vrijdag, april 11, 2008

Brief aan het Europees Parlement

Geachte Leden van het Europees Parlement,

Het Israëlische leger zal binnenkort 14 scholen en weeshuizen sluiten inHebron. Waardoor 7000 kinderen zonder school en 4500 kinderen zonder dakboven hun hoofd zullen komen te zitten. Voedselvoorraden werden reeds leeggehaald, wat neerkomt op niets anders dan wrede diefstal. Geen enkel land kan zulk een actie goedkeuren of zelfs maar laten gebeuren. Ik kan me niet voorstellen wat Israël hoopt te willen bereiken met zo een actie maar het is alleszins geen teken dat ze ooit echte vrede op basis van wederzijdsrespect willen bereiken. Maar dan wel met tirannie en onderdrukking. Dit schendt elke mogelijke internationaal geldende regel. Zoals het verbod op collectieve straffen van een burgerbevolking. De verplichting van de bezetter om basisvoorzieningen te verschaffen aan het bezette volk. En nog meer een schending van kinderrechten en mensenrechten.

Als Europa zulke dingen laat gebeuren hoe durven we dan nog spreken over mensenrechten en democratie. De communicatie tussen de verschillenderegio's verloop al zeer moeilijk. Waarom zou een land ooit onze waarden willen begrijpen en toepassen als we dat zelf niet consequent doen. Israël dient zich te houden aan de internationale regels. Er dient getoond te worden aan de hele wereld dat er basiswaarden en regels bestaan waar niet aan geraakt kan worden. Waardoor de verschillende instanties terug zeggingskracht krijgen en mensen een gevoel van veiligheid en vertrouwen krijgen in de internationale politiek. En zodat er werkelijk problemen kunnen worden opgelost. Een probleem zoals in het Midden-Oosten laten voortbestaan brengt enkel instabiliteit teweeg en disrespect van derdewereldlanden voor de Europese unie en de VS.

Het excuus dat Europa geen zeggingskracht heeft in deze problematiek is absoluut niet waar. We zijn de grootste economische handelspartner vanIsraël. Er werd een associatieverdrag afgesloten tussen Israël en Europa datexpliciet vermeldt dat Israël de mensenrechten dient te eerbiedigen. Voeg daad bij woord en schort dit op zolang elementaire internationale regels niet worden toegepast.

Selwa Othman

1 opmerking:

Anne Van Lancker zei

Beste Selwa,

Het Europese parlement heeft al ontelbare keren scherpe woorden van afkeer
laten horen tegenover de blokkade van Israel, de vernietiging van essentiële
infrastructuur en de mensonterende situatie van de Palestijnse bevolking. In
bijlage vindt je de laatste resolutie, gestemd in februari. Verschillende
delegaties hebben de regio bezocht en hun veroordeling uitgesproken
tegenover de houding van Israel. Het klopt dat er tot nog toe geen
meerderheid is in het parlement om aan de Raad van Ministers van
Buitenlandse Zaken te eisen om het associatie-akkoord op te schorten.
Wellicht volgt er in de komende plenaire zitting een nieuwe poging om dat
akkoord in vraag te stellen.

Vriendelijke groeten,