donderdag, september 17, 2009

VN-rapport over Gaza weer eens vernietigend voor Israël

[Opinie naar De Standaard]

Zoals te verwachten was reageert Israël woedend op het VN rapport over de Gaza oorlog. Inderdaad, de waarheid kwetst, en dit maal kunnen ze geen "antisemitisme" inroepen, want de opsteller is zelf een jood.

De beschuldigingen zijn niet mis te verstaan: oorlogsmisdaden, bewuste aanvallen op burgers, disproportioneel geweld, ja zelfs misdaden tegen de menselijkheid.
Dat de Israëlische regering niet wilde meewerken aan het onderzoek was al zeer verdacht, dat het verboden was om namen van deelnemende militairen te vermelden bewijst in feite dat de Israëlische regering maar al te goed wist dat ze misdadige acties ondernam (en onderneemt, want de Gaza strook wordt vandaag nog meer en meer gewurgd).

Hiermee plaatst het Israëlische regime zich in een rijtje tussen de Nazi misdadigers van de 2° wereldoorlog, de Hutu moordenaars van Rwanda en de Servische beulen als Milosevic. Ik hoop van harte dat van vele goedmenende joden de ogen zullen opengaan, en dat ze stoppen met dit misdadige regime te verdedigen dat het jodendom ten gronde richt.

Ik reken nu op onze politiekers dat ze consequent zullen zijn in hun acties om dit regime te isoleren en de schuldigen van deze misdaden voor het Internationaal Strafhof te brengen. In Servië heeft het gewerkt. Geen woorden maar daden!

Pol Van den plas, Gent

Geen opmerkingen: