donderdag, oktober 01, 2009

Zal België de moed hebben om rapport Goldstone naar veiligheidsraad te stemmen?

[Reactie op "Letherme haalt stevig uit naar Iraans regime" in De Morgen, 30.9.2009]

Onze Minister van Buitenlandse Zaken Yves Letherme uit zijn bezorgdheid over de houding van Iran (DM 30.9): Hij is erg hard voor de Iraanse onwil om zich te buigen naar de wil van de VN. Hij is pessimistisch over de dialoog met het Iraanse regime en stelt economische en politieke sancties in het vooruitzicht. Zou hij zich niet evenveel zorgen moeten maken over Israël dat steevast weigert elke VN-resolutie over de Palestijnse kwestie uit te voeren. Israël wantrouwt zoveel de UNO dat het in Genève op een UN-watch kan rekenen om de beslissingen van de Verenigde Naties over het Midden-Oosten regelmatig te bekritiseren. Wat het nucleair programma van Iran betreft, weigert Israël zelf elke onderhandeling over een kernvrij Midden-Oosten omdat het zelf over 200 kernkoppen beschikt en die niet wil ontmantelen. Zou onze Minister daarentegen niet meer aandacht moeten besteden aan de bespreking binnen de VN-mensenrechtenraad van het rapport Goldstone over de Gaza-oorlog ? Zal België de moed hebben, zoals Amnesty international het vraagt, om deze week te stemmen voor de doorverwijzing van dit rapport naar de VN-Veiligheidsraad. Amnesty International koppelt bovendien deze vraag aan het voorstel om een wapenembargo voor het Israël-Palestina te beslissen.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: