donderdag, april 17, 2008

Zware beschuldigingen in Kerk en Leven?

[Reactie op een lezersbrief in Kerk en Leven n.a.v. een opinie van ondergetekende]

Wanneer Yves Van de Steen (Kerk en Leven van 9 april 2008) beweert dat ik“zware beschuldigingen” geuit heb “aan het adres van de joden en aanIsraël,” dan heeft hij mijn lezersbrief toch niet goed gelezen. In mijn schrijven zeg ik uitdrukkelijk dat het NIET gaat tegen de joden, maar WEL tegen de joodse staat Israël en tegen de brutale bezettingspolitiek van Israël.

Samen met de gelovige jood Shmiel Mordche Borreman ben ik “tegen een zuivere joodse staat en tegen een islamitische staat en tegen een katholieke staat,” zo heb ik gezegd. Kerk en staat moeten gescheiden blijven. Ik heb respect voor de joodse godsdienst, die trouwens mede aan de oorsprong ligtvan het christendom. Ik herhaal wat ik schreef: “De grondoorzaak van het conflict is de Zionistische ideologie van de staat Israël, die een etnische zuivering doorvoert om een zuivere joodse staat te bekomen.” De grondoorzaak van het conflict kan onmogelijk “Hamas’ weigering om het bestaan van Israël te erkennen” zijn (zoals lezer Marc Storms beweert in hetzelfde nummer van Kerken Leven); Hamas bestond eenvoudig nog niet toen de oorzaak van het conflict ontstond. Lees maar eens het boek van de Israëlische historicusIlan Pappe, 'De etnische zuivering van Palestina,' als U de geschiedenis van het Israëlisch – Palestijnse conflict wil kennen.

In zijn lezersbrief formuleert Yves Van de Steen drie retorische vragen:“Hoe kunt u bepalen wat ‘buitensporig geweld’ is? De duizenden raketaanvallen op Israëlische burgers zijn voor u misschien maar een detail? Zijn joodse slachtoffers minder belangrijk voor u?” Dat het over ‘buitensporig geweld’ gaat, weet ik zeer goed uit meerdere betrouwbare bronnen van bezoekers ter plaatse (politici van verschillende strekking en andere bezoekers), van organisaties van hier en van ginder, van de vele bijna dagelijkse mails en vooral van correspondenten uit Israël, Gaza en deWest-Bank. Wat de twee overige vragen betreft kan ik Yves Van de Steenverzekeren dat de raketaanvallen op Israëlische burgers voor mij geen‘detail’ zijn en dat joodse slachtoffers niet minder belangrijk zijn. Elke raket en elk slachtoffer – langs welke kant ook – is er één teveel! Gelieve niet in mijn schoenen te schuiven wat ik niet gezegd heb. Op mijn beurt zou ik natuurlijk die twee vragen kunnen terugstellen aan lezer Yves Van de Steen en daarbij enkel ‘Israëlische’ en ‘joodse’ vervangen door‘Palestijnse’.

Mark Cornelis, Leuven

Geen opmerkingen: