dinsdag, juni 05, 2007

Haatpropaganda brengt geen vrede

Reactie op [De Standaard "Haatpropaganda brengt geen vrede"]

Graag enkele bedenkingen :
1. Verschillende Israëlische historici (Morris,Pappé,Shlaim,Segev e.a.) hebben gedetailleerd aangetoond dat de vlucht van de Palestijnen (1948) grotendeels het gevolg is van een systematische verdrijvijng (gepaard gaande met vernielingen van dorpen en met slachtingen) door de Joden. Deze bevindingen worden ook overgenomen door een vroegere Minister van Buitenlandse Zaken onder Barak (Shlomo Ben-Ami in zijn boek "Scars of war,wounds of peace.The Israeli-Arab tragedy"),waardoor ze a.h.w. officiëel bevestigd worden.
Deze gezaghebbende Joden, die men moeilijk kan beschuldigen van antisemitisme, verwerpen dus het idee dat het vluchtelingen-probleem alleen werd gecreëerd door de Arabieren zelf, zoals Mevr Doornaert vermeldt.

2.Het is juist dat in Khartoem de Arabische Liga radikaal neen zei tegen onderhandelingen,vrede en het bestaansrecht van Israël.
Die -spijtige- verwerping moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan de zware vernedering die de Arabieren kort ervoor hadden ondergaan door hun massaal militair verlies in 1967.
Daarna echter hebben Egypte (1979) en Jordanië (1994) wel vrede gesloten met Israël en in 2002 (Beiroet) hebben ALLE Arabische landen plechtig beloofd normale diplomatieke betrekkingen met Israël aan te gaan, indien dit land zich terug trekt uit de in 1967 bezette gebieden,Jerusalem splitst en er een juiste en onderhandelde oplossing komt voor de vluchtelingen. Dit vredesvoorstel, dat recentelijk nog herhaald werd, werd echter totaal genegeerd door Israël, hoewel de Joden voor de 1967-oorlog alleen maar hadden kunnen dromen van een dergelijke algemene Arabische erkenning !
Waarom verzwijgt Mevr Doornaert die belangrijke feiten en beweert ze dat Israël geen partners heeft voor vrede en dat de meeste Arabieren gewoon weigeren Israël te erkennen ? Dit is niet juist.

3.Mevr Doornaert beweert dat de kritiek op Israël gevoerd wordt door gauchisten en islamisten. Ik wil er echter op wijzen dat reeds jaren de Financial Times erg scherpe kritiek levert op het beleid van Israël (en de veel te grote meegaandheid daartegenover van de VS en de EU). Voor zover bekend behoort deze gezaghebbende Engelse zakenkrant noch tot de gauchisten,noch tot de islamisten !

Besluit : Het artikel geeft een erg eenzijdige en feitelijk foutieve versie van de problematiek, wat een kwaliteitskrant als DS onwaardig is.

Johan Claeys

Geen opmerkingen: