zondag, augustus 27, 2006

De oplossing ligt in het internationaal recht

[Lezersbrief n.a.v. interview in De Morgen met Karel De Gucht: 'Bij een militaire operatie horen risico's']

Fabian Lefevre noteert dat onze minister zegt: "De VN-vredesmacht zal een window of opportunity creëren. In de volgende twee jaar zullen we een politieke oplossing moeten forceren. Dat gaat over de uitwisseling van gevangenen, in beide richtingen, en over de Shebaa Farms." Ach zo, ik dacht eigenlijk dat een politieke oplossing zou gaan over VREDE, gebaseerd op het internationaal recht, dus op de VN-resoluties.

Ten eerste resolutie 194 over de terugkeer of schadevergoeding van de Palestijnen in 1948. Ten tweede resolutie 237 over het recht op terugkeer van de Palestijnen, verdreven in de oorlog van 1967. Dan resolutie 242 dat Israël zich moet terugtrekken uit (de) bezette gebieden, waarvan de Sheeba Farms slechts een miniem stukje zijn. Ook de Golan hoogten, en de westelijke Jordaanoever vallen hieronder. Dan resolutie 252 dat Israël Jeruzalem niet mag annexeren. Dan resolutie 338, nogmaals dat Israël zich moet terugtrekken uit de bezette gebieden. Dan resolutie 446 en 452 dat Israël geen nederzettingen mag oprichten in bezet gebied. Dan resolutie 478 dat Israël van Jeruzalem zijn hoofdstad niet mag maken. Dan resolutie 607 en 611 dat Israël geen (arabische) burgers mag deporteren en het oorlogsrecht moet respecteren (de 4° Geneefse Conferentie). Dan resolutie 673 dat Israël eindelijk eens moet beginnen om de VN resoluties toe te passen (in 1990). Enzovoort, enzovoort. En tenslotte moet resolutie 1701 uiteraard ook nog toegepast worden, dat Hezbollah moet ontwapenen, en de beide partijen moeten stoppen met vechten.

Voorgaande zijn nog maar enkel de -afdwingbare -resoluties van de Veiligheidsraad. De lijst resoluties van de Algemene Vergadering van de VN die Israël aan zijn laars lapt is nog veel veel langer. De politieke oplossing bestaat dus, ze ligt op tafel, alleen "Israël wil er niet over praten" zegt minister De Gucht. Welnu dat hoeven wij niet te accepteren, dat MOGEN wij zelfs niet accepteren volgens het handvest van de VN.

Ik geef hierbij een paar ideeën aan de minister om Israël te overtuigen om toch maar te praten:
  • schort alle samenwerkingsakkoorden op: in de eerste plaats de militaire (had al lang moeten gebeurd zijn!) en reactiveer ze naargelang de resoluties uitgevoerd worden
  • stop het associatieverdrag zolang niet alle VN resoluties zijn uitgevoerd
  • hef een tax van 100% op alle leveringen van en naar Israël, stort dit in een fonds voor de schadevergoedingvan Palestijnen die niet mogen terugkeren
  • leg een embargo op levering van alle hoogtechnologisch materiaal zolang het Internationaal Atoomagentschap de nucleaire installaties van Israêl niet gekeurd heeft
  • dreig met de levering van luchtafweergeschut aan Libanon als Israël zijn luchtruim weer schendt
  • blokkeer alle bankverrichtingen van en naar Israël als zij opnieuw Libanon binnen vallen en resolutie 1701 schenden
Een politieke oplossing zonder economische druk is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Want tot op vandaag heeft Israël altijd zijn militaire superioriteit gebruikt om te krijgen -te pakken- waar het geen recht op had.

Filip Decoene

Geen opmerkingen: