aanvalsgeweren, tientallen machinegeweren, 800.000 kogels en achttien gepanserde Amerikaanse voertuigen. Ook vond men CIA-documenten die verwijzen naar de samenwerking tussen Fatah en Israëlische- en Amerikaanse veiligheidsdiensten, CIA-methodes om aanslagen te voorkomen, werkwijzen voor het achtervolgen van Hamas en verwante organisaties, plannen om leden van Hamas en andere organisaties te vermoorden en Amerikaanse onderzoek inzake de veiligheidssituatie in Gaza.

De band tussen de CIA en Fatah is een slechte zaak voor Abbas, die al onderhevig was aan kritiek van het Palestijnse volk door de aanstelling van Salam Fayyad als manusje van alles in het nieuwe Palestijnse kabinet. Deze Palestijn volgde economie in Texas en bekleedde een hoge positie bij de Wereldbank.

Het aan het licht komen van de CIA-documenten en videobanden werpt een schaduw over het beleid van Fatah-president Abbas die nu lijkt op de Palestijnse Karzai die traktaties krijgt in Washington en Tel Aviv in ruil voor het strikt volgen van hun dictaten.

Toen Abbas het parlement en premier Haniyeh naar huis stuurde had hij daartoe geen enkele bevoegdheid. De vraag is dan ook wat voor zin democratische verkiezingen hebben als ze ongedaan worden gemaakt door een onwettig decreet van een marionet van de Israëli’s en Amerikanen. Sinds de partij deel nam aan de politieke macht, vond geen enkele door Hamas gesteunde bomaanslag plaats in Israël. Evenwel zweeg de media over dit feit. Premier Haniyeh blijft een man van zijn woord te zijn. Zelfs voor Qassam-regenpijpbommen kwamen uit de Gazastrook sprak Israël al over een machtswissel om Hamas daar ten val te brengen.

Een cargo met wapens voor Fatah zou definitief een einde maken aan de machtsdeelname van Hamas, ware het niet dat Hamas Israëlische collaborateurs verwijderde uit de Gazastrook en aldaar het bestuur in handen nam. Sindsdien is het intern opmerkelijk rustiger in Gaza geworden. Geen Fatah en Israëlische geheime agenten meer die het vuur in de pan slagen.

Volgens artikel artikel 33 van de Vierde Conventie van Genève is collectieve bestraffing van een bezet volk onwettig. Buitengerechtelijke terechtstellingen en bedreigingen tegen een volk is strijdig met artikel 1, schenders van deze Conventie moet men bestraffen volgens artikel 146 en burgers beschermen volgens richtlijnen in artikel 147. Israël veegt daar zijn voeten aan. Keer op keer. Bij invallen vanmorgen in de stad Khuza’a (ten oosten van Khan Yunis) en het stadsdeel Sheja’eya in het oostelijk deel van Gaza-Stad werden vanmorgen minstens elf Palestijnen gedood. Onder hen bevonden zich acht burgers, waaronder twee kinderen en twee broers. Vijftig Palestijnen raakten gewond bij de Israëlische inval.

Mario Bergen
LEUVEN

Geen opmerkingen: