woensdag, maart 11, 2009

Bezette gebieden zijn niet betwist

[Reactie op "Bezoek paus Benedictus aan Heilig Land en Afrika staat vast" dd 09/03/09 in De Standaard]

In bovenstaand artikel lees ik de volgende zin: "Met de term het Heilige Land wordt traditioneel door joden en christenen het gebied aangeduid dat overeenkomt met het huidige Israël plus de betwiste gebieden zoals de Westelijke Jordaanoever."

Ik was verbijsterd door deze bewoording in De Standaard, aangezien de Palestijnse gebieden namelijk bezét zijn en niet betwist. De hele wereld erkent deze situatie, enkel Israël gebruikt doelbewust de term "betwist." Als je onwaarheden overtuigend en lang genoeg blijft herhalen, vergeten mensen uiteindelijk wel de ware feiten.
Op dit moment is Israël in deze "betwiste" gebieden namelijk ook "illegale" woningen aan het "slopen." Dit wordt vertaald als het verdrijven van de rechtmatige Palestijnse eigenaars met als doel verdere illegale annexatie van Palestijns gebied.

Hopelijk gaat het hier om een vergissing en worden in de toekomst de juiste termen gebruikt.

Bianca Fraipont, Lebbeke

Geen opmerkingen: