zaterdag, augustus 19, 2006

Katjoesja's schiet je niet af vanuit je slaapkamer

[Reactie op interview met Jehudi Kinar in De Morgen]

De heer ambassadeur in België Jehudi Kinar, moet hij zich realiseren dat een katjoesja niet zomaar een raket is die je onder je bed legt, maar met een lanceerinstallatie wordt afgeschoten.

Een man door een drone opmerken met een katjoesja, neerschieten en dan de vraag stellen of het al dan niet een burger was, is dus irrelevant. De man in de straat schiet zomaar geen katjoesja af.
Wat erger is: volgens de heer ambassadeur weet Israël waar die tuigen zich bevinden. Maar telkens gaat het om plaatsen die ze achteraf vernielen, m.a.w. er is geen enkel bewijs dat dit zo was. Israël zaait altijd twijfel als ze dergelijke misdaden begaan. M.a.w. het konden dus gemakkelijk burgers zijn.

Indien katjoesjas worden afgeschoten tussen de burgers, dan weten deze schutters zeer goed dat ze kunnen opgemerkt worden, ze vertrekken dus onmiddelijk. Indien Israël daarna in actie komt, zijn het dus alleen burgers die achterblijven. En dat weet Israël ook.

Johan Van Hulle

Geen opmerkingen: