zondag, oktober 18, 2009

Een brief aan Leterme

Geachte Mijnheer de Minister,

Bij deze wil ik uw aandacht vragen voor de arrestatie van Mohammed Othman, die op 22 september werd aangehouden door de Israëlische politie of geheime dienst op de grens tussen Jordanië en de bezette Westelijke Jordaanoever. Mohammed Othman ijvert sedert vele jaren voor de Palestijnse zaak, geweldloos en vreedzaam. Het feit dat hij -een geweldloze burger, lid van legale organisaties- door de Israëlische autoriteiten is aangehouden, kan enkel maar het geweld in dit conflict doen toenemen. Het lijkt erop dat Israël hier naar streeft.

Ik hoop dat U hierover de ambassadeur van Israël op het matje roept en hem vraagt wat de bedoeling van deze arrestatie mag zijn. Als Israël zich door het Westen wil laten erkennen als democratische staat, dan moet het ook de democratische spelregels respecteren. Ik hoop dat U eveneens de Universele Mensenrechten hoog in het vaandel voert, die dergelijke willekeurige aanhoudingen manifest verbieden.

Ik dank U bij voorbaat voor uw inspanningen,

Pol Van den plas, Gent

Geen opmerkingen: